Advocaat Oss - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

20 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Van der Leer
Advocaat Van der Leer

Cliq advocaten

28 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Lamou
Advocaat Lamou

Lamou Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Steenbergen - van Straten
Advocaat Steenbergen - van Straten

BvR Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Reitsma
Advocaat Reitsma

Reitsma Advocaten

11 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Zijderveld
Advocaat Zijderveld

Steenhoff & Zijderveld Advocaten

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Langenberg
Advocaat Langenberg

Raetsluy Advocaten

4 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Eisenberger
Advocaat Eisenberger

HRE Advocaten

15 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Bean
Advocaat Bean

BEAN Advocatuur

11 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Folkers
Advocaat Folkers

Folkers Advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Görsültürk
Advocaat Görsültürk

Advocatenkantoor MUSA

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Noordanus
Advocaat Noordanus

Noordanus Advocatuur

17 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

14 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van der Aart
Advocaat Van der Aart

FTW Advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Tijkotte
Advocaat Tijkotte

FTW Advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vethanayagam
Advocaat Vethanayagam

Linea Recta Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELGratis juridisch gesprek met een advocaat uit Oss

Selecteer een advocaat uit Oss en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Oss kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Diensten van een advocaat in Oss

Een advocaat in Oss kan u op verschillende manieren van dienst zijn. Schakel de advocaat niet alleen in bij een verhoor of rechtszitting. Ook wanneer u juridisch advies wenst over te zetten vervolgstappen in een conflictsituatie, is het inschakelen van een advocaat verstandig. Hoe stevig is uw positie? Wat is de kans dat een gerechtelijke procedure een positieve uitkomst voor u heeft? Enzovoorts. Daarnaast biedt een advocaat u ondersteuning bij het opstellen van een schriftelijk bezwaar, wanneer u het niet eens bent met een door een overheidsinstelling genomen besluit. Denk aan de aanvraag voor een bouwvergunning die is afgekeurd door uw gemeente.


Geschikte advocaat in Oss zoeken

Zoals reeds genoemd werd, kunt u de zoekmachine op deze website gebruiken om een geschikte advocaat in Oss te zoeken. De zoekmachine bevat verschillende filters, waarmee u een advocaat vindt die qua ervaring goed past bij uw juridisch vraagstuk. Het Nederlands recht kent verschillende deelgebieden. Op deze website maken we onderscheid tussen verschillende expertisegebieden. Denk aan zaken gerelateerd aan conflicten met een werkgever, conflicten met politie en justitie of bijvoorbeeld met uw gemeente, enzovoorts. Vindt u het lastig om te bepalen binnen welke van deze expertisegebieden uw kwestie valt? Een advocaat kan u er tijdens een gratis kennismakingsgesprek meer over vertellen.


Bekostiging van een advocaat

De kosten voor de hulp van een advocaat in Oss hoeft u niet zelf te betalen, wanneer u voorheen een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft. De verzekeraar zal u bij een verzoek tot juridische hulp in veel gevallen zelf een advocaat aandragen. Door de vrije advocaatkeuze in Nederland bent u niet verplicht de hulp van zo’n advocaat te accepteren. U mag ook zelf op zoek gaan naar een geschikte advocaat. Houd er rekening mee, dat u voor een financiële vergoeding vanuit uw verzekeraar altijd om toestemming moet vragen als u zelf een advocaat wilt zoeken.


Gratis kennismakingsgesprek aanvragen

Heeft u een geschikte advocaat in Oss gevonden? Vraag in dat geval een gratis kennismakingsgesprek aan met deze advocaat. Dit doet u via diens profielpagina in onze zoekmachine. Het kennismakingsgesprek geeft u de mogelijkheid om te achterhalen of u een zekere klik heeft met de advocaat. Ook kunt u samen globaal een vervolgtraject vaststellen. De advocaat zal u direct meer vertellen over de kosten van het vervolgtraject. Zo weet u precies waar u aan toe bent!


Vraag en antwoord

Huur te laat betaald deze maand, moet ik de woning verlaten?

Het is me deze maand niet gelukt om de huur op tijd te betalen. Dit kwam door het overlijden van mijn vader. Wat kan ik het beste doen om te voorkomen dat ik de woning uit moet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U doet er in de door u beschreven situatie verstandig aan om contact te zoeken met de verhurende partij. Een verhuurder kan u niet zonder meer uit de woning zetten; zeker niet wanneer u een goede reden heeft om de huur later te betalen. Mocht de verhuurder de overeenkomst willen beëindigen, dan kan dit normaliter uitsluitend met toestemming van een rechter. Wel kan de verhuurder u een boete opleggen, in lijn met de voorwaarden die u accepteerde bij het sluiten van de overeenkomst met deze partij. Laat u waar nodig juridisch ondersteunen door een advocaat in Oss, wanneer er zich een conflict voordoet met de verhuurder.

Een klant wil zijn geld terug nu het product defect is, moet ik hierin meegaan?

Onlangs stond er een klant in de winkel, die z’n geld terug wilde hebben nadat het gekochte product defect raakte. Moet ik de klant z’n geld teruggeven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet altijd is een verkopende partij verplicht om een betaling van een klant terug te geven, op het moment dat een product defect is geraakt. U heeft als verkoper het recht om het product in eerste instantie zelf te herstellen. Ook kunt u kiezen voor het vervangen van het product. Mocht er opnieuw een defect aan het product ontstaan, dan staat de consument in diens recht bij het terugvragen van de gedane betaling. Raadpleeg een advocaat in Oss, wanneer u twijfelt over uw verplichting om het betaalde bedrag terug te geven aan de klant.

Word ik direct uit mijn huis gezet als ik de huur niet betaal?

Door financiële problemen heb ik de huur van mijn woning enkele maanden niet kunnen betalen. Hoe groot is de kans dat ik nu uit mijn woning word gezet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland bent u als huurder goed beschermd, wat het voor een verhurende partij lastig maakt om u uit het pand te zetten. Een verhuurder zal hiervoor naar de rechter moeten stappen, die vervolgens bepaalt of u in de woning mag blijven wonen. Probeer het niet zover te laten komen, door vroegtijdig contact op te nemen met de verhuurder bij financiële problemen. Laat u daarnaast bijstaan door een advocaat in Oss, welke u meer vertelt over uw rechten als huurder. Deze staat u daarnaast bij, als de verhuurder dreigt naar de rechter te stappen.

Kan ik de prijs van mijn huurwoning een tweede keer verhogen dit jaar?

Onverwachts zijn de kosten voor het onderhoud van huurwoningen sterk toegenomen. Kan ik de prijs ervan voor een tweede keer dit jaar verhogen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhogen van de prijs van een huurwoning is slechts eenmaal per jaar mogelijk voor verhuurders. Bij een tweede verhuurder kunnen huurders hiertegen bezwaar maken; u dient dit bezwaar over te nemen en de verhoging in de prijs terug te draaien. Houd daarnaast rekening met het gegeven dat er een maximum zit aan het percentage waarmee u de prijs als verhuurder mag verhogen; dit percentage mag niet boven de vastgestelde inflatie liggen. Een advocaat in Oss kan u meer vertellen over de geldende wet- en regelgeving voor verhuurders.

Ik heb ruzie met omwonenden over het onderhoud aan een boom, hoe verder?

Een ander huishouden in de wijk heeft een grote boom in de tuin staan. Deze boom zorgt voor de nodige overlast door overhangende takken. Hoe los ik de ontstane conflictsituatie op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vaak helpt het om eerst het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Leg de situatie uit en beschrijf in welke mate dit uw woongenot beïnvloedt. Mocht blijken dat de betrokken omwonenden niet bereid zijn mee te gaan in uw bezwaar, kan een vervolgstap wenselijk zijn. U doet er verstandig aan een advocaat in Oss te benaderen, welke u meer informatie kan geven over relevante wet- en regelgeving. Tevens kan deze u helpen, wanneer u voornemens bent een officiële brief op te stellen. Deze kunt u naar de betrokken omwonenden sturen, maar bijvoorbeeld ook naar de gemeente of een verhuurder.

Kan ik een rechtszaak starten als ik last heb van het geluid van mijn buren?

Soms hoor ik de muziekinstallatie van mijn buren om 23.00 uur nog steeds. Dit vind ik vervelend en ik wil daarom dat het stopt. Kan ik een rechtszaak starten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het staat u in de basis vrij om een rechtszaak te beginnen tegen uw buren, wanneer u last heeft van het geluid wat zij produceren. Wees u er echter van bewust, dat zo’n rechtszaak niet altijd een positief eindresultaat zal hebben. Die hinder die u ondervindt hoeft dat wettelijk gezien niet te zijn. Er moet sprake zijn van onrechtmatige hinder. Om vast te stellen of hier sprake van is, wordt naar verschillende factoren gekeken. Laat u erover adviseren door een advocaat in Oss. Deze kan u ook meer vertellen over mogelijke andere vervolgstappen die u kunt zetten.

Het is extreem druk op het werk, kan ik toch vakantiedagen opnemen?

Ik ben toe aan een paar weken vakantie. Is het ondanks de extreme drukte op het werk mogelijk om een aantal vrije dagen op te nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vaak is het voor een werkgever niet mogelijk om het verzoek van een medewerker tot het opnemen van vakantiedagen af te wijzen. Uitzondering hierop is de situatie waarbij een werkgever gewichtige redenen heeft om hiertoe te besluiten. Een voorbeeld van zo’n gewichtige reden is een extreme drukte, bijvoorbeeld doordat een groot aantal collega’s eerder al vakantiedagen opgenomen heeft. Als de continuïteit van de organisatie in gevaar komt, zal de rechter meegaan in de afwijzing van uw verzoek. Het is verstandig advies in te winnen bij een advocaat in Oss, wanneer uw verzoek tot het opnemen van vakantiedagen afgewezen is.

