Erfrecht advocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

11 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een erfrecht advocaat

Advocaat Cloots
Advocaat Cloots

Cloots Advocatuur

1 ervaring van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Plantema-Volkers
Advocaat Plantema-Volkers

CKV Advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Enckevort
Advocaat Van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

10 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Meijer
Advocaat Meijer

Meijer & Van der Vlis Advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Reitsma
Advocaat Reitsma

Reitsma Advocaten

11 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Germs
Advocaat Germs

Grip advocaten

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van de Velde
Advocaat Van de Velde

Goedrecht Advocaten

3 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Houben
Advocaat Houben

Houben Van Dijck Advocaten

8 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Zomers
Advocaat Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

2 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Elbertse
Advocaat Elbertse

Advocatenkantoor Elbertse

4 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELWat is erfrecht

Het erfrecht is een rechtsgebied dat van toepassing is als een overledene geen testament heeft opgemaakt waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn. Het overlijden van een dierbare brengt vaak veel emoties met zich mee. Dit kan leiden tot conflicten bij het verdelen van de erfenis. In het bijzonder, wanneer er voor het overlijden van de dierbare geen heldere afspraken zijn vastgelegd. Dit recht beschrijft in zo’n geval op welke manier de nalatenschap verdeeld moet worden over de erfgenamen. 

Bij conflicten kan de hulp van een (pro deo) erfrecht advocaat wenselijk zijn. Er zijn verschillende advocaten binnen de zoekmachine op deze website, die veel ervaring hebben met zaken binnen dit expertisegebied. De advocaat ondersteunt de erfgenamen van de overledene bij het op correcte wijze afwikkelen van diens erfenis. 


Wat doet een erfrecht advocaat?

Erfrecht advocaat kan u helpen bij het opstellen van een testament, een onterving of conflicten over een erfenis. De periode rond het overlijden van een dierbare is emotioneel vaak zeer zwaar. Het maakt dat u hoopt dat de verdeling van de erfenis soepel en snel verloopt. Toch kan het voorkomen dat er na het overlijden van een familielid conflicten over de erfenis ontstaan. Mogelijk heeft de overledene in het verleden dingen gezegd, waarover nu een discussie is ontstaan tussen diens erfgenamen. In zo’n situatie kan de hulp van een advocaat wenselijk zijn. Ook voor het overlijden van een dierbare kan ondersteuning van een (pro deo) advocaat prettig zijn, bijvoorbeeld bij het opstellen van een testament of een onterving.

Eerder las u al, dat een erfrecht advocaat ondersteunt bij conflicten over de nalatenschap van een overleden familielid. Normaliter wordt hierbij gekeken naar het testament dat de overledene heeft opgesteld. Mocht er geen testament zijn, dan wordt gekeken naar de wettelijke regels. Een (pro deo) advocaat biedt hier ondersteuning bij om conflicten op te lossen of uit de weg te gaan. Termen die vaak verkeerd geïnterpreteerd worden zijn onder meer de legitieme portie van nabestaanden en legaten die al dan niet in het testament zijn opgenomen. Het kan tot bijzonder vervelende en emotioneel zware situaties leiden binnen gezinnen of families.


Erfrecht advocaat inschakelen voor opstellen testament

Niet alleen na het overlijden van een dierbare kan het inschakelen van een erfrecht advocaat verstandig zijn. Ook bij het opstellen van een testament kan deze advocaat u ondersteunen. Waarop dient u te letten bij het opstellen van een testament? Hoe voorkomt u dat waardevolle bezittingen bij de verkeerde personen terecht komen na uw overlijden? In aanvulling op het opstellen van een testament heeft u mogelijk vragen over de mogelijkheden om familieleden te onterven. Het kan gaan om een kind waarmee u al jaren geen contact meer heeft. Onterving is een zwaar middel en vaak niet zonder meer mogelijk. 

Bepalingen erfrecht over inzien testament 

Vaak begint het afwikkelen van de erfenis na het overlijden van een dierbare met het inzien van het testament, wat deze mogelijk eerder heeft laten opstellen. Na het overlijden van iemand in uw omgeving kunt u dit testament opvragen bij het Centraal Testamentenregister. Dit geldt zowel voor mensen die binnen Nederland zijn overleden, als voor mensen die op latere leeftijd naar het buitenland zijn verhuisd. Voor die laatste groep geldt uiteraard wel, dat zij in Nederland een testament hebben moeten laten opstellen in het verleden. Om het testament in te kunnen zien, schrijft het erfrecht voor dat u een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister op moet sturen. Het aanvragen van een kopie van het testament van een overledene is gratis. Een testament is in de basis een rechtsgeldig document, daar deze is opgesteld met hulp van een notaris.


Pro deo rechtsbijstand bij erfrecht kwesties

Wanneer uw inkomen en eigen vermogen niet toereikend zijn bij het inschakelen van een advocaat, is het aan te raden om voor de hulp van een pro deo advocaat te kiezen. Bij een pro deo erfrecht advocaat betaalt u slechts een beperkte eigen bijdrage, welke gebaseerd wordt op het inkomen en eigen vermogen wat u heeft. Zo is juridische hulp voor iedere burger toegankelijk. De zoekmachine op deze website maakt het heel eenvoudig om een pro deo advocaat in uw woonplaats te vinden.


Vergoeding rechtsbijstandverzekering 

Een zaak rond het erfrecht kan hoge kosten met zich meebrengen. Sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering af? In dat geval kunt u deze kosten mogelijk vergoed krijgen via uw verzekeraar. Vraag de verzekeraar vooraf om toestemming voor het inschakelen van een advocaat bij een zaak gerelateerd aan dit recht. Deze toestemming is vaak slechts een formaliteit, maar cruciaal om kosten vergoed te krijgen. Zonder toestemming zal een declaratie na de behandeling van de zaak zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 


Erfopvolging

Het opvolgen van een overleden persoon in zijn vermogen wordt erfopvolging genoemd. De erfgenamen nemen het vermogen (de bezittingen en de schulden) van de overleden persoon over. In het erfrecht zijn er vier groepen erfgenamen. De tweede groep komt pas in aanmerking als de eerste weg valt, de derde wanneer de eerste twee wegvallen enzovoort.

Groepen erfgenamen:

 • De echtgenoot/geregistreerd partner en de kinderen van de overledene
 • De ouders en de broers en zussen van de overledene
 • De grootouders van de overledene
 • De overgrootouders van de overledene

Conflicten oplossen gerelateerd aan het erfrecht 

Rond het erfrecht kunnen verschillende soorten conflicten ontstaan. Mogelijk heeft iemand naar eigen zeggen recht op een deel van de erfenis, maar zijn andere erfgenamen het daar niet mee eens. Ook kan het voorkomen, dat er afspraken zijn gemaakt zonder deze officieel te laten vastleggen in het testament van een dierbare. Dient men zich in zo’n geval te houden aan de afspraken die elders zijn vastgelegd? Hoe zit het met de rechtsgeldigheid van deze afspraken? Het recht kan ook voor conflicten zorgen, op het moment dat iemand nog in leven is. Denk bijvoorbeeld aan een onterving, waarbij vaak niet duidelijk is aan welke eisen moet worden voldaan. Welke rechten heeft men hierbij als ouder? Een (pro deo) advocaat met veel ervaring in de behandeling van zaken gerelateerd aan erfenis en nalatenschap kan partijen hierin ondersteunen.


Geschikte (pro deo) erfrecht advocaat vinden voor uw zaak 

Wanneer het u tezamen niet lukt om tot oplossingen te komen in conflictsituaties, is het wenselijk een (pro deo) erfrecht advocaat in de arm te nemen. Deze vertelt u precies welke rechten en plichten u als erfgenaam heeft. Ook kan deze u meer vertellen over de rechtsgeldigheid van documenten, die door een overledene zijn opgesteld. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte (pro deo) advocaat te vinden. De zoekmachine verdeelt de raadsmannen en raadsvrouwen over verschillende expertisegebieden. Het zijn de gebieden waarbinnen deze professionals de meeste zaken behandeld hebben en waar zij zodoende de meeste ervaring mee hebben. Het is belangrijk om voor een (pro deo) advocaat te kiezen met als expertisegebied: 'Erfenis en nalatenschap'. 


Gratis gesprek met een (pro deo) erfrecht advocaat

Heeft u vragen die betrekking hebben op het erfrecht, bijvoorbeeld omdat u met uw familie een conflict heeft over een erfenis, selecteer dan een (pro deo) erfrecht advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een testament wilt laten opstellen of bij erfrecht kwesties. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Is het standaard zo dat al mijn kinderen een deel van de erfenis krijgen?

Ik heb niet met ieder van mijn kinderen een even prettig contact. Het maakt dat ik wil voorkomen dat zij allemaal een deel van mijn nalatenschap krijgen. Hoe regel ik dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel legt u in een testament vast hoe u de nalatenschap na uw overlijden wilt laten verdelen. Het is aan uw nabestaanden om de bepalingen uit uw testament te volgen, mits deze is vastgelegd door een notaris. Bij het vaststellen van het testament staat het u niet vrij om sommige van uw kinderen uit te sluiten. Ieder kind heeft bij het overlijden van diens ouder namelijk het recht op een legitieme portie. Een erfrecht advocaat kan u hier meer over vertellen. Andersom kan deze u ook vertellen hoe een kind hier aanspraak op kan maken, dit gebeurt niet automatisch en is gebonden aan een vaste tijdsperiode waarbinnen het kind diens recht moet gebruiken.

Wie is verantwoordelijk voor de verdeling van de nalatenschap?

Recent is mijn vader overleden, als onze laatste ouder. Wie van de kinderen of mensen om ons heen is nu verantwoordelijk voor de verdeling van de nalatenschap?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel zijn de erfgenamen tezamen verantwoordelijk voor de verdeling van de nalatenschap bij het overlijden van een ouder. U kunt gezamenlijk besluiten deze verantwoordelijkheid over te dragen aan een notaris. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. Ook kan een van de erfgenamen worden aangewezen als verantwoordelijke; deze rapporteert aan de andere erfgenamen. Lukt het u als erfgenamen niet om tot een afwikkeling van de nalatenschap te komen? Laat u in dat geval bijstaan door een erfrecht advocaat. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u dit aanpakt.

Heeft ieder kind recht op een deel van de nalatenschap?

Mijn overleden ouders hadden nauwelijks nog contact met een van mijn broers. Heeft ieder kind het recht op een gelijk deel van de nalatenschap?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Hoewel ieder kind het recht heeft op een deel van de nalatenschap van zijn of haar overleden ouders, hoeft dat deel niet gelijk te zijn aan datgene wat andere kinderen krijgen. Standaard geldt dat een kind het recht heeft op een legitieme portie. Dit is de helft van de girale middelen die een kind zou krijgen bij een evenredige verdeling hiervan over alle kinderen. Fysieke bezittingen worden niet meegenomen in deze berekening. Een erfrecht advocaat kan meer vertellen over de verdeling van de nalatenschap van overleden ouders en hetgeen waarmee hierbij rekening moet worden gehouden.

Waarom een nalatenschap beneficiair aanvaarden?

Iemand vertelde mij dat het verstandig is om de nalatenschap van mijn vader beneficiair te aanvaarden. Wat zijn de voordelen daarvan en wie adviseert mij hierover?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Zaken rond het aanvaarden van de nalatenschap van een overleden ouder kunt u voorleggen aan een erfrecht advocaat. Deze adviseert u over de verschillende mogelijkheden die u in uw specifieke situatie heeft. Bepalend hierin zijn onder meer uw zicht op de financiële situatie van de overledene, het risico op het bestaan van schulden, enzovoorts. Op basis van dergelijke factoren kan het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap interessant zijn. Het voorkomt dat u zelf opdraait voor de schulden die in het verleden gemaakt zijn door een overledene.

Ruzie over legitieme portie zoon, wat nu te doen?

Recent zijn mijn ouders overleden. Met mijn zus verdeel ik nu de nalatenschap. Een andere broer wenst zijn legitieme portie uitgekeerd te krijgen. Wij zijn van mening dat dit onterecht is. Wie kan ons helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Conflicten rond de nalatenschap van een overledene wenst u zo snel mogelijk te beëindigen. Het afwikkelen van de nalatenschap is vaak immers al zeer emotioneel beladen. U kunt een erfrecht advocaat inschakelen om u te laten adviseren over de casus. Deze kan u bijvoorbeeld meer vertellen over de werking van de legitieme portie. Op basis van de wet- en regelgeving op het gebied van de nalatenschap van een overledene kunt u vervolgens samen met de advocaat bepalen wat een logische volgende stap is in uw situatie. Hoe stevig is uw juridische positie? Loont het om verder te procederen tegen de betrokken broer?

Op welke manier kan ik de verdeling van een nalatenschap betwisten?

Ik heb mijn twijfels bij de manier waarop de nalatenschap van mijn ouders verdeeld is. Volgens mij zijn hier, al dan niet bewust, fouten gemaakt. Hoe los ik dit op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij twijfels over de verdeling van de nalatenschap van uw ouders kunt u een erfrecht advocaat in de arm nemen. U heeft juridische mogelijkheden om een onafhankelijke partij, de rechtbank, naar de verdeling van de nalatenschap te laten kijken voordat deze verdeling definitief wordt vastgesteld. Of het in uw situatie zinvol is om naar de rechtbank te gaan is van verschillende factoren afhankelijk. Gaat het uitsluitend om een gevoel, of heeft u concrete aanwijzingen die wijzen op een oneerlijke verdeling van de nalatenschap? Op basis hiervan adviseert een advocaat u over de te nemen vervolgstappen.

Onenigheid over toekenning legitieme portie, wat nu?

Er is een ruzie ontstaan tussen twee broers van een overledene. Ze worden het niet eens over de toekenning van een legitieme portie aan een van beide broers. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De Nederlandse wet- en regelgeving schrijft voor hoe moet worden omgegaan met de toekenning van de legitieme portie na het overlijden van een ouder. Zo is hierin opgenomen dat men het recht heeft op tenminste de helft van het deel wat het kind normaliter zou krijgen, bij een evenredige verdeling van de nalatenschap. Het gaat hierbij uitsluitend om girale middelen. Daarbij geldt dat men ieders legitieme portie binnen vijf jaar na overlijden op moet vragen. Een erfrecht advocaat inschakelen is verstandig in een situatie als die u beschrijft. Deze kent de wet- en regelgeving en kan meer vertellen over ieders rechten in zo’n situatie.

Wie zijn de erfgenamen die mijn nalatenschap verdelen als ik geen kinderen heb?

Mijn vrouw is enkele jaren terug overleden, we hebben samen nooit kinderen gekregen. Wie krijgt in dit geval mijn nalatenschap als ik kom te overlijden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis kunt u zelf bepalen hoe de nalatenschap verdeeld wordt na uw overlijden. U legt dit vast in een testament. Zonder testament wordt gekeken naar de wettelijke bepalingen over uw erfgenamen. Wanneer u geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen heeft, zal de nalatenschap verdeeld worden onder uw ouders, broers en zussen. Mochten u die ook niet (meer) hebben, dan gaat de nalatenschap naar uw grootouders. Tot slot zouden uw overgrootouders aan de beurt zijn om de nalatenschap te verdelen. Schakel de hulp van een erfrecht advocaat in om meer te weten te komen over de wettelijke verdeling van een nalatenschap onder uw erfgenamen.

Geldt de legitieme portie ook voor kunstobjecten?

Recent hoorde ik dat mijn kinderen vrijwel altijd een deel van mijn nalatenschap zullen krijgen. Hoe zit dit bij kunstobjecten die ik in huis heb hangen. Krijgen zij die ook?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Kinderen hebben bij het overlijden van hun ouders wettelijk gezien recht op een legitieme portie. Dit omvat de helft van het deel van de girale middelen, die zij zouden hebben gekregen bij een evenredige verdeling van het geheel. Alle bezittingen buiten deze girale middelen om, zoals de door u aangehaald kunstobjecten, vallen buiten de legitieme portie. U kunt een testament opstellen, waarin u aangeeft hoe u deze bezittingen wilt laten verdelen. Een erfrecht advocaat kan u vooraf meer vertellen over de werking van de legitieme portie en de wijze waarop u kinderen uit kunt sluiten van het recht op een deel van uw overige bezittingen.

Ik wil zelf bepalen hoe ik mijn nalatenschap verdeel, kan dat?

Mij is verteld dat al mijn kinderen een deel van mijn nalatenschap zullen krijgen na mijn overlijden. Klopt dat, of kan ik dit helemaal zelf bepalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft het recht om bij de notaris een testament op te stellen, waarin u beschrijft hoe u wenst dat uw nalatenschap verdeeld wordt na uw overlijden. Hierbij dient u echter rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving op dit juridisch vlak. Een erfrecht advocaat kan u hierbij ondersteunen. Zo zal men u vertellen dat ieder kind recht heeft op een legitieme portie, tenzij zij hier vrijwillig afstand van nemen. De legitieme portie omvat de helft van de nalatenschap die uw kind zonder testament zou hebben gekregen. Het gaat hierbij uitsluitend om uw liquide middelen. Bezittingen vallen buiten de legitieme portie.

Hoe wordt de erfenis verdeeld als ik geen kinderen heb?

Het is mij bekend dat mijn nalatenschap normaliter verdeeld wordt onder mijn partner en kinderen. Hoe zit dit echter, wanneer ik geen kinderen heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er is wettelijk vastgelegd hoe de nalatenschap van een overledene verdeeld wordt binnen verschillende groepen nabestaanden. In eerste instantie gaat uw nalatenschap naar uw partner en kinderen. Wanneer u deze niet heeft, wordt de nalatenschap verdeeld onder ouders, broers en zussen. Mochten ook die er niet zijn, dan wordt gekeken naar de grootouders en eventueel zelfs overgrootouders. U heeft zelf invloed op de verdeling van uw nalatenschap, door bijvoorbeeld een testament op te stellen. Een erfrecht advocaat voorziet u hierover van advies.

Valt een erfenis binnen of buiten de gemeenschap van goederen?

In 2009 ben ik getrouwd met mijn man in gemeenschap van goederen. Mijn vader dreigt te overlijden en ik vroeg mij af onder wiens naam de erfenis komt.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw erfenis zal in de gemeenschappelijke boedel komen. Dit betekent dat zowel u als uw man beschikking hebben tot de erfenis door het feit dat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Huwelijken na 2018 hebben dit niet meer, dan valt een erfenis automatisch buiten de gemeenschap behalve als de erflater anders bepaalt. Als u niet wilt dat uw man mede-eigenaar wordt over de erfenis na uw vaders overlijden, zal uw vader een testament moeten opstellen.

Ben ik verantwoordelijk voor schulden van mijn overleden vader?

Helaas is mijn vader komen te overlijden in de afgelopen maand. Nu moet de nalatenschap verdeeld worden. Ben ik samen met mijn broer verantwoordelijk voor de schulden van mijn vader?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de wijze waarop u de nalatenschap van uw overleden ouder aanneemt, of u verantwoordelijk kan worden gesteld voor openstaande schulden. Dit is niet per definitie het geval. Om te voorkomen dat u openstaande schulden af moet lossen, is het verstandig goed in kaart te brengen welke bezittingen en schulden uw overleden ouder heeft. Op basis hiervan kunt u een weloverwogen keuze maken over de wijze waarop de nalatenschap wordt aangenomen. Een erfrecht advocaat kan u hierover adviseren. Deze vertelt u tevens meer over het verloop van het proces na het aannemen van de nalatenschap van uw overleden ouder.

Wie helpt mij bij een conflict over mijn nalatenschap?

Ik wil voorkomen dat een van mijn kinderen een deel van mijn nalatenschap krijgt bij mijn overlijden. Wie kan mij adviseren over de mogelijkheden die ik hierbij heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om eenzijdig te bepalen, dat een van uw kinderen geen deel van uw nalatenschap krijgt bij uw overlijden. Een (pro deo) erfrecht advocaat kan u meer vertellen over de inhoud van dit deel van het Nederlands recht. Laat u bijvoorbeeld informeren over de legitieme portie waarop ieder kind in de basis recht heeft. Een advocaat kan u daarnaast meer vertellen over de wijze waarop u zou kunnen voorkomen dat uw kind dit deel krijgt; dit kan met wederzijds instemmen.

Waarop moet ik letten bij het opstellen van een testament?

Ik wil op korte termijn een testament opstellen en het liefst vooraf een kind onterven. Wie kan mij hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een kind onterven is een zeer zwaar middel. Het is belangrijk om u vooraf goed te laten informeren over hetgeen dit betekent. Daarbij is het onterven van uw kinderen niet zonder meer mogelijk. Een erfrecht advocaat kan u bij zo’n traject begeleiden, door u te informeren over de consequenties hiervan en de regels die hierbij gelden. Ook voor het opstellen van een testament kunt u deze advocaat inschakelen. Die vertelt u meer over de verschillende factoren waarmee u rekening dient te houden bij het opstellen hiervan. Denk bijvoorbeeld aan legaten die u in het testament opneemt.

Hoe los ik conflicten rond de erfenis van een overledene op?

Na het overlijden van mijn vader zijn er conflicten ontstaan over de wijze waarop de erfenis verdeeld moet worden. Hoe lossen we dit op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Conflicten rond het verdelen van de erfenis van een overleden dierbare zijn vaak emotioneel zeer zwaar. Om conflicten niet te laten escaleren kan de hulp van een erfrecht advocaat wenselijk zijn. De advocaat probeert op basis van het testament van de overledene te kijken naar de rechten die iedere nabestaande heeft. Mocht er geen testament zijn, dan wordt naar de legitieme portie gekeken. Dit is wettelijk vastgelegd. Door dit met de betrokkenen te bespreken kan een escalatie van het conflict voorkomen worden in veel gevallen. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte (pro deo) advocaat te vinden in uw woonplaats die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied.

Wat doet een advocaat erfrecht

Wij hebben in de familie een conflict over de erfenis van mij moeder. Wat kan een erfrecht advocaat hierin voor ons betekenen?  

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een advocaat erfrecht kan u bijstaan als er conflicten zijn over een erfenis. De afhandeling van de erfenis gaat namelijk vaak gepaard met emoties. In zaken met betrekking tot een testament, de nalatenschap, onterving, wettelijke verdeling en wilsrechten, de legitieme portie, legaten en giften kan de advocaat u voorzien van advies en u bijstaan in een mogelijke procedure of mediation.

Testament inkijken

Mijn broer is overleden en zijn vriendin geeft aan dat hij een testament heeft waarin staat dat hij alles aan haar achterlaat maar dat geloof ik niet. Kan ik ergens nakijken of dat inderdaad zo is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt staan in het Centraal Testamentenregister. U kunt indien u een kopie heeft van het uittreksel uit het overlijdensregister een aanvraag voor een inlichting indienen bij het Centraal Testamentenregister. Deze aanvraag is gratis.

Geldt het Nederlandse erfrecht in het buitenland?

Mijn moeder is drie jaar geleden naar Spanje verhuisd en inmiddels overleden. Geldt voor de verdeling van haar erfenis het Spaanse of het Nederlandse erfrecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt staan in het Centraal Testamentenregister. U kunt indien u een kopie heeft van het uittreksel uit het overlijdensregister een aanvraag voor een inlichting indienen bij het Centraal Testamentenregister. Deze aanvraag is gratis.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn