Privacy en dataveiligheid

Uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zijn voor ons topprioriteit

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Eersterechtshulp.nl de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

Formulieren

Als u gebruikmaakt van één van onze online diensten wordt via formulieren gevraagd om persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden met een SSL-verbinding veilig verzonden. Hierbij is het belangrijk om te weten dat:

 • Alleen naar gegevens worden gevraagd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende dienst
 • Gegevens worden opgeslagen zolang het nodig is voor de uitvoering van de dienst
 • Er geen profiel van u wordt aangemaakt

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Formulier: contactverzoek advocaat
De volgende persoonsgegevens die aan u worden gevraagd als u in contact wilt komen met een advocaat zijn noodzakelijk:

 • Aanhef (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Achternaam (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Woonplaats (nodig om te kunnen bepalen of de advocaat ook actief is in uw plaats/regio)
 • Email (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Telefoon (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Probleembeschrijving (nodig om te kunnen bepalen of de advocaat u kan helpen)

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Formulier: contactverzoek mediator
De volgende persoonsgegevens die aan u worden gevraagd als u in contact wilt komen met een mediator zijn noodzakelijk:

 • Aanhef (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Achternaam (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Woonplaats (nodig om te kunnen bepalen of de mediator ook actief is in uw plaats/regio)
 • Email (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Telefoon (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Conflictbeschrijving (nodig om te kunnen bepalen of de mediator u kan helpen)

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Formulier: contactverzoek bewindvoerder
De volgende persoonsgegevens die aan u worden gevraagd als u in contact wilt komen met een bewindvoerder zijn noodzakelijk:

 • Aanhef (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Achternaam (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Woonplaats cliënt (nodig om te kunnen bepalen of de bewindvoerder ook actief is in uw plaats/regio)
 • Geboortedatum cliënt (nodig om te kunnen controleren in het register of u de rechter de beschikking heeft afgegeven) 
 • Email (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Telefoon (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Omschrijving (nodig om te kunnen bepalen of de bewindvoerder u kan helpen)

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Formulier: verzet instellen tegen strafbeschikking
De volgende persoonsgegevens die aan u worden gevraagd als u online verzet instelt tegen een strafbeschikking zijn noodzakelijk om uw verzetschrift op te stellen. Uw verzetschrift wordt vervolgens automatisch per e-mail naar het Openbaar Ministerie verstuurd. Voor de zekerheid wordt uw verzetschrift uitgeprint en ook per post naar het Openbaar Ministerie verstuurd. De correspondentie verloopt vervolgens alleen tussen het openbaar ministerie en u. Het dossier dat u opvraagt wordt ook alleen naar u toegestuurd.

 • Aanhef (nodig om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Achternaam (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Voorletters (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Adres (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Postcode (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Woonplaats (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Telefoon (nodig om met u in contact te komen als er iets mis gaat)
 • Email (nodig om uw verzetsschrift + aanvullende informatie naar u toe te kunnen sturen)
 • CJIB- of Parketnummer (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Dagtekening (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Uitgevaardigd door (alleen indien vermeld)
 • Omschrijving strafbaar feit (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)
 • Reden van verzet (dit is niet verplicht)
 • Handtekening (nodig om uw verzetsschrift op te kunnen maken)

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Formulier: schadevergoeding aanvragen na onterecht vastzitten
De volgende persoonsgegevens die aan u worden gevraagd als u een schadevergoeding wilt aanvragen omdat u onterecht heeft vastgezeten worden aan u gevraagd omdat deze gegevens nodig zijn om uw schadevergoedingaanvraag op te maken. Nadat de schadevergoedingaanvraag is opgemaakt sturen wij deze ter ondertekening naar u toe. Nadat u de schadevergoeding aanvraag heeft ondertekend en naar ons teruggestuurd dienen wij deze in bij de rechtbank.

 • Aanhef (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Achternaam (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Voorletters (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Geboortedatum (nodig om te controleren of u recht heeft op een schadevergoeding en de aanvraag op te maken) 
 • Vastgezet op (nodig om te kunnen bepalen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft)
 • Vrijgelaten op (nodig om te kunnen bepalen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft)
 • Email (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Telefoon (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Sepotbrief (nodig om te controleren of u recht heeft op een schadevergoeding en de aanvraag op te maken) 

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Formulier: boete gratis indienen en laten aanvechten

 • Aanhef (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Voornaam (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Achternaam (nodig voor het eerste contact en om te weten dat u de persoon bent om wie het gaat)
 • Email (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Telefoon (nodig om contact op te kunnen nemen)
 • Reden van bezwaar (nodig om te kunnen bepalen of de jurist u kan helpen)
 • Aanslagnummer of CJIB-nummer (nodig om bezwaar te kunnen maken)
 • Upload uw verkeersboete (nodig om bezwaar te kunnen maken)
 • Eventuele bewijsstukken (nodig om bezwaar te kunnen maken)

Opslag van gegevens

Gegevens worden opgeslagen zolang het nodig is voor de uitvoering van de dienst.

Contactverzoek advocaat/mediator
Contactverzoeken met uw persoonlijke gegevens worden doorgemaild naar de advocaat/mediator waar u mee in contact wilt komen. Contactverzoeken worden na te zijn verstuurd verwijderd.

Verzet instellen tegen strafbeschikking
Uw verzetschrift naar het CVOM (Openbaar Miniserie) wordt door ons drie jaar in ons CMS systeem bewaard. Slechts een select aantal medewerkers heeft toegang tot het CMS. Werknemers loggen in met een persoonlijk wachtwoord. De reden dat wij voor een bewaartermijn van drie jaar hebben gekozen is dat een strafbeschikking na drie jaar verjaard. Gedurende de drie jaar dat wij uw verzetschrift bewaren kunt u deze bij ons opvragen.

Schadevergoeding aanvragen na onterecht vastzitten
Ingediende schadevergoedingen worden bij de rechtbank ingediend en door ons bewaard totdat de schadevergoeding aan u is uitgekeerd.

Statistieken
Om onze website te kunnen optimaliseren maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Eersterechtshulp.nl heeft een overeenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. De anonieme data is drie jaar zichtbaar.

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

Dataveiligheid

Onze website draait op een maximaal beveiligde server in Nederland. Uw persoonlijke gegevens worden als u een formulier invult met een SSL-verbinding veilig verzonden. Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoeker. Gegevens zijn dan onleesbaar voor buitenstaanders. Alleen degene waarvoor ze bedoeld zijn kan ze lezen. Een SSL-verbinding kunt u eenvoudig herkennen aan de URL (https://domein.nl) en aan het slotje in de URL.

Heeft u vragen hierover neem contact op via info@eersterechtshulp.nl

U heeft het recht om:

 • de persoonlijke gegevens die wij van u hebben in te zien
 • gegevens te laten verwijderen
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken
 • een klacht in te dienen

Neem hiervoor contact met ons op via info@eersterechtshulp.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Nederland, 2022