Advocaat zoeken - Gratis gesprek binnen 24 uur!

Advocaat zoeken voor een gratis gesprek

Op Eersterechtshulp.nl kunt u een advocaat zoeken uit uw regio voor een gratis juridisch gesprek. Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Hoe kunt u het beste een advocaat zoeken

Eersterechtshulp.nl biedt een advocatenzoekmachine waarmee een advocaat zoeken heel eenvoudig is. Bekijk en vergelijk profielen van 100+ (pro deo) advocaten en vraag een gratis gesprek aan wanneer u hulp wenst bij juridische vraagstukken. Denk aan vragen over de afwikkeling van zaken bij het scheiden van uw partner, of denk bijvoorbeeld aan vragen over een conflict wat ontstaan is met een zakenpartner van uw organisatie. U wilt weten hoe stevig uw juridische positie in dergelijke gevallen is, evenals dat u geïnformeerd wilt worden over eventuele vervolgstappen die u kunt overwegen. Denk aan een gang naar de rechter, het doen van aangifte, enzovoorts. Een goede advocaat zoeken hoeft niet veel tijd te kosten wanneer u voor de zoekmachine op deze website kiest.


Wat houdt een gratis gesprek met een advocaat in 

Op deze website kunt u een advocaat zoeken op plaats en/of expertisegebied. Alle advocaten hebben ruime ervaring in het expertisegebied dat bij hun profiel staat. Na het invullen van het contactformulier wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Een advocaat zoeken via de advocatenzoekmachine van Eersterechtshulp.nl is gratis en geheel vrijblijvend. Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Zoek een advocaat via onze zoekmachine 

Een advocaat zoeken begint bij het bepalen van het expertisegebied, waarbinnen uw zaak valt. In onze zoekmachine worden verschillende expertisegebieden van elkaar onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan huren, wonen en buren, politie en justitie, consument, aankopen en garantie of familie en scheiden. Een advocaat heeft over het algemeen veel ervaring met de behandeling van zaken binnen één of enkele van deze expertisegebieden. Door voor een van deze advocaten te kiezen, vergroot u de kans op een succesvolle afloop van uw juridische kwestie. Kijk niet alleen naar het expertisegebied van een advocaat. Let bij een advocaat zoeken ook op diens werkgebied. Het is prettig wanneer een advocaat uit uw regio komt.


Profiel van een advocaat uit de zoekmachine 

Wanneer u bij een advocaat zoeken op het profiel van de gevonden advocaat kijkt, vindt u binnen welke expertisegebieden deze veel ervaring heeft. Zoals reeds genoemd, kan een advocaat ervaring hebben met de behandeling van zaken binnen verschillende van deze expertisegebieden. Ook leest u op het profiel van en advocaat meer over de ervaringen van anderen met deze advocaat en het type rechtshulp wat deze aanbiedt. De meeste advocaten bieden pro deo rechtshulp aan. Dit kan interessant zijn voor mensen die een advocaat zoeken zonder dat zij een hoog inkomen of groot eigen vermogen hebben. Rechtshulp wordt in dit geval grotendeels voor u betaald. Een advocaat helpt u te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Ook kan een advocaat u helpen uit te zoeken of de hulp die deze u kan bieden valt onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering die u mogelijk eerder afgesloten heeft.


Gratis kennismakingsgesprek na advocaat zoeken 

Een advocaat zoeken sluit u af met een gratis kennismakingsgesprek. Via de button op het profiel van de gevonden advocaat uit de zoekmachine kunt u dit gesprek aanvragen. Tijdens het gesprek legt u de zaak voor en bekijkt u samen met de advocaat hoe stevig uw juridische positie is. Op basis daarvan bepaalt u of vervolgstappen wenselijk zijn. Mogelijk blijkt uw positie dermate zwak te zijn, dat vervolgstappen u meer (financiële) schade opleveren, dan dat het resulteert in een positieve uitkomst. Uiteindelijk maakt u deze keuze altijd zelf, een advocaat adviseert u slechts. Iedere advocaat die u binnen de zoekmachine vindt biedt de mogelijkheid zo’n gratis kennismakingsgesprek in te plannen. 


Vraag en antwoord

Advocaat zoeken - Mijn salaris werd niet uitgekeerd, wat kan ik het beste doen?

Ik heb mijn werkgever een paar weken terug gevraagd waar mijn salaris blijft. Het is nog steeds niet overgemaakt. Welke stappen kan ik nu het beste zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw salaris niet wordt uitgekeerd door uw werkgever, heeft u het recht dit salaris te vorderen. Een advocaat zoeken is raadzaam om te doen omdat deze u helpt de vordering vorm te geven. Bij het vorderen van uw salaris eist u namelijk niet alleen dat uw werkgever dit salaris aan u uitbetaalt; mogelijk heeft u ook recht op een wettelijke verhoging en op een wettelijke rente over de schuld die ontstaan is. Voor die wettelijke verhoging moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een advocaat kan u hier meer over vertellen bij het uitwerken van de vordering.

Advocaat zoeken - Waarop moet ik letten bij het zoeken naar een advocaat?

Momenteel zit ik in een conflict met anderen, waarbij ik mij wil laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. Hoe kan ik een geschikte advocaat zoeken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een advocaat zoeken zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden. Zorg er niet alleen voor dat een raadsman of raadsvrouw actief is in uw regio. Let ook op het expertisegebied van een advocaat. Het expertisegebied zegt iets over het type zaak wat een advocaat normaliter behandelt. Dit kan bijvoorbeeld een zaak op het gebied van kind en jeugd zijn, maar ook op het gebied van familie en scheiden. De zoekmachine op deze website maakt een advocaat zoeken makkelijker. Op het profiel van een advocaat vindt u mogelijkheden om een gratis kennismakingsgesprek in te plannen. 

Advocaat zoeken - Ik moet meer betalen dan afgesproken is, wat nu?

Vooraf heb ik een prijs afgesproken met een klusbedrijf. Nu staat op de factuur een veel hogere prijs. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kan sprake zijn van stelposten, die maken dat de uiteindelijke prijs voor uit te voeren werkzaamheden hoger uitvalt dan u vooraf is medegedeeld. Het gebruik van stelposten is alleen toegestaan, wanneer u dit vooraf had kunnen weten als consument. De stelposten moeten bijvoorbeeld opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van het bedrijf. Het bedrijf moet deze algemene voorwaarden delen bij de offerte of u hier tenminste op wijzen. Een advocaat zoeken kan een goed idee zijn, wanneer u het idee heeft dat deze stelposten niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van het bedrijf wat u heeft ingeschakeld. Mogelijk hoeft u de hogere prijs in dit geval niet te betalen.

Advocaat zoeken - Hoe vaak mag mijn zoon met verlof als deze veroordeeld is?

Mijn zoon is veroordeeld en zit om die reden nu in het huis van bewaring. Hoe vaak mag mijn zoon met verlof?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn geen eenduidige regels voor het recht op verlof, wanneer uw kind in het huis van bewaring zit. Het is gebruikelijk dat de begeleider van uw kind samen met uw kind een verlofplan samenstelt bij goed gedrag. Let op, aan zo’n plan kunnen over het algemeen geen rechten ontleend worden. Dit heeft te maken met het feit, dat het huis van bewaring over voldoende capaciteit moet beschikken om uw kind te kunnen begeleiden tijdens zo’n verlof. Een advocaat zoeken is een goed idee, wanneer u vindt dat uw kind niet eerlijk behandeld wordt.

Advocaat zoeken - Mag ik ruimten in mijn eigen woning te huur aanbieden?

Mijn kinderen zijn onlangs uit huis gegaan. Nu wil ik een ruimte in huis te huur aanbieden om wat bij te verdienen. Mag dit eigenlijk wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis staat het u vrij om ruimten binnen uw woning te huur aan te bieden aan anderen. Houd er echter rekening mee, dat u zich aan bepaalde voorwaarden dient te houden. Zo is het huurrecht van toepassing op het te huur aanbieden van kamers. Daarbij moeten de inkomsten uit de verhuur worden opgegeven bij de fiscus. Dit doet u tijdens de IB-aangifte aan het begin van een nieuw jaar. Een advocaat zoeken helpt u vooraf uit te zoeken welke gevolgen de verhuur van kamers kan hebben op uw financiële situatie. Mogelijk worden toeslagen verlaagd, wanneer uw inkomsten toenemen.

Advocaat zoeken - Ik heb de huur al een tijd niet betaald, word ik uit huis gezet?

Door financiële problemen heb ik de huur al een tijdje niet kunnen betalen. Ontzettend dom van mij! Wat zijn de gevolgen hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhurende partij zal u bij het niet tijdig betalen van de huur niet direct uit uw woning zetten. Dit is slechts toegestaan, wanneer de rechter de verhurende partij hier toestemming voor heeft gegeven. Zonder risico is het uitstellen van betalingen allerminst. Wanneer het aantal betalingen wat u achterloopt toeneemt, is de kans groot dat de rechter de verhurende partij in diens gelijk stelt. U bent dit voor door tijdig contact op te nemen met de verhurende partij en de situatie te bespreken. Een advocaat zoeken kan hierbij aan te raden zijn. De advocaat kan samen met u bekijken wat de beste aanpak is om niet uit de woning gezet te worden.

Advocaat zoeken - Er staat een boom te dicht op de schutting van de buren, wat nu?

Mijn buren klagen over een boom die wel erg dicht op hun schutting staat. Moet ik de boom nu laten weghalen, of kan ik deze laten staan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een advocaat zoeken is verstandig, wanneer er conflicten ontstaan over een boom of andere elementen die te dicht op de schutting van de buren zouden staan. Een boom moet altijd op minimaal twee meter van het terrein van de buren geplaatst worden. Bovenal mag de boom geen gevaar of ernstige overlast veroorzaken voor omwonenden. In sommige gevallen staat een boom al dermate lang in de tuin, dat er mogelijk sprake is van verjaring. Bij de aankoop van de woning konden de buren immers al zien dat de boom op de huidige afstand van de erfgrens staat. Een advocaat kan voor u bepalen, welke rechten en plichten u heeft en u zodoende vertellen of de boom verwijderd moet worden.

Advocaat zoeken - Ik heb producten uit China verkocht, maar gezegd dat ze uit Europa komen. Krijg ik nu een straf?

Ik heb goedkope spullen uit China laten komen, om deze vervolgens voor een hogere prijs te verkopen. Nu heb ik gezegd dat de producten uit Europa komen. Mag dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is het niet toegestaan om te liegen over de afkomst van producten. Daarbij is het bij het importeren van spullen uit China belangrijk om te kijken of deze voldoen aan de veiligheidseisen die binnen Europa gelden. Wanneer u gelogen heeft over de kwaliteit of afkomst van een product, bijvoorbeeld door te stellen dat het product voldoet aan Europese eisen en richtlijnen, dan kan dit strafbaar zijn. Zoek een advocaat, wanneer een koper u voor de rechter daagt. Een advocaat kan u helpen bij uw verdediging, om een eventuele straf zo tot een minimum te beperken.

Advocaat zoeken - Ik heb een verkocht product niet verzonden na een boze mail. Ben ik strafbaar?

Toen ik op internet een setje speelgoed had aangeboden, kreeg ik een boos mailtje over waar de spullen bleven na de verkoop hiervan. Ik heb ze nog niet verzonden. Ben ik strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u een koop gesloten heeft met een koper, dient u de verkochte spullen zo snel mogelijk aan de koper te leveren. De koper heeft hier immers voor betaald en dus het recht deze te gebruiken. Maak duidelijke afspraken met de koper op welk moment u de spullen zult verzenden en via welke weg u dit doet. Mocht u uw afspraken meermaals niet nakomen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Zoek een advocaat wanneer een koper u voor de rechter wil dagen. Ook kan een advocaat met u meedenken, wanneer u een conflict niet wilt laten escaleren.

