Dagvaarding - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat bij een dagvaarding 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een dagvaarding heeft ontvangen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een dagvaarding? 

Met een dagvaarding roept de officier van justitie u op om voor de rechter te verschijnen. U wordt mogelijk verdacht van het plegen van een strafbaar feit. In een dagvaarding staat altijd omschreven van welk strafbaar feit of van welke feiten u wordt verdacht. Denk aan het stelen van iets, het niet leveren van goederen aan een consument, een vechtpartij of bijvoorbeeld het onder invloed van alcohol besturen van een auto. Op het moment dat u een dagvaarding ontvangt, betekent dit niet direct dat u veroordeeld zal worden. Mogelijk blijkt tijdens de rechtszitting dat een rechter onvoldoende bewijs heeft om u te kunnen veroordelen voor het mogelijk gepleegde strafbare feit. 

Een dagvaarding kan zowel aan een particulier gestuurd worden, als ook aan een organisatie. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer uw bedrijf verdacht wordt van oplichting, verduistering of vergelijkbare strafbare feiten. Bespreek de dagvaarding met een (pro deo) advocaat. Op het moment dat u een dagvaarding ontvangt, bevindt uw zaak zich nog in een in grijs gebied. De uitkomst van de zaak is afhankelijk van de rechter.


Dagvaardingsprocedure - Neem een identificatiebewijs mee

U dient zich op de in uw dagvaarding aangegeven datum en tijdstip te melden bij de balie van het gerechtsgebouw. Neem een identificatiebewijs mee en zorg ervoor dat u op tijd bent. U wordt namelijk voordat u naar binnen mag gecontroleerd met een metaaldetector en in sommige gevallen zelfs gefouilleerd. Wanneer de zitting begint wordt uw zaak uitgeroepen door de bode. In de rechtszaal zijn naast de rechter(s), de officier van justitie en een griffier aanwezig. De griffier noteert alles wat er tijdens de zitting wordt gezegd en maakt daarvan een verslag (proces-verbaal).


Voorkom vervolging bij een dagvaarding 

Op het moment dat u middels een dagvaarding verzocht wordt uzelf te verantwoorden voor de rechter, betekent dit in de basis niet per definitie dat u veroordeeld wordt. Het is aan de politie om voorafgaand aan een rechtszitting voldoende bewijs tegen u te verzamelen. Het is afhankelijk van de aard van het delict, op welke manier de politie dit doet. Tijdens de rechtszitting is het aan de rechter om te bepalen of voldoende bewezen kan worden dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Wanneer dit het geval is, zal de rechter op basis van het wetboek en richtlijnen (LOVS) bepalen welke straf passend is.

De hulp van een (pro deo) advocaat kan zeer wenselijk zijn bij een dagvaarding. Een raadsman of raadsvrouw kan bezwaar maken tegen de bewijsmiddelen op grond waarvan het openbaar ministerie stelt is dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, bijvoorbeeld als de bewijsstukken minimaal zijn. Mocht voldoende bewezen zijn dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit, dan helpt de (pro deo) advocaat u om de opgelegde straf zo laag mogelijk te houden. Dit doet de advocaat bijvoorbeeld door in te zetten op een (voorwaardelijke) geldboete of een taakstraf. Via de zoekmachine op deze website vraagt u een gratis kennismakingsgesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio. 


Een advocaat kan bij een dagvaarding:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs waar de dagvaarding op is gebaseerd wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan tijdens een rechtszaak

Kosten advocaat zaak dagvaarding vergoed krijgen via overheid 

De kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een zaak rond een dagvaarding die u ontvangen heeft, worden mogelijk gedeeltelijk voor u vergoed. Dit geldt wanneer u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp én kiest voor een pro deo advocaat. Niet iedere raadsman of raadsvrouw biedt deze ondersteuning; vink de optie “PRO DEO” aan binnen de zoekmachine op deze website. Tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek vertelt de pro deo advocaat u meer over de geldende voorwaarden voor deze vorm van rechtshulp. 


Zoek naar een geschikte (pro deo) advocaat als u een dagvaarding heeft ontvangen

Maak gebruik van de zoekmachine op deze website als u een dagvaarding heeft ontvangen en wanneer u zich wilt laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Zoals reeds genoemd, is het hierbij belangrijk rekening te houden met het expertisegebied van een raadsman of raadsvrouw. Het verzekert u van het feit, dat een (pro deo) advocaat vaker zaken heeft behandeld als de uwe. Dit vergroot de kans op een positief resultaat. Denk aan vrijspraak of een minimale straf, wanneer u door de rechter schuldig wordt bevonden. U kunt via het profiel van een (pro deo) advocaat direct een kennismaking inplannen. Dit is altijd gratis; iedere advocaat binnen de zoekmachine op deze website biedt u deze mogelijkheid aan. Bespreek samen uw dagvaarding  en hoe stevig uw juridische positie is en welke vervolgstappen voor u interessant kunnen zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek over een dagvaarding in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie kunnen uw belangen goed behartigen als u een dagvaarding heeft ontvangen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een dagvaarding heeft ontvangen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. 


Vraag en antwoord

Dagvaarding - Hoe wordt een dagvaarding normaliter gestuurd?

Ik heb het gevoel dat ik binnenkort een dagvaarding zal ontvangen. Wordt deze digitaal verstuurd, of ontvang ik deze thuis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Normaliter wordt een dagvaarding op uw huisadres afgeleverd. In sommige gevallen wordt de dagvaarding aangetekend afgeleverd door een postbode; in andere gevallen brengt de politie deze bij u langs. Het is zeer ongebruikelijk dat men deze digitaal stuurt. In dit geval spreekt men van een procesinleiding. De dagvaarding bevat informatie over het strafbaar feit waarvan u wordt verdacht. Heeft u een dagvaarding ontvangen? In dat geval is het sterk aan te raden om hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze helpt u bij het vervolg op de ontvangst hiervan. Zo kan deze u ondersteunen bij uw verdediging tegenover de rechter.

Dagvaarding - Wat is het vervolg op een dagvaarding?

Ik heb recent een dagvaarding ontvangen. Voor mij is het niet helemaal duidelijk wat dit nu concreet betekent. Welke procedure volgt er?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u een dagvaarding ontvangen heeft, kunt u op deze dagvaarding reageren. Er zijn verschillende mogelijke redenen voor het versturen van een dagvaarding. Zo ontvangt u dit document wanneer u een rekening niet betaalt. Ook wanneer een ander persoon of organisatie iets van u eist, ontvangt u hier een dagvaarding voor. Het is afhankelijk van de aard van hetgeen waarvoor u de dagvaarding ontvangen heeft, wie zorgt voor de verdere afwikkeling hiervan. Dit is altijd de kanton- of civiele rechter. Een (pro deo) advocaat helpt u bij de uitwerking van uw reactie op een dagvaarding en een mogelijk juridisch vervolg.

Dagvaarding - Welke tijd zit er tussen de ontvangst van een dagvaarding en de zitting?

Ik ben bang om binnenkort een dagvaarding te ontvangen voor een strafbaar feit dat ik heb gepleegd. Hoelang heb ik vervolgens om een advocaat te benaderen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis geldt dat er minimaal zeven dagen moeten zitten tussen de ontvangst van een dagvaarding en de zitting. In de praktijk kan deze periode al snel oplopen tot meerdere weken of zelfs maanden. Hierbij geldt dat de zitting niet langer dan een jaar na de ontvangst van de dagvaarding mag worden ingepland door de rechtbank. U heeft zodoende enige tijd om een geschikte (pro deo) advocaat te benaderen om u bij te laten staan. Wacht hier niet te lang mee, ook voordat u de dagvaarding ontvangt kan hulp van een (pro deo) advocaat al van pas komen.

Dagvaarding - Wat verstaat men eigenlijk onder een dagvaarding?

