Pro deo advocaat - Gratis rechtsbijstand binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
15.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

Selecteer een pro deo advocaat en vraag gratis rechtsbijstand aan

Selecteer een pro deo advocaat uit uw regio en vraag gratis rechtsbijstand aan. Binnen 24 uur wordt contact met u opgenomen voor een gratis gesprek.

 • U heeft recht op een pro deo advocaat bij een inkomen lager dan € 29.400 per jaar
 • De overheid vergoedt dan de kosten van een pro deo advocaat
 • U betaalt slechts een kleine eigen bijdrage en soms helemaal niets (bekijk uw eigen bijdrage)

Stappen aanvragen gratis rechtsbijstand pro deo advocaat

 1. Klik op Gratis gesprek pro deo advocaat
 2. Vul de plaats in waar u rechtsbijstand wil hebben
 3. Vul het expertisegebied in waar uw kwestie onder valt
 4. Klik op pro deo voor alleen pro deo advocaten
 5. Kies uit 80+ profielen een pro deo advocaat
 6. Vraag een gratis gesprek aan via het contactformulier
 7. Binnen 24 uur neemt de pro deo advocaat contact met u op
 8. De pro deo advocaat geeft aan:
  • Wat die voor u kan doen
  • Wat u eigen bijdrage zal zijn
 9. Bepaal of u door deze pro deo advocaat geholpen wilt worden
 10. Na uw akkoord gaat de pro deo advocaat voor u aan de slag

Wat is een pro deo advocaat?

Een pro deo advocaat staat cliënten ook pro deo bij. Dit betekent dat de kosten van de pro deo advocaat worden vergoed door de overheid. Selecteer een pro deo advocaat. Als u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand hoeft u alleen een eigen bijdrage te betalen aan deze pro deo advocaat. Als de advocaatkosten van de pro deo advocaat worden vergoed door de overheid wordt dit naast ook wel  gefinancierde rechtshulp, toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. 


Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand pro deo advocaat

De pro deo advocaat vraagt voor u gesubsidieerde rechtsbijstand aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U hoeft dit niet zelf te doen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van uw inkomen en vermogen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op basis van deze informatie wordt ook de hoogte van uw eigen bijdrage bepaald. De informatie over uw inkomen en vermogen wordt verkregen via de Belastingdienst. Vervolgens betaalt de overheid de kosten van de pro deo advocaat. 


Wel of geen eigen bijdrage betalen aan pro deo advocaat

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand van een pro deo advocaat moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Er zijn echter een aantal situaties waarbij u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. U hoeft geen eigen bijdrage aan de pro deo advocaat te betalen wanneer:

 • De rechtbank dit beslist (last tot toevoeging)
 • U illegaal in Nederland bent
 • U een asielzoeker bent
 • Er sprake is van noodweer(exces)
 • U geen inkomen heeft en uw vrijheid is ontnomen
 • U slachtoffer bent geworden van een zeden- of geweldmisdrijf
 • U minderjarig bent en een bijzondere curator heeft

Belangrijk: bij een vrijspraak hoeft u ook geen eigen bijdrage aan de pro deo advocaat te betalen.


Voorwaarden rechtsbijstand pro deo advocaat

Om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen van een pro deo advocaat moet u aan enkele voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn onder te verdelen in inhoudelijke voorwaarden en financiële voorwaarden. Inhoudelijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat het moet gaan om een probleem dat u niet zelf op kan lossen. Financiële voorwaarden zijn bijvoorbeeld de hoogte van uw inkomen en vermogen. Meer informatie over de voorwaarden die de overheid aan gesubsidieerde rechtshulp van een pro deo advocaat stelt vindt u op de website Rechtsbijstand.nl. U kunt ook altijd een pro deo advocaat van Eersterechtshulp.nl raadplegen. De pro deo advocaat zal voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Kwaliteit pro deo advocaat

