Mediator Haarlem - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

3 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator werkzaam in Haarlem

Mediator Warmerdam
Mediator Warmerdam

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Zomers
Mediator Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van der Klei
Mediator Van der Klei

Van der Klei advocatuur & mediation

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Haarlem

Selecteer een mediator uit Haarlem en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

 • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Haarlem kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Conflicten oplossen met hulp van mediator uit Haarlem

Naarmate de tijd verstrijkt kan het oplossen van conflicten steeds lastiger worden. Denk aan een burenruzie, een ruzie binnen familiekringen, relationele conflicten, enzovoorts. Wellicht kan de hulp van een professionele mediator uit Haarlem wenselijk zijn, bij het oplossen van deze conflicten. Een mediator dient als een neutrale partij, tussen de betrokken partijen. Het doel van de hulp van mediators uit Haarlem, is het oplossen van conflicten door gesprekken te voeren. Mede door deze aanpak wordt de hulp van een mediator vaak als minder zwaar ervaren, dan de hulp van advocaten. Een advocaat behartigt daarbij de belangen van één van de betrokken partijen. Op deze pagina leest u meer over hetgeen een mediator in Haarlem voor u kan betekenen.


Aanpak van een mediator 

Bij conflicten zoekt een mediator uit Haarlem eerst naar de oorzaak van het probleem. Het is afhankelijk van het type conflict wat speelt, hoe snel deze oorzaak gevonden wordt. Bij zakelijke conflicten is het vaak bijvoorbeeld makkelijker om tot de oorzaak te komen, dan bij een conflict in de relationele sfeer. Bij relationele conflicten kunnen conflicten elkaar hebben opgevolgd, waardoor de kern van het probleem vaak over het hoofd wordt gezien. Een mediator uit Haarlem kan u dit helpen te voorkomen. Nadat de oorzaak van een conflict gevonden is, wordt begonnen aan het zoeken naar een passende oplossing voor het probleem.

U kunt voor het eerst kennismaken met een mediator uit Haarlem, door een gratis adviesgesprek aan te vragen. Tijdens het adviesgesprek geeft de mediator u de tijd om uw conflict voor te leggen. Op basis van de informatie die u met een mediator deelt, zal de mediator een traject uitwerken om tot een oplossing te komen. Vaak duurt zo’n traject drie tot vijf gesprekken, afhankelijk van de aard van een conflict. Mocht het conflict na dit traject alsnog niet opgelost zijn, zou u naar een advocaat kunnen stappen. In veel gevallen lukt het mediators uit Haarlem echter, om het probleem succesvol op te lossen.


Geschikte mediator in Haarlem vinden

Op onze website bieden we u een handige zoekmachine. Er zijn een groot aantal mediators uit Haarlem en de omgeving hiervan bij onze zoekmachine aangesloten. Iedere mediator heeft een eigen profiel, op basis waarvan u de verschillende mediators met elkaar kunt vergelijken. Ieder van de bij ons aangesloten mediators biedt de mogelijkheid om een gratis adviesgesprek aan te vragen. Hierbij is het belangrijk dat alle betrokken partijen achter de gekozen mediator staan en vertrouwen op zijn of haar onafhankelijkheid in het oplossen van een conflict.


Professionaliteit van mediators

De neutraliteit van mediators uit Haarlem wordt gewaarborgd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waar alle mediators uit onze zoekmachine bij aangesloten zijn. Deze federatie controleert mediators op hun vakkundigheid en professionaliteit. Ook zijn de bij ons aangesloten mediators aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit biedt u de mogelijkheid om een financiële vergoeding aan te vragen voor de hulp van een mediator uit Haarlem. Mits u vanzelfsprekend aan bepaalde voorwaarden voldoet.


Vraag en antwoord

Mijn buren klagen over onze blaffende hond. Kan een mediator helpen?

Mijn buren klagen al enige tijd over het blaffen van onze hond. Kan een mediator helpen dit conflict op te lossen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij conflicten met buren kan de hulp van een mediator in Haarlem zeer wenselijk zijn. De mediator probeert te achterhalen wat het exacte probleem is en welke rol de verschillende betrokkenen hierin spelen. Dit wordt gedaan door verschillende gesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Informatie wordt nooit gedeeld met andere betrokkenen. Op basis van de gesprekken zal een mediator in Haarlem de betrokkenen richting een oplossing proberen te bewegen. Op deze manier kan het conflict verholpen worden. Een dergelijk traject verloopt vaak sneller dan een rechtszaak.

Welke redenen maken het inschakelen van een mediator interessant?

Ik las dat het verstandig kan zijn om een mediator in te schakelen voor het oplossen van conflicten. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kunnen verschillende redenen zijn om voor de hulp van een mediator in Haarlem te kiezen. Vaak vinden mensen het prettiger om een conflict in een informele setting op te lossen, dan via een rechtszaak. Daar komt bij dat het oplossen van conflicten met een mediator in Haarlem doorgaans sneller verloopt, dan het opstarten van een gerechtelijke procedure. De mediator treedt op als neutrale partij tussen de diverse betrokkenen. Aan de hand van gesprekken wordt gezocht naar mogelijkheden om het conflict op een korte termijn op te lossen.