Mediator Helmond - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

5 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator

Mediator Van Vliet
Mediator Van Vliet

Van Vliet Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Linders
Mediator Linders

Linders Advocatuur & Mediation

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van Enckevort
Mediator Van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Germs
Mediator Germs

Grip advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van de Velde
Mediator Van de Velde

Goedrecht Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Helmond

Selecteer een mediator uit Helmond en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

 • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Helmond kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Mediators uit Helmond voor verschillende conflicten

Wanneer een conflict niet meer op te lossen is door enkel gesprekken te voeren met betrokkenen, kunt u externe hulp inschakelen. Een van de mogelijkheden die u hierbij heeft, is de hulp van een mediator uit Helmond. Vaak wordt een mediator als een stap voor een advocaat gezien. Mede door het feit, dat een mediator middels het voeren van gesprekken naar een constructieve oplossing zoekt voor alle betrokkenen. Daar waar een advocaat enkel de belangen van afzonderlijke partijen behartigt. Op deze pagina leest u meer over het vinden van een geschikte mediator uit Helmond en die hulp die een mediator u kan bieden bij conflicten.

Conflicten kunnen in verschillende soorten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een conflict in de relationele sfeer, een conflict met uw buren, enzovoorts. Het is van de aard van een conflict afhankelijk, hoe deze het beste kan worden aangepakt. Zo is het bij een relationeel conflict niet ongebruikelijk, om ook naar eerdere conflicten te zoeken. Vaak zijn nieuwe conflicten voortgekomen uit deze oudere conflicten. Om tot een constructieve oplossing te kunnen komen, is het zodoende belangrijk om eerst oude conflicten op te lossen. Conflicten met een werkgever of zakenpartner zijn doorgaans oppervlakkiger en daardoor sneller te verhelpen. Een traject bij een mediator neemt over het algemeen twee tot vijf gesprekken in beslag.


Gratis adviesgesprek met mediators 

Om te achterhalen hoe uw eigen conflict het beste kan worden opgelost, kunt u een gratis adviesgesprek met een mediator in Helmond voeren. Bij dit gratis adviesgesprek heeft u de gelegenheid om uw conflict voor te leggen. Ook kunnen verschillende betrokkenen hun standpunten over het conflict kenbaar maken. Op basis van deze informatie stippelt de mediator uit Helmond een passend traject voor u uit. Wanneer een conflict te complex is, kan een mediator u doorverwijzen naar een advocaat in Helmond.


Geschikte mediator in Helmond vinden

Op onze website vindt u een overzichtelijke zoekmachine met mediators uit Helmond, de omgeving hiervan en andere Nederlandse plaatsen. Mediators hebben ieder hun eigen profiel. Dit maakt het makkelijker om verschillende mediators met elkaar te vergelijken. Zoals reeds beschreven werd, kunt u direct een gratis adviesgesprek bij een mediator aanvragen vanuit onze zoekmachine. Het is hierbij belangrijk, dat alle betrokken partijen geloven in de hulp die mediators kunnen bieden bij conflicten. Ieder zal immers concessies moeten doen.


Raad voor Rechtsbijstand en Mediatorsfederatie Nederland

Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators zijn ook aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Deze federatie ziet toe op de kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening die mediators uit Helmond u bieden. De Raad voor Rechtsbijstand is een organisatie die mensen met een beperkt inkomen en eigen vermogen een financiële tegemoetkoming biedt. Of u aan de voorwaarden voor zo’n financiële tegemoetkoming voldoet, kunt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vinden. Ook kan een mediator uit Helmond u hier tijdens een eerste kennismakingsgesprek meer over vertellen.


Vraag en antwoord

Ik vrees dat ik een mediator niet kan betalen, wat nu?

Een mediator inschakelen is erg duur voor mij. Wat kan ik het beste doen, om toch hulp te krijgen bij het oplossen van een conflict?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer uw inkomen binnen de grenzen van gesubsidieerde mediation valt, heeft u het recht op een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Concreet betekent dit dat de overheid een groot deel van de kosten voor mediation voor haar rekening neemt. U betaalt enkel een kleine eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt vrijwel altijd. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Zo is het inschakelen van een mediator in Helmond onder meer gratis voor een asielzoeker. Een mediator kan u voorafgaand aan het oplossen van conflicten adviseren over hetgeen u dit zal kosten.

Wat is het gemiddelde aantal gesprekken wat een mediator voert?

Om een probleem snel op te lossen twijfel ik tussen de hulp van een mediator en een rechtszaak. Hoelang heeft een mediator gemiddeld nodig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Logischerwijs hangt het sterk van het type conflict en de bereidheid van betrokkenen om tot oplossingen te komen af, hoelang het traject bij een mediator in Helmond duurt. U kunt uitgaan van minimaal twee tot vijf gesprekken. Het doel van een mediator is om binnen die vijf gesprekken in ieder geval een duidelijke oplossingsrichting te vinden. Na deze periode kan de oplossingsrichting verder worden vormgegeven. Soms door de betrokkenen zelf, in andere gevallen met hulp van de mediator in Helmond. Mocht er geen oplossingsrichting gevonden zijn, bijvoorbeeld door een zeer lage bereidheid om mee te werken van betrokkenen, kan een mediator in samenspraak met de betrokkenen besluiten het traject te stoppen.