Mij is verteld dat ik een dagvaarding kan verwachten. Wat betekent dit eigenlijk, kunt u mij het uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u een dagvaarding ontvangt, betekent dit dat de officier van justitie u vraagt zich te verantwoorden voor de rechter. Dit doet de officier van justitie veelal in situaties, waarin u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. U vindt het strafbare feit waarvan u wordt verdacht terug in de dagvaarding. Bij een dagvaarding is het sterk aan te raden om hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze zal u tijdens de dagvaarding bijstaan en u helpen uw positie te verdedigen ten overstaan van de rechter.

Dagvaarding - Ik begrijp mijn dagvaarding niet goed, wat kan ik het beste doen?

Onlangs ontving ik een dagvaarding. Nu snap ik niet helemaal wat er precies in deze dagvaarding staat en wat dit voor mij betekent. Waar kan ik terecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is van groot belang dat u de inhoud van een dagvaarding begrijpt. De dagvaarding vertelt u namelijk van welk strafbaar feit u verdacht wordt door het Openbaar Ministerie (OM). Ook vindt u in dit document meer informatie over de plek en dag waarop het feit gepleegd zou zijn, de getuigen die zijn opgeroepen, de rechten die u heeft als verdachte, enzovoorts. Het is verstandig om in uw situatie zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat te benaderen in uw regio. Deze vertelt u meer over de inhoud van de dagvaarding en hetgeen u de komende tijd te wachten staat.

Dagvaarding - Gaat een zaak door bij een fout in de dagvaarding?

In de dagvaarding die ik recent ontving staat een fout. Kan ik deze voor nu negeren en gaat de zaak hiermee niet langer door? Of moet ik mij alsnog komen verantwoorden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat er een fout in uw dagvaarding staat betekent doorgaans niet, dat de zaak uitgesteld of geannuleerd wordt. Een officier van justitie zal een dergelijke fout op het moment van de zitting herstellen. Er zijn situaties waarin u een nieuwe dagvaarding ontvangt. Ook nu geldt dat de zitting hiermee door zal gaan. Het is verstandig een (pro deo) advocaat in de arm te nemen, wanneer u zich moet verantwoorden voor de rechter. Deze staat u bij tijdens de zitting en vertelt u op voorhand waarmee u rekening dient te houden. Bent u op de hoogte van uw rechten en plichten, als u een dagvaarding ontvangen heeft?

Dagvaarding - Ben ik al schuldig verklaard als ik een dagvaarding ontvang?

Er is deze week een dagvaarding op de deurmat gevallen, waarin ik word opgeroepen om mij te melden voor de rechter. Betekent dit dat ik al schuldig ben verklaard?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat u een dagvaarding heeft ontvangen om u te komen verantwoorden voor de rechter betekent in de basis niet dat u schuldig bent verklaard. Wel wordt u verdacht van het plegen van een of meerdere strafbare feiten. U vindt het strafbaar feit waarvan u verdacht wordt terug in de dagvaarding. Het kan gaan om een verdenking van diefstal, een geuite bedreiging of bijvoorbeeld om rijden onder invloed. Het is aan te raden om voorafgaand aan uw rechtszitting een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze helpt u uzelf hierop voor te bereiden en kan u ook tijdens de rechtszitting bijstaan.

Dagvaarding - Ben ik verplicht een advocaat mee te nemen naar de zitting?

Ik heb een dagvaarding ontvangen voor een strafbaar feit wat ik zou hebben gepleegd. Ben ik nu verplicht om een advocaat mee te nemen naar de zitting?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft, bent u niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Het is echter onverstandig om zonder ondersteuning van een (pro deo) advocaat naar de rechtszitting te gaan. Een raadsman of raadsvrouw helpt u uzelf zo goed mogelijk te verdedigen, wat invloed kan hebben op een mogelijke straf die u wordt opgelegd door de rechter. Daarbij kunt u een (pro deo) advocaat verzoeken om na het ontvangst van de dagvaarding het verweer namens u te voeren bij de rechtszitting.

Dagvaarding - Krijg ik altijd een dagvaarding als ik iemand zeg diens huis in brand te zullen steken?

