Advocaat Assen - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

19 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Van der Aart
Advocaat Van der Aart

FTW Advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van der Leer
Advocaat Van der Leer

Cliq advocaten

20 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Keijzer
Advocaat Keijzer

Keijzer Noorman Advocaten

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Kappelhof
Advocaat Kappelhof

Kappelhof advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wallinga
Advocaat Wallinga

Veenstra & Wallinga Advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Veenstra
Advocaat Veenstra

Veenstra & Wallinga Advocaten

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Bean
Advocaat Bean

BEAN Advocatuur

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Eisenberger
Advocaat Eisenberger

HRE Advocaten

15 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Tijkotte
Advocaat Tijkotte

FTW Advocaten

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Görsültürk
Advocaat Görsültürk

Advocatenkantoor MUSA

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Noordanus
Advocaat Noordanus

Noordanus Advocatuur

17 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Veenendaal
Advocaat Van Veenendaal

Advocatenkantoor Van Veenendaal

25 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

14 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vethanayagam
Advocaat Vethanayagam

Linea Recta Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELAdvocaat Assen - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een advocaat uit Assen en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Assen kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Waarom een advocaat Assen?

Wanneer het niet lukt om een conflictsituatie zelfstandig op te lossen door het gesprek aan te gaan met betrokkenen, kan de hulp van een advocaat in Assen gewenst zijn. Een advocaat inventariseert de situatie, stelt uw positie in het conflict vast en bepaalt welke vervolgstap logisch is. Dat hoeft niet per definitie een gerechtelijke procedure te zijn. Het risico op hoge proceskosten is hierbij in sommige gevallen te groot. Maak gebruik van de zoekmachine op deze website om een geschikte advocaat in Assen te vinden. Het is hierbij voornamelijk van belang, dat de ervaring van de advocaat aansluit op het expertisegebied waarbinnen uw zaak valt.


Hulp inschakelen van advocaat in Assen

Niet alleen bij een conflictsituatie kan juridisch advies en hulp van een advocaat in Assen wenselijk zijn. Schakel de raadsman ook in, wanneer u zich binnenkort moet verantwoorden voor de rechter. Welke rechten heeft u tijdens een rechtszitting? Op welke manier kunt u uw positie het beste verdedigen? Enzovoorts. De ondersteuning die een advocaat in Assen biedt bij een rechtszaak, kan deze ook bieden bij een verhoor op het politiebureau. U heeft altijd het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. Tevens kan de advocaat u voorafgaand aan een verhoor meer vertellen over hetgeen u hiervan kunt verwachten. Het zorgt dat u goed voorbereid aan het verhoor door de politie begint.


Geschikte advocaat zoeken via zoekmachine

Advocaten doen tijdens hun loopbaan ervaring op met zaken binnen één of enkele expertisegebied. U kunt bijvoorbeeld denken aan een expertisegebied als familie en scheiden. Advocaten met veel ervaring in dit expertisegebied helpen u bij het vaststellen van de partneralimentatie, bij het oplossen van conflicten met een ex-partner of een familielid, enzovoorts. Andere voorbeelden van deze expertisegebieden zijn vreemdelingen en asiel, letselschade en bijvoorbeeld politie en justitie. Gebruik de filters in de zoekmachine om een advocaat in Assen te vinden wiens ervaring aansluit bij het expertisegebied waarbinnen uw zaak valt. Op de pagina van een advocaat vindt u tevens meer informatie over de talen die deze machtig is. Sommige advocaten bieden hun diensten niet uitsluitend in de Nederlandse taal aan.


Vergoeding voor hulp van advocaat in Assen

Neem contact op met uw verzekeraar, wanneer u juridische hulp van een advocaat in Assen nodig heeft. Via de rechtsbijstandverzekering komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Het is gebruikelijk dat een verzekeraar na het indienen van een dergelijk verzoek zelf een advocaat aan u aanraadt. U bent niet verplicht om hierin mee te gaan. In Nederland geldt een vrije advocaatkeuze, wat u het recht geeft om zelf een geschikte advocaat in Assen te zoeken. Let wel, u heeft hier toestemming en een opdracht voor nodig van uw verzekeringsmaatschappij.


Direct gratis kennismakingsgesprek inplannen

We raden u sterk aan gebruik te maken van de mogelijkheid om een gratis kennismakingsgesprek in te plannen met een geschikte advocaat in Assen. Het geeft u de mogelijkheid om te kijken of er een match is tussen de ervaring van de gevonden advocaat en uw juridisch vraagstuk. Ook zal een advocaat globaal vertellen welk vervolgtraject er volgt en wat de kosten daarvan zijn. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.


Vraag en antwoord

Advocaat Assen - Verhuurder weigert het buitenschilderwerk uit te voeren, wat nu?

Ik zit in de situatie dat mijn verhuurder weigert de kozijnen aan de buitenzijde van de huurwoning te schilderen. Het hout begint al wat te rotten. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw woongenot mag niet langdurig negatief beïnvloed worden door het uitblijven van deugdelijk onderhoud aan de woning. Bij groot onderhoud, waarvan het uitvoeren van buitenschilderwerk een voorbeeld is, kunt u de verhurende partij vragen dit uit te voeren. U mag niet verwachten dat de verhuurder wekelijks of maandelijks langskomt voor een inspectie; u heeft bij gebreken een meldplicht als huurder. Mocht een verhuurder het onderhoud niet of onvoldoende uitvoeren, dan kunt u een advocaat in Assen inschakelen voor juridische ondersteuning bij het vervolg.

Advocaat Assen - Mag een verhuurder het lopende huurcontract eenzijdig opzeggen?

Een verhuurder dreigt mij uit de woning te zetten door het contract eenzijdig op te zeggen. Is dit eigenlijk wel toegestaan, of ben ik tegen deze situatie beschermd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder heeft lang niet altijd de mogelijkheid om een lopend huurcontract eenzijdig op te zeggen. U moet hier als huurder mee instemmen. Doet u dit niet, dan kan een verhuurder een gang naar de rechter overwegen. In dit geval moet de verhurende partij gegronde redenen hebben om de overeenkomst stop te kunnen zetten. Mogelijk heeft de verhuurder klachten over u ontvangen, of wil de verhuurder de woning zelf gaan gebruiken. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan is het verstandig u te laten bijstaan door een advocaat in Assen. Deze kan u meer vertellen over de rechten die u heeft als huurder.

Advocaat Assen - Er is sprake van een lekkage in mijn huurhuis, wie herstelt deze?

Rond de gootsteen in de keuken van mijn huurwoning is een lekkage ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor het herstel hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een woning huurt is de verhuurder verantwoordelijk voor het herstel van schade aan het pand. Dit geldt overigens ook voor het uitvoeren van onderhoud. Een verhuurder kan vaststellen dat de schade het gevolg is van uw handelen. In dat geval betaalt u de kosten voor het herstel hiervan zelf. Een advocaat in Assen kan u bijstaan, wanneer er conflicten ontstaan over het herstel van schade aan een huurwoning. Ook kunt u overwegen naar de huurcommissie te stappen om uw huur gedurende de periode waarin u hinder ondervindt van de schade aan het pand te laten verlagen.

Advocaat Assen - Kan ik de prijs van mijn huurwoningen tweemaal per jaar verhogen?

Aan het begin van dit jaar heb ik de prijs van mijn huurwoningen verhoogd. Nu wil ik dit eind van het jaar nogmaals doen door de sterk opgelopen kosten. Is dit toegestaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder van woningen heeft het recht om de prijs ervan eens per jaar te verhogen. Wilt u een tweede verhoging doorvoeren in de prijs, dan dient u te wachten tot een volgend kalenderjaar. Een huurder mag een tweede verhoging weigeren te betalen. Dit is niet het enige punt om rekening mee te houden. De overheid stelt jaarlijks een percentage vast waarmee de huurprijzen verhoogd mogen worden. Dat percentage is gebaseerd op de inflatie. Verhoog de prijs met nooit meer dan dit percentage; een huurder mag de verhoogde prijs ook in dit geval weigeren. Ontstaan er conflicten met een huurder? Kies in dat geval voor de ondersteuning van een advocaat in Assen.

Advocaat Assen - Hoe ga ik de overlast die ik van mijn buren ervaar tegen?

Regelmatig zetten de buren hun radio op een standje 100. Het maakt dat ik er regelmatig wakker van lig. Op welke manier ga ik deze overlast tegen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kan best lastig zijn om overlast als gevolg van het gebruik van de radio door uw buren te stoppen; wat u als overlast ervaart, hoeft dat volgens de wet niet te zijn. Een advocaat in Assen kan u meer vertellen over de wijze waarop men onrechtmatige hinder vaststelt. Nog voordat u naar die stappen kijkt, is het raadzaam het gesprek aan te gaan. Mogelijk zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u als gevolg van hun gedrag ervaart. Ook zou u kunnen overwegen de verhuurder of bijvoorbeeld gemeente op de hoogte te brengen van de situatie.

Advocaat Assen - Mijn loon is niet uitbetaald, welke stappen moet ik zetten?

Mijn salaris is de afgelopen maand niet uitbetaald. Deze maand gebeurde dat wel. Welke stappen moet ik zetten om het salaris alsnog uitbetaald te krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kan verstandig zijn om allereerst uit te zoeken, waarom het salaris niet aan u is uitbetaald. Neem eens contact op met uw manager om dit na te vragen; mogelijk is er sprake van een fout in de administratie. Mocht daar geen sprake van zijn, dan kan een advocaat in Assen ondersteuning bieden. Deze vertelt u meer over hetgeen waarop u recht heeft. Denk aan een wettelijke rente en een zogenaamde wettelijke verhoging; de boete die uw werkgever aan u betaalt. Of en in welke mate u hier recht op heeft is van een aantal factoren afhankelijk; de advocaat in Assen vertelt het u.

Advocaat Assen - Mijn buren willen een nieuwe schutting, ik niet. Wat te doen?

De buren kwamen vorige week aan de deur, zij willen een nieuwe schutting plaatsen. Ze zijn niet langer tevreden over de huidige schutting. Ik vind het zonde van het geld. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw buren hebben altijd het recht een nieuwe schutting te plaatsen, mits zij zich houden aan de geldende wet- en regelgeving op dit vlak. Zo moet de schutting op eigen terrein geplaatst worden, wanneer u het hier als directe buur niet mee eens bent. Daarnaast geldt een maximum voor de hoogte van de schutting. Heeft u het gevoel dat uw buren zich niet aan de wet- en regelgeving op het gebied van schuttingen en tuinen houden? Schakel in dat geval een advocaat in Assen in. Deze kan u niet alleen adviseren, maar ook bijstaan bij mogelijke vervolgstappen.

Advocaat Assen - Mijn bovenburen klagen over mijn geluid, kan een verhuurder mij uit de woning zetten?

De bovenburen hebben bij mijn verhuurder geklaagd over mijn geluidsproductie. Ik vind dit zelf wel meevallen. Kan ik uit de woning worden gezet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw buren hun ongenoegen over uw geluidsproductie kenbaar maken bij de verhurende partij, zal dat niet direct een reden zijn om u uit de woning te zetten. Zo zal eerst moeten worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een onrechtmatige hinder voor uw buren. Daarbij moet een verhuurder langs de rechter, om toestemming te vragen voor het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst. Zonder goedkeuring van de rechter is dat niet mogelijk. Moet u zich voor de rechter verantwoorden als huurder? Kies in dat geval voor de hulp van een advocaat in Assen. Deze staat u hierin bij.

Advocaat Assen - Er worden kosten voor een derde partij genoemd in de huurovereenkomst, moet ik deze betalen?

Bij het doorlezen van de huurovereenkomst zie ik dat de verhuurder kosten doorberekent, die gemaakt worden door een derde, bemiddelende partij. Moet ik deze kosten betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het komt heel regelmatig voor dat een verhuurder onterecht kosten bij huurders in rekening brengt voor de inzet van een derde, bemiddelende partij. Een goed voorbeeld hiervan is een makelaarskantoor. Deze kosten worden soms op de eerste factuur vermeld; in andere gevallen zijn ze opgenomen in de huurovereenkomst. Als huurder kunt u weigeren deze kosten te betalen. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het betalen van zo’n derde partij. Mochten hier discussies over ontstaan met de verhuurder, laat u dan bijstaan door een advocaat in Assen.

Advocaat Assen - Verkoper wil product niet repareren, wat nu?

Een paar maanden geleden heb ik een product gekocht, wat nu al kapot is. De verkoper weigert het product echter te herstellen. Wat zijn mijn opties?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is een verkoper verantwoordelijk voor het herstellen of vervangen van een kapot product, wanneer het defect zich binnen de garantietermijn op dit product voordoet. Er geldt echter een uitzondering, wanneer de verkoper van mening is en kan aantonen dat het product door uw eigen toedoen beschadigd is geraakt. Mocht u dit betwisten, dan zou u juridische vervolgstappen kunnen overwegen. Laat u over de mogelijkheden die u hierbij heeft adviseren door een advocaat in Assen.

Advocaat Assen - Product gekocht wat niet lijkt op de afbeelding in de productomschrijving, wat nu?

Ik heb een product gekocht via een webshop. Nu het product is afgeleverd blijkt deze heel anders te zijn, dan het product op de foto’s in de omschrijving. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst heeft u het recht om een product te retourneren en daarmee uw aankoopbedrag terug te vragen van de verkoper. Wanneer een verkoper weigert het product terug te nemen, kunt u deze wijzen op de afwijkende specificaties van het product. Een verkoper dient het product alsnog terug te nemen in zo’n geval. Mocht u geen reactie ontvangen van de verkoper, dan kunt u een advocaat in Assen benaderen om u te helpen bij het vervolg. Denk aan een juridische procedure, waarbij u van de verkoper eist dat deze uw betaling terugstort. U dient het product in zo’n situatie alsnog terug te geven aan de verkopende partij.

Advocaat Assen - Onder welke voorwaarden kan ik een verbod krijgen op solliciteren bij concurrenten?

Ik hoorde dat een werkgever je kan verbieden te werken voor concurrenten. Hoe gaat dit precies in z’n werk? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Over het algemeen zal het voor werkgevers lastig zijn u te verbieden voor een branchegenoot te gaan werken. Zo geldt onder meer dat u meerderjarig moet zijn en een contract voor onbepaalde tijd moet hebben. Daar komt bij, dat afspraken over het solliciteren bij branchegenoten schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Zo’n afspraak kan alleen met wederzijdse toestemming gemaakt worden. Het is voor werkgevers niet mogelijk om zo'n verbod eenzijdig aan u op te leggen. Een advocaat in Assen kan u adviseren, wanneer u wilt weten welke rechten u als werknemer heeft in deze situaties. 

Advocaat Assen - Productomschrijving toont andere afbeelding, kan ik onder de koop uit?

Ik heb recent een product gekocht. Nu is deze bij mij thuisbezorgd, maar blijkt het om een heel ander product te gaan dan in de productomschrijving stond. Hoe los ik dit op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als consument heeft u de mogelijkheid een gekocht artikel te retourneren en uw geld terug te vragen, wanneer blijkt dat het product niet aan uw verwachtingen voldoet. In veel gevallen is het voldoende het artikel terug te sturen naar de verkoper. Mocht de verkoper weigeren het product van u terug te nemen, bijvoorbeeld omdat in de voorwaarden staat dat de verkoper dit bij uw product niet doet, dan kunt u zich beroepen op uw recht om de aankoop van een product dat niet overeenkomt met hetgeen u verwachtte terug te draaien. Een advocaat in Assen kan u juridisch ondersteunen in zo’n situatie.

Advocaat Assen - Betalingsregeling met huurder wordt niet nagekomen, wat nu?

Een van mijn huurder komt de afspraken uit een eerder overeengekomen betalingsregeling niet na. Wat zijn nu de volgende stappen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de door u beschreven situatie kunt u inzetten op het laten verbreken van de overeenkomst die u met de huurder heeft. Het biedt u de mogelijkheid de woning aan een andere huurder aan te bieden. Het opzeggen van de overeenkomst doet u via de rechter; u kunt dit niet eenzijdig beslissen. Om uw zaak kracht bij te zetten is het raadzaam vooraf advies in te winnen bij een advocaat in Assen. Deze kan u bijvoorbeeld meer vertellen over de wijze waarop u bewijsmateriaal tegen de huurder verzamelt. Zijn de afspraken rond de betalingsregeling in het verleden bijvoorbeeld op papier vastgelegd en ondertekend?

Advocaat Assen - Wat voor straf krijg ik als ik een gehuurd product in mijn bezit houd?

Een paar weken terug heb ik een dure aanhanger gehuurd. Nu wil ik deze eigenlijk graag houden. Wat zijn de mogelijke consequenties als ik het product niet terugbreng?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is sterk af te raden om een gehuurd of geleend voorwerp niet te retourneren. De kans bestaat dat de legaal houder van het voorwerp, in dit geval van de aanhanger, melding van de situatie maakt bij de politie. Dat u het voorwerp bewust in uw bezit heeft gehouden of anders gezegd, dat u uzelf tot houder van het voorwerp gemaakt heeft, maakt dat u een strafbaar feit pleegt. U kunt hier een hoge geldboete (vijfde categorie) en zelfs een gevangenisstraf (maximaal drie jaar) voor opgelegd krijgen. Doet zo’n situatie zich voor, waarbij u zich moet verantwoorden voor de rechter? Laat u dan bijstaan door een advocaat in Assen.

Advocaat Assen - Hoe weet ik of een contract rechtsgeldig is?

Ik ben bezig met het opstellen van contracten voor mijn medewerkers. Nu wil ik laten toetsen of deze rechtsgeldig zijn. Hoe werkt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt een advocaat in Assen benaderen om het contract te laten toetsen op de rechtsgeldigheid hiervan. Een raadsman of raadsvrouw kan u daarbij adviseren over mogelijke bepalingen die nog ontbreken in het document, of over bepalingen die onduidelijk omschreven zijn. Het aanpassen of toevoegen van deze bepalingen zou uw juridische positie kunnen verstevigen of de kans op conflictsituaties met betrokkenen verkleinen. Vaak komt het opstellen van een contract erg nauw, waardoor juridische ondersteuning van een advocaat in Assen wenselijk is.

Advocaat Assen - Waar publiceer ik de voorwaarden van mijn webshop?

Ik heb gehoord dat het essentieel is om de voorwaarden van mijn webshop op een zichtbare plek te publiceren. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een consument moet actief akkoord gaan met de voorwaarden van uw webshop, voordat deze een aankoop doet. Biedt u de consument deze mogelijkheid niet, dan hoeft deze zich er niet aan te houden. U kunt in het bestelproces een verwijzing opnemen naar uw voorwaarden en de consument deze laten accepteren middels een keuzevak. Vinkt de consument dit vak niet aan? In dat geval is het niet mogelijk om af te rekenen. Voordat u de voorwaarden publiceert, kunt u deze laten beoordelen op redelijkheid en volledigheid door een advocaat in Assen. Het verkleint het risico op conflicten met klanten.

Advocaat Assen - Op wat voor producten zit normaliter geen bedenktijd?

Ik ben benieuwd voor wat voor soort producten normaliter geen bedenktijd geldt, zoals die wel geldt voor bijvoorbeeld kleding. Kunt u mij daar iets over vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder meer op reizen, de losse aankoop van een krant en bijvoorbeeld etenswaren zit geen bedenktijd. Bij abonnementen op kranten en tijdschriften ligt dat anders. In dat geval heeft u wel de kans om het product terug te sturen, wanneer dit niet bevalt. Voor spellen en muziek geldt vaak dat deze in een verzegelde verpakking zitten. Zodra de verzegeling doorbroken is, kan het product niet meer geretourneerd worden. Ontstaat er een conflict met een verkoper over uw recht om een product te retourneren? Een advocaat in Assen kan u adviseren over de wijze waarop u een verkoper overtuigt van uw rechten. Tevens staat deze u bij tijdens een mogelijk juridisch vervolg.

Advocaat Assen - Product heel anders dan op foto’s wat te doen?

Eerder heb ik een product besteld. Nu blijkt dit product heel anders te zijn dan op foto’s getoond werd. Ik voel mij belazerd. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer een verkoper onjuiste informatie verstrekt om u aan te zetten tot het doen van een aankoop, handelt deze in strijd met de wet- en regelgeving op dit vlak. Als consument biedt u dit het recht om de aankoop terug te draaien. U ontvangt uw aankoopbedrag terug van de verkoper. Weigert deze dat? In dat geval kunt u een advocaat in Assen naar uw specifieke casus laten kijken. Deze kan u adviseren over de juridische stappen die u kunt overwegen om uw aankoopbedrag terug te krijgen.

Advocaat Assen - Mag ik een contract eenzijdig beëindigen als ik een geleverde dienst niet nodig heb?

Eerder sloot ik een overeenkomst af voor een dienst die ik nu niet meer nodig heb. Kan ik het contract eenzijdig en voor de afloopdatum hiervan stopzetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet altijd heeft u de mogelijkheid om een overeenkomst te beëindigen, voordat deze afloopt of zonder rekening te houden met de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is doorgaans onderdeel van de voorwaarden van het contract en leidend bij dit soort zaken. Het feit dat u een geleverde dienst niet meer nodig heeft is geen reden om het contract op te kunnen zeggen zonder toestemming van de leverende partij. Raadpleeg een advocaat in Assen wanneer u meer wilt weten over uw rechten om een overeenkomst nog tijdens de looptijd hiervan stop te zetten.

Advocaat Assen - Hoe om te gaan met een discussie met mijn verzekeraar?

Ik ben in een discussie beland met mijn verzekeraar. De verzekeringsmaatschappij wil de ontstane schade niet vergoeden. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u beschrijft is het belangrijk om uit te zoeken, met welke reden de verzekeraar besloten heeft de ontstane schade niet te vergoeden. Is men van mening dat de schade buiten de voorwaarden van uw polis valt? Verdenkt men u mogelijk van het opzettelijk aanrichten van deze schade? Op basis van de redenen die de verzekeraar u geeft, kunt u samen met een advocaat in Assen bepalen welke vervolgstappen interessant zijn. U kunt het gesprek aangaan met de verzekeraar om aan te tonen dat de genoemde redenen mogelijk niet legitiem zijn. Ook zou u kunnen overwegen uw casus voor te leggen aan een rechter.

Advocaat Assen - Hoe voorkom ik dat mijn kind een deel van mijn erfenis krijgt?

De band met mijn kind is verslechterd, we spreken elkaar nauwelijks nog. Ik wil voorkomen dat mijn kind een deel van de erfenis krijgt. Hoe regel ik dit? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het zal in de basis lastig zijn om te voorkomen dat uw kind een deel van uw erfenis krijgt. Dit heeft te maken met de legitieme portie, waarop een kind recht heeft. Alleen wanneer uw kind zelf akkoord zou gaan met het niet toekennen van deze legitieme portie, krijgt deze niets uit uw erfenis. Hetgeen dat naast de legitieme portie overblijft kan ook zonder toestemming van het desbetreffende kind worden verdeeld onder uw andere erfgenamen. In de praktijk kan het dus zijn, dat het ene kind meer van uw erfenis krijgt dan het andere. Een advocaat in Assen kan u hierover adviseren. 

Advocaat Assen - Is het toegestaan om ruimtes te verhuren aan onbekenden?

Ik wil mijn inkomen verhogen nu ik met pensioen ben. Kan ik de vrijstaande ruimtes in mijn woning te huur aanbieden aan onbekenden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van vrijstaande kamers in huis is toegestaan in Nederland. Houd er rekening mee, dat u moet voldoen aan verschillende eisen. Zo moet u onder meer voldoen aan het huurrecht. Daarbij bent u verplicht een huurovereenkomst te sluiten met de huurder van de kamer. U heeft het voordeel, dat u bij de verhuur van kamers in huis recht heeft op een proeftijd van negen maanden. Dit geldt niet, wanneer het om appartementen of tweede woningen gaat. Het is verstandig om voor de verhuur van kamers een gratis adviesgesprek in te plannen met een advocaat in Assen. Deze kan u meer vertellen over uw rechten en plichten. 

Advocaat Assen - Ik wil dat mijn kind vaker verlof krijgt uit de gevangenis, hoe doe ik dit?

Mijn kind mag maar eens per maand met verlof uit de gevangenis. Hoe zorg ik dat hij de gevangenis vaker mag verlaten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw minderjarige zoon of dochter krijgt in de jeugdgevangenis een begeleider aangewezen. Samen met deze begeleider wordt een verlofplan opgesteld. Houd er rekening mee, dat zo’n verlofplan het maximumaantal dagen verlof bevat. Aan een verlofplan mogen geen rechten worden ontleend. Dit betekent dat in het verlofplan mogelijk meer dagen zijn opgenomen, dan dat uw zoon of dochter in de praktijk met verlof mag. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare begeleiders op deze verlofdagen. Raadpleeg een advocaat uit Assen, wanneer u vindt dat uw minderjarige kind niet correct behandeld wordt.

Advocaat Assen - Wie moet ik inschakelen bij conflicten met een verzekeringsmaatschappij?

Ik zit met een vervelende situatie; er is een conflict ontstaan met de verzekeraar omdat ik de premie te laat betaald heb. Wie kan ik het beste inschakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Conflictsituaties met een verzekeraar moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Zou u dit niet doen, dan worden kosten mogelijk niet vergoed door de verzekeraar. Wanneer u de premie te laat of helemaal niet betaald heeft, dient u contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Probeer samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een advocaat uit Assen inschakelen om u hierbij te laten helpen. Een advocaat kan een bemiddelende rol spelen. Ook wanneer uw declaratieverzoek om andere redenen wordt afgewezen kan de hulp van een advocaat wenselijk zijn.

Advocaat Assen - Mag mijn familielid een kamer in mijn huis huren?

Een familielid gaat scheiden en zoekt nu woonruimte. Mag ik dit familielid een kamer in mijn huis aanbieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het toegestaan om kamers te verhuren, mits u voldoet aan het geldende huurrecht. Het huurrecht beschermt huurders tegen wanpraktijken. Andersom biedt het huurrecht bescherming aan u als verhurende partij. Een advocaat uit Assen kan u meer vertellen over hetgeen de regels en wetten binnen het huurrecht voor u betekenen. Ook dient u de inkomsten uit de verhuur van een kamer in uw woning op te geven bij de Belastingdienst. Mogelijk is dit van invloed op uw toeslagen en een eventuele uitkering. Het is belangrijk u hiervan bewust te zijn voordat u kamers verhuurt.

Advocaat Assen - Wat kan ik doen als mijn bezwaren zijn afgewezen?

Ik heb bezwaar gemaakt bij de gemeente, maar zij hebben dit afgewezen. Wat kan ik nu nog doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat de gemeente uw bezwaren heeft afgewezen, hoeft niet te betekenen dat de zaak hiermee is afgedaan. U heeft na het indienen van een bezwaar de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Houd er rekening mee, dat de gemeente uw bezwaarstukken niet voor niets heeft afgewezen. Een gang naar de rechter is zodoende lang niet altijd succesvol. Raadpleeg een advocaat uit Assen, om u te laten informeren over de kans van slagen bij een gang naar de rechter. Ook bij het indienen van de bezwaarstukken kan de hulp van een advocaat van pas komen.

Advocaat Assen - Moet ik iemand financieel onderhouden bij een geregistreerd partnerschap?

Ik weet dat je wettelijk verplicht bent een ex-partner te onderhouden na een echtscheiding. Hoe zit dit bij een geregistreerd partnerschap?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet alleen bij een echtscheiding, ook bij een geregistreerd partnerschap bent u verplicht uw ex-partner te steunen in diens levensonderhoud. Wanneer u aanmerkelijk meer verdient dan uw ex-partner kan dit betekenen dat u deze maandelijks een financiële bijdrage doet toekomen. Deze bijdrage biedt u ook voor het levensonderhoud van de kinderen die u samen heeft gekregen. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is afhankelijk van diverse factoren en wordt vastgesteld door een deskundige. Twijfelt u over de noodzaak van een financiële bijdrage aan het levensonderhoud van uw ex-partner? Raadpleeg eens een advocaat uit Assen.

Advocaat Assen - Kan een verhuurder mij uit een woning zetten als ik de huur vergeten ben?

Ik ben de huur vergeten te betalen vorige maand. Nu dreigt de verhurende partij mij uit de woning te zetten. Kan de verhuurder dit doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland bent u als huurder goed beschermd. Dit betekent dat u bij een vergissing, zoals het niet tijdig betalen van de huur, of financiële problemen niet direct uit de woning gezet kan worden. Houd er echter rekening mee, dat het niet betalen van de huur wel degelijk consequenties kan hebben. Zo kan de verhurende partij rente in rekening brengen over de niet betaalde termijn. Daarbij kan een rechter oordelen dat de huurovereenkomst mag worden stopgezet als u de huur meermaals vergeet te betalen. Raadpleeg een advocaat uit Assen, wanneer de verhuurder u voor de rechter daagt.

Advocaat Assen - Mag ik een heg direct tegen het terrein van de buren planten?

Ik wil graag een natuurlijke afscheiding tussen mijn tuin en die van de buren. Kan ik een heg tegen hun terrein aan planten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een natuurlijke afscheiding, waar de heg een goed voorbeeld van is, geldt dat deze op minimaal vijftig centimeter van het terrein van uw buren moet worden geplaatst. Uitzondering op deze regel is een heg die door beide partijen geaccepteerd wordt. In dat laatste geval bent u samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de heg. Plaatst u de heg op uw eigen terrein, dan dient u de heg zelf te onderhouden. Op zo’n manier, dat deze geen overlast en gevaarlijke situaties veroorzaakt voor de buren. Een advocaat uit Assen kan u inzage geven in de regels waaraan u zich dient te houden bij het planten van een heg.

Advocaat Assen - Ik heb een hele hoge rekening gekregen. Moet ik deze betalen?

De prijs op de offerte leek nog zo interessant. Nu heb ik echter een hele hoge rekening ontvangen. Moet ik deze bepalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kunnen verschillende redenen zijn, die maken dat de eindrekening veel hoger uitvalt dan de eerdere offerte. Raadpleeg de opdrachtnemer, om te kijken hoe het prijsverschil verklaard kan worden. Ook doet u er verstandig aan de algemene voorwaarden van het bedrijf nog eens door te nemen. Zeer waarschijnlijk zijn in deze voorwaarden bepalingen opgenomen, die maken dat het bedrijf de kosten naar boven toe kan bijstellen. Twijfelt u of dit inderdaad in de voorwaarden staat? Neem in dat geval eens contact op met een advocaat uit Assen.

Advocaat Assen - Hoe zit het met de financiële tegemoetkoming bij een ontslag?

Stel dat ik door mijn werkgever word ontslagen. Heb ik in dat geval recht op een financiële tegemoetkoming?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Diverse factoren bepalen of u recht heeft op een financiële tegemoetkoming, op het moment dat u ontslagen zal worden. Voorbeelden hiervan zijn uw leeftijd, het aantal dienstjaren bij uw werkgever en de reden van het ontslag. Het is onder meer noodzakelijk dat u in ieder geval twee jaar voor uw werkgever werkt. Werkt u minder dan twee jaar voor een werkgever, dan is de kans op een financiële tegemoetkoming kleiner. Naarmate het aantal dienstjaren oploopt, zal ook de hoogte van de financiële tegemoetkoming groeien. U kunt laten voorlichten door een advocaat uit Assen, wanneer u wilt weten waar u recht op hebt als werknemer.

Advocaat Assen - Mijn werkgever doet onvoldoende aan een pesterij. Wat moet ik nu?

Ik heb gemeld dat ik gepest word door een collega. Mijn werkgever doet hier nagenoeg niks tegen. Wat kan ik nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever is verplicht om klachten over een pesterij serieus te nemen en samen met de betrokken werknemer naar een oplossing te zoeken. Pesten wordt in de Arbowet gezien als psychosociale arbeidsbelasting. U kunt een advocaat uit Assen raadplegen, wanneer u meer wilt weten over eventuele vervolgstappen. Een gang naar de rechter behoort tot de mogelijkheden, wanneer uw werkgever onvoldoende doet tegen het pesten. Bij lichamelijk geweld kunt u naar de politie stappen om aangifte te doen tegen de betrokken collega(‘s). Ook in dit geval kan een advocaat u juridisch adviseren.

Advocaat Assen - Hoe moet ik handelen als mijn werkgever plotseling geen loon meer uitbetaalt?

Mijn werkgever is van de ene op de andere maand gestopt met het betalen van mijn salaris. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kunnen verschillende redenen zijn, die maken dat het loon deze maand niet is uitbetaald. Start om deze reden met het versturen van een schriftelijke herinnering. Geef de werkgever in deze herinnering de kans om het loon binnen een redelijke termijn alsnog aan u uit te keren. Mocht er opnieuw niet betaald worden, dan kunt u overwegen om naar de kantonrechter te stappen. De kantonrechter dwingt de werkgever vervolgens het salaris alsnog uit te betalen. Daar komt bij dat het salaris vaak verhoogd wordt met een wettelijke verhoging, tegen een wettelijke rente. Schakel een advocaat uit Assen in, om u hierbij te laten helpen,

Advocaat Assen - Hoe zorg ik dat de verkopende partij schade aan mijn nieuwe huis vergoedt?

Ik vind dat de verkopende partij schade aan mijn nieuwe huis moet vergoeden. Hoe kan ik deze partij hiertoe dwingen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet altijd mogelijk om een verkopende partij aansprakelijk te stellen voor schade aan uw nieuwe woning. Als koper heeft u een onderzoeksplicht, die u dwingt kritisch te kijken naar de staat van de woning alvorens de leveringsakte te tekenen. De verkoper is op zijn beurt verplicht gebreken aan de woning te melden voor levering. We noemen dit de mededelingsplicht. Kleine gebreken die na levering aan het licht komen, dient u altijd zelf op te lossen. Wilt u de verkoper aansprakelijk stellen? Schakel dan een advocaat uit Assen in, om u juridisch te laten adviseren.

Advocaat Assen - Hoe werkt de legitieme portie als ik kom te overlijden? Wie hebben hier recht op?

Bij het opstellen van mijn testament werd ik gewezen op de legitieme portie. Wie hebben hier recht op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder de legitieme portie verstaan we het deel van uw erfenis waar uw kinderen bij wet recht op hebben. Het overige deel van de erfenis kunt u naar eigen inzicht verdelen over uw nabestaanden. Voor deze verdeling is het verstandig om een testament op te laten stellen door een notaris. Houd er rekening mee, dat eerder onterfde kinderen geen recht hebben op de legitieme portie van uw erfenis. Een advocaat uit Assen kan u hier meer over vertellen.

Advocaat Assen - Krijg ik een gevangenisstraf voor het duwen van iemand anders?

Tijdens een opstootje in het centrum van de stad heb ik iemand een duw gegeven. Kan ik hiervoor vervolgd worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende factoren bepalen of u vervolgd zal worden voor het duwen van een slachtoffer. Zo kijkt de rechter onder meer naar uw rol in een opstootje en dat van degene die aangifte tegen u heeft gedaan. Duwde u ter bescherming van uzelf, of was er geen sprake van dreiging? Ook kijkt de rechter naar het letsel wat een slachtoffer overgehouden heeft aan uw handelen. Op basis van dergelijke factoren kan een straf worden opgelegd. Mocht u zich voor de rechter moeten verantwoorden, dan kan de hulp van een advocaat uit Assen wenselijk zijn.

Advocaat Assen - Valt een katapult onder de Wet Wapens en Munitie?

Ik ben een groot fan van wapens en geweren. Nu vraag ik mij af of ik zonder vergunning een katapult in huis mag hebben. Valt dit onder de Wet Wapens en Munitie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een katapult valt onder de Wet Wapens en Munitie. Dit wapen is onderdeel van Categorie I, wat het bezitten, vervoeren en importeren hiervan strafbaar maakt. Het is raadzaam om afstand te doen van uw wapen. Zou uw wapen gevonden worden door de politie, dan loopt u het risico op een gevangenisstraf of geldboete. Het is afhankelijk van het exacte type wapen, welke straf u hiervoor kunt krijgen. Mocht u voor de rechter moeten verschijnen, dan kan een advocaat uit Assen u bijstaan.

Advocaat Assen - Na een diefstal in de winkel moest ik een boete betalen. Is dit mijn straf?

Toen ik betrapt werd op het stelen van spullen in een supermarkt, moest ik een boete van 181 euro betalen. Kan ik nu ook nog vervolgd worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u betrapt wordt op het plegen van diefstal in een supermarkt, zult u in veel gevallen een winkelverbod krijgen. Daarbij betaalt u een bedrag van 181 euro. Dit is geen boete, maar een schadevergoeding. Een winkel leidt immers schade als u spullen steelt. Zelfs wanneer u nog voor het verlaten van de winkel betrapt wordt! Naast deze schadevergoeding wordt u in veel gevallen vervolgd. De straf die een rechter u oplegt is afhankelijk van verschillende factoren. Bent u bijvoorbeeld al eens vaker gepakt voor diefstal? Een advocaat uit Assen kan u bijstaan tijdens een rechtszitting.

Advocaat Assen - Kan ik altijd een incassobureau inschakelen?

Iemand heeft een flinke schuld bij mij openstaan. Kan ik een incassobureau inschakelen om de schuld te innen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het inschakelen van een incassobureau is mogelijk op het moment dat u een eerste schriftelijke aanmaning heeft gedaan. Daarbij kunt u deze aanmaning pas sturen, als een redelijke betalingstermijn verlopen is. Het is niet altijd noodzakelijk om overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Soms kan een goed gesprek of het afspreken van een betalingsregeling helpen. Wenst u juridisch advies? Kijk eens of een advocaat uit Assen wat voor u is.

Advocaat Assen - Ik heb letsel opgelopen bij een operatie. Welke vergoeding is passend?

Tijdens een operatie aan mijn been heeft een arts een fout gemaakt. Kan ik een schadevergoeding eisen voor deze fout?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer een arts aantoonbaar fouten heeft gemaakt bij een medische ingreep, heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Het is lastig om de hoogte van deze schadevergoeding te bepalen. Om dit makkelijker te maken, raden we u aan een advocaat in Assen te raadplegen. Deze kan met u meedenken over een passende claim aan het adres van uw arts. Pro deo advocaten zijn op de hoogte van de laatste regels en wetten op dit gebied.