Wij krijgen vaak de vraag of een pro deo advocaat net zo goed is als advocaten die niet op basis van pro deo werken. Wij kunnen hier heel duidelijk over zijn. Het al dan niet ook op basis van pro deo werken zegt niets over de kwaliteit. Bijna alle advocaten die veel in de media komen staan bijvoorbeeld ook cliënten pro deo bij. Maar zijn zij goed? Of iemand veel in de media komt zegt natuurlijk niet zo veel over de kwaliteit van de dienstverlening van deze bekende pro deo advocaten.  Als u via Eersterechtshulp.nl een contactverzoek achterlaat ontvangt u nadat u contact heeft gehad met de pro deo advocaat altijd een evaluatie e-mail. Voor ons is het namelijk van groot belang dat de pro deo advocaat u correct en kundig advies en/of rechtsbijstand geeft. Met uw informatie kunnen wij de kwaliteit van de pro deo advocaten in de gaten houden.


Vraag en antwoord

Pro deo advocaat - Heb ik altijd recht op de hulp van een gratis advocaat?

Een goede vriend vertelde mij dat ik een beroep kan doen op een gratis advocaat bij juridische kwesties. Dit spreekt mij aan! Hoe werkt de hulp van een gratis advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet iedereen kan een beroep doen op ondersteuning van een gratis advocaat. Dit is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw eigen vermogen. Wel kunt u standaard een gratis kennismakingsgesprek aanvragen bij de gratis advocaat. Deze zoekt vervolgens voor u uit, op welke wijze deze u kan ondersteunen en wat de kosten daarvan zijn. Houd er rekening mee, dat u bij de keuze voor een gratis advocaat vaak een kleine eigen bijdrage betaalt. Er zijn slechts enkele situaties waarin u ook voor een gratis advocaat niets betaalt.

Pro deo advocaat - Biedt een pro deo advocaat hulp als ik mijn salaris niet ontvangen heb?

Het is inmiddels al twee weken geleden, dat mijn salaris uitgekeerd had moeten worden. Kan een pro deo advocaat mij helpen dit alsnog uitgekeerd te krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie dat uw werkgever uw salaris niet tijdig of niet volledig aan u uitkeert, is het verstandig deze allereerst om opheldering te vragen. Mogelijk heeft uw werkgever een heldere verklaring voor het niet uitkeren ervan, of is er sprake van een administratieve fout. Krijgt u het salaris vervolgens alsnog niet uitbetaald, dan kunt u een vordering indienen. Het is raadzaam hierbij de hulp van een pro deo advocaat in te schakelen. Deze vertelt u hierbij meer over de vorm van zo’n vordering en over de wettelijke verhoging en -rente waarop u mogelijk aanspraak kunt maken.

Pro deo advocaat - Als geregistreerde partners uit elkaar gaan?

Ik ga weg bij mijn huidige partner. Wij staan als partners geregistreerd. Hoe kan ik dit stopzetten, wie helpt mij hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst maakt u bij uw partner kenbaar, dat u bij hem of haar vertrekt. Dit kan een emotioneel moment zijn, geef uw partner de tijd dit te verwerken. Vervolgens dienen er afspraken gemaakt te worden over de verdere afwikkeling hiervan. Wanneer het niet lukt om tot overeenstemming te komen, bijvoorbeeld over de verdeling van de inboedel of tegoeden, dan is het verstandig om de hulp van een pro deo advocaat in te schakelen. Een pro deo advocaat helpt u uw rechten te beschermen en kan u wijzen op de plichten die u heeft, om bijvoorbeeld een rechtszaak te helpen voorkomen. Gebruik de zoekmachine om een pro deo advocaat te vinden.

Pro deo advocaat - Problemen met mijn uitkering

Ik heb een paar fouten gemaakt en nu dreig ik mijn uitkering te verliezen. Wat voor een pro deo advocaat zou ik kunnen vragen om mij te helpen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt een pro deo advocaat via deze website raadplegen met het expertisegebied uitkering, belasting en overheid. Omdat u een uitkering heeft zal de pro deo advocaat alle werkzaamheden gratis voor u uitvoeren.

Pro deo advocaat - Bushokje vernield door zoon van 12

Mijn zoon heeft met een paar vrienden een bushokje vernield en nu moet hij voor de rechter verschijnen. Ik wil hem graag laten bijstaan door een advocaat maar heb een uitkering. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u kind verdacht wordt van vernieling kunt u het beste een pro deo advocaat inschakelijken om uw kind bij te staan. Via deze website moet u dan zoeken naar een pro deo advocaat met het expertisegebied kind en jeugd. Omdat u een uitkering heeft zijn de kosten van deze pro deo advocaat geheel gratis. 

Pro deo advocaat - Last van de openhaard van de buren

Mijn buurman steekt veelvuldig zijn openhaard aan en daar mogen wij dan als hele buurt van meegenieten. na verloop van tijd stinkt onze hele slaapkamer ernaar. Zelf met de ramen dicht. Wat kunnen wij hier het beste tegen doen. Verschillende buren hebben hun onvrede al uitgesproken maar hij geeft er geen gehoor aan. Volgens mij is het ook heel ongezond al dat fijnstof. Als buurt willen wij een pro deo advocaat vragen om een gezamenlijke brief op te stellen. Als dat niet help dan willen wij een procedure starten. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

De regelgeving voor tankoverlast is hetzelfde als bij geluidsoverlast. Voordat u het probleem met een pro deo advocaat probeert op te lossen zou u eerst nog met een buurtbemiddelaar of de gemeente kunnen praten. Als dat niet helpt is een gerechtelijke procedure helaas de enige oplossing. Vraag aan u buren om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen (logboek bijhouden, foto's maken van rook etc.) en overhandig dit aan de pro deo advocaat. 

Pro deo advocaat - buurman die tot in de laatste uurtjes klust

Onze buurman is nogal een klussen en dat vonden wij in het begin heel leuk maar wij beginnen ons er nu aan te storen. Hij is soms na 23.00 uur in muren aan het boren en hout aan het zagen. Wij hebben hem er al een paar keer op aangesproken maar het heeft niet het gewenste effect. Wij willen graag samen met een pro deo advocaat een juridische brief opstellen met daarin een laatste waarschuwing. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Tijdens een verbouwing is het normaal dat er een periode geluidsoverlast is. Als deze overlast ook doorgaat na de verbouwing kan er sprake zijn van onrechtmatige hinder. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw buurman zoals u omschrijft tot laat in de nacht lawaai maakt. U kunt een pro deo advocaat vragen om een stevige juridische brief op te stellen waarin u duidelijk maakt wat u van uw buurman verwacht. Mediation zou ook een oplossing kunnen zijn. Wij raden u aan om via deze website een pro deo advocaat te raadplegen die tevens mediator is. Dan kunt u beide opties bespreken.

Pro deo advocaat - Geluidsoverlast van buren

In het huis naast ons wonen vier studenten en die zorgen voor zoveel geluidsoverlast dat mijn dochter van 11 er niet goed van kan slapen. Wij zijn diverse gesprekken met hen aangegaan hebben al voorgesteld om middels mediation tot een leefbare situatie te komen maar zij geven hier geen gehoor aan. Ze vinden dat wij niet moeten zeuren en anders niet in Amsterdam moeten wonen. Voor ons is de maat vol. Kan een pro deo advocaat ons helpen bij het oplossen van dit probleem? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een pro deo advocaat met het expertisegebied huren, wonen en buren kan u helpen maar het is eerst belangrijk dat u bewijzen verzameld. U kunt een logboek bijhouden wanneer u overlast ervaart en hoe lang de overlast aanhoudt. Wellicht kunt u het geluid ook opnemen. Met dit bewijs heeft u een sterkere zaak tegen uw buren en kan de pro deo advocaat u beter helpen.

Pro deo advocaat - Nieuw energiecontract opzeggen

Ik heb een nieuw energiecontact afgesloten maar kom er nu achter dat ik toch beter bij mijn vorige leverancier had kunnen blijven. Ik heb gebeld en aangegeven dat ik het nieuwe contract wil opzeggen maar nu ze zeggen dat ik aan het contract drie jaar vastzit. Wat kan ik heir tegen doen. Kan ik hiervoor een pro deo advocaat inschakelen?  

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt uw overeenkomst vernietigen als de energiemaatschappij gebruik heeft gemaakt van oneerlijke handelspraktijen. Ook komt u onder het contract uit zolang u nog niets heeft getekend of per email heeft bevestigd. Zelf als u een contract heeft afgesloten heeft u nog 14 dagen bedenktijd. gedurende die 14 dagen kunt u zonder reden het contract opzeggen. Een pro deo advocaat met het expertisegebied consument, aankomen en garantie kan u helpen om het contract te vernietigen.   

Pro deo advocaat - Jaarrekening van mijn gas en energie klopt niet

Ik zit al jaren bij dezelfde energieleverancier en heb nu al maanden een discussie over mijn veel te hoge jaarafrekening. De rekening is veel hoger dan de voorgaande jaren. De energiemaatschappij zegt dat dit komt door de hogere gasprijzen en mijn verbruik dat omhoog is gegaan. Dit klopt helemaal niet want ik stel de verwarming al jaren hetzelfde in. Kan een pro deo advocaat mij helpen of moet ik het gewoon slikken en betalen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het klopt dat gasprijzen kunnen schommelen. Als er echt een groot verschil is kan er iets anders aan de hand zijn. U kunt het beste eerst een aantal dingen uitsluiten voordat u een pro deo advocaat inschakelt. Op de jaarafrekening kunt u zien wat uw verbruik het afgelopen jaar was. Dit kunt u vergelijken met uw verbruik van de voorgaande jaren. Verder kun u uw CV ketel laten controleren en misschien uw radiatoren schoon (laten) maken. Als dit geen verschil oplevert kunt u een pro deo advocaat raadplegen met het expertisegebied consument, aankomen en garantie. Geef dan duidelijk aan dat u bovenstaande heeft uitgezocht en uitgesloten als oorzaak van de veel te hoge jaarrekening. 

Pro deo advocaat - Boom van de buren neemt al mijn zonlicht weg

Ik heb vorige maand een huis gekocht en ben nu bezig met de tuin. Een grote boom van de buren ontneemt al het zonlicht. Hierdoor blijft mijn gras drassig en blijft het overdag vrij donker in de woonkamer. Ik heb al aan de buren gevraagd of we niet tot een oplossing kunnen komen maar zij hebben al aangegeven hier niet over te willen praten. Ik heb erover nagedacht om accuzuur bij de boomwortels te gooien maar dat gaat sowieso opvallen. Zou een pro deo advocaat mij kunnen helpen om die boom weg te krijgen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om u goed van advies te kunnen voorzien dient de pro deo advocaat te weten hoe dicht de boom bij de erfgrens staat en hoe oud de boom is. In de wet staat namelijk dat een boom op minimaal 2 meter afstand moet staan van de erfgrens. Voor hele oude bomen gelden er echter weer andere regels. Als de boom meer dan 20 jaar oud is mogen de buren hem gewoon laten staan. U de situatie het beste uitleggen aan een pro deo advocaat met het expertisegebied huren, wonen en buren. 

Pro deo advocaat - Huisbaas komt mijn kamer ongevraagd binnen

Ik woon op kamers in Groningen en ben student. Ik ben erachter gekomen dat mijn huisbaas mijn kamer binnenkomt als ik er niet ben. Wat hij doet dat weet ik niet maar het geeft mij een erg naar gevoel. Volgens mij mag dit niet en ik wil graag met een pro deo advocaat bepreken wat mijn juridische mogelijkheden zijn.  

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een huisbaas mag niet zonder toestemming van de verhuurder zomaar een huis of kamer binnekomen. U kunt uw kwestie bespreken met een pro deo advocaat met het expertisegebied huren, wonen en buren. Omdat u nog student bent hoeft u waarschijnlijk ook geen eigen bijdrage te betalen. 

Pro deo advocaat - buurman dreigt huis in brand te steken

Mijn buurman heeft soms waanbeelden en nu denkt hij dat ik hem wil vergiftigen. Hij slikt zware medicatie tegen schizofrenie. Vandaag begon hij weer met schelden en eindigden het gesprek met het dreigement dat hij mijn huis in de brand zou steken. Omdat hij sinds de coronacrisis steeds verder afglijdt ben ik bang waar dit eindigt. Kan ik een pro deo advocaat inschakelen om uit te zoeken of het nog wel verstandig is dat hij alleen woont? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een pro deo advocaat kan u helpen bij een burenruzie. Normaal gesproken is het verstandig om eerst te bekijken of het conflict kan worden opgelost met mediation maar omdat uw buurman volgens u psychisch in de war is kunt het beste direct een pro deo advocaat inschakelen met het expertisegebied Huren, wonen en buren. 

Pro deo advocaat - Aardbevingsschade is nog steeds niet vergoed

Wij hebben meer dan €150.000 schade aan ons huis vanwege de aardbevingen hier in Groningen. De overheid laat ons in de steek. Vanwege de stress gaat mijn gezondheid achteruit en wij zien gewoon geen uitweg meer. Kan een pro deo advocaat ons helpen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is verschrikkelijk wat er gebeurt in Groningen. Wij adviseren u om via onze website een pro deo advocaat te benaderen. Als er een direct verband is tussen het achteruitgaan van uw gezondheid en de aardbevingen adviseren wij u om als eerste een pro deo advocaat te raadplegen met het expertisegebied Letselschade. 

Pro deo advocaat - Conflict op school over pesten

Mijn kind wordt al meer dan 1,5 jaar gepest op school en de school leiding doet er helemaal niets. Ik wil een pro deo advocaat inschakelen om te kijken wat mijn rechten zijn. Ik ben een alleenstaande moeder en werk parttime. Wat kost een pro deo advocaat? Ik ben bang dat ik het niet kan betalen. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u een laag bruto inkomen heeft komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid de kosten van de pro deo advocaat betaalt en u alleen een kleine eigen bijdragen hoeft bij te leggen. Via deze website kunt u een gratis gesprek met een pro deo advocaat aanvragen. Die kan precies aangeven hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. 

Pro deo advocaat - Waarom doen bekende advocaten ook pro deo zaken

Ik zie dat verschillende advocaten die op tv komen ook zaken op pro deo basis doen. Waarom doen zij dit? Een pro deo advocaat verdient toch veel minder? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Over het algemeen kunnen wij wel zeggen dat de bekende pro deo advocaten net zoals wij vinden dat goede rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Anders krijgen wij namelijk dezelfde verschrikkelijke situaties als in Amerika waar heel veel mensen onschuldig in de gevangenis zitten omdat zij geen goede rechtsbijstand konden krijgen.  

Pro deo advocaat - Ik wil mijn dochter zien en krijg geen hulp

Ik ben vader van twee dochter (5 en 7) en mijn ex en ik zijn heel slecht uit elkaar gegaan. Om mij te kwetsen houdt ze de kinderen bij mij weg. Ze heeft niet door dat ze niet alleen mij maar ook de kinderen erg veel verdriet doet op deze manier. Ik wil mijn dochters zien maar samen komen wij er niet uit. Kan een pro deo advocaat mij hiermee helpen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Omdat u twee kinderen heeft zou ons advies zijn om eerst met uw ex-partner mediation te proberen.  Mediation heeft verschillende voordelen t.o.v. een pro deo advocaat. Het is goedkoper, sneller, informeler en zorg ervoor dat u een goede verstandshouding behoudt met uw ex-partner. Dat is vaak erg belangrijk als er kinderen in het spel zijn. Als mediation geen oplossing biedt kunt u altijd nog een pro deo advocaat inschakelen en een gerechtelijke procedure beginnen. 

Pro deo advocaat - Acht maanden zwanger maar mijn ex zit in het buitenland

Mijn ex en ik zijn niet meer bij elkaar. Hij is teruggegaan naar Suriname en wij hebben momenteel geen contact. Ik wil graag dat hij zijn steentje bijdraagt en een deel van de kosten op zich neemt zodra de baby geboren is. Kan ik hiervoor een pro deo advocaat inschakelen? Ik heb een uitkering en krijg ook geen hulp van mijn ouders. Kost een pro deo advocaat duur? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u geen inkomsten heeft is een pro deo advocaat helemaal gratis. In u uw situatie hoeft u dus ook geen eigen bijdrage te betalen. Wij adviseren u om een pro deo advocaat te raadplegen met het expertisegebied Familie en scheiden. 

Pro deo advocaat - Aangifte doen n.a.v. anti-homogeweld

Ik liep met mijn vriend hand in hand over straat in Amsterdam. Na een hoop gescheld hebben vier Marokkaanse jongens ons op de grond gegooid en ons een paar trappen gegeven. Mijn jas is gescheurd en mijn beugel is kapot gegaan. Die jongens hangen altijd rond bij ons op het pleintje en ik wil aangifte doen. Ik wil alleen niet het risico lopen dat ze straks weten waar ik woon. Ik wil dit graag even bespreken met een pro deo advocaat maar kan die niet betalen omdat ik nog student ben. Mijn vriend komt uit het buitenland en heeft ook geen geld. Wat kunnen wij het beste doen in deze situatie? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt gerust een pro deo advocaat uitzoeken via deze website. Bij geweldsmisdrijven hoeft u zelfs geen eigen bijdrage te betalen. Wij adviseren u om eerst met een pro deo advocaat te praten voordat u aangifte doet. 

Pro deo advocaat - Vanuit Oranje Huis ex aanklagen

Ik zit in een Oranje huis en wil mijn ex aanklagen. Omdat hij alle geldzaken bij ons regelde heb ik helemaal geen toegang tot mijn geld. Wat kan ik vanuit hier het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt het beste een hulpverlener in het Oranje Huis waar u zit uw situatie uitleggen. Vaak hebben zij ook contacten met pro deo advocaten. U kunt in de tussentijd altijd een pro deo advocaat raadplegen via onze website. Omdat rechtsbijstand van een pro deo advocaat voor slachtoffers van geweldsmisdrijven gratis is hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten. Veel sterkte! 

Pro deo advocaat - In elkaar geslagen en schade verhalen op de daders

Ik ben door jongens uit mijn buurt in elkaar geslagen en hierdoor moest mijn tand gelijmd worden en heeft mijn fiets voor €250 aan schade. Ik wil deze kosten verhalen op de daders die ik gewoon ken. Kan ik hiervoor bij een pro deo advocaat terecht? Ik ben namelijk 17 jaar en kan geen advocaat betalen. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij raden u aan om een pro deo advocaat te raadplegen en aangifte te doen. Omdat u minderjarig bent is de rechtshulp van een pro deo advocaat gratis en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. 

Pro deo advocaat - Aangerand door mijn pianoleraar

Mijn pianoleraar heeft vroeger aan mij gezeten en wil hier nu aangifte tegen doen. Omdat dit nieuw is voor mij zou ik graag willen dat een pro deo advocaat met mij meegaat. Ik heb alleen een uitkering en kan een dure advocaat niet betalen. Wat kan ik nu het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u slachtoffer bent geworden van een zedenmisdrijf is de rechtsbijstand van een pro deo advocaat geheel gratis. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de kosten. Via de advocatenzoekmachine van Eersterechtshulp.nl kunt u advocaten bekijken en met elkaar vergelijken. Wij wensen u erg veel succes met uw zaak. 

Pro deo advocaat - Rechts op een advocaat als illegale immigrant

Ik kom uit Somalië en heb mij niet aangemeld in Nederland. Ik heb problemen met mijn baas omdat hij mijn laatste salaris niet wil betalen. Mijn familie is afhankelijk van mij en komt nu in de problemen. Kan ik een pro deo advocaat raadplegen? Hoeveel geld gaat mij dit kosten? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uit uw verhaal maken wij op dat u hier illegaal verblijft. U kunt in dit geval een pro deo advocaat raadplegen zonder dat dit u geld kost. U hoeft zelfs geen eigen bijdrage te betalen als illegale immigrant.

Pro deo advocaat - Minderjarig en geen geld voor een advocaat

Ik ben 16 en heb geen geld om de eigen bijdrage te betalen van een pro deo advocaat. Waar kan ik nu het beste naartoe gaan met mijn probleem?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Door de overheid zijn er een aantal situaties benoemd waarbij u geen eigen bijdrage hoeft te betalen aan de pro deo advocaat. Een van die situaties is als u minderjarig bent en een bijzonder curator heeft. Mocht beide op u van toepassing zijn dan is de rechtsbijstand van een pro deo advocaat geheel gratis.    

Pro deo advocaat- Moet ik altijd de eigen bijdrage betalen

Ik wil graag een pro deo advocaat raadplegen maar ben gevlucht uit Syrië en van mijn leefgeld kom ik net rond. Is hier misschien een oplossing voor?   

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij hebben goed nieuws voor u. Wanneer u een vluchteling bent hoeft u niet de eigen bijdrage te betalen aan de pro deo advocaat. U kunt dus gerust een pro deo advocaat raadplegen.  

Pro deo advocaat - Hoe vind ik een pro deo advocaat?

Ik heb een conflict en wil graag een advocaat inschakelen. Momenteel heb ik geen werk dus ik kom in aanmerking voor rechtsbijstand van een pro deo advocaat. Hoe kan ik dit het beste regelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Via onze advocatenzoekmachine kunt u profielen van pro deo advocaten die actief zijn in het expertisegebied waar uw conflict onder valt met elkaar vergelijken en de advocaat naar keuze selecteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. De pro deo advocaat zal uw vragen beantwoorden en aangeven wat de juridische mogelijkheden zijn. Omdat u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand hoeft u hiervoor alleen een kleine eigen bijdrage te betalen. De overige kosten worden vergoed door de overheid.

Pro deo advocaat - Is een pro deo advocaat gratis?

Ik heb juridische rechtshulp nodig van een advocaat en wil mij graag laten bijstaan door een advocaat die is aangesloten bij Eersterechtshulp.nl. Is een pro deo advocaat via deze site helemaal gratis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een pro deo advocaat is niet helemaal gratis. U betaalt meestal een kleine eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In enkele gevallen hoeft u ook geen eigen bijdrage aan de pro deo advocaat te betalen. Bijvoorbeeld als er sprake is van noodweer(exces) of als u slachtoffer bent geworden van een zeden- of geweldmisdrijf.

Pro deo advocaat - Wanneer krijg je pro deo rechtsbijstand?

Ik heb een conflict met mijn ex en een laag inkomen. Wanneer kom je in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om in aanmerking te komen voor pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat moet u aan verschillende voorwaarden voldoen die in de wet zijn vastgelegd. U mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen of vermogen hebben. Hierbij moet de rechtshulp aangevraagd zijn met een goede reden en mag de zaak niet leiden tot hoge opbrengsten voor u.

Pro deo advocaat - Wat zijn de kosten van een pro deo advocaat?

Ik wil graag een pro deo advocaat inschakelen en denk dat ik wel in aanmerking kom voor pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat. Wat zijn eigenlijk de totale kosten van een pro deo advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand van een advocaat dan betaalt u alleen een kleine eigen bijdrage. Als u in het gelijk wordt gesteld door de rechter dan hoeft u ook de eigen bijdrage niet te betalen. Indien u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat moet u de advocaatkosten zelf betalen. Het gemiddelde uurtarief van een advocaat is ongeveer €175 per uur.

Pro deo advocaat - Wat als ik geen recht heb op een pro deo advocaat

Ik ben een starter maar verdien waarschijnlijk net iets te veel om in aanmerking te komen voor pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat. Betekent dit dat ik alle kosten nu zelf moet betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat dan moet u inderdaad alle advocaatkosten zelf betalen. Niet elke zaak hoeft echter hele hoge advocaatkosten met zich mee te brengen. Verder hoeft u als u in het gelijk wordt gesteld waarschijnlijk helemaal geen advocaatkosten te betalen.Vraag een gratis gesprek aan bij een advocaat van Eersterechtshulp.nl. De pro deo advocaat zal u gratis inzicht geven of u wel of niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. Mocht u hier niet voor in aanmerking komen dan kan de pro deo advocaat u een inschatting geven van de totale advocaatkosten. Na dit gratis gesprek kunt u weloverwogen uw eventuele vervolgstappen bepalen.

Pro deo advocaat - Werkt een pro deo advocaat voor de overheid?

Ik heb gelezen dat een advocaat een groot deel van de advocaatkosten vergoed krijgt van de overheid. Betekent dit dat een pro deo advocaat voor de overheid werkt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het klopt dat een pro deo advocaat een deel van de advocaatkosten vergoed krijgt van de overheid. Dit betekent echter niet dat een pro deo advocaat werkt voor de overheid. Een pro deo advocaat werkt volledig onafhankelijk van de overheid en heeft geen enkele relatie met de overheid.

Pro deo advocaat - Kwaliteit pro deo advocaat

Ik ben een op zoek naar een pro deo advocaat en vraag mij af of een pro deo advocaat net zo goed is als advocaten die geen cliënten op basis van toevoeging bijstaan.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is een misverstand dat pro deo advocaten kwalitatief minder goed zijn dan advocaten die geen cliënten op basis van toevoeging (pro deo rechtsbijstand) bijstaan. Bekende advocaten zoals mr. Spong en mr. Ficq staan bijvoorbeeld ook cliënten op pro deo basis bij.

Pro deo advocaat - Is gesubsidieerde rechtsbijstand hetzelfde als no cure no pay?

Ik moet voorkomen bij de rechter maar heb geen geld voor een pro deo advocaat en ook niet voor een eigen bijdrage. Ik wil graag een pro deo advocaat raadplegen en vraag mij af of dit niet misschien hetzelfde is als no cure no pay. In dit geval hoef ik toch niets te betalen als ik gelijk krijg bij de rechter?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat is iets anders dan no cure no pay. No cure no pay betekent dat als u de zaak verliest u niets aan de advocaat hoeft te betalen. Dit is echter niet toegestaan in Nederland. U kunt wel afspreken met de advocaat dat u bij verlies van de zaak minder betaalt dan bij winst van de zaak. Bij pro deo rechtsbijstand van een pro deo advocaat betaalt u meestal een kleine eigen bijdrage. In sommige gevallen hoeft dit echter niet. Alle advocaatkosten van de pro deo advocaat worden dan vergoed door de overheid. Bij een vrijspraak hoeft u ook geen eigen bijdrage aan de advocaat te betalen.Vraag een gratis gesprek aan bij een pro deo advocaat van Eersterechtshulp.nl. Na dit gratis gesprek weet u precies of en hoeveel eigen bijdrage u moet betalen en kunt u weloverwogen uw eventuele vervolgstappen bepalen.