Vreemdelingenrecht advocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

6 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

14 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Görsültürk
Advocaat Görsültürk

Advocatenkantoor MUSA

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Leijendekker
Advocaat Leijendekker

Leijendekker & Nederveen Advocaten

4 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat De Jager
Advocaat De Jager

KKNM Advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Govers
Advocaat Govers

Advocatenkantoor Govers

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELWat is vreemdelingenrecht? 

Het vreemdelingenrecht valt onder het bestuursrecht, wat betrekking heeft op de relatie tussen een burger en de centrale overheid. Specifiek heeft het vreemdelingenrecht betrekking op vreemdelingen, die in Nederland willen verblijven of hier juist moeten vertrekken op basis van een uitspraak van een overheidsorgaan. Een vreemdelingenrecht advocaat staat deze mensen bij in dergelijke situaties, door hen te adviseren over de rechten en plichten die zij hierbij hebben. Op welke manier kunnen zij een verzoek indienen om in Nederland te mogen verblijven? Wat betekent het, wanneer een overheidsinstantie besloten heeft dat een vreemdeling het land moet verlaten? Het vreemdelingenrecht is gericht op mensen die geen Nederlandse nationaliteit bezitten. 


Wat doet een vreemdelingenrecht advocaat?

Een vreemdelingenrecht advocaat biedt vreemdelingen juridische hulp bij toelating, verblijf en uitzetting. Wanneer u als vreemdeling naar Nederland komt, dient u een verblijfsvergunning aan te vragen in veel gevallen. Het aanvragen van zo’n verblijfsvergunning is vaak niet gemakkelijk. Mogelijk beheerst u de taal onvoldoende, waardoor u het proces niet volledig begrijpt. Ook kan het voorkomen dat uw verzoek tot de aanvraag van een verblijfsvergunning wordt afgekeurd door de IND. In beide gevallen kan de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat wenselijk zijn. Een vreemdelingenrecht advocaat begeleidt u bij de aanvraag van een verblijfsvergunning en helpt u bezwaar aan te tekenen tegen een afwijzing van zo’n verzoek.


Gratis gesprek vreemdelingenrecht advocaat 

Selecteer een (pro deo) vreemdelingenrecht advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de vreemdelingenrecht advocaat:

 • Uw situatie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat de juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de vreemdelingenrecht advocaat uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Hulp van vreemdelingenrecht advocaat

Niet alleen biedt een vreemdelingenrecht advocaat hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of het aantekenen van bezwaar tegen een afwijzing. Ook kan een vreemdelingenrecht advocaat worden ingeschakeld voor het aanvragen van asiel of bijvoorbeeld een visum voor een kort verblijf. Het kan best ingewikkeld zijn, om te bepalen welk type verblijfsvergunning u nodig heeft om legaal in Nederland te verblijven. Heeft u een verblijfsvergunning nodig, of volstaat een visum voor een kort verblijf in uw geval? Een vreemdelingenrecht advocaat kan u hierover adviseren. De advocaat inventariseert samen met u uw situatie en bepaalt wat uw toekomstperspectief is. Blijft u hier meerdere jaren voor uw werk? Wenst u hier slechts enkele maanden te zijn voor een bezoek aan familie? Het zijn voorbeelden van factoren die meespelen.


Bezwaar tegen inreisverbod of vreemdelingenbewaring

Wanneer uw verzoek tot de toekenning van een verblijfsvergunning afgewezen wordt, kunt u een inreisverbod opgelegd krijgen. Dit betekent dat u het land vaak direct of binnen enkele weken moet hebben verlaten. Een vreemdelingenrecht advocaat helpt u in bezwaar te gaan tegen deze beslissing, zodat u in Nederland kunt blijven. Ook kan de vreemdelingenrecht advocaat u in zo’n situatie meer vertellen over uw rechten. Moet u het land direct verlaten? Welke risico’s loopt u, wanneer u dit niet doet? Kunt u in Nederland blijven tijdens de looptijd van uw bezwaarprocedure? Naast het feit dat u een inreisverbod opgelegd kunt krijgen, kunt u in vreemdelingenbewaring zitten. Een vreemdelingenrecht advocaat helpt u in dit geval in beroep te gaan tegen deze inbewaringstelling.


Pro deo vreemdelingenrecht advocaat

Als vreemdeling heeft u mogelijk niet de financiële middelen om zelf een vreemdelingenrecht advocaat te kunnen financieren. U komt in zo’n geval in aanmerking voor juridische hulp van een pro deo vreemdelingenrecht advocaat. De hulp van een pro deo vreemdelingenrecht advocaat is gratis, of wordt u aangeboden tegen een kleine eigen bijdrage. Het al dan niet moeten betalen van een eigen bijdrage is van verschillende factoren afhankelijk. Tijdens een gratis kennismaking wordt u hier meer over verteld door de pro deo vreemdelingenrecht advocaat.


Vraag en antwoord

Vreemdelingenrecht advocaat - Wie moet ik inschakelen als ik een inreisverbod heb gekregen?

De IND heeft mij een inreisverbod gegeven voor Nederland. Wie kan ik inschakelen om tegen dit besluit in beroep te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u van de IND een inreisverbod gekregen heeft, is het verstandig om zo snel mogelijk een vreemdelingenrecht advocaat in te schakelen. De vreemdelingenrecht advocaat bekijkt samen met u op basis waarvan de IND dit besluit genomen heeft. Tegelijkertijd kan de vreemdelingenrecht advocaat u meer vertellen over de rechten en plichten die u heeft als vreemdeling. Soms moet u het land na oplegging van een inreisverbod direct verlaten. Dat geldt ook wanneer u bezwaar maakt tegen dit besluit. U kunt terugkeren als u in uw gelijk wordt gesteld. Een vreemdelingenrecht advocaat helpt u het bezwaar in te dienen bij de IND.

Vreemdelingenrecht advocaat - Moet ik een verblijfsvergunning of visum aanvragen?

Ik kom vanuit Nigeria naar Nederland en wil hier enkele maanden verblijven. Heb ik een verblijfsvergunning of visum nodig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een langdurig bezoek aan Nederland vanuit een land buiten de EU heeft u in veel gevallen een verblijfsvergunning, of een visum voor kort verblijf nodig. Mocht u zich hier structureel willen vestigen en bent u uit uw eigen land gevlucht, dan kunt u asiel aanvragen. Het is sterk aan te raden om een vreemdelingenrecht advocaat in te schakelen in uw situatie. Een vreemdelingenrecht advocaat inventariseert uw situatie en bepaalt op basis hiervan welke documenten u aan moet vragen om legaal in Nederland te kunnen blijven. Mocht uw verzoek worden afgewezen, dan kan de vreemdelingenrecht advocaat u helpen bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.

Vreemdelingenrecht advocaat - Verzoek tot toekennen verblijfsvergunning afgewezen, wat nu?

Eerder heb ik een verzoek ingediend om mij een verblijfsvergunning toe te kennen, maar deze is afgewezen. Wat kan ik in zo’n geval het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een afgewezen verblijfsvergunning betekent dat u het land moet verlaten. U heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een dergelijk besluit van de IND. Het is sterk aan te raden dit niet op eigen houtje te doen; schakel de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat in. Deze vreemdelingenrecht advocaat staat u bij tijdens de procedure die hoort bij het aantekenen van beroep tegen het besluit van de IND. Het zet uw positie kracht bij. Ook kan een vreemdelingenrecht advocaat u meer vertellen over uw rechten na afwijzing van het verzoek tot het toekennen van een verblijfsvergunning.

Vreemdelingenrecht advocaat - Ik wil inzetten op een hereniging met mijn gezin, hoe pak ik dit aan?

Inmiddels ben ik enige tijd in Nederland en droom ik ervan om mijn familie naar hier te halen. Wat moet ik doen om mijzelf met mijn gezin te kunnen herenigen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is zonder meer mogelijk om gezinsleden die momenteel in het buitenland verblijven naar Nederland te halen, wanneer u hier als vluchteling terecht bent gekomen. Zo moet u in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. Ook wanneer u over deze verblijfsvergunning beschikt zijn er verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Schakel een vreemdelingenrecht advocaat in om u bij dit proces te laten ondersteunen. Deze raadsman of raadsvrouw legt de verschillende voorwaarden aan u voor en helpt u bij het doorlopen van de verschillende processtappen. Hulp van een vreemdelingenrecht advocaat helpt u de kans te vergroten dat uw familie naar Nederland mag komen.

Vreemdelingenrecht advocaat - Wie helpt mij bij de aanvraag van een Visa Kort Verblijf?