Advocaat zoeken - Ik wil niet dat mijn buurman langs mijn woning loopt. Hoe regel ik dit?

Mijn buurman loopt dagelijks meermaals over het pad naast mijn woning. Ik wil dit niet langer. Hoe kan ik dit regelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Gekeken moet worden of uw buurman het recht heeft om het pad naast uw woning te mogen gebruiken. Ook wanneer het pad tot uw eigendom behoort, kan het voorkomen dat een bewoner van een woning rondom die van u het pad mag gebruiken. Dit moet vanzelfsprekend wel in alle redelijkheid gebeuren. Daarbij mag een buurman u niet tot hinder zijn of het pad aanpassen. Zoek een advocaat, wanneer u meer wilt weten over uw rechten en die van uw buurman. Een advocaat kan met u meedenken over de mogelijkheden om te voorkomen dat uw buurman hier nog langer gebruik van maakt.

Advocaat zoeken - Mijn gemeentelijke belastingen nemen onterecht toe. Wat nu?

Ik moet veel hogere gemeentelijke belastingen betalen dan mijn buren. Zij wonen echter in hetzelfde type woning. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De hoogte van de gemeentelijke belastingen wordt normaliter bepaald op basis van de ingeschatte waarde van uw woning. Bij het inschatten van de waarde van een woning kijkt een gemeente naar de waarde van vergelijkbare woningen in uw omgeving. Het kan zinvol zijn om contact op te nemen met uw gemeente, wanneer u vindt dat dit op een niet correcte wijze gebeurd is. Zoek een advocaat, op het moment dat de gemeente niet mee wil gaan in uw bezwaar. De advocaat denkt met u mee over uw rechten en eventuele mogelijkheden om de te betalen belastingen te laten verlagen.

Advocaat zoeken - Mijn huurwoning is duurder geworden. Mag dit?

De verhuurder heeft besloten dat de kosten voor mijn huurwoning verhoogd worden. Kan een huisbaas dit bepalen zonder mijn toestemming?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder heeft het recht om de prijs voor een huurwoning jaarlijks te verhogen. Dit kan echter niet onbeperkt. Het maximale percentage waarmee de prijs voor de woning verhoogd mag worden, wordt vastgesteld door de Nederlandse overheid. Ook is een verhuurder verplicht om het in rekening brengen van een hogere prijs twee maanden voor de ingangsdatum hiervan kenbaar te maken aan de huurders. Zoek een advocaat, wanneer u het niet eens bent met het duurder worden van de woning. Een advocaat kan u helpen bij het aanvechten van de beslissing van een verhuurder.

Advocaat zoeken - Mag ik gratis producten altijd meenemen in een winkel?

In de supermarkt zie ik regelmatig “gratis” producten liggen. Kan ik deze meenemen, of ben ik dan mogelijk strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In winkels binnen de detailhandel worden producten doorgaans enkel gratis aangeboden, wanneer deze gecombineerd worden met andere producten. Een winkel kan u zodoende aanklagen voor een strafbaar feit, wanneer blijkt dat u deze producten niet met elkaar gecombineerd heeft en het gratis artikel wel heeft meegenomen. Een rechter zal proberen na te gaan of u had kunnen weten, dat deze producten niet volledig gratis waren. Zoek een advocaat om u bij te laten staan tijdens een rechtszaak.

Advocaat zoeken - Ik heb een haatbericht op Facebook gezet

Uit onvrede over de manier waarop een klacht is afgehandeld bij een groot bedrijf, heb ik een haatbericht op Facebook gezet. Ben ik nu strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het posten van een haatbericht is niet netjes, maar hoeft niet direct strafbaar te zijn. We spreken van een strafbaar feit, op het moment dat het bericht iemand in zijn of haar eer aantast. Dit kan ook een bedrijf zijn. Mocht u veroordeeld worden, dan wordt uw straf bepaald op basis van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Zoek een advocaat om u bij te laten staan tijdens een eventuele rechtszaak. De advocaat kan de verdediging voor u voeren om uw straf te minimaliseren.

Advocaat zoeken - Een vriend beweert dat ik zijn fiets gesloopt heb. Wat nu?

Volgens een vriend heb ik tijdens het lenen van zijn fiets voor schade gezorgd. Nu wil hij mij voor de rechter dagen om deze schade te laten herstellen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door de rechter moet kunnen worden vastgesteld dat er sprake is van het opzettelijk toebrengen van schade aan een voorwerp. Wanneer dit bewezen kan worden, wordt op basis van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht bepaald hoe hoog uw straf zal zijn. Een eventuele straf zal maximaal twee jaar gevangenisstraf of een geldboete uit de vierde categorie zijn. De vierde categorie kent boetes van maximaal 20.500 euro. Zoek een advocaat, wanneer het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt. De advocaat kan u helpen bij het voeren van de verdediging tegenover de rechter.

Advocaat zoeken - Loop ik het risico op een strafverzwaring als ik een BOA duw?

Tijdens een schermutseling in de stad heb ik een BOA geduwd om voorbij hem te komen. Ben ik nu strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het duwen van een BOA kan gezien worden als een strafbaar feit. Dit is echter niet standaard zo. Volgens artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht moet een BOA aan kunnen tonen, dat deze pijn gehad heeft. Denk bijvoorbeeld aan opgelopen letsel tijdens de duw of een val als gevolg van de duw. Het duwen van een ambtenaar in functie, in dit geval de BOA, kan strafverzwarend werken. Een rechter kan de straf met 33 tot 100 procent verhogen, afhankelijk van de exacte situatie. Zoek een advocaat, om u tijdens een eventuele rechtszaak bij te laten staan.

Advocaat zoeken - Ik ben aangeklaagd na het kopen van een fiets, wat nu?

Onlangs heb ik een tweedehands fiets gekocht op internet. Nu moet ik voor de rechter komen, welke straf riskeer ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kopen van een tweedehands fiets is niet zonder risico. Als koper dient u er alles aan te doen, om te achterhalen of de fiets op een eerlijke wijze verkregen is door de verkoper. Blijkt achteraf dat dit niet het geval is, dan kunt u een strafbaar feit hebben gepleegd als koper. Zoek een advocaat, wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden. Een advocaat kan hulp bieden bij uw verdediging, waarin deze probeert aan te tonen dat u niet kon weten dat de fiets op een niet wettige wijze verkregen is door de verkopende partij.

Advocaat zoeken - Krijg ik een hogere straf bij het duwen van een BOA?

Een BOA heeft gedreigd mij een boete te geven. Ik was het hier niet mee eens en heb hem een duw gegeven. Krijg ik nu een extra hoge straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn een aantal factoren, die bepalen of u strafbaar bent na het uitdelen van een duw. Zo moet volgens artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht kunnen worden aangetoond, dat iemand pijn heeft gehad. Ook letsel kan een reden zijn om u te vervolgen voor een duw. Bij ambtenaren kan sprake zijn van een strafverzwarende maatregel. Dit betekent dat de straf voor het duwen van de BOA verhoogd wordt met 33 tot 100 procent. Een advocaat zoeken is een verstandige keuze, op het moment dat u zich voor de rechter moet verantwoorden. De advocaat helpt u vrij van schuld te pleiten of de opgelegde straf tot een minimum te beperken.

Advocaat zoeken - Ik heb iemand geduwd, ben ik nu strafbaar?

