Partneralimentatie

Gratis gesprek advocaat over partneralimentatie 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u (meer) partneralimentatie wilt en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die u betaalt aan uw uw ex-partner als u meer verdient en uw ex-partner nog niet opnieuw samenwoont. U kunt samen afspreken voor hoelang u partneralimentatie betaalt. Ook de rechter kan de duur van de partneralimentatie bepalen. Als u hier geen afspraken over heeft gemaakt en ook de rechter dit niet bepaald heeft, geldt de wettelijke termijn. 

De wet schrijft voor dat indien u na 1 juli 1994 gescheiden bent en uw huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en u geen kinderen heeft dat de periode maximaal vijf jaar is. Indien het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd of als u kinderen heeft, dan is de periode maximaal 12 jaar. Voor iedereen die voor 1 juli 1994 is gescheiden geldt dat de alimentatieverplichting levenslang duurt. Deze termijnen gelden ook als u uw geregistreerd partnerschap bij de rechter laat beëindigen. 

Wanneer u het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om beëindigt, dient u hier zelf afspraken over te maken. Als u de partneralimentatieduur wilt verlengen, kunt u een verzoek indienen bij de rechter. U moet dan wel aantonen dat het onredelijk is als de alimentatie stopt.


Partneralimentatie afkopen

Partneralimentatie wordt door de bank gezien als inkomen en kan van belang zijn voor de hoogte van uw hypotheek. Het is mogelijk om samen tot de afspraak te komen dat u geen partneralimentatie betaalt of ontvangt. Deze afspraak moet expliciet zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Ook kan op twee manieren de alimentatieplicht worden afgekocht. 

 • Door een afkoopsom te betalen
 • Door overbedeling.

Overbedeling houdt in dat de partner die recht heeft op partneralimentatie de inboedel toegewezen krijgt. U bent dan niet meer op elkaar aangewezen. Echter als u een bedrag betaalt dat goed is voor tien jaar en uw ex-partner hertrouwt na 5 jaar. Dan heeft u voor 5 jaar onterecht betaalt. Vanaf het moment dat uw ex-partner duurzaam gaat samenwonen of hertrouwt, vervalt namelijk de partneralimentatieplicht. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij deze afwegingen die u moet maken bij het betalen van een afkoopsom of overbedeling. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij partneralimentatie?

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan blijft u nog wel verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. De partneralimentatie wordt berekend door een deskundige die kijkt naar de behoefte, op basis van de huidige levensstandaard en naar de draagkracht van de betalende ex-partner/ouder. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij het verkrijgen en de berekening van partneralimentatie. Ook bij een verzoek tot verlenging van de partneralimentatieduur of tot het verlagen of het stopzetten van de partneralimentatie kan die u helpen. Dit zijn gerechtelijke procedures waar een familierecht advocaat in gespecialiseerd is.


Vergoeding overheid bij conflict over partneralimentatie 

Wanneer u bij conflicten op het gebied van partneralimentatie een advocaat inschakelt, maakt u kosten. Deze kosten hoeft u niet altijd zelf te betalen; mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Hierbij wordt het merendeel van de kosten vergoed door de overheid. Let op, uw bruto jaarinkomen mag niet boven de €29.600 liggen. Ook de hoogte van uw eigen vermogen speelt hierin mee. Houd rekening met het feit, dat advocaten niet standaard pro deo rechtshulp aanbieden. Dit verschilt per kantoor.


Kosten conflict partneralimentatie vergoed door verzekeraar 

Niet alleen middels pro deo rechtshulp kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor de gemaakte advocaatkosten. Mogelijk worden deze kosten gedekt door uw verzekeraar, wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afsloot. Let op, u dient het inschakelen van de hulp van een advocaat vooraf kenbaar te maken bij de verzekeraar. Vergeet u dit, dan worden de kosten mogelijk niet vergoed achteraf. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met het berekenen of afdwingen van partneralimentatie doormiddel van een gerechtelijke procedure. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u (meer) partneralimentatie wilt. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ik wil met terugwerkende kracht een financiële vergoeding van mijn partner, kan dit?

Mijn ex-partner en ik zijn inmiddels een half jaar uit elkaar. Destijds was mijn ex-partner niet in staat om financieel bij te dragen aan het onderhouden van onze kinderen. Nu kan hij dit wel. Kan ik een financiële vergoeding met terugwerkende kracht eisen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u en uw ex-partner uit elkaar gaan, stelt u een document op met daarin alle gemaakte afspraken. Afspraken over financiële vergoedingen voor het onderhoud van een ex-partner is daar onderdeel van. In sommige gevallen is het mogelijk om zo’n financiële vergoeding met terugwerkende kracht te eisen; u doet dit door de kwestie voor te leggen aan een rechter. Raadpleeg een advocaat om u gratis te laten informeren over uw mogelijkheden en de stappen die hierbij gevolgd moeten worden.

Oneens met voorstel ex-partner voor toekenning

Mijn ex-partner heeft aangegeven maandelijks een fors bedrag te willen ontvangen om te kunnen voorzien in haar levensonderhoud. Ik ben het hier niet mee eens. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende factoren die bepalen of en in welke mate uw ex-partner recht heeft op een financiële tegemoetkoming. Heeft uw ex-partner bijvoorbeeld een aanmerkelijk lager inkomen dan u heeft? In dat geval kan hij of zij u vragen hem of haar financieel te onderhouden. Heeft uw ex-partner echter al een nieuwe vriend of vriendin, dan hoeft u hier mogelijk niet in mee te gaan. Het is raadzaam een advocaat in te schakelen, om u bij te laten staan. Deze kan u vooraf meer vertellen over uw rechten, maar ook over uw plichten ten overstaan van uw ex-partner.

Wat te doen als de alimentatie niet betaald wordt?

Mijn ex-partner zou mij maandelijks een bedrag moet storten voor mijn levensonderhoud. Dit heeft hij al een aantal keer niet gedaan. Kan een advocaat mij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In uw situatie is het allereerst belangrijk om uit te zoeken of uw ex-partner daadwerkelijk verplicht is om u alimentatie te betalen. Dit moet zijn vastgelegd op het moment dat u uit elkaar ging. Daarbij kan uw situatie of die van uw ex-partner veranderd zijn, waardoor het betalen van de alimentatie niet langer verplicht is. Een advocaat helpt u dit in uw situatie verder uit te zoeken. Op basis van de uitkomst hiervan kunt u verschillende vervolgstappen overwegen om uw ex-partner alsnog aan te zetten tot het betalen van de partneralimentatie.

Hulp nodig bij het maken van afspraken over alimentatie, waar vind ik het?

Mijn ex-partner en ik komen maar niet uit het maken van afspraken over de alimentatie die hij aan mij moet betalen. Wie kan mij hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U doet er verstandig aan een advocaat in te schakelen, wanneer het u en uw ex-partner niet lukt om hier heldere afspraken over te maken. De afspraken zullen op papier moeten worden vastgelegd, om conflicten in de toekomst te kunnen voorkomen. Een advocaat helpt u bij dit proces. Er zijn bij het vaststellen van de alimentatie verschillende factoren om rekening mee te houden. Wordt de alimentatie maandelijks uitgekeerd of in een keer afgekocht? Hoe hoog is het bedrag dat wordt uitgekeerd? Enzovoorts. Een advocaat adviseert u hierover.

Wat is de rol van een advocaat bij procedure rond alimentatie?

Recent zijn mijn inmiddels ex-partner en ik uit elkaar gegaan. Nu moeten we het een en ander regelen rondom de alimentatie. Wat is de rol van een advocaat bij deze alimentatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft bij een alimentatieprocedure hulp van een advocaat nodig. Deze zal schriftelijke stukken voor u indienen bij de rechtbank en helpt u bij het opstellen van het convenant, waarin de afspraken rondom de alimentatie worden vastgelegd. Lukt het u en uw ex-partner niet om tot heldere afspraken te komen? In dat geval kan een advocaat rond alimentatie u van juridisch advies voorzien, door uw rechten en plichten in de ontstane situatie voor te leggen. Ook kan deze adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van de alimentatie die u aan uw ex-partner of andersom betaalt.

Partner wil alimentatie tussentijds verlagen door problemen op het werk, mag dit?

Mijn ex-partner heeft problemen op het werk, waardoor deze minder is gaan verdienen. Nu wil hij de alimentatie verlagen. Mag een ex-partner dit op deze manier bepalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel geldt veelal dat de alimentatieplicht blijft bestaan, ook wanneer uw ex-partner ontslagen is of bijvoorbeeld minder inkomen binnenkrijgt. Dit betekent echter niet dat deze situatie per definitie aangehouden moet worden. De betrokkene kan de rechter verzoeken om de alimentatieplicht aan te passen, waarbij het bedrag verlaagd wordt op basis van het inkomensverlies. U doet er verstandig aan om een advocaat in te schakelen, om u te laten informeren over de rechten die u en uw ex-partner hebben. Ook toetst deze advocaat of de procedure correct gevolgd wordt.

Partner wil meer alimentatie ontvangen dan ik bied, hoe te handelen?

Mijn inmiddels ex-partner heeft aangegeven meer alimentatie te willen ontvangen, nu ik promotie heb gemaakt op het werk. Moet ik meegaan in dit verzoek?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u en uw ex-partner uit elkaar gaan, legt u afspraken op papier vast. U maakt hierbij onder meer afspraken over de alimentatie die u uw ex-partner maandelijks uitkeert. Alternatief is een eenmalige uitkering, waarmee u deze maandelijkse verplichting afkoopt. Het is voor uw ex-partner niet zonder meer mogelijk het afgesproken bedrag te verhogen. Evenals dat u dit niet eenzijdig kunt verlagen. Wanneer de situatie die u beschrijft dreigt te escaleren, kunt u een advocaat om advies vragen. Deze beoordeelt uw casus om op basis daarvan te bepalen welke volgende stap u hierin kunt zetten.

Hoeveel jaar moet ik mijn ex-partner betalen voor haar levensonderhoud?

Een tijd geleden hebben mijn ex-partner en ik afgesproken dat ik haar maandelijks financieel help bij haar levensonderhoud. Hoeveel jaar moet ik haar betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn een aantal factoren die bepalen tot wanneer u uw ex-partner financieel moet ondersteunen in zijn of haar levensonderhoud. Maximaal doet u dit vijf jaar. Het aantal jaren kan lager uitvallen, wanneer uw huwelijk of bijvoorbeeld geregistreerd partnerschap minder dan tien jaar duurde. In dat geval betaalt u uw ex-partner gedurende de helft van deze periode. Een huwelijk van acht jaar gaat dus gepaard met financiële steun voor het levensonderhoud van uw ex-partner gedurende vier jaar. Een advocaat kan u hier meer over vertellen.

Ex-partner heeft een nieuwe vriend

Moet ik partneralimentatie blijven betalen nu mijn ex-partner een nieuwe vriend heeft waarmee ze samenwoont?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien uw ex-partner inmiddels duurzaam samenwoont met een nieuwe partner, eindig in beginsel uw alimentatieplicht. Dit geldt echter alleen voor de partneralimentatie. De kinderalimentatie moet u blijven betalen. Het is niet nodig dat er sprake is van een huwelijk of samenlevingscontract. U kunt de rechtbank verzoeken de alimentatieplicht te stoppen. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp om de partneralimentatie te beëindigen.