Ik wil graag een Visa Kort Verblijf aanvragen, maar heb geen idee waar te beginnen. Is er iemand die mij bij dit proces kan begeleiden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een Visa Kort Verblijf aan wilt vragen kunt u de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen. Deze helpt u het aanvraagformulier op de juiste wijze in te vullen. Niet alleen bij de aanvraag van een Visa Kort Verblijf kan een vreemdelingenrecht advocaat u van dienst zijn. Deze is dat ook bij bijvoorbeeld de aanvraag van een verblijfsvergunning of een asielaanvraag. Heeft u uw verzoek eerder al ingediend, maar werd deze afgewezen? In dat geval helpt de vreemdelingenrecht advocaat u bij het indienen van een beroepschrift.

Vreemdelingenrecht advocaat - Ben ik verplicht een advocaat in te schakelen bij asielzaken?

Iemand in mijn omgeving heeft een verzoek ingediend tot het toekennen van asiel. Deze persoon wil niet terug naar zijn eigen land. Het verzoek is afgewezen. Is het verplicht een advocaat in te schakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel bent u bij asielzaken niet verplicht om een vreemdelingenrecht advocaat in de arm te nemen bij het vervolg van uw zaak. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van de betrokken overheidsorganisatie. Wel wordt het sterk aangeraden om zo snel mogelijk een vreemdelingenrecht advocaat te benaderen. Het verstevigt uw positie, mede doordat een vreemdelingenrecht advocaat mogelijk vaker vergelijkbare zaken behandelt. Deze weet zodoende hoe u het bezwaar kracht bij kan zetten.

Vreemdelingenrecht advocaat - Buitenlandse werknemers aannemen, hoe werkt dat?

Voor mijn bedrijf wil ik graag buitenlandse werknemers aannemen. Zij hebben vaardigheden die Nederlanders niet allemaal hebben. Hoe pak ik dit aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is belangrijk om u goed te laten informeren over relevante wet- en regelgeving, wanneer u het aannemen van buitenlandse medewerkers overweegt. Het is niet zonder meer mogelijk om hiermee te starten. Schakel de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat uit uw regio in. Deze vertelt u meer over de zaken waarmee u rekening dient te houden bij het aannemen van medewerkers uit een ander land. U heeft hier zeer waarschijnlijk een vergunning voor nodig. Heeft u een beeld bij de vergunning die u aan moet vragen? Een vreemdelingenrecht advocaat kan u hierbij ondersteunen.

Vreemdelingenrecht advocaat - Aanvraag voor visum onterecht afgewezen, en nu?

Ik heb iemand die vanuit het buitenland naar Nederland wil komen geholpen bij het indienen van een aanvraag voor een visum. Dit verzoek is onterecht afgewezen. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u van mening bent dat de aanvraag tot de toekenning van een visum aan iemand van buiten Nederland onterecht afgewezen is, kunt u een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen. Deze toetst of de betrokken overheidsinstantie volgens de geldende wet- en regelgeving heeft gehandeld. Blijkt daarvan inderdaad geen sprake te zijn, dan ondersteunt deze u bij het indienen van uw bezwaarschrift. U heeft dit recht, maar dient rekening te houden met de geldende termijn hiervoor. Mocht de aanvraag opnieuw worden afgewezen, dan adviseert de vreemdelingenrecht advocaat u over het nut van een juridische procedure.

Vreemdelingenrecht advocaat - Kan ik een medewerker van buiten de EU aannemen?

Ik overweeg een aantal medewerkers van buiten de EU aan te nemen als werkgever. Dit bespaart kosten in vergelijking met Nederlandse arbeidskrachten en lost het tekort aan personeel op. Wie kan mij advies geven over het aannemen van dergelijke arbeidskrachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om personeel van buiten de Europese Unie aan te nemen. U dient rekening te houden met het feit dat zij over verschillende vergunningen moeten beschikken. Deze kunt u als werkgever aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een tewerkstellingsvergunning, een reguliere verblijfsvergunning, enzovoorts. U doet er verstandig aan om u te laten adviseren door een vreemdelingenrecht advocaat. Deze vertelt u meer over de benodigde vergunning(en) om personeel van buiten de Europese Unie aan te kunnen nemen binnen uw organisatie.

Vreemdelingenrecht per plaats