Juridisch Loket of gratis gesprek advocaat binnen 24 uur

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een pro deo advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket wordt u doorverwezen naar een advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de advocaat contact met u opgenomen

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Voorwaarden en werkwijze Juridisch loket

Bij het Juridisch Loket komt u in aanmerking voor rechtsbijstand en advies als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Uw inkomen en vermogen mogen bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Het Juridisch Loket zal u hierbij eerst in contact brengen met een jurist (dit is iets anders dan een advocaat) en wijzen op alternatieven. Op verschillende manieren probeert het Juridisch Loket te voorkomen dat u direct naar een advocaat of rechter stapt. Bijvoorbeeld door voor te stellen nogmaals met elkaar in gesprek gaan, mediation mogelijkheden te verkennen en/of het versturen van een juridisch brief door een jurist. Dit kan soms tot frustraties leiden omdat u dit wellicht al heeft geprobeerd en weet dat het niets gaat opleveren. Pas als na verloop van tijd blijkt dat uw kwestie te complex is en niet met juridische brieven of gesprekken met de tegenpartij (onder leiding van een mediator) is op te lossen, wordt u doorverwezen naar een advocaat. Een advocaat die u via het Juridisch Loket krijgt toegewezen heeft u niet zelf uitgekozen. Dit kan een groot nadeel zijn omdat het wel belangrijk is dat u een klik voelt en vertrouwen heeft in de kennis en kunde van de advocaat die u moet gaan helpen. 


Wanneer heeft u recht op hulp van het Juridisch Loket?

Zoals eerder aangeven komt u alleen voor hulp van het Juridisch Loket in aanmerking als u niet te veel verdient. Ook als u veel vermogen heeft zal het Juridisch Loket u niet kunnen helpen. Dit is allemaal vastgelegd in de Wet op de Rechtsbijstand. Tijdens uw eerste gesprek bij het Juridisch Loket zal naar deze gegevens worden gevraagd. Als u naar het inloopspreekuur gaat moet u tevens rekening houden met lange wachttijden. Het Juridisch Loket geeft aan dat deze wachttijden onvermijdelijk zijn en vragen uw begrip hiervoor. U kunt ook bellen met het Juridisch Loket maar hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. 


Eigen bijdrage Juridisch Loket en pro deo advocaat Eersterechtshulp.nl

Als u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat worden de juridische kosten grotendeels vergoed door de overheid. Meestal moet u nog wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van uw eigen vermogen en uw huidige (gezamenlijke) inkomen. Mocht u worden vrijgesproken, dan betaalt u echter geen eigen bijdrage. Ook wanneer u illegaal in Nederland verblijft, wanneer u een asielzoeker bent, wanneer er sprake is van noodweer of wanneer u geen inkomen heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Zo zijn er nog een aantal situaties, waarbij de eigen bijdrage vervalt. Als u een pro deo advocaat via Eersterechtshulp.nl raadpleegt betaalt u net zoals bij het Juridisch Loket alleen een eigen bijdrage. U moet dan uiteraard wel aan de inkomen en vermogen eisen voldoen die in de Wet op de Rechtsbijstand staan. 


Hoe wordt een advocaat aan u toegewezen bij het Juridisch Loket?

Advocaten die ook zaken op basis van toevoeging doen (dit wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand of pro deo rechtsbijstand genoemd) kunnen zich aanmelden bij het Juridisch Loket. Hierbij moeten ze o.a. aan het Juridisch Loket doorgeven in welke expertisegebieden zij werkzaam zijn. Vervolgens komt deze informatie in een systeem te staan van het Juridisch Loket. Zaken die bij het Juridisch Loket binnenkomen worden vervolgens automatisch doorverwezen naar deze advocaten. Het systeem van het Juridisch Loket kijkt niet naar het ervaringsniveau of naar het aantal jaar dat een advocaat werkzaam is in een bepaald expertisegebied. Puur wordt er gekeken naar welke type zaak er binnenkomt, welke advocaten werkzaam zijn in het expertisegebied waar de kwestie onder valt en welke advocaat aan de beurt is om weer een zaak te krijgen. Met name beginnende advocaten zijn voor werk afhankelijk van zaken die via het Juridisch Loket binnenkomen. Die hebben relatief weinig ervaring en melden zich vaak veel voor expertises aan zodat de kans om een zaak van het Juridisch Loket te krijgen groter is.    


Wanneer kunt u niet terecht bij het Juridisch Loket

U kunt helaas niet terecht bij het Juridisch Loket als u een zakelijke verhuurder bent, een stichting, vereniging, bedrijf of belangen behartigd. Als u vragen heeft over uw vermogen of onderneming kan het Juridisch Loket u ook niet helpen. Dit geldt ook voor vragen over buitenlands recht. U kunt in dit geval wel altijd gratis en vrijblijvend een advocaat raadplegen via Eersterechtshulp.nl. Aan de hand van de filters kunt u snel en eenvoudig een geschikte advocaat bij u in de buurt vinden die ervaren is in kwesties zoals die van u. 


Voordelen Eersterechtshulp.nl t.o.v. het Juridisch Loket

  • Bij het Juridisch Loket wordt er altijd eerst naar alternatieven gezocht. Hierdoor duurt het langer voordat u een kwestie aan een advocaat of rechter kunt voorleggen. Via de advocatenzoekmachine van Eersterechtshulp.nl komt u direct in contact met een advocaat die u gratis en direct uitleg geeft over uw kansen, mogelijkheden, kosten en de te nemen vervolgstappen. 
  • Waar u bij het Juridisch Loket alleen wordt geholpen als uw inkomen en vermogen niet te hoog is kan u bij Eersterechtshulp.nl altijd een gratis en vrijblijvend gesprek aanvragen. 
  • Bij het Juridisch Loket worden er telefoonkosten in rekening gebracht. Bij Eerstrechtshulp.nl wordt u na het invullen van een contactformulier binnen 24 uur gratis teruggebeld. 
  • Het belangrijkste voordeel is echter dat u via eersterechtshulp.nl advocaatprofielen kunt bekijken en met elkaar kunt vergelijken. Wanneer u geen goed gevoel heeft bij een advocaat die u gratis heeft geraadpleegd, kunt u gewoon weer gratis en vrijblijvend een andere raadplegen. Bij het Juridisch Loket wordt u alleen doorverwezen en heeft u geen invloed op door wie u geholpen wordt. U moet dan echt geluk hebben.  


Vraag en antwoord

Juridisch loket - Wie werken er bij een juridisch loket?

Ik overweeg een inloopspreekuur te bezoeken bij een juridisch loket. Wie zullen mij hier helpen mijn juridisch vraagstuk te beantwoorden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een juridisch loket wordt u door juristen geholpen. Men probeert eerst te onderzoeken of uw zaak zonder hulp van een advocaat afgewikkeld kan worden. Mogelijk zijn er alternatieven voor een rechtszaak, zoals mediation, of is uw positie te zwak om zelf een rechtszaak aan te spannen tegen andere betrokkenen. Vanuit het juridisch loket kunt u worden doorverwezen naar een advocaat. Verstandiger is het in zo’n geval om zelf op zoek te gaan naar een geschikte (pro deo) advocaat. Via deze website kunt u profielen van advocaten bekijken en vergelijken. U kunt hierbij een gratis gesprek aanvragen.   

Juridisch Loket - Kan iedereen terecht bij het Juridisch Loket?

Ik heb een juridische vraag, waarvoor ik niet direct een advocaat nodig heb. Kan ik altijd terecht bij het Juridisch Loket met dergelijke vragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende factoren bepalen of u in aanmerking komt voor ondersteuning van het Juridisch Loket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van uw inkomen. Bij een te hoog inkomen kunt u direct voor de hulp van een advocaat kiezen; het Juridisch Loket zal uw vraag in dit geval niet beantwoorden. Afspraken over de hoogte van deze inkomensgrens zijn vastgelegd in de Wet op de Rechtsbijstand. Bij een eerste kennismaking vertelt de medewerker van het Juridisch Loket u hier meer over.

Juridisch loket - Ondersteunt het juridisch loket mij in de rechtszaal?

Binnenkort moet ik mij in de rechtszaal verantwoorden voor een strafbaar feit waarvan ik verdacht word. Kan ik rekenen op hulp van het juridisch loket?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het juridisch loket biedt geen ondersteuning in de rechtszaal; u dient hier een (pro deo) advocaat voor in de arm te nemen. Wel kunt u voorafgaand aan uw bezoek aan de rechtszaal informatie inwinnen over de gang van zaken bij een zitting. Een medewerker van het juridisch loket kan u hierover informeren. Het maakt een bezoek aan de rechtszaal mogelijk minder spannend en helpt u zich goed voor te bereiden op hetgeen dat komen gaat.

Juridisch loket - Kan ik bij het juridisch loket terecht voor een rechtszaak?

Ik wil mij graag laten ondersteunen bij een rechtszaak die tegen mij is aangespannen. Kan ik het juridisch loket benaderen om hulp te bieden tijdens de rechtszaak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Medewerkers van het juridisch loket zullen u geen ondersteuning bieden tijdens een rechtszaak, die tegen u is aangespannen. U kunt een (pro deo) advocaat benaderen om u de gewenste ondersteuning te bieden. Dit betekent overigens niet dat een bezoek aan het juridisch loket geen nut voor u heeft. Het juridisch loket kan u voorafgaand aan een rechtszaak meer vertellen over het verloop hiervan. Ook kan men u hier advies geven over de wijze waarop u zich het beste kunt laten ondersteunen om uw juridische positie te verstevigen. Het helpt u de kans op een hoge straf of zelfs een veroordeling in algemene zin te verkleinen.

Juridisch loket - Ik wil hulp bij het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken, helpt het loket mij?

Op dit moment probeer ik samen met een andere partij gemaakte afspraken op papier vast te leggen, om discussies op een later moment te voorkomen. Helpt het Juridisch Loket mij hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt bij het Juridisch Loket terecht voor relatief simpele juridische vraagstukken. Het gaat hierbij om vraagstukken die tijdens één bezoek of telefoongesprek beantwoord kunnen worden. In de door u geschetste situatie wenst u een doorlopende ondersteuning; vaak lukt het niet om afspraken op één moment vast te leggen. U doet er verstandig aan de hulp van een raadsman of raadsvrouw in te schakelen, bijvoorbeeld op pro deo basis. Zij bieden u de gewenste ondersteuning.

Juridisch Loket - Kan ik digitaal hulp krijgen van het juridisch loket?

Het lukt mij niet om komende dagen langs te gaan bij een fysieke vestiging van het Juridisch Loket. Kan ik digitaal hulp krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het Juridisch Loket biedt u de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen, wanneer u advies wenst over een conflictsituatie of bijvoorbeeld specifieke passages uit een overeenkomst. Houd er rekening mee dat de hulp die het Juridisch Loket u biedt beperkt is; u zal al snel worden doorverwezen naar een advocatenkantoor. Het Juridisch Loket biedt bijvoorbeeld geen ondersteuning bij het vervolg op een conflictsituatie, denk aan een rechtszitting. Alternatief voor de hulp van een Juridisch Loket is het inschakelen van ene (pro deo) advocaat. Deze biedt u de ondersteuning bij het vervolg wel, naast advies tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek.

Juridisch Loket - Wat doet het Juridisch Loket?

Ik ben opzoek naar rechtshulp maar wat doet het Juridisch Loket precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het Juridisch Loket kan u van gratis rechtsbijstand en juridisch advies voorzien in eenvoudige juridische geschillen. Het Juridisch Loket zal u enkel gratis bijstaan onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Indien een zaak complexer is, dan zal u worden doorverwezen naar een advocaat. De advocaat die u via het Juridisch Loket aangeboden krijgt, kunt u helaas niet zelf kiezen. Voor complexere juridische problemen, wordt u dan ook aangeraden om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Heeft u een vraag over een juridisch geschil, dat niet geschikt is voor het Juridisch Loket, vraag dan een advocaat om gratis advies.

Juridisch Loket - Krijg ik direct advies van een advocaat?

Ik heb advies van een advocaat nodig en niet van een jurist. Kan ik bij het Juridisch loket direct een advocaat in contact komen waaraan ik mijn juridisch probleem kan voorleggen

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, bij het Juridisch Loket krijg u verschillende mensen aan de telefoon maar geen advocaat. Er wordt eerst bekeken of uw probleem niet zonder tussenkomst van een advocaat kan worden opgelost. Als dit niet het geval is wordt u doorverwezen naar een advocaat die is aangesloten bij het Juridisch Loket. U kunt deze advocaat niet zelf uitkiezen. Via Eersterechtshulp.nl kunt u direct in contact komen met een advocaat en kunt u zelf uw advocaat uitkiezen en vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten.

Juridisch Loket - Kan ik mijn eigen advocaat kiezen bij het Juridisch Loket?

Ik heb een juridisch probleem en wil dit graag voorleggen aan een advocaat. Ik heb gehoord dat je bij het Juridisch Loket een advocaat krijgt toegewezen en niet zelf mag uitkiezen. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het Juridisch loket kijkt eerst samen met jou naar het probleem om te kijken of een advocaat wel nodig is. Als dit het geval is wordt u doorverwezen naar een advocaat bij u in de buurt die is aangesloten bij het Juridisch Loket. Deze advocaat kunt u niet zelf uitkiezen. Bij eersterechtshulp.nl kunt u zelf pro deo advocaten vergelijken en uitkiezen op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten.