Mediator Sittard - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

1 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator werkzaam in Sittard

Mediator Van Enckevort
Mediator Van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

  • Gesprek binnen 24 uur
  • Geen kosten
  • Geheel vrijblijvend
  • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Sittard

Selecteer een mediator uit Sittard en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

  • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Sittard kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Professionele mediator uit Sittard inschakelen

Het oplossen van conflicten kan makkelijker worden, wanneer u de hulp van een mediator uit Sittard heeft. Een mediator staat als een neutrale partij tussen de verschillende betrokkenen en probeert middels constructieve gesprekken tot oplossingen te komen. Zeker wanneer het u niet lukt om er samen met anderen uit te komen. Over het algemeen vindt men de hulp van een mediator uit Sittard prettiger, dan de hulp die een advocaat u kan bieden. Dit komt onder meer door het feit dat een traject bij een mediator doorgaans niet langer dan vijf gesprekken is. Daarbij verlopen deze gesprekken op een veel informelere manier, dan bij een advocaat uit Sittard. Mocht het met de hulp van een mediator niet lukken om tot oplossingen te komen, dan zou u alsnog een advocaat in kunnen schakelen.


Traject bij een mediator uit Sittard

Zoals reeds werd aangehaald, duurt een traject bij mediators in Sittard vaak niet langer dan twee tot vijf gesprekken. In het eerste deel van dit traject wordt naar de oorzaak van een conflict gezocht. Het is van het type conflict afhankelijk, hoe snel deze oorzaak gevonden wordt. Vergelijk bijvoorbeeld een conflict in de relationele sfeer, met een conflict op de werkvloer. Vaak is een relationeel conflict het gevolg van een eerder conflict, welke nog niet volledig is uitgesproken. Om tot constructieve oplossingen te kunnen komen, is het essentieel om dit eerdere conflict eerst op te lossen. Een mediator uit Sittard begeleidt u hierbij. Nadat de oorzaak achterhaald is, wordt naar oplossingen gekeken, waarin iedere betrokkene zich kan vinden.

Een traject bij een mediator uit Sittard begint over het algemeen met een gratis adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek kunt u het conflict voor het eerst aan de mediator voorleggen. De mediator zal op basis van uw informatie een traject uitstippelen, om het conflict op te lossen. Vervolgens is het aan de betrokkenen bij een conflict, om te bepalen of voor de hulp van de mediator uit Sittard gekozen wordt. Mocht een conflict nauwelijks op te lossen zijn door enkel gesprekken te voeren, dan kan een mediator u alsnog doorverwijzen naar een advocaat.


Raad voor Rechtsbijstand en Mediatorsfederatie Nederland

Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators uit Sittard, zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit betekent dat u verzekerd bent van een professionele aanpak door een ervaren mediator. Daarbij komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming, via de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.


Vraag en antwoord

Biedt de overheid financiële hulp bij het inschakelen van een mediator?

Iemand vertelde mij dat een mediator inschakelen helemaal niet zo duur hoeft te zijn, door een vergoeding van de overheid. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kan sprake zijn van zogenaamde gesubsidieerde mediation. Dit betekent dat de overheid een groot deel van de kosten voor het inschakelen van een mediator in Sittard voor haar rekening neemt. U betaalt hierbij slechts een beperkte eigen bijdrage, wat de hulp van een mediator ook voor lagere inkomens toegankelijk maakt. Mocht u helemaal geen werk en vermogen hebben, dan is de hulp van een mediator in sommige gevallen zelfs gratis. Dit geldt bijvoorbeeld voor een asielzoeker. Laat u adviseren door een mediator, om te kijken waar u recht op heeft en om vast te stellen of u binnen de grenzen van deze tegemoetkoming valt.

Kan een mediator een conflict in vijf gesprekken oplossen?

Iemand vertelde mij dat een mediator doorgaans zo’n vijf gesprekken voert bij het oplossen van conflicten. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ieder conflict is anders, wat betekent dat op voorhand lastig te voorspellen is hoeveel gesprekken er gevoerd moeten worden tussen een mediator in Sittard en de betrokken partijen. Een mediator gaat vaak uit van gemiddeld twee tot vijf gesprekken. Mocht al snel blijken dat de bereidheid om tot een oplossing te komen in een conflict erg laag is, dan zal het traject gestopt worden. Tegelijkertijd kan het traject verlengd worden, als er na vijf gesprekken al wel een oplossingsrichting is maar nog geen definitieve oplossing. Een mediator kan u hier tijdens het traject meer over vertellen.