Toen ik boos was op een omwonende, heb ik gezegd diens woning in brand te zullen steken. Hartstikke dom, natuurlijk! Krijg ik nu een dagvaarding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet per definitie zult u na het plegen van een mogelijk strafbaar feit een dagvaarding ontvangen om u te verantwoorden voor de rechter. Er moet bijvoorbeeld voldoende bewijs zijn om u te kunnen verdenken van het plegen van het strafbare feit. Daar komt bij dat in uw specifieke voorbeeldsituatie voldoende aannemelijk moet zijn geweest, dat u daad bij het woord zou voegen. Mocht u een dagvaarding ontvangen, dan is het heel verstandig om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uzelf te verdedigen in de rechtszaal.

Dagvaarding - ben ik aansprakelijk voor de boetes van mijn minderjarige kinderen?

Mijn minderjarige kind heeft een dagvaarding ontvangen. Als hij veroordeeld wordt tot het betalen van een boete, ben ik als ouder dan aansprakelijk voor deze boete?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het strafbare feit waarvoor uw kind gedagvaard is. Als uw kind onder de 16 jaar is en een dagvaarding heeft ontvangen voor een verkeersovertreding, dan bent u aansprakelijk en moet u als ouder de boete betalen. De boete zal dan wel gehalveerd worden. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan moet uw kind het bedrag zelf betalen. Heeft uw kind een dagvaarding ontvangen omdat het verdacht wordt van een ander strafbaar feit, dan moet uw kind bij een veroordeling deze boete zelf betalen. De rechter zal wel rekening houden met de draagkracht van uw kind. Uw draagkracht telt hier niet mee. Wij adviseren om bij een dagvaarding altijd een advocaat te raadplegen.  

Dagvaarding - Moet ik verplicht getuigen tegen een familielid?

Mijn zoon is gedagvaard in een strafzaak en ik ben opgeroepen om te getuigen, ben ik hiertoe verplicht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u door de rechter wordt opgeroepen om te getuigen tijdens een zitting, bent u in ieder geval verplicht om op te dagen, ook als het uw zoon betreft. U bent vervolgens als ouder niet verplicht om de gestelde vragen te beantwoorden en u mag zelfs geheel afzien van het afleggen van een verklaring. Dit heet het verschoningsrecht. Dit recht vormt een uitzondering op de hoofdregel dat u de vragen wel moet beantwoorden. Bent u bijvoorbeeld als getuige opgeroepen tegen uw buurman, dan moet u de vragen wel beantwoorden. Bepaalde personen hebben vanuit hun functie het verschoningsrecht, zoals een advocaat. Ook bepaalde familieleden van de (mede)verdachte hebben het recht om niet te hoeven antwoorden (artikel 217 Sv). Het verschoningsrecht geldt voor de volgende familieleden:De (vroegere) partner. Met partner wordt getrouwde of de geregistreerde partner bedoeld.De (groot)ouders De (klein)kinderen en achterkleinkinderenDe broers en zussen Ooms en tantesNeven en nichten. Hiermee worden de kinderen van uw broers en zussen bedoeld; de kinderen van uw ooms en tantes vallen hier niet onder. U zal in dit geval dus moeten antwoorden.Stel nu dat u verschoningsrecht heeft, bijvoorbeeld omdat uw ex-echtgenoot een dagvaarding heeft ontvangen maar u wilt wel getuigen. Mag dat dan? Ja dat mag. Het verschoningsrecht is een recht en geen plicht, u mag zelf kiezen of u dit gebruikt. Wij adviseren u en uw zoon om altijd een advocaat te raadplegen bij een dagvaarding. 

Dagvaarding - Welke straf krijg ik nu ik een dagvaarding ontvangen heb?