Tijdens een discussie in de kroeg heb ik iemand een duw gegeven. Deze persoon viel niet, maar dreigt nu wel aangifte tegen mij te doen. Loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de manier waarop u iemand geduwd heeft, of u strafbaar bent. In artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht, welke van toepassing is op dit incident, vindt u dat iemand anders pijn moet hebben ervaren. Ook letsel is een aanleiding om u te vervolgen voor het duwen van iemand. De kans dat iemand pijn heeft gehad naar aanleiding van de duw die u gegeven heeft is relatief klein. Moet u zich toch voor de rechter verantwoorden? In dat geval kan een advocaat zoeken een verstandige keuze zijn. De advocaat helpt u de straf tot een minimum te beperken of u vrij van schuld te pleiten.

Advocaat zoeken - Ik word verdacht van het beschadigen van een fiets. Wat nu?

Iemand zou gezien hebben, dat ik opzettelijk tegen een fiets aan heb staan trappen. Nu word ik verdacht van het beschadigen hiervan en moet ik voor de rechter komen. Welke straf krijg ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is vanzelfsprekend niet toegestaan om opzettelijk schade aan andermans voorwerpen aan te brengen. Wanneer bewezen kan worden dat u verantwoordelijk bent voor schade aan iemands bezittingen, kunt u hiervoor vervolgd worden. De maximale celstraf die u hierbij krijgt is twee jaar. Een alternatief is een geldboete uit de vierde categorie, wat neerkomt op een bedrag van 20.500 euro. De exacte definitie van het beschadigen van andermans bezittingen is vastgelegd in artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht. Mocht de schade niet opzettelijk veroorzaakt zijn, dan kunt u de schade laten herstellen via uw verzekeraar. Blijkt dat de schade opzettelijk is toegebracht, dan kan een advocaat zoeken verstandig zijn. De advocaat helpt u bij uw verdediging.

Advocaat zoeken - Ik heb een kras op een auto veroorzaakt. Ben ik strafbaar?

De rechter heeft mij uitgenodigd voor een rechtszitting, omdat ik verdacht wordt van het bekrassen van een auto. Welke straf hangt mij boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Na het (per ongeluk) bekrassen van een auto, is het verstandig om contact op te nemen met de eigenaar hiervan. Wanneer de kras per ongeluk is aangebracht, wordt de schade mogelijk vergoed door uw verzekeraar. Heeft u de kras opzettelijk aangebracht? In dat geval kunt u hiervoor vervolgd worden. Dit is vastgelegd in artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht. Het artikel stelt dat bij het veroorzaken van schade een celstraf van maximaal twee jaar of een geldboete uit de vierde categorie kan worden opgelegd. Dit betekent een maximale boete van 20.500 euro. Online een advocaat zoeken kan een slimme keuze zijn, wanneer u voor de rechter moet verschijnen.

Advocaat zoeken - Ik heb gezegd dat ik een politieagent thuis op kom zoeken. Wat nu?

Ik ben zo stom geweest om in mijn woede te zeggen, dat ik een agent thuis op zou komen zoeken. Hij wilde mij een boete geven voor bellen achter het stuur. Welke straf hangt mij boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland niet toegestaan, om iemand bang te maken of in zijn eer aan te tasten. Door aan te geven dat u een politieagent thuis op komt zoeken, kan deze een gevoel van dreiging hebben ervaren. Als de betrokkene aangifte doet, moet u mogelijk voor de rechter verschijnen op basis van artikel 285 uit het Wetboek van Strafrecht. Heeft u inmiddels al een uitnodiging gehad om u te komen melden? Een advocaat zoeken is in dat geval een verstandige optie. De advocaat helpt u bij uw verdediging om de kans op een hoge straf tot een minimum te beperken.

Advocaat zoeken - Mag ik zeggen dat ik iemands huis in brand ga steken?

Wanneer ik heel boos op iemand ben, heb ik af en toe de neiging om te zeggen dat ik zijn of haar huis in brand zal steken. Loop ik het risico op een celstraf als ik mijn woede op deze wijze uit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht vindt u dat het niet is toegestaan om iemand bang te maken, door te zeggen dat u zijn of haar huis in brand zal steken. Zo is het ook niet toegestaan om iemand te vertellen, dat u hem of haar thuis op komt zoeken. Artikel 285 schrijft voor dat bij dergelijke vergrijpen een celstraf kan worden opgelegd van maximaal twee jaar of een geldboete uit de vierde categorie. Het maximum van zo’n geldboete bedraag 20.500 euro. Moet u voor de politierechter verschijnen, nadat u iets als bovenstaande gezegd hebt? In dat geval is een advocaat zoeken aan te raden. De advocaat helpt u bij de verdediging tegenover de rechter.

Advocaat zoeken - Ik heb iemand uitgescholden op Facebook, wat nu?

Ik was zo boos op iemand, dat ik hem heb uitgescholden op sociale media. Loop ik nu het risico om vervolgd te worden, als de betrokkene aangifte doet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Iemand uitschelden is over het algemeen niet strafbaar. Wel moet gekeken worden, of de grens van iemand bedreigen overschreden is. Mogelijk voelt iemand zich in gevaar op basis van het bericht wat u hem of haar gestuurd heeft. Ook iemand opzettelijk in zijn eer aantasten kan strafbaar zijn. De exacte wetten op dit vlak zijn opgenomen in artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Een advocaat zoeken kan interessant zijn, wanneer u voor de rechter moet verschijnen. De advocaat helpt u een eventuele straf tot een minimum te beperken.

Advocaat zoeken - Zijn gratis producten in de supermarkt echt gratis?

Onlangs werd mij in de supermarkt een gratis product aangeboden. Althans, dat stond op het bord bij deze producten. Kan ik dit meenemen naar huis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Zelfs wanneer een bord bij producten aangeeft dat deze gratis zijn, is het verstandig om hier navraag naar te doen bij het winkelpersoneel. Mogelijk worden de producten gratis aangeboden in combinatie met andere (betaalde) producten. Zou u de gratis artikelen meenemen zonder ze te combineren met deze betaalde producten, dan loopt u het risico verdacht te worden van het stelen hiervan. Een advocaat zoeken kan zinvol zijn, wanneer een supermarkt u beschuldigt van het stelen van artikelen. Een rechter moet hierbij bepalen of u had kunnen weten dat het product niet echt gratis was.

Advocaat zoeken - ik heb een gestolen fiets gekocht. Ben ik nu strafbaar?

Een vriend van mij heeft in het verleden een fiets gestolen. Inmiddels heeft hij deze fiets aan mij verkocht. Ben ik nu strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een object koopt waarvan u het vermoeden kon hebben dat deze gestolen is, bent u strafbaar. We spreken in dit geval van heling. Mocht u opgepakt worden en schuldig worden bevonden, dan loopt u het risico op een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een geldboete uit de vierde categorie. Dit komt neer op een boete van maximaal 20.250 euro. Er zijn verschillende vormen van heling, namelijk: schuldheling, opzetheling en gewoonteheling. Uw straf hangt af van het type heling, waarvan u schuldig wordt bevonden. Zoek een advocaat om u bij te laten staan, wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden.

Advocaat zoeken - kan ik zonder problemen een tweedehands fiets kopen?

Mijn huidige fiets is kapot en nu zoek ik een nieuwe. In mijn stad worden regelmatig tweedehands fietsen op straat aangeboden. Kan ik deze zonder problemen kopen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een tweedehands fiets kopen is niet altijd zonder risico. In het bijzonder, wanneer een verkoper niet kan aantonen waarvandaan de fiets afkomstig is. Als u het vermoeden kon hebben dat een fiets onrechtmatig verkregen is door de verkopende partij, kunt u strafbaar worden bevonden voor heling. Heling komt in verschillende vormen voor, waarbij de straffen sterk uiteenlopen. Bij schuldheling loopt u het risico op een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van maximaal 20.250 euro. Is er sprake van gewoonteheling? In dat geval ligt de maximale gevangenisstraf op zes jaar. Een advocaat zoeken kan een verstandige keuze zijn, wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden.