Scheiding aanvragen - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat als u een scheiding wilt aanvragen 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een scheiding wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Stappen scheiding aanvragen 

Bij een scheiding aanvragen krijgt u te maken met juridische aspecten. Tijdens de echtscheidingsprocedure moeten er veel beslissingen worden genomen. Omdat er rondom een echtscheiding vaak veel emotie is, wordt de echtscheidingsprocedure ervaren als een moeilijk proces. Verschillende emoties wisselen elkaar gefaseerd af. Soms moeten bepaalde emoties eerst zijn verwerkt om verder te kunnen.

Stap 1 scheiding aanvragen: Vertel het uw partner (echtscheidingsmelding)

U zult uw beslissing om te willen scheiden kenbaar moeten maken aan uw partner. Geef uw partner na de echtscheidingsmelding de tijd om over uw beslissing na te denken en eventuele emoties te verwerken. Dit is ook van belang om de juridische stappen eventueel samen in goed overleg te doorlopen. Ook de rechter kan, in een moeilijk verlopende echtscheidingsprocedure, aandacht besteden aan de vraag of de echtscheidingsmelding heeft plaatsgevonden en hoe deze is ontvangen en verwerkt.

Stap 2 scheiding aanvragen: Kies de juiste echtscheidingsprocedure

Er zijn verschillende vormen om de echtscheiding te doorlopen en om tot overeenstemming te komen. De keuze voor welke procedure is afhankelijk van de relatie met uw (ex-)partner en is eventueel ook afhankelijk van de belangen. We onderscheiden twee hoofdvormen van echtscheidingsprocedures:

 • Gemeenschappelijk verzoek: u bent het beiden eens over de scheiding
 • Op tegenspraak (Eenzijdig echtscheidingsverzoek): u bent het beiden niet eens over de scheiding

Stap 3 scheiding aanvragen: Opstellen echtscheidingsconvenant/ indienen verzoekschrift

Als u het beiden eens bent over de scheiding dan kunt u samen een overeenkomst opstellen (een echtscheidingsconvenant genoemd). U dient dan samen, via uw advocaat, een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Bent u het beiden niet eens en dient u alleen het verzoekschrift in, dan moet uw advocaat ervoor zorgen dat uw partner binnen twee weken een exemplaar van het verzoekschrift ontvangt. Uw partner kan, indien hij of zij het niet eens is met de scheiding, de rechter laten weten verweer te voeren. Hiervoor dient de partner die het niet eens is met de scheiding binnen zes weken een verweerschrift in te dienen bij de rechtbank. U kunt natuurlijk ook proberen voor die tijd samen tot een oplossing te komen met behulp van een mediator.

Stap 4 scheiding aanvragen: Opstellen ouderschapsplan (bij kinderen onder de 18 jaar)

Ouders met minderjarige kinderen zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit is een plan waarin afspraken staan over de kinderen. Over hun opvoeding, omgangsregelingen, alimentatie, school, vakanties, medische zorg en noem maar op. Het is aan de ouders zelf om deze afspraken te maken. Wel moet het ouderschapsplan aan een aantal eisen voldoen. Zo stelt de wet dat het ouderschapsplan in ieder geval drie onderwerpen dient te bevatten. De zorg- en opvoedingstaken, de manier waarop de partners zich kwijten aan de op hun rustende informatie- en consultatieverplichting en er moet een voorstel instaan met betrekking tot de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De rechter zal uiteindelijk beoordelen of het ouderschapsplan hier ook daadwerkelijk aan voldoet.

Stap 5 scheiding aanvragen: Behandeling van het verzoek tot echtscheiding

Zodra alle stukken (lees: het verzoekschrift en eventueel het verweerschrift) bij de rechtbank binnen zijn, dan wordt een datum voor de zitting bepaald. Soms vindt er geen zitting plaats. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer de partners samen het verzoekschrift hebben ingediend en de partners geen kinderen tussen de 12 en 18 jaar hebben of wanneer één van de partijen geen verweerschrift heeft ingediend. De rechter beslist dan op basis van het hem aangeleverde verzoekschrift. De rechtbank geeft vervolgens een beschikking. Indien de partijen het hiermee eens zijn, dienen zij de beschikking te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat zal de beschikking dan toesturen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die op zijn beurt de beschikking zal inschrijven in de registers. Pas dan is de echtscheiding definitief. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u in hoger beroep.

Hoger beroep en cassatie

Indien u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank, kunt u in hoger beroep gaan. In hoger beroep bekijkt het gerechtshof de zaak helemaal opnieuw. Indien u het ook niet eens bent met de beschikking van het gerechtshof kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is echter geen feitelijke instantie. De hoge raad bekijkt alleen of alle procedures goed zijn verlopen.

Voorlopige voorziening

U kunt de rechter, voor- of tijdens de procedure vragen om een voorlopige voorziening. Dit is voor gevallen waar u samen niet uitkomt maar die spoedig beslist dienen te worden en waarvoor dus niet de gehele procedure kan worden afgewacht. U kunt daarbij denken aan:

 • Een beslissing over bij welke ouder de kinderen onder de 18 jaar zullen gaan wonen
 • Een beslissing over wie er in het huis blijft wonen
 • Omgangsregelingen
 • Alimentatie

De rechter neemt dan alvast een beslissing over deze spoedeisende vraagstukken. Deze beslissing geldt alleen ten tijde van de procedure. Indien u voordat de procedure begint de rechter om een voorlopige voorziening vraagt, dan dient u wel binnen vier weken het verzoekschrift tot echtscheiding bij dezelfde rechtbank in te dienen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een scheiding aanvragen? 

Bij een scheiding aanvragen bent u verplicht een advocaat in de arm te nemen. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan en omgangsregeling. Ook kan deze alimentatie voor u aanvragen door een verzoekschrift in te dienen bij de rechter. In deze vaak emotionele periode is het altijd raadzaam om een (pro deo) advocaat met u mee te laten kijken en uw belangen te laten behartigen. 


Kosten scheiding aanvragen vergoed door overheid 

In sommige gevallen worden de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een scheiding aanvragen gedekt door de overheid. Men noemt dit pro deo rechtshulp. Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet boven €29.600 bruto op jaarbasis liggen. Ook uw eigen vermogen mag niet te groot zijn. Bij pro deo rechtshulp betaalt u vaak nog wel een eigen bijdrage. Tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek kan een pro deo advocaat u hier meer over vertellen.


Rechtsbijstandverzekering dekt kosten scheiding aanvragen mogelijk 

Op het moment dat u een rechtsbijstandverzekering heeft, loont het uit te zoeken of deze verzekering de kosten voor de hulp van een advocaat bij een scheiding aanvragen dekt. Mogelijk heeft u hier een extra module voor nodig. Wanneer uw verzekeraar de kosten voor deze hulp dekt, is het belangrijk voor de behandeling van uw zaak bij uw verzekeraar aan te geven dat u hier een advocaat voor in zal schakelen. 


Wat houdt een gratis gesprek over een scheiding aanvragen in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met scheidingszaken. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een scheiding wilt aanvragen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Scheiding aanvragen - Wie kan mij helpen bij conflicten tijdens een scheiding aanvragen?

Mijn ex-partner en ik willen van elkaar scheiden. Het leidt tot heftige discussies over de wijze waarop de inboedel verdeeld moet worden. Wie kan mij helpen mijn rechten te verdedigen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een scheiding aanvragen is vaak niet gemakkelijk; het brengt veel emoties met zich mee. Niet alleen bij uzelf, zeer waarschijnlijk ook bij uw partner. Mogelijk leiden deze emoties tot heftige discussies en onenigheid. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat bij een scheiding aanvragen. Deze kan u meer vertellen over de rechten en plichten die u hierbij heeft. Op welk deel van de inboedel kunt u aanspraak maken? Hoe zit het met banktegoeden? Enzovoorts. Het is belangrijk uzelf hier goed over te laten informeren. 

Scheiding aanvragen - Wat moet er worden vastgelegd als we gaan scheiden?

Mijn ex-partner en ik staan op het punt om van elkaar te scheiden. Wat moet er in zo’n geval allemaal worden vastgelegd, hoe zit het bijvoorbeeld met alimentatie? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van uw huidige situatie, wat er bij een scheiding aanvragen moeten worden vastgelegd. Zo moet er bijvoorbeeld een beslissing worden genomen over de ouder, waar de kinderen komen te wonen als zij nog minderjarig zijn. Ook heeft u mogelijk een aantal gemeenschappelijke bezittingen, waarvan een huis en auto goede voorbeelden zijn. In zo’n geval is het belangrijk vast te leggen wie welke bezittingen behoudt. Een derde aandachtspunt is de alimentatie; zowel partner- als kinderalimentatie. Een (pro deo) advocaat biedt hulp bij een scheiding aanvragen. 