Onlangs viel er een dagvaarding voor een strafzaak bij mij op de deurmat. Nu vrees ik voor een hoge straf. Kunt u mij al iets vertellen over de straf die ik krijg?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u een dagvaarding ontvangt, betekent dit niet per definitie dat u ook daadwerkelijk veroordeeld zal worden. Het is aan de rechter om te bepalen of door de politie voldoende bewijs tegen u verzameld is. Op basis van deze bewijsstukken, uw historie met justitie en de ernst van de zaak zal de rechter vervolgens oordelen welke straf u krijgt. Het is sterk aan te raden om u na de ontvangst van een dagvaarding bij te laten staan door een (pro deo) strafrechtadvocaat. Deze helpt u de straf zo laag mogelijk te houden of u vrij te pleiten.

Dagvaarding - Wie ondersteunt mij bij een rechtszitting?

Ik heb onlangs een dagvaarding ontvangen en moet mij verantwoorden voor een strafbaar feit. Wie kan mij ondersteunen in de rechtszaal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft, is het verstandig om een ervaren (pro deo) advocaat in te schakelen. U wilt uzelf zo goed mogelijk verdedigen; in het bijzonder wanneer u voor uw gevoel geen strafbare feiten gepleegd heeft. Een raadsman of raadsvrouw beschikt over de kennis en ervaring om uw verdediging te kunnen voeren. Daarbij kan deze u vooraf meer vertellen over hetgeen u van de rechtszitting naar aanleiding van de dagvaarding kunt verwachten. Het helpt u hier goed voorbereid te verschijnen en daarmee de kans op een hoge straf te verkleinen.

Dagvaarding ontvangen - Mag ik een getuige meenemen bij de zitting?

Ik heb een dagvaarding ontvangen en moet volgende week bij de politierechter komen. Ik heb de verklaringen in het dossier gelezen, maar het verhaal van de persoon die aangifte tegen mij heeft gedaan klopt helemaal niet. Mijn vriendin was erbij. Kan ik haar als getuige meenemen naar de zitting zodat ze aan de rechter kan vertellen hoe het echt is gegaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer uw vriendin getuige was van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht en zij uw verhaal op essentiële punten kan bevestigen, is het verstandig om haar mee te nemen naar de zitting. De rechter kan haar dan horen als getuige en haar verklaring laten meewegen in de beoordeling. De ervaring leert dat rechters aan tijd zijn gebonden en het niet prettig vinden als er onaangekondigd een getuige ter terechtzitting verschijnt. In dat geval doet u er goed aan om vooraf aan te kondigen dat u een getuige wilt meebrengen naar de zitting. Een advocaat kan u hierbij helpen. In onze advocatenzoekmachine kunt u gratis een advocaat raadplegen en de advocaat verzoeken u hierbij te helpen. Tip: kijk goed in de dagvaarding wanneer en hoe laat u bij de rechtszitting moet zijn. Zorg ervoor dat u op tijd bent en vergeet uw identificatiebewijs niet mee te nemen.

Dagvaarding - Mag het slachtoffer ook bij de rechtzitting aanwezig zijn?

Ik heb een dagvaarding ontvangen en moet binnenkort voor de rechter verschijnen omdat ik wordt verdacht van mishandeling. Een vriend van mij vertelde dat het “slachtoffer" ook bij de zitting aanwezig is, klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer iemand aangifte doet van een strafbaar feit, mag deze persoon bij de behandeling van de strafzaak (rechtszitting) aanwezig zijn.

Dagvaarding - Het is onduidelijk waar ik precies van wordt verdacht. Wat nu?

Ik heb een dagvaarding ontvangen en vind het onduidelijk waar ik nou precies van verdacht wordt. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de dagvaarding kunt u in de tenlastelegging lezen waarvan u precies verdacht wordt. Hierin staat onder andere waar en wanneer u het strafbare feit gepleegd zou hebben en welke wetsartikel(en) u hierbij heeft overtreden. Om fouten in de tenlastelegging te voorkomen wordt het strafbare feit waarvan u wordt verdacht meestal wollig (met ingewikkelde en lange zinnen) omschreven. Een advocaat kan in begrijpelijke taal aan u uitleggen wat er in uw dagvaarding staat en wat de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn.

Dagvaarding - Maakt een fout in de dagvaarding, de dagvaarding ongeldig?

Ik heb een dagvaarding ontvangen en heb gemerkt dat hier een paar fouten in staan. Is de dagvaarding nu nog wel rechtsgeldig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, fouten in de dagvaarding leiden niet automatisch tot een ongeldigheidsverklaring. Alleen ernstige fouten maken een dagvaarding ongeldig. Voorbeelden van fouten die een dagvaarding ongeldig maken zijn: onduidelijkheden in de persoonsgegevens (dit geldt alleen als het hierdoor niet duidelijk is dat het om u gaat), het ontbreken van de zittingsdatum of foutieve adresgegevens van de rechtbank. Voorbeelden van fouten die een dagvaarding niet ongeldig maken zijn: verschrijvingen in de persoonsgegevens (het moet dan wel duidelijk zijn dat het om u gaat), ontbreken van het tijdstip waarop uw zaak wordt behandeld (u wordt wel geacht hier zelf naar te informeren) en kleine fouten in de tenlastelegging (bijvoorbeeld ten aanzien van de plaats delict of datum waarop het delict gepleegd zou zijn). Deze fouten kunnen hersteld worden tijdens de rechtszitting.

Dagvaarding - Wat moet ik doen als ik een fout in de dagvaarding zie staan?

In mijn dagvaarding zie ik een fout in mijn persoonsgegevens staan. Wat kan ik nu het beste doen? Moet ik nog wel naar de rechtszitting gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een advocaat heeft dient u deze fout zo snel mogelijk aan hem of haar door te geven. De advocaat kan aangeven of de fout de dagvaarding ongeldig maakt. Als het ondanks de fout(en) in uw persoonsgegevens nog steeds duidelijk is dat de dagvaarding aan u is gericht, dan moet u gewoon naar de zitting gaan. Meld dan vooraf bij de administratie dat er onjuistheden in uw dagvaarding staan.

Dagvaarding - Geen zin om naar de zitting te gaan. Ben ik verplicht om te gaan?

Ik heb een dagvaarding ontvangen om volgende week bij de politierechter te verschijnen. Ik heb geen zin om te gaan, ben ik verplicht om naar de zitting te komen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u ten tijde van het feit waarvan u wordt verdacht jonger was dan 18 jaar, dan bent u verplicht om te verschijnen (art. 495a Wetboek van Strafvordering). In alle andere gevallen bent u niet verplicht om te verschijnen. U kunt ook een advocaat benaderen en deze verzoeken namens u verweer te voeren ter terechtzitting. Indien u gratis een advocaat wilt raadplegen bij u in de regio, dan kunt u gebruik maken van onze advocatenzoekmachine. Afhankelijk van uw inkomen kan de advocaat u ook bijstaan op basis van een toevoeging. U betaalt hiervoor dan slechts een (geringe) eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen kan de advocaat u ook bijstaan op basis van een toevoeging. U betaalt hiervoor dan slechts een (geringe) eigen bijdrage. Geef in het contactformulier aan dat u een dagvaarding heeft ontvangen.

Dagvaarding - Mag mijn neef die rechten studeert mijn belangen gehartigen?

Ik heb een dagvaarding ontvangen voor de economische politierechter. Ik denk niet dat ik een advocaat kan betalen, maar mijn neef studeert rechten en heeft aangeboden dat hij namens mij naar de zitting wil gaan om mijn belangen te behartigen. Kan dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt zich tijdens de terechtzitting laten vertegenwoordigen door een advocaat. Bij zittingen van de kantonrechter en/of de economische politierechter kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door iemand die geen advocaat is, tenzij het feit waarvoor u bij de rechten moet veschijnen een misdrijf betreft. Die persoon moet dan wel beschikken over een bijzondere schriftelijke volmacht, welke door u is ondertekend. Uw neef kan dus namens u ter techtzitting de verdediging voeren. Uit uw vraag blijkt eveneens dat u vreest dat de rechtsbijstand van een advocaat zeer prijzig is. Dat hoeft niet zo te zijn. Afhankelijk van uw inkomen kan de advocaat u ook bijstaan op basis van een toevoeging. U betaalt hiervoor dan slechts een (geringe) eigen bijdrage. Alle bij Eersterechtshulp.nl aangesloten advocaten werken ook op basis van een toevoeging. De advocaat kan gratis voor u berekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Vul het contactformulier in en geeft hierbij aan dat u een dagvaarding heeft ontvangen.

Dagvaarding - Mag ik mijn vader en vriendin als getuigen meenemen?

Ik heb een dagvaarding ontvangen voor een politierechterzitting. Ik wordt verdacht van mishandeling, maar ik ben deze keer echt onschuldig. Mijn vader en mijn vriendin kunnen dat bevestigen. Kan ik ze meenemen naar de zitting, zodat ze aan de politierechter kunnen vertellen dat ik niemand heb geslagen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt zelf getuigen of deskundigen meebrengen naar de zitting. De rechter kan deze personen vragen stellen over wat zij hebben gehoord of gezien. De officier van justitie en uzelf hebben eveneens het recht om tijdens de behandeling van de strafzaak vragen te stellen aan de getuigen. Het is verstandig om vooraf te melden aan de officier van justitie dat u de getuigen meebrengt. De contactgegevens van het OM kunt u in de dagvaarding vinden.

Dagvaarding - Binnen welke termijn kan ik hoger beroep instellen?

Ik heb begin 2012 een dagvaarding ontvangen en ben veroordeeld door de politierechter in Groningen op 7 oktober 2012. Ik heb er lang over nagedacht, maar wil toch graag in hoger beroep. Een vriend van mij vertelde dat dit binnen een bepaalde termijn moet. Kan ik nu nog hoger beroep instellen tegen het vonnis van de politierechter? Ik heb bij de uitspraak al tegen de rechter gezegd dat ik het er niet mee eens ben.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u binnen 14 dagen tegen de veroordeling in hoger beroep gaan. U bent op 7 oktober 2012 veroordeeld. Dit betekent dat de beroepstermijn inmiddels is verstreken. U heeft de rechter weliswaar verteld dat u het niet eens bent met de veroordeling maar dat is onvoldoende om hoger beroep in te stellen. De uitspraak van de rechter is nu onherroepelijk. U kunt helaas niet meer in hoger beroep gaan. Het is daarom verstandig om altijd een advocaat te raadplegen bij een dagvaarding. Hij/zij komt niet alleen op voor uw belang tijdens de rechtszitting maar kan u ook wijzen op eventuele vervolgstappen na een veroordeling.

Dagvaarding ontvangen maar ben in het buitenland

Ik ben vorig jaar aangehouden en vrees dat ik dit jaar een dagvaarding krijg om bij de strafrechter te komen. Over twee weken ga ik voor 5 maanden naar het buitenland voor mijn werk. Hoe kan ik voorkomen dat ik in deze periode wordt gedagvaard en bij de rechter moet verschijnen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om te voorkomen dat u wordt gedagvaard terwijl u in het buitenland bent, kunt u contact opnemen met het CVOM (het centrale verwerkingsorgaan van het Openbaar Ministerie) en doorgeven dat u enige tijd niet staat bent om ter terechtzitting te verschijnen. U kunt ook gratis een advocaat raadplegen uit de advocatenzoekmachine van eersterechtshulp.nl. Deze kan zich namens u stellen als gevolmachtigde bij het openbaar ministerie. De advocaat krijgt dan automatisch ook een oproep/dagvaarding voor de strafzitting en kan namens u om uitstel vragen.

Dagvaarding - Moet ik aan de rechtbank proceskosten betalen?

Als ik de procedure bij de strafrechter verlies en wordt veroordeeld, moet ik dan ook proceskosten betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, wanneer u naar aanleiding van een oproeping verdachte na ingesteld verzet of dagvaarding wordt veroordeeld door de strafrechter, worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

Dagvaarding - Ingesteld verzet alsnog intrekken na ontvangst dagvaarding

Ik heb een dagvaarding ontvangen naar aanleiding van het verzet dat ik verleden jaar heb ingesteld tegen een strafbeschikking. Bij nader inzien wil ik de zaak toch niet laten behandelen door de strafrechter en alsnog voldoen aan de boete in de strafbeschikking. Kan dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ja, indien u alsnog de boete betaalt, komt uw verzet en daarmee uw dagvaarding te vervallen. Tevens dient u een brief te sturen naar het CVOM waarin u te kennen geeft dat u het verzet wenst in te trekken. Zorg ervoor dat u dit ruim voor de zittingsdatum (zie dagvaarding), zodat alles tijdig in de systemen kan worden verwerkt. Uw strafzaak zal dan niet meer worden behandeld door de strafrechter en de dagvaarding komt te vervallen. U kunt het CVOM aanschrijven op het adres: Centrale Verwerking Openbaar MinisterieAfdeling StrafPostbus 82673503 RG UTRECHT

Dagvaarding - Overstappen naar een andere advocaat

Ik heb een dagvaarding na ingesteld verzet ontvangen en moet over 3 weken voorkomen bij de politierechter. Ik heb via het juridisch loket een advocaat toegewezen gekregen, maar ik heb niet het gevoel dat hij alles uit de zaak haalt. Ik zag dat er diverse advocaten zijn aangesloten bij eersterechtehulp. Kan ik overstappen naar een van deze advocaten, of ben ik verplicht bij mijn huidige advocaat te blijven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland geldt voor iedere verdachte het recht op een vrije advocatenkeuze. U kunt dus zelf bepalen door welke advocaat u wordt bijgestaan in de strafzaak. Omdat u een dagvaarding heeft ontvangen en al over drie weken bij de politierechter dient te verschijnen, is het raadszaam om zo spoedig mogelijk een andere advocaat te consulteren. U kunt gratis een advocaat bij u in de regio uitzoeken en raadplegen via onze advocatenzoekmachine.

Dagvaarding - Opgeroepen voor het verkeerde gerechtshof

In de dagvaarding wordt gedaagde opgeroepen voor het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch te verschijnen terwijl dit Arnhem-Leeuwarden moet zijn. Wat is hiervan het gevolg? Moet gedaagde dit melden of kan hij afwachten tot het gebrek wordt hersteld door eiser? En als dit niet op tijd wordt gedaan, moet hij dan toch komen naar het verkeerde hof?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uit uw vraag kan ik niet opmaken of u bent gedagvaard voor een strafzaak, dan wel een civiele of bestuursrechtelijke kwestie. Uitgaande van het eerste, kan het zijn dat de zaak wordt behandeld door het hof Den Bosch, in verband met drukte bij het hof Arnhem-Leeuwarden. In dergelijke gevallen wordt een strafzaak doorverwezen naar een ander arrondissement. Gevolg kan zijn dat het OM niet ontvankelijk is in haar vervolging jegens u, maar dit is zeer zwart-wit en dit behoeft niet zonder meer voor u te gelden, nu verdere informatie mij onbekend is. Wanneer u hierover kosteloos een advocaat wilt raadplegen kunt u een advocaat benaderen die bij Eersterechtshulp.nl is aangesloten.

Dagvaarding verkrachting ontvangen n.a.v. tongzoen op een feestje

Op een feestje heb ik gezoend met een vrouw. Zij heeft aangifte gedaan wegens verkrachting en ik heb nu een dagvaarding gekregen om voor de rechter te verschijnen. Ik dacht dat zij het zelf ook wilde. Ben ik desondanks strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, heeft bepaald dat een tongzoen geen verkrachting is. Het kan wel zo zijn dat het openbaar ministerie u ook verdenkt van ontuchtige handelingen bij de vrouw die zij niet wilde. Nu u reeds bent gedagvaard voor verkrachting is het van groot belang zo spoedig mogelijk deskundige bijstand van een advocaat te verkrijgen. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.