Advocaat van onvermogen - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat van onvermogen

Selecteer een advocaat van onvermogen uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat doet een advocaat van onvermogen?

U heeft recht op een advocaat van onvermogen als u een uitkering heeft of te weinig verdient om een advocaat te kunnen betalen. In dit geval worden de kosten van een advocaat vergoed door de overheid en betaalt u slechts een kleine eigen bijdrage voor de advocaat van onvermogen.

De meeste bij Eersterechtshulp.nl aangesloten advocaten werken ook als advocaat van onvermogen (pro deo) en kunnen u gratis helpen met uw juridische probleem. In een gratis adviesgesprek zal de advocaat van onvermogen uw vragen beantwoorden en bespreken wat uw kansen en mogelijkheden zijn. Vervolgens zal de advocaat van onvermogen de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij de overheid voor u indienen. U hoeft dus zelf verder niets te regelen.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Selecteer een advocaat van onvermogen voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de advocaat van onvermogen uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een beroep doen op een advocaat van onvermogen?

Iemand wees mij op de mogelijkheid om een advocaat van onvermogen in te schakelen. In welke situaties kan ik hier een beroep op doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland heeft u bij juridische kwesties recht op de ondersteuning van een advocaat. Deze staat u bijvoorbeeld bij tijdens een rechtszitting of een verhoor. In het geval dat u zelf niet in staat bent deze advocaat te betalen, bijvoorbeeld doordat u slechts een uitkering krijgt, kunt u een beroep doen op een advocaat van onvermogen. In dit geval worden de kosten voor de hulp van deze advocaat van onvermogen vergoed door de overheid. Houd er rekening mee, dat u vrijwel altijd een kleine eigen bijdrage betaalt. Ook wanneer u voor een advocaat van onvermogen kiest.

Kan iedereen een advocaat van onvermogen inschakelen?

Een goede kennis wees mij op de mogelijkheid om een advocaat van onvermogen in te schakelen voor juridische ondersteuning. Heb ik deze mogelijkheid altijd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft niet zonder meer recht op ondersteuning van een advocaat van onvermogen. Dit is sterk afhankelijk van uw bruto jaarinkomen en bijvoorbeeld uw eigen vermogen. Een advocaat van onvermogen helpt burgers die financieel niet in staat zijn om zelf een raadsman of raadsvrouw in de arm te nemen. Ook zij hebben recht op juridische ondersteuning bij een rechtszaak, een conflictsituatie met personen of instanties, enzovoorts. Zij krijgen deze juridische hulp via een advocaat van onvermogen aangeboden. Bij een gratis kennismakingsgesprek met zo’n advocaat van onvermogen wordt vastgesteld of u recht heeft op diens ondersteuning.

Is een advocaat van onvermogen inschakelen gratis?

Een goede vriend wees mij op de mogelijkheid om een advocaat van onvermogen in te schakelen voor rechtshulp, daar mijn inkomen beperkt is. Is de hulp van zo’n advocaat gratis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U geeft aan een uitkering te krijgen, wat u (mogelijk) het recht biedt om een beroep te doen op een advocaat van onvermogen bij conflicten of bijvoorbeeld een rechtszitting. Het inschakelen van een advocaat van onvermogen is niet gratis. U betaalt in vrijwel alle gevallen een beperkte eigen bijdrage. Deze bijdrage valt echter in het niet bij de kosten die door de overheid worden vergoed bij het inschakelen van een advocaat van onvermogen. Tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek vertelt een (pro deo) advocaat u meer over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om zo’n advocaat van onvermogen in te kunnen schakelen.

Kan ik bij een advocaat van onvermogen terecht als ik geen baan heb?

Momenteel heb ik geen baan, waardoor ik zelf geen advocaat in kan schakelen voor een conflict met de buren. Kan ik een advocaat van onvermogen benaderen in zo’n geval?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u geen baan heeft of relatief weinig verdient, komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning van een advocaat van onvermogen. Juridische hulp moet in de basis voor iedere burger toegankelijk zijn. Bij het inschakelen van een advocaat van onvermogen wordt het merendeel van de gemaakte juridische kosten vergoed door de overheid. Kosteloos is het inschakelen hiervan overigens niet; u betaalt altijd een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage weegt echter niet op tegen het totaal aan kosten wat u zou maken zonder bijstand vanuit de overheid.

Conflict over kleine lettertjes, kunt u mij helpen?

Ik twijfel of het zinvol is om een advocaat van onvermogen in de arm te nemen bij een conflict over de kleine lettertjes van een verkoper. Raadt u mij dit aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een conflict met een verkoper over de kleine lettertjes die deze hanteert, is het inschakelen van een advocaat van onvermogen heel verstandig. Een advocaat van onvermogen vertelt u meer over de stappen die u kunt nemen. Denk aan het vernietigen van bepalingen uit de voorwaarden, wanneer blijkt dat deze onredelijk zijn. Bij het vaststellen van de redelijkheid van bepalingen begeleidt een advocaat van onvermogen u. Gaat de verkoper niet mee in de argumentatie die u heeft bij het vernietigen van de bepalingen, dan helpt de advocaat van onvermogen u bij de juridische vervolgstappen.

Verkoper misbruikt certificaten, kan ik onder de aankoop uit?

Ik heb een bestelling geplaatst bij een webshop die, zo blijkt inmiddels, verschillende certificaten ten onrechte op de website toont. Kan ik nog onder de aankoop uit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een verkoper onjuiste informatie aan u verstrekt, heeft u de mogelijkheid de aankoop te annuleren. Let wel, er moet hierbij worden vastgesteld dat deze onjuiste informatie invloed heeft gehad op de keuze die u maakte. In de situatie die u beschrijft lijkt hier sprake van te zijn; een certificaat kan u overtuigen van de waarde van een product of de betrouwbaarheid van een verkoper. Raadpleeg een advocaat van onvermogen, wanneer een verkoper weigert de aankoop terug te draaien. Een advocaat van onvermogen legt u voor welke stappen u in deze situatie kunt ondernemen om uw aankoopbedrag terug te krijgen.

Ruzie met buren over geluidsniveau muziekinstallatie, hoe dit op te lossen?

Er doet zich een vervelende situatie voor, waarbij ik ruzie heb met mijn buren over het geluidsniveau van mijn muziekinstallatie. Wie kan mij van advies voorzien in deze casus?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U wilt een verdere escalatie van de situatie die u beschrijft voorkomen. Kies voor het inschakelen van een advocaat van onvermogen, wanneer u meer wilt weten over de richtlijnen voor het gebruik van muziekinstallaties. Op welk moment spreekt men juridisch gezien van onrechtmatige hinder en wanneer is er sprake van leefgeluiden? Niet iedereen komt in aanmerking voor ondersteuning van een advocaat van onvermogen. Dit is onder meer afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek wordt u hier meer over verteld.

Wie geeft mij advies over maximumhoogte schutting na conflict met buren?

Recent heb ik een nieuwe schutting laten plaatsen in de voortuin. De buren beweren dat deze te hoog is en dat ik de schutting weer moet verwijderen. Kan een advocaat van onvermogen mij adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een casus waarin een advocaat van onvermogen u kan helpen te toetsen of de nieuw geplaatste schutting voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op dit vlak. Voor een schutting in de voortuin geldt een maximumhoogte. Bij een schutting in de achtertuin ligt dit anders. In de achtertuin is het voornamelijk van belang dat de schutting geen gevaar veroorzaakt voor omwonenden. Een advocaat van onvermogen kan u hier meer vertellen. Staat u in uw recht? In dat geval adviseert een advocaat van onvermogen u over de volgende (juridische) stappen om het conflict tot een einde te brengen.

Kan ik een advocaat van onvermogen inschakelen bij conflict rond retourzending?

Recent heb ik een product geretourneerd naar een online verkoper. Deze weigert mijn aankoopbedrag terug te storten. Biedt een advocaat van onvermogen hulp?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt in de casus die u beschrijft mogelijk voor de hulp van een advocaat van onvermogen kiezen. Dit is afhankelijk van uw vermogen en inkomen. Een advocaat van onvermogen kan u in deze situatie meer vertellen over de rechten die u als consument heeft bij het retourneren van een goed. Er zijn situaties waarin goederen niet onder de wettelijk geldende bedenktijd vallen. Ook kan een retourzending geweigerd worden als u de verzegeling bijvoorbeeld verbroken heeft of als het product niet in oorspronkelijke staat verkeert. De advocaat van onvermogen bepaalt samen met u welke stappen u in uw specifieke casus kunt zetten om uw aankoopbedrag terug te krijgen.

Kan een advocaat van onvermogen mij helpen bij verdenking van bezit verboden mes?

Tijdens het uitgaan ben ik op straat staande gehouden door een agent. Deze heeft een mes bij mij aangetroffen en in beslag genomen. Nu dreigt vervolging. Wie kan mij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat vervolging dreigt of u zich bijvoorbeeld moet melden voor een verhoor, kunt u een advocaat van onvermogen inschakelen. Deze staat u zowel tijdens het verhoor, als bij een strafzaak bij. Doel daarvan is om te pleiten voor uw onschuld of om de straf bij een veroordeling zo laag mogelijk te laten uitvallen. Ook kan deze op voorhand uitzoeken of het mes dat u bij u droeg volgens de geldende wet- en regelgeving verboden is in Nederland.