Kan ik eisen dat de verkoper de koop annuleert bij schade binnen de garantietermijn?

Een product wat ik nog geen half jaar gebruik is al kapot. Ik wil mijn geld terug, omdat ik veel meer van het product had verwacht. Kan ik bij de verkoper eisen dat deze mijn betaling terugstort?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Buiten de wettelijke bedenktermijn om is het niet zonder meer mogelijk om bij een verkoper te eisen, dat deze uw betaling terugstort. Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving heeft de verkoper bij een defect aan een product het recht om dit product te herstellen. Naast de mogelijkheid deze te herstellen, kan een verkoper een vervangend product leveren. Dit product moet identiek zijn aan het oorspronkelijke product. Pas wanneer het product opnieuw defect raakt, kunt u de verkoper vragen de koop te annuleren. Een advocaat in Oss kan u helpen, door u meer te vertellen over uw rechten als consument.

Product nooit ontvangen na betaling aan particulier, wat te doen?

Kortgeleden heb ik een product proberen over te nemen van een particuliere verkoper. De betaling is overgemaakt, maar het product niet geleverd. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Probeer allereerst in contact te komen met de verkopende partij; mogelijk is er iets fout gegaan bij de verzending van het product. Mocht een verkoper niet reageren, dan kunt u een aangetekende brief sturen. In de brief geeft u aan de betaling teruggestort te willen krijgen. Wanneer ook op deze brief niet gereageerd wordt, kunt u juridische stappen zetten om uw betaling terug te eisen van de verkopende partij. Het wordt sterk aanbevolen om hierbij een advocaat uit Oss in te schakelen. Deze vertelt u meer over de te volgen stappen.

Kan ik een overeenkomst stopzetten bij niet nakomen afspraken?

Ik heb een aannemer ingehuurd, maar deze komt de gemaakte afspraken al na een paar maanden niet meer na. Kan ik de overeenkomst stopzetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, kunt u het gesprek aangaan. Probeer tot een oplossing te komen, zonder de gesloten overeenkomst direct te beëindigen. Het beëindigen van de overeenkomst doet u namelijk pas nadat u de wederpartij een laatste kans geboden heeft per aangetekende brief. U stuurt deze brief op het moment dat het u niet lukt tot een passende oplossing te komen in de eerste fase. Wordt er niet op deze brief gereageerd? In dat geval zet u een streep door de gemaakte afspraken; u kunt een andere partij zoeken. Laat u bij dit proces ondersteunen door een advocaat in Oss. Deze vertelt u meer over de aanpak hierbij.

Is het verstandig om vast te leggen hoe mijn nalatenschap verdeeld moet worden?

Ik twijfel momenteel nog of ik er verstandig aan doe om alvast vast te leggen hoe mijn nalatenschap straks verdeeld moet worden. Wat raadt men aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren, of het verstandig is om de verdeling van de nalatenschap alvast vast te leggen in een testament. Doet u niets, dan wordt de nalatenschap evenredig verdeeld volgens de richtlijnen uit de geldende wet- en regelgeving. Uw partner en kinderen hebben hierbij het eerste recht op de nalatenschap. Wilt u afwijken van deze standaardverdeling van de nalatenschap? In dat geval kunt u dit vast laten leggen in een testament. Laat u hierbij ondersteunen door een advocaat in Oss, welke u meer kan vertellen over de aspecten om hierbij rekening mee te houden.

Ik wil niet dat medewerkers bij concurrenten gaan werken, hoe doe ik dit?

Mijn grootste angst is dat mijn beste werknemers voor de concurrent aan het werk gaan. Zijn er mogelijkheden die mij dit helpen te voorkomen in de toekomst?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wanneer u wilt voorkomen dat uw medewerkers bij concurrenten solliciteren. Zo moet een medewerker meerderjarig zijn, moet de medewerker over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beschikken en moet deze schriftelijk instemmen met een dergelijke bepaling in diens contract. Een advocaat in Oss kan u meer vertellen over de rechten die u als werkgever heeft en de wijze waarop u dergelijke bepalingen vast kunt (laten) leggen. De wet- en regelgeving op dit punt is enkele jaren terug aangepast, wat de werknemer beter beschermt.

Huurder brengt voorwerp niet terug, wat nu te doen?

Ik heb te maken met een huurder die het gehuurde object niet heeft teruggebracht. Wat kan ik het beste doen in deze situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat een huurder een gehuurd voorwerp niet volgens afspraak aan u retourneert is bijzonder vervelend. U heeft immers niet de mogelijkheid het product aan anderen te verhuren en loopt hiermee inkomsten mis. Daarbij kan een huurder het product bewust achterhouden. Dat laatste is strafbaar, u kunt hier melding van maken bij de politie. Voordat u dit doet kunt u advies inwinnen bij een advocaat in Oss, om te bekijken hoe u dit het beste aan kunt pakken. Denk hierbij specifiek aan het verzamelen van bewijs.

Mag een verhuurder mijn contract eenzijdig stopzetten?

Mijn verhuurder vertelde mij laatst dat deze voornemens is de gesloten contracten stop te zetten. Nu vrees ik straks op straat te staan. Kan een verhuurder zo’n besluit eenzijdig nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een verhuurder is het niet zonder meer mogelijk om de overeenkomst met huurders op te zeggen. Een verhurende partij zal altijd om toestemming van de rechter moeten vragen, voordat deze zo’n besluit kan nemen. Het is afhankelijk van de reden van opzeggen, of de rechter meegaat in de argumentatie van een verhuurder. Heeft deze de woning bijvoorbeeld voor eigen gebruik nodig, nadat hij bij zijn partner weggegaan is? In dat geval kan dit een legitieme reden zijn om het contract op te zeggen. Schakel een advocaat in Oss in, wanneer u meer wilt weten over de rechten die u heeft als hurende partij.

Hoe zit het met de zwarte- en grijze lijsten bij de voorwaarden van verkopers?

Mij is verteld dat er een zwarte- en grijze lijst bestaat met bepalingen die een verkoper niet mag hanteren. Bestaan deze lijsten echt en zo ja, hoe werken ze?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is juist dat er twee lijsten met bepalingen bestaan, die juridisch gezien als onredelijk te bestempelen zijn. Bij voorwaarden op deze zwarte lijst, onderdeel uitmakend van artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat deze per definitie onredelijk zijn. U kunt de voorwaarden van een verkoper vernietigen als er bepalingen op deze zwarte lijst voorkomen. De grijze lijst bevat voorwaarden die in theorie als onredelijk kunnen worden gezien, maar dat niet altijd zijn. Het is afhankelijk van de situatie. Een advocaat in Oss helpt u deze lijsten naast de voorwaarden van een verkoper te leggen.

Mag ik een product besteld in Duitsland nog retourneren na een week?

Recent heb ik een product gekocht bij een Duitse verkoper. Nu wil ik de aankoop annuleren, omdat het product niet voldoet. Wat zijn mijn rechten als Nederlandse consument?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft in EU-landen, Noorwegen en IJsland dezelfde wettelijke rechten als in Nederland, wanneer het gaat over de mogelijkheid om een product te retourneren. Standaard geldt een bedenktijd van veertien dagen. Op eigen initiatief kunnen webwinkels afwijken van deze termijn. Wanneer u het product binnen deze termijn terugstuurt aan de verkoper, moet deze de annulering van de aankoop aanvaarden en u uw aankoopbedrag teruggeven. Het product moet logischerwijs in originele staat verkeren. Bij maatwerk gelden andere voorwaarden. Een advocaat in Oss kan u helpen wanneer een verkoper weigert het product terug te nemen.

Mag ik zelf wat recensies toevoegen aan mijn website?

Om een product aantrekkelijker te maken voor consumenten wil ik zelf wat recensies aan mijn webshop toevoegen. Mag dit en zo nee, welk risico loop ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is vanzelfsprekend verboden om zelf, willekeurige recensies aan uw webshop toe te voegen. De wet- en regelgeving op het gebied van dergelijke onjuiste informatie wordt de laatste jaren steeds strenger. Niet voor niets, daar deze informatie de consument kan beïnvloeden in diens aankoopgedrag. Mochten de neppe recensies worden opgemerkt, dan kan een consument zijn of haar aankoopbedrag bij u terugvragen. U bent verplicht dit bedrag vervolgens terug te geven. Raadpleeg een advocaat in Oss wanneer u wilt weten wat wel en juist niet op uw website getoond mag worden.

Is het mogelijk om een overeenkomst eenzijdig te beëindigen?

Een paar maanden geleden sloot ik een overeenkomst. Nu komt de betrokken partij de gemaakte afspraken niet na. Kan ik de overeenkomst eenzijdig laten stoppen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een situatie waarin een betrokken partij gemaakte afspraken niet nakomt. Dit kan een reden zijn om deze partij in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling geeft u het recht om de overeenkomst te beëindigen, ook wanneer de betrokken partij dat niet wil. Houd er rekening mee dat het in gebreke stellen van een betrokkene niet zonder meer mogelijk is. U dient deze partij eerst te vorderen de afspraken alsnog na te komen. Wanneer u het versturen van een ingebrekestelling overweegt, kunt u vooraf advies inwinnen bij een advocaat in Oss. Deze kan u daarnaast helpen bij het vervolg.

Verzekeraar verdenkt mij van fraude, hoe nu verder?

Mijn verzekeraar wil geen schadevergoeding aan mij uitkeren. Ze verdenken me momenteel van fraude. Hoe kan ik het beste met deze situatie omgaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een verzekeringsmaatschappij u verdenkt van fraude is het zaak om zo snel mogelijk een advocaat in Oss te zoeken. Een advocaat kan u helpen het ongelijk van uw verzekeringsmaatschappij aan te tonen. Wanneer een verzekeraar een vervolg aan deze casus geeft, kan dit grote gevolgen hebben. Het plegen van fraude bij het indienen van een claim tot het uitkeren van een schadevergoeding is strafbaar.

Wat te doen als bouwbedrijf afspraken niet nakomt?

Momenteel werkt een lokaal bouwbedrijf aan de renovatie van mijn badkamer. Er zijn vooraf afspraken gemaakt, maar die worden niet nagekomen. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een situatie waarin overeengekomen afspraken niet worden nagekomen. Dit kan leiden tot schade. U heeft het recht de betrokken partij te vorderen de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Daarbij kunt u de ontstane schade op deze partij verhalen. Afhankelijk van de situatie laat u dit via een rechter lopen. Om uw handelen kracht bij te zetten en de procedures op de juiste wijze te volgen, is het raadzaam om voor de hulp van een advocaat in Oss te kiezen.

Waarop moeten we letten bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Recent is mijn enige nog levende ouder overleden. Dit betekent dat de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Waarmee moeten we rekening houden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De afwikkeling van de nalatenschap wordt in beginsel geregeld door de erfgenamen. Het komt voor dat in het testament van uw overleden ouders een executeur is aangewezen. In dat geval zorgt de executeur voor de verdere afwikkeling. Er zijn verschillende manieren waarop u een nalatenschap kunt aanvaarden. Laat u hier goed over adviseren, voordat u overgaat tot de daadwerkelijke aanvaarding. Dat is met name belangrijk, wanneer u geen inzicht heeft in de financiële situatie van een overledene. Vindt u het lastig dergelijke keuzes te maken? Een advocaat in Oss kan de verschillende opties voor u op een rijtje zetten en de voor- en nadelen daarvan toelichten.

Kan ik een huurder van een kamer in huis uit de woning zetten?

Een huurder van een kamer in mijn woning staat mij niet aan. Kan ik deze zonder reden en per direct op straat zetten? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het op straat zetten van een huurder die een ruimte binnen uw eigen woning huurt zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Een advocaat in Oss kan u adviseren, wanneer u dit overweegt. Zo dient u altijd rekening te houden met de opzegtermijn die geldt bij de verhuur van kamers binnen uw woning. Standaard ligt deze op minimaal drie maanden, oplopend naarmate het huurcontract langer voortduurt. Om een huurder zonder heldere reden uit de ruimte te zetten, dient u daarbij rekening te houden met de proeftijd voor huurders. Deze duurt negen maanden. 

Mijn werkgever beweert dat ik gestolen heb en ontslaat mij nu, wat kan ik doen?

Ik heb van mijn werkgever te horen gekregen dat ik niet meer op het werk hoef te komen, omdat ik gestolen zou hebben. Wat kan ik doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als werknemer heeft u de mogelijkheid om het ontslag bij uw werkgever aan te vechten voor een rechter. Een werkgever mag u slechts per direct ontslaan, wanneer hier dringende redenen voor zijn. Diefstal door een medewerker is er een voorbeeld van. De werkgever moet logischerwijs kunnen bewijzen dat er sprake is van diefstal. Ontbreekt dit bewijs, dan zal de rechter het ontslag terugdraaien. Schakel een advocaat in Oss in, wanneer u het vermoeden heeft dat het ontslag onterecht is. De advocaat denkt met u mee en geeft informatie over welke vervolgstappen mogelijk zijn. 

Mag je altijd zelf een advocaat zoeken?

Voor een rechtszaak zoek ik een geschikte advocaat. Moet ik de door de verzekeraar aangedragen advocaat kiezen, of mag ik er zelf een zoeken? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft altijd het recht om zelf een advocaat in Oss te zoeken, wanneer u juridische hulp nodig heeft. Dit geldt zowel voor mensen met een rechtsbijstandverzekering, als zonder. Het is gebruikelijk dat een verzekeraar in eerste instantie zelf een advocaat aandraagt. U heeft echter een vrije advocaatkeuze. Om de kosten voor de juridische hulp van een advocaat volledig vergoed te krijgen, dient u vooraf wel om toestemming te vragen bij de verzekeraar. Dit is door bovenstaande slechts een administratief proces. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte advocaat te vinden. 

Hoe werkt het beneficiair aannemen van een erfenis eigenlijk?

Onlangs is er iemand in mijn omgeving overleden. Wat betekent het, wanneer ik een erfenis beneficiair aanneem?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het beneficiair aannemen van een erfenis kan een hele veilige keuze zijn. Hierbij bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden die een overledene had. Alleen het positieve resultaat, de bezittingen minus de schulden, wordt verdeeld over de nabestaanden. Mochten de schulden groter zijn dan de bezittingen, dan wordt dit kwijtgescholden. Logischerwijs krijgt u in zo’n geval niets uitgekeerd. Een advocaat uit Oss kan u helpen bij het beneficiair aannemen van een erfenis. Ook kan deze de verschillen met het zuiver aannemen hiervan voor u op een rijtje zetten. Het helpt u een weloverwogen keuze te maken.

Mag ik een zelf geschreven recensie van een klant op mijn website plaatsen?

Klanten zijn heel positief over mijn service. Mag ik zelf een recensie schrijven en die op mijn website plaatsen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Belangrijk bij het plaatsen van een recensie op uw website, is dat het voor consumenten mogelijk is om deze recensie te verifiëren. Het gebruik van een naam die niet bestaat is om deze reden niet toegestaan. Daarbij mag u een recensie niet zelf verzinnen. U moet toestemming hebben om een recensie van iemand anders, ook wanneer deze mondeling aan u is meegedeeld, op de website te plaatsen. Zou een consument opmerken dat de recensie nep is, dan kan deze een terugbetaling eisen. Raadpleeg een advocaat uit Oss, wanneer u twijfelt of u een bepaalde recensie mag plaatsen.

Kan ik onder het financieel onderhouden van mijn ex-partner uitkomen?

Ik wil het contact met mijn ex-partner zo snel mogelijk verbreken. Hoe kom ik aan het financieel onderhouden van mijn ex-partner uit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende manieren om het financieel onderhouden van uw ex-partner op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan is overbedeling. In dit geval krijgt uw ex-partner een groter deel van de inboedel. Zij kan de meubels zelf gebruiken of verkopen, om zo financieel gecompenseerd te worden. Ook kunt u uw ex-partner afkopen, mits deze hiermee instemt. Een derde optie is dat u er samen voor kiest elkaar niet financieel te onderhouden. Hierbij is het belangrijk dat dit officieel wordt vastgelegd. Een advocaat uit Oss kan samen met u kijken, wat in uw geval de meest interessante optie is.

Wat betekent het verhuren van kamers voor mijn toeslagen?

Momenteel ontvang ik toeslagen vanuit de overheid. Stopt dit als ik kamers in huis ga verhuren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie zo, dat de verhuur van kamers in huis leidt tot het stopzetten van toeslagen. Wel is de kans groot, dat de verhuur invloed heeft op de hoogte van deze toeslagen. Uw inkomen neemt als gevolg van het verhuren van kamers toe, waardoor u de financiële steun vanuit de overheid minder hard nodig heeft. Om vast te kunnen hoe hoog uw toeslagen zouden moeten zijn, bent u verplicht inkomsten uit de verhuur van kamers op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. Houd er ook rekening mee, dat u zich dient te houden aan het huurrecht. Een advocaat uit Oss kan u hier meer over vertellen.

Mijn verzekeraar betaalt mijn declaratieverzoek slechts gedeeltelijk uit. Wat nu?

Ik heb een verzoek tot de betaling van kosten voor het herstel van schade ingediend, maar mijn verzekeraar gaat hier slechts gedeeltelijk in mee. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verzekeraars kunnen een declaratieverzoek afwijzen wanneer u uw premie al enige tijd niet betaald heeft, of wanneer u regelmatig te laat betaalt. Om de gemaakte kosten alsnog vergoed te krijgen, kan het verstandig zijn om een advocaat uit Oss in de arm te nemen. Deze kan u bijstaan en met u meekijken, wanneer u het gevoel heeft niet eerlijk behandeld te worden door de verzekeraar. Ook kan deze samen met u de polis van uw verzekering doornemen. Mogelijk is de schade niet of niet volledig gedekt, waardoor uw verzekeraar in diens recht staat.

Mag de politie mijn kind verhoren zonder dat hier een advocaat bij is?

Mijn kind is door de politie opgeroepen om verhoord te worden. Mag dit wel, zonder dat hier een advocaat bij is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in de basis aan u of uw kind om de hulp van een advocaat in te schakelen voorafgaand aan een verhoor of rechtszitting. Uw kind heeft hier standaard recht op. Een advocaat uit Oss zal uw kind niet alleen helpen tijdens het verhoor. Deze kan uw kind ook helpen in de voorbereiding hierop. Een verhoor kan best spannend zijn, waardoor een goede voorbereiding belangrijk is. Tevens neemt de advocaat de door de politie opgestelde verklaring door voor uw kind, voordat deze ondertekend wordt.

Kan een verhuurder een huurder direct uit de woning zetten?

Een vriend van mij heeft veel stress. De verhuurder heeft gedreigd hem uit de woning te zetten. Kan dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is voor de verhuurder van een woning niet zonder meer mogelijk, om een huurder uit de woning te zetten. De verhuurder heeft hier toestemming voor nodig van een rechter. Een rechter zal de verhuurder altijd dwingen eerst andere maatregelen te nemen, daar een uithuiszetting grote gevolgen heeft voor een huurder. Dit kan betekenen dat er een incassoprocedure wordt gestart, om de huur alsnog betaald te krijgen. De kosten voor zo’n procedure dienen vergoed te worden door de huurder. Om de kosten niet onnodig op te laten lopen, loont het om een advocaat uit Oss in te schakelen. Deze kan juridisch advies geven.

Welke limieten gelden er voor de hoogte van een schutting?

Ik ben erg gesteld op mijn privacy. Nu wil ik een hoge schutting plaatsen, maar houden de buren dit tegen. Welke eisen gelden er voor schuttingen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis staat het u vrij om op uw eigen terrein een schutting te plaatsen. Deze schutting kunt u tegen de schutting van uw buren opbouwen, mits uw nieuwe schutting geen schade veroorzaakt. Voor een schutting geldt dat deze maximaal twee meter hoog mag zijn, wanneer u de schutting aan de achterzijde van uw woning plaatst. Kiest u voor een schutting in de voortuin, dan geldt een maximale hoogte van een meter. Is uw schutting hoger? In dat geval kunnen uw buren eisen dat de schutting ingekort wordt. Vraag een advocaat uit Oss om advies, wanneer u twijfelt over uw eigen rechten en plichten.

Als zelfstandige wil ik een klant van een oud werkgever benaderen. Mag dit?

Ik ben een jaar geleden gestopt bij mijn werk, om aan de slag te gaan als zelfstandige. Mag ik een klant van mijn oude werkgever benaderen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn een aantal factoren om rekening mee te houden. Allereerst wordt het vaak niet gewaardeerd, wanneer u klanten van een oud werkgever actief benadert. Mogelijk bent u eerder met uw werkgever overeengekomen dat u dit niet zal doen. Dit geldt vaak tot zeker twee jaar na het moment dat u de organisatie verliet. Ook het type contract wat u had speelt hierbij een rol. Zo is het een werkgever niet toegestaan om een werknemer te verbieden voor klanten of concurrenten te werken bij een contract voor bepaalde tijd. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd gehad? In dat geval mag dit wanneer u dit samen overeengekomen bent. Een advocaat uit Oss kan u hierover adviseren.

Klopt het dat een gemeente zes weken heeft om op mijn bezwaren te reageren?

Ik heb gelezen dat mijn gemeente na het indienen van een bezwaar zes weken kan reageren. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u bezwaar heeft ingediend tegen een besluit van uw gemeente, heeft de gemeente in de basis zes weken om hierop te reageren. Mocht dit niet binnen deze periode lukken, dan kan de gemeente deze termijn met nog eens zes weken verlengen. Bent u het opnieuw niet eens met uw gemeente? Overweeg in dat geval een gang naar de rechter. Hierbij doet u er verstandig aan u vooraf te laten adviseren door een advocaat uit Oss. Deze kan u meer vertellen over uw rechten en plichten. Het helpt u te bepalen of u bij een rechtszaak een grote kans op succes heeft.

Kan ik voor wat extra inkomsten een kamer thuis verhuren?

Ik wil graag wat extra inkomsten generen en gebruik hiervoor mijn vrije kamers in huis. Waarop moet ik letten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van kamers in uw woning is niet zonder risico. In die zin, dat er verschillende regels en wetten zijn waaraan u zich dient te houden. Denk bijvoorbeeld aan het huurrecht, dat geldt voor huurders en verhuurders. Ook kan het te huur aanbieden van een ruimte invloed hebben op de huurtoeslag die een potentiële huurder momenteel ontvangt. U doet er verstandig aan om een advocaat uit Oss in de arm te nemen, wanneer u de verhuur van lege kamers in huis overweegt. Het kan u veel problemen besparen!

Sommige drugs verbeteren mijn alertheid. Mag ik nog rijden?

Ik vind dat sommige drugs mijn alertheid verbeteren. Mag ik met deze drugs op rijden in het verkeer?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat sommige drugs uw alertheid kunnen verbeteren, is geen reden om niet te hoeven voldoen aan de Wegenverkeerswet. In deze wet is heel nauwkeurig omschreven, met welke hoeveelheden alcohol en drugs in uw bloed u deel mag nemen aan het verkeer. Houd er rekening mee, dat de politie een bloedonderzoek bij u af kan nemen als u verdacht wordt van rijden onder invloed. Mocht hiermee worden aangetoond dat u drugs gebruikt heeft, dan loopt u het risico uw rijbewijs kwijt te raken. Informeer bij een advocaat in Oss hoe u zich in zo’n geval kunt verdedigen.

Ik ben ontevreden over een product. Kan ik deze nog ruilen na 14 dagen?

Ik heb online een product besteld. Door een vakantie kon ik deze pas na enkele weken testen. Is het mogelijk het product alsnog te ruilen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als consument heeft u 14 dagen bedenktermijn na de levering van uw product. Onder de levering van het product verstaat men het afleveren van het product bij een afhaalpunt of bijvoorbeeld bij uw buren. Het is zodoende niet mogelijk uw product na 14 dagen nog te ruilen, als u tijdens de bedenktermijn op vakantie was. Een product ruilen voor het aankoopbedrag is wel mogelijk, als blijkt dat het product defect is als u dit ophaalt bij een afhaalpunt of bij uw buren. Let wel, in dit geval zult u de verkopende partij de mogelijkheid moeten bieden om het product te herstellen. Schakel een advocaat uit Oss in, wanneer er een conflict ontstaat met de verkopende partij.

Wat zijn de gevolgen van het duwen van iemand anders?

Onlangs heb ik iemand geduwd, omdat deze te dicht in de buurt van mij kwam. Ben ik nu strafbaar als deze persoon aangifte tegen mij doet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende factoren die bepalen of uw handelen als strafbaar kan worden beschouwd. Een rechter zal onder meer kijken naar de situatie waarin u iemand geduwd heeft. Evenals dat gekeken wordt naar het letsel wat het slachtoffer heeft opgelopen als gevolg van uw handelen. Op basis van beide factoren bepaalt de rechter of u hier een straf voor moet krijgen. Schakel een advocaat uit Oss in, om uw onschuld aan te tonen tijdens een eventuele rechtszaak.

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding van de overheid?

Wanneer kan ik een schadevergoeding bij de overheid eisen? Is dit bijvoorbeeld mogelijk als er bomen worden weggehaald voor mijn huis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een schadevergoeding wordt door de overheid uitgekeerd als er sprake is van een duidelijke planschade. Deze schade leidt ertoe, dat de waarde van uw woning vermindert. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij er een drukke weg voor uw woning is aangelegd. Dit leidt tot geluidsoverlast, waardoor uw woning minder aantrekkelijk wordt voor kopers. Het verwijderen van bomen hoeft niet direct voor een vermindering van uw woningwaarde te zorgen. Laat u adviseren door een advocaat uit Oss. Ook kan de advocaat meedenken over de hoogte van een eventuele schadevergoeding.

Wat moet ik doen voor het inschakelen van een incassobureau?

Een schuldenaar wil zijn openstaande schuld maar niet aan mij aflossen. Ik heb hem meermaals gebeld. Wanneer kan ik een incassobureau inschakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet voldoende om een aantal keer telefonisch contact op te nemen met een schuldenaar, wanneer u een incassobureau in wilt schakelen. Incassobureaus stellen de eis, dat u in ieder geval een schriftelijke aanmaning naar de schuldenaar gestuurd heeft. Daarbij moet een schuldenaar ruim de tijd hebben gehad om de betaling te voldoen. Ga uit van een betalingstermijn tussen de 14 en 30 dagen. Voor het opstellen van een schriftelijke aanmaning kan de hulp van een advocaat uit Oss wenselijk zijn. Deze kan u daarbij meer vertellen over stappen die u als schuldeiser kunt zetten bij openstaande schulden.

Gevolgen van een strafblad op mijn VOG

Ik heb al eens een strafbaar feit gepleegd, waardoor ik nu een strafblad heb. Wat voor gevolgen heeft dit op mijn VOG?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op uw VOG staat vermeld welke strafbare feiten u gepleegd heeft, mits deze relevant zijn voor het werk wat u gaat doen. Uw werkgever bepaalt op welke punten uw strafblad wordt getoetst. Mogelijk moet u financiële handelingen uit kunnen voeren bij uw werkgever. In dat geval werkt het niet in uw voordeel, wanneer u in het verleden veroordeeld bent voor fraude. Laat u adviseren door een advocaat uit Oss, wanneer u twijfelt over de invloed van strafbare feiten op uw VOG.

Ik heb te weinig verlof gehad, kan dit?

Tijdens mijn jeugddetentie heb ik vaak eens per week begeleid verlof. De afgelopen maand was dat eens per twee weken. Mag dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u in een jeugdgevangenis komt, wordt er een verlofplan opgesteld. Hierin staat het maximum, wat u per maand aan verlof kunt krijgen. Aan dit verlofplan kunt u als gedetineerde geen rechten ontlenen. Het is de gevangenis dus vrij, om een aantal verlofdagen te schrappen. Zeker voor een begeleid verlof heeft men niet altijd voldoende capaciteit. Mocht u zich benadeeld voelen, dan kunt u een advocaat uit Oss met uw zaak mee laten kijken.