Bent u gedagvaard om voor de politierechter te verschijnen? Dit is wat u kunt verwachten.

Een zitting bij de politierechter wordt ingeleid met een dagvaarding. Deze wordt opgesteld door het Openbaar Ministerie en enkele maanden tot weken voor de zitting aan u uitgereikt. In de dagvaarding staat omschreven wat de verdenking is tegen u en waar en wanneer de zitting plaatsvindt.

Als het zover is en uw zitting begint wordt de strafzaak door de bode van de rechtbank uitgeroepen. De bode houdt de deur van de zittingszaal voor u open, waarna de rechter u vertelt waar u kunt plaatsnemen. Dat is in de regel aan een tafel tegenover de rechter. Vervolgens neemt de rechter uw personalia met u door, waarna deze het woord geeft aan de officier van justitie. De officier draagt de zaak voor en legt kort uit voor welk strafbaar feit(en) u terecht staat.

Wat is het moment tijdens een zitting van de politierechter om uw verhaal te kunnen vertellen?
Nadat dit formele gedeelte is afgerond gaat de rechter met u in gesprek over de strafbare gedraging(en) die u wordt verweten. De rechter houdt stukken uit het dossier voor en vraagt u om daarop te reageren. Dit kunnen processen-verbaal van de politie zijn waarin staat beschreven wat zij hebben gezien en gehoord, medische verslagen of bijvoorbeeld de verklaring van een getuige. Als er aangifte tegen u is gedaan, dan wordt ook de aangifte inhoudelijk met u besproken.

Dit is het gedeelte van de rechtszaak waarbij u uw verhaal kunt doen. Probeer daarbij uw verhaal zo duidelijk mogelijk over te brengen en niet (teveel) in herhaling te treden. In het laatste geval zal de rechter u op enig moment gaan onderbreken. Niet alleen is dat vervelend voor u, het gaat ten koste van de toch al beperkte spreektijd die krijgt. Het advies is om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Als de politierechter klaar is met het stellen van vragen wordt de officier van justitie in de gelegenheid gesteld u vragen te stellen over de verdenking. U bent overigens niet verplicht om antwoord te geven op vragen van de rechter of de officier van justitie. U kunt per vraag beoordelen of u daarop wilt antwoorden, dan wel of u een beroep doet op uw zwijgrecht.

De politierechter kan rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden
Nadat de tenlastelegging en het dossier met u zijn besproken, worden uw persoonlijke omstandigheden behandeld. De rechter informeert onder andere naar uw woonsituatie, inkomen, gezondheid en of u schulden en/of verslavingen heeft. De rechter kan daarmee rekening houden in het geval deze u schuldig acht en toekomt aan het opleggen van een straf. Ook uw strafblad en eventuele eerdere contacten met justitie worden door de rechter voorgehouden en besproken. In de regel legt de politierechter een zwaardere straf op indien u al eerder voor vergelijkbare feiten bent veroordeeld. Nadat uw persoonlijke omstandigheden zijn besproken, is de officier van justitie aan zet.

De officier van justitie houdt zijn of haar requisitoir. De officier gaat staan en legt uit waarom er volgens het openbaar ministerie wel of niet voldoende bewijs tegen u is voor een veroordeling. In het geval de officier vindt dat u schuldig, eist deze aan het eind van het requisitoir een straf tegen u. Dit betreft de een eis van de officier van justitie. De politierechter oordeelt echter zelfstandig of hetgeen u wordt verweten kan worden bewezen en indien dat het geval is, welke straf passend en geboden is. De rechter is niet verplicht het voorstel van de officier van justitie te volgen.

Voordat de politierechter een beslissing neemt, krijgt u de gelegenheid om op het requisitoir van de officier te reageren. Tot slot krijgt u het zogenaamde laatste woord. Ook daarvoor geldt, treedt niet in herhaling, maar benoem kort en krachtig wat u nog wilt zeggen. Hierna doet de politierechter direct uitspraak. De rechter vertelt u of u wel of niet wordt veroordeeld en legt u uit waarom. Tot slot wijst de rechter u erop, in geval deze tot een bewezenverklaring oordeelt, dat u het recht heeft om binnen 14 dagen in hoger beroep te gaan tegen dit mondeling vonnis. Hierna wordt de zitting gesloten en u verzocht om de zaal te verlaten.

Beter advocaat meenemen
Het bijwonen van een zitting van de politierechter als verdachte kan erg spannend zijn. Zeker indien een eventuele veroordeling verstrekkende consequenties voor u kan hebben.

Een strafrechtadvocaat kan u voorafgaand en tijdens het onderzoek ter terechtzitting bijstaan. De advocaat bereidt de zaak met u voor, gaat tijdens de zitting namens u in gesprek met de rechter en houdt na het requisitoir van de officier van justitie een pleidooi namens u. De bijstand van een kundige advocaat kan het verschil maken tussen een veroordeling en een vrijspraak  dan wel een hoge of een lage straf.

Op de website van Eersterechtshulp.nl staan tientallen ervaren strafrechtadvocaten die werkzaam zijn in rechtbanken en gerechtshoven verspreid over heel Nederland. Desgewenst kunt u gratis en vrijblijvend een contactverzoek voor een strafrechtadvocaat achterlaten bij een advocaat naar keuze. Deze neemt dan binnen 24u contact met u op. Dit is geheel vrijblijvend. Na een eerste kennismakingsgesprek bepaalt u of u verder wilt met de advocaat of niet. U bent nergens toe verplicht.

Wij wensen u veel succes met het verloop van uw strafproces!