Verblijfsvergunning zelfstandige

Gratis gesprek advocaat over verblijfsvergunning als zelfstandige

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een verblijfsvergunning als zelfstandige wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een verblijfsvergunning als zelfstandige?

In sommige gevallen kan een arbeidskracht uit een niet-Europees land naar Nederland komen om hier (tijdelijk) voor een Nederlandse werkgever te werken. Hoe zit dit bij een zelfstandig ondernemer? Een zelfstandig ondernemer staat immers niet ingeschreven bij een Nederlandse werkgever. U heeft standaard een verblijfsvergunning voor een zelfstandige nodig. Zo’n verblijfsvergunning wordt ook aangevraagd voor een arbeidskracht in loondienst. Houd er bij het aanvragen van een verblijfsvergunning als zelfstandige rekening mee, dat de voorwaarden bij een startup anders zijn dan bij een ondernemer die al langer bestaat. Ook gelden er andere voorwaarden voor ondernemers uit een EU-land of voor mensen met een Turkse nationaliteit.


Waarom een (pro deo) advocaat bij aanvragen verblijfsvergunning als zelfstandige?

Het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een zelfstandig ondernemer is slechts mogelijk, wanneer de werkzaamheden die u uitvoert bijdragen aan de Nederlandse economie. Ze moeten van wezenlijk belang zijn. Het moet bijvoorbeeld gaan om een innovatief product of een soortgelijke dienst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bepaalt wanneer er sprake is van een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ook moet u aantonen een waardevolle arbeidskracht te zijn. Dit kan binnen uw onderneming zijn, maar ook bij een andere werkgever. Een derde punt waar men naar kijkt is het ondernemingsplan wat u voor uw organisatie heeft opgezet. Een (pro deo) advocaat is op de hoogte van de geldende regelgeving en weet aan welke voorwaarden u moet voldoen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Vreemdeling en asiel hebben veel ervaring met het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een zelfstandige. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u als zelfstandige een verblijfsvergunning wilt aanvragen.


Vraag en antwoord

Zitten er kosten verbonden aan een aanvraag?

Voor de uitvoering van mijn werkzaamheden overweeg ik een verblijfsvergunning voor een zelfstandig ondernemer aan te vragen in Nederland. Wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandige brengt kosten met zich mee. Bij een onderneming die meerdere jaren bestaat kost de aanvraag 1.416 Euro. Dient u een aanvraag in als eigenaar van een startup, dan liggen de kosten aanmerkelijk lager: 379 Euro. Houd er rekening mee, dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer toegekend te krijgen. Een advocaat kan met u meekijken of u aan deze voorwaarden voldoet. Op basis hiervan kan worden ingeschat wat uw kansen zijn bij de aanvraag van een verblijfsvergunning als zelfstandige.

Kan ik als zelfstandige altijd naar Nederland komen om daar te werken?

Ik heb momenteel een bedrijf als zelfstandige in een ander land. Kan ik naar Nederland komen om mijn werkzaamheden daar uit te voeren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie mogelijk om als zelfstandige naar Nederland te komen, om hier diensten of producten aan te bieden. Bij de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een zelfstandige wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vastgesteld of u met uw werkzaamheden een wezenlijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie. Uw werkzaamheden moeten een innovatief karakter hebben. Daarbij moet er sprake zijn van een duidelijk ondernemingsplan en moet u aangetoond hebben succesvol te kunnen ondernemen. Raadpleeg een advocaat, wanneer u twijfelt aan het besluit van de RVO bij de aanvraag van een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer.