Juridisch Loket Lelystad of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Lelystad kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Lelystad wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Lelystad of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Hulp Juridisch Loket Lelystad bij conflicten en rechtskundige vraagstukken

Voor het antwoord op rechtskundige vraagstukken, of voor hulp bij het oplossen van conflicten kunt u een beroep doen op het Juridisch Loket Lelystad. Hier staan juristen voor u klaar, om uw vraagstuk te behandelen en van een antwoord te voorzien. Bij conflicten adviseert men u over het nut van bijvoorbeeld mediation. Een mediator zoekt samen met alle betrokkenen naar een oplossingsrichting, waarin iedere betrokkene zich kan vinden. Op het moment dat een rechtskundig vraagstuk niet te beantwoorden valt, of wanneer mediation niet de oplossing blijkt te zijn voor uw conflict, verwijst men u door naar een advocatenkantoor.


Juridisch Loket Lelystad helpt niet iedere cliënt

Het kan voorkomen dat u na het indienen van uw hulpvraag een afwijzing ontvangt vanuit het Juridisch Loket Lelystad. Bij wet mag het Juridisch Loket Lelystad, evenals andere vestigingen in Nederland, niet iedere cliënt standaard helpen. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand en hebben onder meer betrekking op uw vermogen en inkomen. Wanneer een van beiden te hoog is, zal uw verzoek worden afgewezen. Dat gebeurt ook, op het moment dat u een hulpvraag indient als bedrijf, als vereniging of bijvoorbeeld als stichting. Het Juridisch Loket Lelystad ondersteunt uitsluitend particuliere cliënten.


Bekostiging hulp Juridisch Loket Lelystad

Slechts wanneer u voor telefonisch advies van het Juridisch Loket Lelystad kiest, zitten hier kosten aan verbonden. Het gaat om een betaalnummer, wat kosten met zich meebrengt naast de gebruikelijke telefoonkosten van uw provider. Bezoekt u het Juridisch Loket Lelystad op locatie, dan maakt u deze kosten niet. Het inschakelen van de hulp van het Juridisch Loket Lelystad is niet de enige mogelijkheid om een beroep te doen op gratis advies. U kunt ook kiezen voor de hulp van een (pro deo) advocaat. De (pro deo) advocaten binnen de zoekmachine op deze website bieden u de mogelijkheid een gratis kennismakingsgesprek in te plannen. Dit gesprek biedt u de kans uw vraagstuk of conflict alvast globaal te bespreken en samen te kijken welke vervolgstappen tot uw mogelijkheden behoren.


Dienstverlening pro deo advocaat gaat verder

Die mogelijke vervolgstappen kunt u ook vaststellen bij het Juridisch Loket Lelystad. Het verschil zit echter in het feit, dat een (pro deo) advocaat u ook daadwerkelijk helpt bij de uitvoering van deze vervolgstappen. Een jurist van het Juridisch Loket Lelystad voorziet u uitsluitend van advies. Daar komt bij dat een (pro deo) advocaat u ook zal ondersteunen bij een rechtszitting of bijvoorbeeld een verhoor. Dit doet een jurist in geen geval. Om tijd te besparen is het belangrijk om vooraf voor uzelf na te gaan, of ondersteuning van het Juridisch Loket Lelystad van meerwaarde kan zijn voor u. Mogelijk is het interessanter om direct voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen. In de zoekmachine op deze website filtert u de verschillende (pro deo) advocaten op basis van hun expertisegebied; het laat u een advocaat vinden die qua ervaring past bij uw zaak.


Vraag en antwoord

Juridisch Loket Lelystad - Wie kan mij meer vertellen over het maximumaantal decibel wat ik mag produceren?

Ik wil een feestje geven met muziek, maar mijn buren verbieden mij dit. Hoe zit dit juridisch gezien? Kan het Juridisch Loket in Lelystad mij adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u meer wilt weten over het maximumaantal decibel wat u mag produceren of meer algemeen de wijze waarop u overlast voor omwonenden voorkomt, kunt u het Juridisch Loket in Lelystad benaderen. Men vertelt u hier meer over factoren die juridisch gezien bepalen of er sprake is van overlast voor buren. Mondt de situatie uit in een conflict? Het Juridisch Loket in Lelystad staat u niet bij tijdens een eventuele rechtszaak; een (pro deo) advocaat in uw regio biedt in zo’n geval wel ondersteuning.

Juridisch Loket Lelystad - Helpt het Juridisch Loket mij bij een conflict over een schutting?

Er is een conflict met de buren ontstaan over de hoogte van een nieuwe schutting. Helpt een medewerker van het Juridisch Loket in Lelystad mij in zo’n situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt het Juridisch Loket in Lelystad bezoeken om u te laten informeren over de rechten die u heeft. Laat u bijvoorbeeld bijpraten over de maximale hoogte van een schutting, het proces wat gevolgd moet worden voordat u een schutting mag plaatsen op gemeenschappelijke grond, enzovoorts. Wilt u direct een juridisch vervolg geven aan de situatie? In dat geval zal een medewerker van het Juridisch Loket in Lelystad u niet helpen. Een (pro deo) advocaat in de regio doet dat wel.