Vreemdelingenrecht advocaat - Gratis gesprek binnen 24 uur!

4 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een vreemdelingenrecht advocaat

Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

14 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Leijendekker
Advocaat Leijendekker

Leijendekker & Nederveen Advocaten

4 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Govers
Advocaat Govers

Advocatenkantoor Govers

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELWat is vreemdelingenrecht? 

Het vreemdelingenrecht valt onder het bestuursrecht, wat betrekking heeft op de relatie tussen een burger en de centrale overheid. Specifiek heeft dit rechtsgebied betrekking op vreemdelingen, die in Nederland willen verblijven of hier juist moeten vertrekken op basis van een uitspraak van een overheidsorgaan. 


Wat doet een vreemdelingenrecht advocaat?

Een vreemdelingenrecht advocaat biedt vreemdelingen juridische hulp bij toelating, verblijf en uitzetting. Wanneer u als vreemdeling naar Nederland komt, dient u een verblijfsvergunning aan te vragen in veel gevallen. Het aanvragen van zo’n verblijfsvergunning is vaak niet gemakkelijk. Mogelijk beheerst u de taal onvoldoende, waardoor u het proces niet volledig begrijpt. Ook kan het voorkomen dat uw verzoek tot de aanvraag van een verblijfsvergunning wordt afgekeurd door de IND. In beide gevallen kan de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat wenselijk zijn. Deze advocaat begeleidt u bij de aanvraag van een verblijfsvergunning en helpt u bezwaar aan te tekenen tegen een afwijzing van zo’n verzoek.

Niet alleen biedt een vreemdelingenrecht advocaat hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of het aantekenen van bezwaar tegen een afwijzing. Ook kan een advocaat worden ingeschakeld voor het aanvragen van asiel of bijvoorbeeld een visum voor een kort verblijf. Het kan best ingewikkeld zijn, om te bepalen welk type verblijfsvergunning u nodig heeft om legaal in Nederland te verblijven. Heeft u een verblijfsvergunning nodig, of volstaat een visum voor een kort verblijf in uw geval? Een advocaat kan u hierover adviseren. De advocaat inventariseert samen met u uw situatie en bepaalt wat uw toekomstperspectief is. Blijft u hier meerdere jaren voor uw werk? Wenst u hier slechts enkele maanden te zijn voor een bezoek aan familie? Het zijn voorbeelden van factoren die meespelen.


Bezwaar tegen inreisverbod of vreemdelingenbewaring

Wanneer uw verzoek tot de toekenning van een verblijfsvergunning afgewezen wordt, kunt u een inreisverbod opgelegd krijgen. Dit betekent dat u het land vaak direct of binnen enkele weken moet hebben verlaten. Een vreemdelingenrecht advocaat helpt u in bezwaar te gaan tegen deze beslissing, zodat u in Nederland kunt blijven. Ook kan deze advocaat u in zo’n situatie meer vertellen over uw rechten. Moet u het land direct verlaten? Welke risico’s loopt u, wanneer u dit niet doet? Kunt u in Nederland blijven tijdens de looptijd van uw bezwaarprocedure? Naast het feit dat u een inreisverbod opgelegd kunt krijgen, kunt u in vreemdelingenbewaring zitten. De advocaat helpt u in dit geval in beroep te gaan tegen deze inbewaringstelling.


Pro deo vreemdelingenrecht advocaat

Als vreemdeling heeft u mogelijk niet de financiële middelen om zelf een advocaat te kunnen financieren. U komt in zo’n geval in aanmerking voor juridische hulp van een pro deo vreemdelingenrecht advocaat. De hulp van een pro deo advocaat is gratis, of wordt u aangeboden tegen een kleine eigen bijdrage. Het al dan niet moeten betalen van een eigen bijdrage is van verschillende factoren afhankelijk. Tijdens een gratis kennismaking wordt hier meer over verteld.


Gratis gesprek vreemdelingenrecht advocaat 

Selecteer een (pro deo) vreemdelingenrecht advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw situatie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat de juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: na het gratis juridisch gesprek met de  (pro deo) advocaat uit uw regio kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Wie moet ik inschakelen als ik een inreisverbod heb gekregen?

De IND heeft mij een inreisverbod gegeven voor Nederland. Wie kan ik inschakelen om tegen dit besluit in beroep te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u van de IND een inreisverbod gekregen heeft, is het verstandig om zo snel mogelijk een vreemdelingenrecht advocaat in te schakelen. Deze advocaat bekijkt samen met u op basis waarvan de IND dit besluit genomen heeft. Tegelijkertijd kan de advocaat u meer vertellen over de rechten en plichten die u heeft als vreemdeling. Soms moet u het land na oplegging van een inreisverbod direct verlaten. Dat geldt ook wanneer u bezwaar maakt tegen dit besluit. U kunt terugkeren als u in uw gelijk wordt gesteld. Een advocaat helpt u het bezwaar in te dienen bij de IND.

Verzoek tot toekennen verblijfsvergunning afgewezen, wat nu?

Eerder heb ik een verzoek ingediend om mij een verblijfsvergunning toe te kennen, maar deze is afgewezen. Wat kan ik in zo’n geval het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een afgewezen verblijfsvergunning betekent dat u het land moet verlaten. U heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een dergelijk besluit van de IND. Het is sterk aan te raden dit niet zelf te doen. Schakel de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat in. Deze advocaat staat u bij tijdens de procedure die hoort bij het aantekenen van beroep tegen het besluit van de IND. Het zet uw positie kracht bij. Ook kan een advocaat u meer vertellen over uw rechten na afwijzing van het verzoek tot het toekennen van een verblijfsvergunning.

Ik wil inzetten op een hereniging met mijn gezin, hoe pak ik dit aan?

Inmiddels ben ik enige tijd in Nederland en droom ik ervan om mijn familie naar hier te halen. Wat moet ik doen om mijzelf met mijn gezin te kunnen herenigen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is zonder meer mogelijk om gezinsleden die momenteel in het buitenland verblijven naar Nederland te halen, wanneer u hier als vluchteling terecht bent gekomen. Zo moet u in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. Ook wanneer u over deze verblijfsvergunning beschikt zijn er verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Schakel een vreemdelingenrecht advocaat in om u bij dit proces te laten ondersteunen. Deze raadsman of raadsvrouw legt de verschillende voorwaarden aan u voor en helpt u bij het doorlopen van de verschillende processtappen.

Wie helpt mij bij de aanvraag van een Visa Kort Verblijf?

Ik wil graag een Visa Kort Verblijf aanvragen, maar heb geen idee waar te beginnen. Is er iemand die mij bij dit proces kan begeleiden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een Visa Kort Verblijf aan wilt vragen kunt u de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen. Deze helpt u het aanvraagformulier op de juiste wijze in te vullen.

Ben ik verplicht een advocaat in te schakelen bij asielzaken?

Iemand in mijn omgeving heeft een verzoek ingediend tot het toekennen van asiel. Deze persoon wil niet terug naar zijn eigen land. Het verzoek is afgewezen. Is het verplicht een advocaat in te schakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel bent u bij asielzaken niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen bij het vervolg van uw zaak. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf bezwaar te maken tegen het besluit van de betrokken overheidsorganisatie. Wel wordt het sterk aangeraden om zo snel mogelijk een vreemdelingenrecht advocaat te benaderen. Het verstevigt uw positie, mede doordat deze advocaat vaker vergelijkbare zaken behandelt. Deze weet zodoende hoe u het bezwaar kracht bij kan zetten.

Buitenlandse werknemers aannemen, hoe werkt dat?

Voor mijn bedrijf wil ik graag buitenlandse werknemers aannemen. Zij hebben vaardigheden die Nederlanders niet allemaal hebben. Hoe pak ik dit aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is belangrijk om u goed te laten informeren over relevante wet- en regelgeving, wanneer u het aannemen van buitenlandse medewerkers overweegt. Het is niet zonder meer mogelijk om hiermee te starten. Schakel de hulp van een vreemdelingenrecht advocaat uit uw regio in. Deze vertelt u meer over de zaken waarmee u rekening dient te houden bij het aannemen van medewerkers uit een ander land. U heeft hier zeer waarschijnlijk een vergunning voor nodig.

Aanvraag voor visum onterecht afgewezen, en nu?

Ik heb iemand die vanuit het buitenland naar Nederland wil komen geholpen bij het indienen van een aanvraag voor een visum. Dit verzoek is onterecht afgewezen. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u van mening bent dat de aanvraag tot de toekenning van een visum aan iemand van buiten Nederland onterecht afgewezen is, kunt u een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen. Deze toetst of de betrokken overheidsinstantie volgens de geldende wet- en regelgeving heeft gehandeld. Blijkt daarvan inderdaad geen sprake te zijn, dan ondersteunt deze u bij het indienen van uw bezwaarschrift. U heeft dit recht, maar dient rekening te houden met de geldende termijn hiervoor. Mocht de aanvraag opnieuw worden afgewezen, dan adviseert de advocaat u over het nut van een juridische procedure.

Kan ik een medewerker van buiten de EU aannemen?

Ik overweeg een aantal medewerkers van buiten de EU aan te nemen als werkgever. Dit bespaart kosten in vergelijking met Nederlandse arbeidskrachten en lost het tekort aan personeel op. Wie kan mij advies geven over het aannemen van dergelijke arbeidskrachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om personeel van buiten de Europese Unie aan te nemen. U dient rekening te houden met het feit dat zij over verschillende vergunningen moeten beschikken. Deze kunt u als werkgever aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een tewerkstellingsvergunning, een reguliere verblijfsvergunning, enzovoorts. U doet er verstandig aan om u te laten adviseren door een vreemdelingenrecht advocaat. Deze vertelt u meer over de benodigde vergunning(en) om personeel van buiten de Europese Unie aan te kunnen nemen binnen uw organisatie.