Pro deo advocaat inschakelen bij juridische vraagstukken

Heeft u problemen met uw werkgever? Wilt u uw geld terug, nadat een product meermaals defect is geraakt? Bent u het niet eens met het besluit van een overheidsinstelling? Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin de hulp van een pro deo advocaat wenselijk is. Een pro deo advocaat biedt dezelfde dienstverlening als iedere andere raadsman of raadsvrouw, met het verschil dat diens ondersteuning gesubsidieerd wordt vanuit de overheid. Dit houdt juridische hulp voor iedere burger toegankelijk, ook wanneer u een lager inkomen of beperkt eigen vermogen heeft. U vindt pro deo advocaten door heel Nederland; gebruik de zoekmachine op deze website om een pro deo advocaat in uw regio te vinden.

Professionele ondersteuning bij een juridisch probleem 
Juridische problemen komen in tal van verschillende vormen voor. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om voor uzelf te bepalen wat uw rechten en plichten zijn bij zo’n juridisch probleem. Welke wet- en regelgeving geldt er? Hoe past u dit correct toe op uw situatie? Juist doordat dit zo ingewikkeld kan zijn, is professionele juridische ondersteuning van een pro deo advocaat belangrijk. Een pro deo advocaat inventariseert uw zaak en bekijkt samen met u, welke logische vervolgstappen u kunt zetten. Bij deze vervolgstappen kunt u rekenen op de hulp van diezelfde pro deo advocaat. Denk aan het opstarten van een rechtszaak tegen een andere partij, of denk aan het indienen van een bezwaarschrift tegen een door uw gemeente of een vergelijkbare overheidsinstelling genomen besluit.

Voordelen van een pro deo advocaat 
Door voor de hulp van een ervaren pro deo advocaat te kiezen verstevigt u uw juridische positie. Het neemt veel stress en spanning bij u weg. Zeker een verhoor door de politie bij een verdenking van het plegen van een strafbaar feit, of bijvoorbeeld een rechtszaak kunnen als erg spannend worden ervaren. Zoals eerder aangehaald werd biedt een pro deo advocaat gesubsidieerde ondersteuning aan. Dit betekent overigens niet dat juridische hulp gratis is. U betaalt vrijwel altijd een beperkte eigen bijdrage; de overige kosten worden vergoed door de overheid. Hierbij moet vooraf worden vastgesteld of uw bruto jaarinkomen en eigen vermogen niet te hoog zijn. Een pro deo advocaat helpt u dit te controleren bij een eerste kennismaking. Wist u dat zo’n eerste kennismakingsgesprek altijd gratis is, wanneer u kiest voor een pro deo advocaat in onze zoekmachine?

Geschikte pro deo advocaat zoeken 
Niet alleen wenst u ondersteuning van een pro deo advocaat die werkzaam is in uw regio, ook kiest u bij voorkeur voor een pro deo advocaat die vaker vergelijkbare zaken behandeld heeft. De zoekmachine op onze website helpt u een geschikte pro deo advocaat te vinden op basis van verschillende expertisegebieden. Voorbeelden van deze expertisegebieden zijn “Familie en scheiden”, “Politie en Justitie”, "Huren, wonen en buren" en “Uitkering, belasting en overheid”. Binnen welke van de expertisegebieden op onze website valt uw juridisch probleem? Via het profiel van de gevonden pro deo advocaat in uw regio kunt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. U heeft altijd het recht zelf een pro deo advocaat te kiezen.