Schadevergoeding na onterecht vastzitten - Gratis aanvragen

1000+ vergoedingen aangevraagd
€500.000+ uitgekeerd
50+ ervaringen van anderen

U heeft recht op een schadevergoeding van €100 - €130 per dag onterecht vastzitten

Ieder jaar worden duizenden mensen ten onrechte door de politie aangehouden en voor kortere of langere duur opgesloten. Afhankelijk van uw situatie heeft u, vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld, recht op de volgende standaard vergoedingen per dag onterecht vastzitten:

  • 1 nacht politiebureau € 130
  • 1 nacht Huis van Bewaring (HvB) € 100
  • 1 nacht Huis van Bewaring (HvB) + beperkingen € 130

Hiernaast heeft u mogelijk recht op vergoeding van de door u ten behoeve van uw verdediging gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld uw reiskosten en advocaatkosten.


Verschil sepot en vrijspraak

Wanneer uw zaak wordt geseponeerd ontvangt u een brief van justitie waarin staat dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd of dat niet tot vervolging wordt overgegaan. Met de gegevens die in deze brief staan kunt u gratis via deze website uw schadevergoeding aanvragen. Belangrijk: indien u na een mondeling sepot geen brief heeft ontvangen kunnen wij die voor u opvragen.

Ga voor meer informatie naar: Gratis schadevergoeding aanvragen na sepot

Een schadevergoeding na vrijspraak door de strafrechter is maatwerk. Om die reden kunt u niet uw schadevergoeding online aanvragen via deze website. In plaats daarvan kunt u gratis contact met ons opnemen om de mogelijkheden van uw verzoek tot schadevergoeding te bespreken. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek ook geheel gratis voor u ingediend.

Ga voor meer informatie naar: Gratis schadevergoeding aanvragen na vrijspraak


Vraag en antwoord

Wanneer wordt de schadevergoeding uitbetaald?

Ik heb met behulp van Eerste rechtshulp een verzoek tot schadevergoeding ingediend omdat ik onterecht op een politiebureau ben vastgehouden. Ik heb twee maanden geleden een beschikking gekregen van de rechtbank waarin staat dat ik €315 krijg ter compensatie van de dagen die ik op het politiebureau heb doorgebracht. Mijn vraag is hoe lang het duurt voordat deze schadevergoeding door het Openbaar Ministerie wordt uitbetaald.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verschilt per regio (arrondissement) hoe lang het duurt voordat een schadevergoeding wordt uitbetaald door het Openbaar Ministerie. In sommige arrondissementen kan dit soms wel vier tot acht maanden duren vanaf het moment dat de rechter heeft bepaald dat aan u een schadevergoeding moet worden uitbetaald.

Niet in verzekering gesteld?

Mijn vriend is vorige week onterecht aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De politie heeft hem verhoord en na een paar uur is hij vrijgelaten. Mijn vriend is niet in verzekering gesteld. Heeft hij nu ook recht op een schadevergoeding omdat hij onterecht heeft vastgezeten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw vriend is onterecht als verdachte aangehouden door de politie, maar hij is niet in verzekering gesteld. Alleen in het geval dat iemand in verzekering wordt gesteld en later blijkt dat deze persoon ten onrechte als verdachte is aangemerkt, kan om een schadevergoeding wegens onterecht vastzitten worden verzocht. Uw vriend heeft in dit geval dus geen recht op een schadevergoeding, ondanks dat hij enkele uren op het politiebureau heeft doorgebracht.

Ontruiming van een kraakpand

Tijdens de ontruiming van een kraakpand ben ik aangehouden en in verzekering gesteld. Na twee dagen mocht ik weg, daarna heb ik nooit meer over deze zaak gehoord. Heb ik nu recht op een schadevergoeding omdat ik onterecht heb vastgezeten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij kunnen dit gratis voor u uitzoeken. Stuur een mail naar info@eersterechtshulp.nl met uw contactgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

3 dagen in verzekering gesteld maar geen dagvaarding ontvangen

Eind september ben ik drie dagen in verzekering gesteld voor een zaak. Ik mocht na die drie dagen weer naar huis en heb tot op heden geen dagvaarding ontvangen en niets meer gehoord. Ik zou graag willen weten of ik ergens heen kan bellen om te vragen wat ik kan verwachten. Ik woon in Assen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het openbaar ministerie heeft te kampen met aanzienlijke achterstanden. Het is niet ongebruikelijk dat een verdachte, soms zelfs pas twee jaar later, alsnog een dagvaarding of strafbeschikking ontvangt. U hoeft hier echter niet op te wachten. U kunt zelf ook actie ondernemen. Zo kunt u contact opnemen met het Openbaar Ministerie (in uw geval te Assen) en verzoeken om z.s.m. een vervolgingsbeslissing te nemen. Een van de bij Eersterechtshulp.nl aangesloten strafrechtadvocaten kan dit eventueel ook kosteloos voor u navragen. Indien blijkt dat u onterecht heeft vastgezeten kunt u via deze website gratis een schadevergoeding aanvragen voor de dagen dat u onterecht op het politiebureau hebt doorgebracht. Hiervoor geldt een standaard vergoeding van €130 per dag.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

Hoe moet ik een verzoek tot schadevergoeding indienen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u onterecht heeft vastgezeten heeft u recht op een schadevergoeding. Hoe u de schadevergoeding kunt aanvragen hangt af of u bent vrijgesproken of een sepotbrief heeft ontvangen. Indien u bent vrijgesproken kunt u een e-mail sturen naar info@eersterechtshulp.nl met daarin de volgende informatie: 1. Wanneer u bent vrijgesproken. 2. Een korte omschrijving waarvoor u bent vrijgesproken. 3. Welke schade u vergoed wilt krijgen. Een van onze advocaten neemt binnen 24 uur en geheel gratis contact met u op om de mogelijkheden van uw verzoek tot schadevergoeding met u te bespreken. Heeft u recht op een vergoeding, dan wordt dit verzoek ook geheel gratis voor u ingediend.Indien u een spotbrief heeft ontvangen dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding binnen vijf minuten gratis online aanvragen. Door op de onderstaande button te klikken en de velden met de vragen in te vullen, geeft u automatisch de gegevens aan ons door welke nodig zijn om uw aanvraag in te dienen bij de juiste instantie. Het indienen van een verzoek tot schadevergoeding is eveneens voor u geheel kosteloos.

Wanneer is er sprake van “onterecht vastzitten?

Wanneer is er sprake van “onterecht vastzitten” en heb ik dan recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft onterecht vastgezeten als uw zaak eindigt in een sepot, vrijspraak of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging (OVAR). In deze gevallen heeft u onterecht vastgezeten en heeft u recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding afgewezen. Wat kan ik daartegen doen?

Ik heb onterecht vastgezeten en de rechter heeft mijn verzoek tot schadevergoeding afgewezen. Wat kan ik daartegen doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u na een vrijspraak een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend en de rechter wijst uw verzoek tot schadevergoeding af, dan kunt u binnen veertien dagen na deze beslissing in hoger beroep. Dan zal een hogere rechter uw verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak beoordelen.

Kan iemand anders een verzoek tot schadevergoeding indienen?

Ik heb onterecht vastgezeten. Kan ik mijn vriendin vragen om namens mij een verzoek tot schadevergoeding in te dienen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u onterecht heeft vastgezeten en u wilt hiervoor een schadevergoeding aanvragen, dan dient u dit in de eerste plaats zelf te doen. In het geval van uw overlijden kunnen vervolgens uw erfgenamen de vordering tot schadevergoeding na het onterecht vastgezeten te hebben, indienen.

Kan een schadevergoeding door de staat worden ingehouden?

Als ik onterecht heb vastgezeten en ik krijg een schadevergoeding hiervoor, krijg ik dit dan altijd uitgekeerd, of kan dit worden ingehouden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u onterecht heeft vastgezeten en de rechter kent u om die reden een schadevergoeding toe, dan kan het bedrag dat u hiervoor ontvangt eventueel worden verrekend met openstaande bedragen die u de Staat verschuldigd bent. Ook kan de rechter bepalen dat u in plaats van een schadevergoeding strafvermindering krijgt in een andere zaak. Kijk voor vragen hierover op de website van Eersterechtshulp.nl of mail geheel vrijblijvend naar info@eersterechtshulp.nl.