Scheiding aanvragen - Wat moet er voor mijn kinderen geregeld worden bij een scheiding?

Samen met mijn inmiddels ex-partner heb ik minderjarige kinderen. Wat moet er administratief geregeld worden bij een echtscheiding aanvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U wilt dat de zaken voor uw kinderen goed geregeld zijn bij een scheiding aanvragen. Dit betekent concreet dat u bij gezamenlijke minderjarige kinderen een plan opstelt voor de wijze waarop u het ouderschap vormgeeft. Niet alleen wilt u zo’n plan zelf maken voor uw kinderen; het is ook verplicht bij een scheiding aanvragen. In dit document beschrijft u hoe u omgaat met de opvoeding, welke omgangsregelingen er getroffen worden, hoe men omgaat met vakanties en bijvoorbeeld de school van uw kinderen. Een rechter beoordeelt vervolgens of het document volstaat. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Scheiding aanvragen - Wat is de eerste stap bij een echtscheiding aanvragen?

Ik wil gaan scheiden van mijn partner, maar kan niet goed overzien waar ik begin en wat er de komende tijd allemaal op mij af zal komen. Kunt u mij dit vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een scheiding aanvragen begint bij het kenbaar maken van uw mensen om te scheiden, door deze wens te delen met uw partner. Men noemt dit ook wel een echtscheidingsmelding. In veel gevallen zal het voor uw partner geen verrassing zijn dat u van elkaar wilt scheiden. Vaak volgt een lastige periode met veel emoties. Een volgende stap is het in gang zetten van de echtscheidingsprocedure. Wanneer u dit lastig vindt, loont het om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de zaken om rekening mee te houden bij een scheiding aanvragen.

Scheiding aanvragen - Wat verstaat men onder een echtscheidingsmelding?

Mij is verteld dat een scheiding aanvragen begint bij een zogenaamde echtscheidingsmelding. Kunt u mij uitleggen wat ik mij hiervan voor moet stellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Feitelijk is een echtscheidingsmelding niets meer dan het bij uw ex-partner kenbaar maken van de wens om van elkaar te scheiden. Het is de eerste stap bij een scheiding aanvragen. Houd er rekening mee dat een echtscheidingsmelding veel emoties met zich mee kan brengen. In het bijzonder, wanneer uw ex-partner dit niet aan heeft zien komen. In zo’n geval is het belangrijk uw ex-partner de ruimte te geven deze emoties te verwerken, voordat begonnen wordt aan de volgende stappen bij een scheiding aanvragen. U kunt uzelf bij dit proces laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Zo weet u zeker dat u een scheiding aanvragen op de juiste wijze aanpakt.

Scheiding aanvragen - Hoe pak ik een scheiding aan?

Het huwelijk met mijn vrouw is de laatste jaren steeds slechter geworden. Het is nu wel duidelijk dat het zo niet langer kan. Ik loop nu al een tijd rond met het idee om te gaan scheiden. Eigenlijk is het enige wat me nog een beetje tegenhoudt de angst voor al de praktische moeilijkheden die daar bij komen kijken. Maar om die reden getrouwd blijven is natuurlijk ook niets. Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding en hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Hoe moeilijk dit ook kan zijn, het is in de eerste plaats zaak dat u met uw partner in gesprek gaat over uw wens om te scheiden. U kunt dan proberen samen afspraken te maken over de scheiding. U doet er goed aan deze afspraken vast te leggen in een echtscheidingsplan. Als u en uw partner kinderen hebben, moet u daarnaast over de kinderen afspraken maken in een ouderschapsplan. Een advocaat kan u vervolgens bijstaan bij het daadwerkelijk aanvragen van de echtscheiding. De gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp hebben ervaring in het voeren van echtscheidingsprocedures. Neem daarom contact op met een van de advocaten op de profielenpagina van Eerste Rechtshulp als u een echtscheiding wenst aan te vragen.