Mediator in uw regio - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

14 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator

Mediator Warmerdam
Mediator Warmerdam

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van Vliet
Mediator Van Vliet

Van Vliet Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Kouwenhoven
Mediator Kouwenhoven

Kouwenhoven Advocatenkantoor

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Zomers
Mediator Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Linders
Mediator Linders

Linders Advocatuur & Mediation

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van der Klei
Mediator Van der Klei

Van der Klei advocatuur & mediation

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van Enckevort
Mediator Van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Cassese
Mediator Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Germs
Mediator Germs

Grip advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van de Velde
Mediator Van de Velde

Goedrecht Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Schellekens
Mediator Schellekens

Wille Donker advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Zijderveld
Mediator Zijderveld

Steenhoff & Zijderveld Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Elbertse
Mediator Elbertse

Advocatenkantoor Elbertse

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Mook
Mediator Mook

Mook Advoc­atuur en Medi­ation

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELMediator uit uw regio - Gratis gesprek

Selecteer een advocaat uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek

 • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoordt
 • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

 Na het gratis gesprek met de mediator uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Mediator betekenis - Wat is een mediator?

Selecteer uit 50+ profielen een mediator uit uw regio en binnen 24 uur wordt contact met u opgenomen voor een gratis adviesgesprek. Een mediator is een neutrale onafhankelijke bemiddelaar die partijen begeleid bij het oplossen van een conflict. Het is hierbij belangrijk dat beide partijen onder begeleiding van de mediator bereid zijn te onderhandelen over een oplossing van het conflict. Een mediator behartigt in tegenstelling tot een advocaat niet de belangen van één partij. Verder zal een mediator ook geen standpunt innemen zoals een rechter dat wel doet.

Wat doet een mediator

Een mediator bemiddelt en begeleidt bij het vinden van een oplossing voor een conflict die acceptabel is voor beide partijen. Die doet de mediator aan de hand van een mediationtraject. Gedurende dit proces worden verschillende stappen doorlopen. Nadat u en de partij waarmee u een conflict heeft besluiten om het conflict op te lossen middels mediaton is de eerste stap het kiezen van een mediator. Nadat u een mediator heeft gekozen waar u beide een goed gevoel bij heeft, maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken met de mediator wat de verwachtingen van alle betrokken partijen zijn. De mediator zal het belang onderstrepen van vrijwillige deelname en het vertrouwen dat u allen moet hebben in het komen tot een acceptabele oplossing. Nadat u ook het vertrouwen in de mediator heeft uitgesproken stelt de mediator een mediatonovereenkomst op. In een mediatonovereenkomst wordt het volgende vastgelegd: 

 • de namen van de partijen die bij het conflict betrokken zijn
 • een omschrijving van het conflict, de mediationkosten
 • een geheimhoudingsbeding

Nadat de betrokken partijen de mediatonovereenkomst hebben ondertekend worden de mediatongesprekken door de mediator ingepland. Een gemiddeld mediationtraject bestaat ongeveer uit 2-5 gesprekken. De mediator is tijdens deze gesprekken de gespreksleider. De mediator gebruikt verschillende gesprekstechnieken om partijen nader tot elkaar te laten komen. Nadat u beide tot een acceptabele oplossing bent gekomen legt de mediator dit vast in een vaststellingsovereenkomst, die u beide ondertekend.

Vrijwillige begeleiding door een mediator

Iemand kan niet gedwongen worden om mee te werken aan een mediation onder leiding van een mediator. In tegenstelling tot bij een gerechtelijke procedure ontvang je geen dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Een conflict oplossen met mediation kan alleen als beide partijen vrijwillig aan een meditiontraject willen deelnemen. Hierbij moet de insteek zijn dat jullie samen tot een oplossing willen komen waar beide partijen mee kunnen leven. Het gaat er dus niet om wie schuldig is of gelijk heeft. Het is belangrijk dat jullie beide een goed gevoel hebben bij de mediator die jullie gaat begeleiden

Vertrouwelijkheid mediator

Partijen willen regelmatig dat advocaten of juristen bij de mediationgesprekken aanwezig zijn. Tijdens de gesprekken kunnen alle betrokken partijen vrijuit spreken omdat alles wat gezegd wordt vertrouwelijk is. Vanwege deze geheimhouding kan alles zonder consequenties besproken worden en boven tafel komen. Iedereen tekent hiervoor een geheimhoudingsverklaring. Informatie kan hierdoor niet tegen u worden gebruikt bij een eventuele rechtszaak

Mediator zoeken

Selecteer een advocaat uit uw regio en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek. Een mediator zoeken doet niemand voor zijn plezier. Hierbij is er heel veel aanbod van mediators, wat het zoeken en vinden van een goede mediator lastig maakt. Om deze reden heeft Eersterechtshulp.nl een mediatorzoekmachine ontwikkeld. Met behulp van de mediatorzoekmachine kunt u profielen van mediator bekijken en onderling vergelijken. Hierbij is het mogelijk om een gratis gesprek aan te vragen. 

Voordelen mediator

 • Het is goedkoper dan een gerechtelijke procedure om een conflict op de lossen met een mediator
 • Het is sneller dan een gerechtelijke procedure om een conflict op de lossen met een mediator
 • Alle betrokken partijen hebben evenveel invloed op de oplossing voor het conflict. De rechter beslist bij een gerechtelijke procedure.
 • In veel gevallen is het belangrijk dat u een goede verstandsverhouding behoudt met de partij waar u een conflict mee heeft. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan scheiden van u partner waarmee u kinderen heeft. Een mediator zorgt ervoor dat gesprekken zo constructief en harmonieus mogelijk verlopen.
 • Om conflicten constructief om te kunnen lossen is het belangrijk dat u met elkaar in contact blijft. Een mediator onderstreept gedurende het mediationtraject het wederzijds respect dat nodig is om tot een acceptabele oplossing voor beide partijen te kunnen komen.
 • Een gerechtelijke procedure kent een formele setting. Dit bemoeilijkt vaak open communicatie. Bij een mediator is de sfeer minder formeel. Dit draagt vaak positief bij aan het vinden van oplossingen.

Nadelen mediator

 • Een mediator kan partijen die een conflict met elkaar hebben begeleiden bij het vinden van oplossingen maar kan niets afdwingen. Mediation is vrijwillig. Om samen tot een acceptabele oplossing te komen dienen alle partijen gemotiveerd te zijn om constructief met elkaar in gesprek te gaan. Bij een gerechtelijke procedure volgt er altijd een beslissing. Het is echter maar de vraag of de beslissing van de rechter wel leidt tot een bevredigende oplossing.
 • Mediation onder leiding van een mediator is weliswaar goedkoper dat een gerechtelijke procedure maar kost wel geld. In sommige gevallen komt het helaas voor dat een partij deelneemt aan een mediationtraject omdat dit later bij een gerechtelijke procedure positiever overkomt op een rechter dan het weigeren ervan. Het is hierom belangrijk dat u en de andere betrokken partij(en) vrijwillig deelnemen en gemotiveerd zijn om tot een oplossing te komen. De mediator speelt hier uiteraard ook een belangrijke rol in.
 • Door de mediator worden alle betrokken partijen gestimuleerd om zich te verdiepen in de standpunten van andere partijen. Dit is belangrijk om tot een goede oplossing te kunnen komen. Bij een gerechtelijke procedure hoeft u zich alleen te richten op uw eigen standpunten.

Kosten mediator

Als u minder dan € 29.600 per jaar verdiend neemt de overheid bijna alle kosten van de mediator voor haar rekening. U betaalt dan nog slechts een kleine eigen bijdrage. U kunt bekijken op de website van de Raad van Rechtsbijstand hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. U kunt dit ook vragen aan een bij Eersterechtshulp.nl aangesloten mediator. Alle mediators die zijn aangesloten bij Eersterechtshulp.nl werken waar mogelijk altijd op basis van pro deo (gesubsidieerde mediation). De mediator zal voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation. In bepaalde gevallen hoeft u helemaal geen eigen bijdrage aan de mediator te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een asielzoeker bent.

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation dan moet u de kosten van de mediator zelf betalen. Een mediator mag zijn eigen uurtarief bepalen. Veel mediators hanteren een instaptarief (€ 75,- excl. btw per uur). De mediator kosten worden tenzij anders besloten gedeeld door de partijen die door de mediator worden begeleid. Een gemiddeld mediationtraject bestaat uit 2-5 gesprekken van een uur. Een conflict oplossen met een mediator is als u er samen uitkomt veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure.


Vraag en antwoord

Hoe wikkel ik het scheiden van mijn ex-partner op informele manier af?

Mijn ex-partner en ik zijn inmiddels een paar weken uit elkaar. We moeten dit nog verder afwikkelen, bijvoorbeeld door een plan op te stellen voor de omgang met onze kinderen. Biedt een mediator hulp?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Na het scheiden van uw partner kan het heel verstandig zijn om voor de hulp van een mediator te kiezen. Deze biedt u een informele oplossing voor de ontstane situatie; de mediator staat als een neutrale partij tussen de andere betrokkenen. Samen met de mediator zoekt u naar een oplossing, waarin u zich allebei kunt vinden. Op dit punt verschilt een mediator van een (pro deo) advocaat, die duidelijk één van beide partijen bijstaat in conflictsituaties. U kunt via de zoekmachine op deze website een gratis kennismakingsgesprek aanvragen bij een mediator.

Wat zijn redenen om voor een mediator te kiezen?

Wij twijfelen nog of het inschakelen van een mediator de beste optie is om ons conflict op te lossen. Wat zijn goede redenen om voor een mediator te kiezen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een belangrijke reden om voor de hulp van een mediator te kiezen, is het feit dat het traject vaak enigszins informeel verloopt. Dit maakt het makkelijker om samen met andere betrokkenen tot oplossingen te komen. Een rechtszaak heeft vaak een heel formeel karakter. Daarbij is het inschakelen van een mediator goedkoper, dan het opstarten van een rechtszaak. Logischerwijs biedt het inschakelen van een mediator geen garantie op een oplossing bij een conflictsituatie. Ook een reden om voor de hulp van een mediator te kiezen kan zijn dat iedere partij invloed heeft op de uiteindelijke oplossing.

Zijn er ook redenen om niet voor een mediator te kiezen?

Op dit moment overwegen we het inschakelen van een mediator. Zijn er redenen om dit niet te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kunnen een aantal redenen zijn om niet voor de hulp van een mediator te kiezen. Zo is het belangrijk dat alle betrokkenen bij een conflict zich kunnen vinden in de hulp van een mediator. Vertrouwen zij niet in de mediator, dan is de kans op succes zeer gering. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat een mediator slechts begeleidt bij het vinden van een oplossingsrichting in conflictsituaties. Een mediator heeft geen dwingend karakter. Iets wat wel het geval is bij bijvoorbeeld een rechtszaak. Deelname aan een traject bij een mediator is altijd vrijwillig voor alle betrokken partijen. Een derde reden om voor een rechtszaak in plaats van een mediator te kiezen, is het feit dat een mediator u vraagt zich te verdiepen in andermans standpunten. Niet iedereen heeft daar behoefte aan.

Wie kiest welke mediator ingeschakeld wordt?

Om tot een oplossing te komen in een conflict met een aantal partijen, willen we een mediator inschakelen. Wie bepaalt welke mediator dit wordt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een belangrijke eigenschap van een mediator, is het feit dat de mediator volledig neutraal in een conflict staat. Dit betekent tegelijkertijd dat alle betrokkenen bij een conflict achter de keuze voor het inschakelen van een mediator moeten staan. Zou iemand onvoldoende vertrouwen in de mediator hebben, dan is de kans op een succesvol verloop van het traject zeer klein. Een mediator wordt vaak met alle betrokkenen samen gekozen. Gebruik de handige zoekmachine op deze website om een mediator in de buurt te vinden. Belangrijk hierbij is het bekijken van de specialisatie van een mediator. Deze moet passen bij het type conflict wat opgelost moet worden.

Wat moet ik doen als een mediator geen oplossing vindt?

Voor het oplossen van een conflict hebben we een mediator ingeschakeld. De mediator heeft geen oplossing gevonden. Wat kunnen we nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Over het algemeen probeert een mediator in twee tot vijf gesprekken tot een oplossing te komen bij conflicten. Deze gesprekken gebruikt de mediator om de standpunten van verschillende betrokkenen te inventariseren. Op basis hiervan wordt vervolgens gezocht naar een oplossingsrichting. Het zal niet altijd mogelijk blijken te zijn om een conflict op deze manier op te lossen. Wanneer er na vijf gesprekken met de mediator nog geen oplossing is, kan besloten worden het traject te stoppen. Een volgende stap is in zo’n geval een rechtsgang. De mediator zal nooit hulp bieden bij een rechtsgang. Ook kan informatie gedeeld met de mediator niet gebruikt worden bij een rechtszaak.

Is een mediator volledig neutraal?

Wij overwegen het inschakelen van een mediator voor het oplossen van een conflict. Is deze volledig neutraal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator kiest geen kant bij het oplossen van een conflict; de mediator is volledig neutraal. Dit is een belangrijk verschil met het inschakelen van een advocaat. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen bij een conflict zich kunnen vinden in het inschakelen van een mediator. Alleen dan is de kans op een succesvol verloop van een dergelijk traject het grootst. De mediator voert gesprekken met de verschillende partijen om op basis daarvan tot een oplossingsrichting te komen voor het ontstane conflict. Informatie die met een mediator gedeeld wordt, kan nooit tegen partijen gebruikt worden op een later moment. Over het algemeen heeft een mediator hier twee tot vijf gesprekken voor nodig.

Wat doet een mediator precies?

Ik heb een conflict met mijn buren en ik denk erover na om een mediator in te schakelen. Graag zou ik willen weten wat de rol van een mediator precies is tijdens burenruzies.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator zorgt voor een omgeving waarin partijen veilig, vrijuit en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan. Hierbij bewaakt de mediator de structuur en balans tijdens het gesprek en stelt deze vragen om samen tot de kern van het conflict te komen. De mediator brengt vervolgens de belangen en doelen in kaart en helpt de partijen bij het vinden van oplossingen waar alle partijen achter staan. Tot slot draagt de mediator er zorg voor dat de betrokkenen goed geïnformeerd zijn en dat de afspraken die worden gemaakt realistisch zijn.

Houd een mediator mijn informatie geheim?

Als ik gesprekken voer met een mediator, houdt deze de verstrekte informatie dan geheim? Of wordt informatie gedeeld met andere betrokkenen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onderdeel van het traject bij een mediator is het opstellen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst kan worden vastgelegd dat een mediator de verstrekte informatie geheim houdt en deze niet deelt met andere betrokkenen. Dit is wenselijk wanneer informatie tegen u gebruikt zou kunnen worden bij een gerechtelijke procedure, mocht deze na het traject bij de mediator volgen. Door te kiezen voor een bij de MfN geregistreerde mediator weet u zeker dat deze op een eerlijke manier handelt. Op deze website vindt u verschillende bij de MfN geregistreerde mediators. Benader ze eens voor een eerste kennismaking.

Uit hoeveel gesprekken bestaat de hulp van een mediator?

Voor het oplossen van een conflict overweeg ik een mediator in te schakelen. Hoeveel gesprekken voert een mediator normaliter?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is van verschillende factoren afhankelijk, wat de looptijd is van het traject waarbij een mediator u begeleidt. Over het algemeen bestaat de kern van dit traject uit twee tot vijf gesprekken, waarin gezocht wordt naar een constructieve oplossing voor een conflict. Houd er rekening mee, dat er voorafgaand aan deze gesprekken vaak een kennismakingsgesprek plaatsvindt. Daarbij dienen er afspraken te worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de geheimhoudingsplicht van een mediator. Kies voor een van de mediators op deze website om op korte termijn een kennismakingsgesprek in te plannen.

Staat een mediator aan mijn kant bij een conflict?

Ik overweeg een mediator in te schakelen om een conflict op te lossen. Staat deze aan mijn kant bij gesprekken met andere betrokkenen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator dient als een neutrale partij en kiest dus geen kant bij gesprekken over een conflict. Het is gebruikelijk om een mediator samen met andere betrokkenen in te schakelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure, is deelname aan gesprekken met een mediator vrijwillig. Het is om die reden belangrijk dat alle betrokkenen geloven in de meerwaarde die een mediator kan bieden bij het oplossen van een conflict. Benader een mediator via deze website om een eerste kennismakingsgesprek te plannen.

Hoe los ik een conflict met een zakenpartner op?

Na een uit de hand gelopen meningsverschil met een zakenpartner is er een conflict ontstaan. Kan een mediator helpen dit conflict op te lossen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer het u niet meer lukt om het gesprek aan te gaan met een zakenpartner, dan kan de hulp van een mediator wenselijk zijn. Een mediator staat als neutrale partij in het conflict en helpt betrokkenen het gesprek op gang te brengen. Door zowel naar uw kant van het verhaal te luisteren als naar die van andere betrokkenen, probeert een mediator een duwtje in de goede richting te geven. Dit met als voornaamste doel om tot een constructieve oplossing te komen, waarin iedere partij zich kan vinden. Schakel een mediator in via onze website om op korte termijn te starten met gesprekken.

Moet ik voor een MfN geregistreerde mediator kiezen?

Ik heb gezien dat sommige mediator MfN geregistreerd zijn. Is het slim om voor een MfN geregistreerde mediator te kiezen bij conflicten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door voor een MfN geregistreerde mediator te kiezen bij conflicten, bent u ervan verzekerd dat u voor een onafhankelijke en neutrale partij kiest. Deze mediators beschikken daarbij over de benodigde kennis en ervaring om u van het gewenste advies te kunnen voorzien bij conflicten. Een mediator wordt vaak ingeschakeld om het gesprek bij conflicten op gang te brengen. Iets wat de betrokkenen bij zo’n conflict vaak niet meer lukt. Mocht er na de gesprekken met een mediator nog geen oplossing zijn, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Op deze website vindt u verschillende mediators die MfN geregistreerd zijn.

Biedt een mediator hulp bij een rechtszaak?

Na een aantal gesprekken te hebben gevoerd is er nog geen oplossing. Kan een mediator mij ook helpen bij een rechtszaak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator dient als neutrale partij in een conflictsituatie. Samen met de mediator en andere betrokkenen gaat u het gesprek aan om tot een oplossing te komen. Mocht er na de gesprekken met de mediator nog geen oplossing zijn, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Een mediator doet op dat moment een stapje terug en zal u hier niet bij begeleiden. Mocht u nog geen gesprekken gevoerd hebben met een neutrale mediator, dan kan dit een verstandige eerste stap zijn voorafgaand aan een rechtszaak. Vaak helpt het om gesprekken door een neutrale, onafhankelijke partij te laten leiden.

Ik heb een conflict in de familie, wat nu?

Binnen mijn familie is een conflict ontstaan over een lening die ik in het verleden verstrekt heb aan een neef. Kan een mediator ons helpen dit conflict op te lossen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Problemen in de familie kunnen bijzonder vervelend zijn. U wilt deze zo snel mogelijk oplossen om erger te voorkomen! Vaak is een gerechtelijke procedure een stap te ver bij familieconflicten. Een mediator treedt als een neutrale partij op tussen de betrokkenen bij het conflict. Door meerdere gesprekken met elkaar te voeren, wordt gezocht naar een passende oplossing waarin iedere betrokkene zich kan vinden. Schakel direct een mediator in om u bij te laten staan in een conflict.

Kan ik hulp krijgen bij een echtscheiding?

Ik ga scheiden van mijn partner, maar vind het lastig om de gesprekken aan te gaan. Hoe verdelen we bijvoorbeeld de inboedel? Kan een mediator ons hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is heel gebruikelijk om een mediator in te schakelen bij een echtscheiding. Een mediator staat tussen u en uw ex-partner. Gedurende een traject van gemiddeld twee tot vijf gesprekken wordt samen met de mediator aan een constructieve oplossing gewerkt, waar u zich allebei in kunt vinden. Een mediator treedt altijd op als een neutrale partij. Door voor de hulp van een mediator te kiezen is een gerechtelijke procedure vaak niet meer noodzakelijk. Schakel via onze website een mediator in om de gesprekken op gang te brengen.

Wat moet ik doen bij een ruzie met mijn werkgever?

Momenteel heb ik een conflict met mijn werkgever over een beloofde salarisverhoging. De werkgever wil mij deze niet meer geven. Kan een mediator hulp bieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het inschakelen van een mediator is een laagdrempelige manier om het gesprek met uw werkgever aan te gaan. Mogelijk is er over de salarisverhoging niets op papier vastgelegd, waardoor uw kansen bij een gerechtelijke procedure klein zijn. De mediator dient als een neutrale partij tussen u en uw werkgever. Samen met de mediator zoekt u naar een geschikte oplossing voor het conflict. Kies op korte termijn voor de hulp van een mediator om het gesprek aan te gaan.

Helpt een mediator ook bij een burenruzie?

Ik heb een conflict met mijn buren over een boom die zij in de achtertuin hebben staan. Kan een mediator hulp bieden bij dergelijke conflicten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator dient als een neutrale partij tussen de verschillende betrokkenen bij een conflict. Het inschakelen van een mediator kan u helpen tot een oplossing te komen bij conflicten met uw buren. Een gerechtelijke procedure is hierdoor niet direct noodzakelijk. Een mediator inventariseert uw standpunten en die van uw buren, om op basis daarvan een aantal gesprekken met elkaar te voeren. Doel van deze gesprekken is om tot een constructieve oplossing te komen. Schakel een mediator in via onze website om het gesprek te begeleiden.

Laten bijstaan door een mediator of advocaat

Ik heb een conflict en vraag mij af of ik beter op zoek kan gaan naar een mediator of een advocaat. Welke afwegingen moet ik hierbij maken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De keuze voor een mediator of advocaat hangt voornamelijk af van hoe uw relatie met de andere partij(en) is. Als u er samen uit wilt komen dan kunt u beter voor een mediator kiezen. Een mediator is neutraal en werkt voor beide partijen en is doorgaans goedkoper dan een gerechtelijke procedure met een advocaat.

Wat gebeurt er als ik ontevreden over de mediator ben?

Ik moet nog een mediator vinden maar wil graag eerst weten wat mijn mogelijkheden zijn als ik na afloop van het traject niet tevreden ben over de mediator.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u niet tevreden bent over de mediator die u heeft ingeschakeld raden wij aan om dit eerst te bespreken met de mediator. Mocht dit niet tot een gewenst resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het MfN waar de mediator is aangesloten. Vervolgens zou u nog naar de tuchtcommissie kunnen gaan. Bij Eerste Rechtshulp zijn alle mediators aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Hoe vind je een geschikte mediator?

Ik ben op zoek naar een mediator maar zie om eerlijk te zijn door de bomen het bos niet meer. Hoe weet ik nou of een mediator geschikt is.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u een MfN-registermediator raadpleegt kunt u ervan uitgaan dat de mediator kennis van zaken heeft. Alle aangesloten mediators voldoen aan strenge kwaliteitseisen en moeten om lid te kunnen blijven van dit kwaliteitsnetwerk cursussen volgen om hun kennis op peil te houden. Dat een mediator kennis was zaken heeft wil echter niet zeggen dat u en de betrokkene(n) vertrouwen hebben in de mediator en dit vertrouwen is het belangrijkste als u een mediator inschakelt. Vertrouwen dat de mediator het conflict begrijpt en vertrouwen dat u onder leiding van de mediator met alle betrokkene(n) tot een oplossing komt. Het is belangrijk dat u een goede mediator vindt waar u zich ook goed bij voelt. Neem daarom contact op met een van de mediators die zijn aangesloten Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

vrijwillig of onvrijwillig

Ik wil graag scheiden van mijn man en ik heb daarom een afspraak gemaakt met een mediator. Mijn man heeft aangegeven niet te willen scheiden en ook niet mee te gaan naar de mediator. Kan ik hem dwingen om mee te gaan of is mediation altijd een vrijwillige keuze?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt uw partner niet dwingen om mee te gaan naar uw afspraak met een mediator. Scheiden van uw partner door middel van mediation is alleen mogelijk als uw partner hier vrijwillig aan meewerkt.