Verblijfsvergunning medische gronden - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over verblijfsvergunning op basis van medische gronden

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van medische gronden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een verblijfsvergunning op basis van medische gronden? 

Mogelijk wenst u voor een medische behandeling naar Nederland over te komen. U heeft in dit geval een verblijfsvergunning op basis van medische gronden nodig. Houd er rekening mee, dat de voorwaarden die aan de aanvraag van zo’n verblijfsvergunning gesteld worden afhankelijk zijn van uw land van herkomst. Zo gelden voor personen uit andere EU- en EER-landen of Zwitserland andere voorwaarden. Datzelfde geldt voor hun familieleden. Een basisvereiste voor een verblijfsvergunning op basis van medische gronden is dat Nederland het meest aangewezen land is voor de medische behandeling die u uit wilt laten voeren. Dit wordt vastgesteld op basis van advies van het Bureau Medische Advisering. Het bureau is onderdeel van de IND, welke uw aanvraag in behandeling neemt.


(Pro deo) advocaat bij aanvragen verblijfsvergunning op basis van medische gronden

Een (pro deo) advocaat kan u helpen met de aanvraag en is op de hoogte van alle regelgeving. Bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van medische gronden wordt namelijk niet alleen gekeken of Nederland het meest aangewezen land is voor de behandeling. Ook wordt onderzocht of de medische behandeling echt noodzakelijk is. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat de medische behandeling vooraf financieel geregeld is. U moet bijvoorbeeld over een polis beschikken die kosten ook in Nederland dekt. Houd er hierbij rekening mee, dat de kosten voor zo’n verzekering niet betaald mogen worden met een uitkering of uit andere algemene middelen.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Vreemdeling en asiel hebben veel ervaring met het aanvragen van een verblijfsvergunning op basis van medische gronden. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een behandeling in Nederland wilt en hiervoor een verblijfsvergunning op basis van medische gronden wilt aanvragen.


Vraag en antwoord

Mag ik een verzekering met een uitkering betalen bij een medische ingreep in Nederland?

Momenteel overweeg ik een medische ingreep in Nederland uit te laten voeren. Mag ik mijn ziektekostenverzekering betalen met een uitkering in mijn land?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het bekostigen van een ziektekostenverzekering met een dekking in Nederland voor een medische ingreep met een uitkering is niet toegestaan. Uw verzoek voor een verblijfsvergunning op basis van medische gronden zal om deze reden worden afgewezen. Naast een uitkering mogen ook andere algemene middelen niet gebruikt worden voor het bekostigen van de ziektekostenverzekering. Er zal onder meer gekeken worden of u over voldoende en een duurzaam inkomen beschikt wanneer u een medische behandeling uit wilt laten voeren. Laat u adviseren door een advocaat, wanneer u meer informatie wenst over de voorwaarden die gelden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van medische gronden.

Kan ik altijd een medische behandeling uit laten voeren?

Ik wil in Nederland een medische behandeling uit laten voeren. Is dit altijd mogelijk? Zo nee, welke voorwaarden gelden er?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie mogelijk om een medische behandeling in Nederland uit te laten voeren. U dient allereerst een verblijfsvergunning op basis van medische gronden aan te vragen. Bij de aanvraag hiervan zal gekeken worden of Nederland het aangewezen land is voor de behandeling. Mogelijk zijn er andere (Europese) landen die gespecialiseerd zijn in het type behandeling die u wenst. Ook moet de behandeling vooraf financieel geregeld zijn. Zo moet u bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering hebben die ook dekking in Nederland biedt. Raadpleeg een advocaat, wanneer u meer wilt weten over de exacte voorwaarden waaraan u moet voldoen.