Letselschade advocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

10 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een letselschade advocaat

Advocaat Cassese
Advocaat Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Steenbergen - van Straten
Advocaat Steenbergen - van Straten

BvR Advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Cijntje
Advocaat Cijntje

Zaanse Meesters Advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Eisenberger
Advocaat Eisenberger

HRE Advocaten

16 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Kok
Advocaat Kok

Kok advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Kappelhof
Advocaat Kappelhof

Kappelhof advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Vliet
Advocaat Van Vliet

Van Vliet Advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Gart
Advocaat Gart

Gart Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Korver
Advocaat Korver

Richard Korver advocaten

2 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELWat is letselschade? 

Wanneer u lichamelijke- of geestelijke schade ervaart en van mening bent dat dit veroorzaakt is door iemand anders, is er sprake van letselschade. U kunt een wederpartij aansprakelijk stellen voor het ontstaan van deze schade, waarbij u een schadevergoeding eist voor het herstel van deze schade. Lichamelijke- en geestelijke schade kent verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan depressieve klachten die u ervaart, daar u als gevolg van de aangedane lichamelijke schade een tijd niet heeft kunnen werken en bewegen. Bij dit soort situaties doet u er verstandig aan de hulp van een advocaat in te schakelen. Vaak blijkt het lastig te zijn, om zelf te definiëren in welke mate u schade geleden heeft. Hoe bepaalt u wat een reële schadevergoeding is voor de geestelijke schade die u ervaart? Bij schade hoeft niet direct een rechtszaak gestart te worden; vaak gaat het om een verzekeringskwestie welke onderling kan worden opgelost (met hulp van een advocaat). 


Wat is letselschaderecht? 

Het letselschaderecht beschrijft wanneer u het recht heeft op een schadevergoeding en kent verschillende vormen. Zo kan er sprake zijn van een verwonding of blessure, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van immateriële schade. Denk aan de angst die u gevoeld heeft. Of de depressie die voortkwam uit het feit dat u langdurig niet kon sporten of werken. Een advocaat helpt u bij het vaststellen van de schadevergoeding, waarvoor u een claim in kunt dienen bij de tegenpartij. Vaak gaat het hierbij om een verzekeringskwestie. Het is belangrijk hierbij in te zetten op een realistische eis; een advocaat heeft de kennis en ervaring om u hierbij te helpen. 


Wat doet een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat kan helpen bij het schadevergoeding traject. Vaak is het eisen van een schadevergoeding emotioneel zwaar, omdat het de herinnering aan het ongeval steeds weer opnieuw oproept. Juridische hulp is om die reden prettig. Tegelijkertijd kan een advocaat een goede inschatting maken van een realistische schadevergoeding. Aan de ene kant wilt u voorkomen dat de geëiste schadevergoeding niet serieus wordt genomen, doordat deze veel te hoog is. Aan de andere kant moet de schadevergoeding passen bij het leed wat u tijdens het ongeval is aangedaan.

Een letselschade advocaat biedt niet alleen hulp aan slachtoffers van een ongeval. Ook kan deze advocaat hulp bieden, wanneer iemand een schadevergoeding bij u als veroorzaker van het ongeval eist. De advocaat zal in dit geval proberen vast te stellen of de schadevergoeding realistisch is en past bij het letsel wat anderen hebben opgelopen. Tegelijkertijd is het belangrijk om uit te zoeken welke kosten op u verhaald worden. Soms worden kosten in de schadevergoeding meegenomen, die niet relevant zijn. Het kan invloed hebben op de schadevergoeding die aan een slachtoffer wordt toegekend door een rechter.


Kosten die verhaald kunnen worden

Bij letselschade kunnen verschillende kosten verhaald worden. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het laten uitvoeren van medische behandelingen na het ongeval. Ook kosten ter compensatie van een verminderd inkomen kunnen via een schadevergoeding op de veroorzaker van het ongeval worden verhaald. Een derde vorm van schade die via de schadevergoeding verhaald kan worden, is niet-financiële schade die u overhoudt aan letsel.


Pro deo letselschade advocaat

Juridische hulp is in Nederland voor iedere burger toegankelijk. Wanneer uw inkomen beperkt is, kunt u kiezen voor hulp van een pro deo advocaat. Voor de hulp van een pro deo advocaat betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van uw inkomen en uw eigen vermogen. Op deze website vindt u een handige zoekmachine, waarmee u snel en eenvoudig een pro deo letselschade advocaat vindt in uw woonplaats.


Declaratie kosten via rechtsbijstandverzekering 

Sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering af? Mogelijk vallen de kosten van een zaak onder de dekking hiervan. Het komt voor dat een basisdekking niet volstaat, waarbij een aanvullende module af had moeten sluiten voor dit type zaak. Kijk uw polisvoorwaarden nog eens na om te zien welke dekking u heeft. Kosten worden doorgaans alleen vergoed, wanneer u een verzekeraar vooraf om toestemming heeft gevraagd voor het inschakelen van een advocaat bij een zaak rond letselschade. 


Gratis gesprek (pro deo) letselschade advocaat 

Selecteer een (pro deo) letselschade advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de advocaat kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.Vraag en antwoord

Wie helpt mij de geëiste schadevergoeding te verlagen?

Ik word gezien als de veroorzaker van een ongeval. Nu wordt er een schadevergoeding geëist die veel te hoog is in mijn ogen. Wie helpt mij verder?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u het niet eens bent met de schadevergoeding die geëist wordt nadat u een ongeval veroorzaakt heeft, kunt u de hulp van een letselschade advocaat inschakelen. Deze advocaat bekijkt samen met u of de schadevergoeding realistisch is. Mogelijk worden er kosten in de schadevergoeding meegenomen, die helemaal niet meegenomen mogen worden. In zo’n geval kan de advocaat pleiten voor een verlaging van de schadevergoeding. 

Hoe stel ik een schadevergoeding vast bij letselschade?

Tijdens een ongeval heb ik letselschade opgelopen. Hoe bepaal ik nu wat een realistische schadevergoeding is die ik kan eisen bij de veroorzaker van het ongeval?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding spelen verschillende factoren een rol. Niet alle kosten kunnen standaard in de schadevergoeding worden meegenomen. Het is sterk aan te raden om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Deze beoordeelt samen met u welke kosten in de schadevergoeding kunnen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, een vergoeding voor de inkomsten die u bent misgelopen. Op basis van de geïdentificeerde kosten helpt de advocaat u tot een realistische schadevergoeding te komen. Het vergroot de kans dat de schadevergoeding aan u wordt toegekend.

Oneens met hoogte schadevergoeding letselschade, wat nu?

Recent ontving ik de schadevergoeding die een eiser van mij eist, naar aanleiding van de letselschade die deze persoon opgelopen heeft. Ik vind de schadevergoeding te hoog, wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt het oneens zijn met de hoogte van de schadevergoeding die door een eisende partij van u gevraagd wordt. Het is aan de rechter om uiteindelijk te bepalen of een claim reëel is. Om uw verweer kracht bij te zetten is het verstandig om een letselschaderecht advocaat in de arm te nemen. Deze kan u meer vertellen over de schadevergoedingen die in vergelijkbare zaken zijn toegekend aan de eisende partij. Is de schadevergoeding in uw situatie reëel op basis van deze informatie? Een advocaat ondersteunt u ook tijdens de zitting zelf.

Hoe claim ik een schadevergoeding voor immateriële schade?

Recent ben ik het slachtoffer geworden van een ongeval. Bij dit ongeval heb ik niet alleen fysiek letsel opgelopen, maar ook immateriële schade. Hoe claim ik een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft het recht om geleden schade te verhalen op de veroorzaker hiervan. Het gaat hierbij zowel om materiële, als immateriële schade. Houd er rekening mee dat er een aantal factoren belangrijk zijn bij het indienen van een claim tot een schadevergoeding. Een claim moet bijvoorbeeld reëel en voldoende onderbouwd zijn. Zeker bij immateriële schade kan dit best lastig zijn. Laat u bijstaan door een letselschade advocaat die u ondersteunt en op basis van eerdere zaken helpt tot een reële inschatting van de geleden schade te komen. Het vergroot de kans dat de schadevergoeding ook daadwerkelijk aan u zal worden toegekend.

Hoe krijg ik een schadevergoeding voor psychische problemen?

Door toedoen van iemand anders kamp ik al enige tijd met psychische problemen. Ik wil hier graag een schadevergoeding voor hebben. Hoe krijg ik deze?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie dat u psychische problemen ervaart als gevolg van het handelen van iemand anders, dan kunt u een letselschade advocaat inschakelen. Deze helpt u allereerst voldoende vast te laten stellen, dat de klachten die u ervaart daadwerkelijk veroorzaakt zijn door het handelen van andere personen. Alleen in die situatie zal het verzoek tot het toekennen van een schadevergoeding stand houden ten overstaan van een rechter. De volgende stap is vervolgens het bepalen van de hoogte van de te eisen schadevergoeding voor de ontstane klachten. Ook bij de zitting kunt u rekenen op hulp van een advocaat.

Wat zijn de richtlijnen voor een schadevergoeding bij letselschade?

Ik heb bij een ongeval letselschade opgelopen. Nu is iemand anders aansprakelijk gesteld voor het ongeval en de daaruit voortgekomen (letsel)schade. Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op voorhand valt niet exact te zeggen welke schadevergoeding aan u zal worden toegekend. Het wordt u aangeraden om een letselschade advocaat in de arm te nemen, die u kan adviseren over de hoogte van de te claimen schadevergoeding bij de veroorzaker. Het is belangrijk een reëel voorstel te doen, wilt u de kans maximaliseren dat de rechter uw claim toekent. Over het algemeen geldt dat matig letsel een schadevergoeding oplevert van maximaal 9.000 euro. Bij zwaar letsel gaat het om maximaal 43.000 euro.

Heb ik recht op een schadevergoeding na een val van mijn fiets?

Recent ben ik van mijn fiets gevallen. Ik schrok van een voetganger die plotseling besloot over te steken. Heb ik in deze casus recht op een schadevergoeding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst is het in de situatie die u beschrijft belangrijk om vast te stellen of en in welke mate u letsel opgelopen heeft. Laat een arts vaststellen of er bijvoorbeeld sprake is van een breuk. Vervolgens is het zaak om eventuele materiële schade in kaart te brengen, zoals de schade aan uw fiets. Benader een letselschaderecht advocaat om uw casus te laten beoordelen. De advocaat kijkt niet alleen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor de geleden schade, maar ook hoe hoog deze zou moeten zijn. Vaak is het lastig om zelf een inschatting te maken van een reële schadevergoeding.

Hoe om te gaan met geestelijk letsel na een mishandeling?

Er is sprake van geestelijk letsel nadat ik mishandeld ben. Op welke manier kan ik hier een schadevergoeding voor eisen bij de dader?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vaak blijkt het erg lastig te zijn om zonder ervaring een reële inschatting te maken van immateriële schade. Zou uw claim veel te hoog zijn, dan is de kans groot dat deze wordt afgewezen door de rechter. Andersom wilt u voorkomen dat u recht heeft op een hogere schadevergoeding, als blijkt dat uw initiële claim relatief laag is. Het is verstandig om in uw situatie een letselschaderecht advocaat naar de casus te laten kijken. Op basis van diens kennis en ervaring kan deze een reële inschatting maken van de geleden schade. Daarbij kan deze u adviseren over de te doorlopen stappen om deze schade ook daadwerkelijk te eisen via de rechter.

Wie betaalt de kosten voor professionele hulp bij inschatting letselschade?

Bij een ongeval, aantoonbaar veroorzaakt door een andere partij, heb ik letselschade opgelopen. Nu wil ik een advocaat naar de kwestie laten kijken. Wie betaalt hem of haar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel geldt dat de aansprakelijke partij niet alleen een schadevergoeding voor de daadwerkelijk opgelopen schade betaalt, maar ook de kosten voor de professionele hulp van bijvoorbeeld een letselschaderecht advocaat vergoedt. Belangrijk om hierbij op te merken is dat door de rechter moet worden vastgesteld dat deze partij ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor de ontstane schade. Mocht dat niet het geval zijn, dan betaalt u de kosten voor een advocaat zelf. De claim tot het uitkeren van een schadevergoeding wordt in zo’n geval nietig verklaard.

Hoe om te gaan met psychische schade na een ongeval?

Bij een ongeval heb ik geen fysiek letsel opgelopen. Wel ervaar ik psychische schade, ik ben daar al meermaals voor bij een psycholoog geweest. Het uitvoeren van mijn werk gaat lastig. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ook voor het herstel van psychische schade na een ongeval kunt u een schadeclaim indienen bij de verantwoordelijke voor het ongeluk. Het is hierbij belangrijk om op voorhand een reële inschatting te maken van de hoogte van deze schade. Zeker bij psychische schade is dat niet altijd even gemakkelijk. Hoe drukt u uit welke impact deze schade op uw dagelijks leven heeft gehad? Een letselschaderecht advocaat kan u hierbij helpen op basis van diens ervaring met vergelijkbare casussen. Het inschakelen van een advocaat vergroot de kans op een succesvolle afloop van uw zaak. In die zin dat de schadeclaim ook daadwerkelijk aan u zal worden toegekend door een rechter of verzekeraar.