Gezinshereniging

Gratis gesprek advocaat over gezinshereniging

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u gezinshereniging wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is gezinshereniging?

Gezinshereniging betekent dat gezinsleden van een vluchteling met een verblijfsvergunning naar Nederland mogen komen.  Hoewel een vluchteling met een verblijfsvergunning recht heeft op gezinshereniging, zijn hier wel strikte regels aan verbonden. 

Mogelijk heeft u na het indienen van een asielaanvraag een verblijfsvergunning toegekend gekregen. Nu u in Nederland mag blijven wonen, wilt u uw partner en familie naar Nederland halen. Om dit mogelijk te maken dient u een aanvraag voor gezinshereniging in. U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, om een dergelijke aanvraag in te kunnen dienen. Zo dient u tenminste 18 jaar oud te zijn. Daarbij is het slechts mogelijk om een meerderjarige echtgenoot of echtgenote naar Nederland te laten komen. Mocht u niet gehuwd zijn maar wel een duurzame relatie met een uw partner hebben, dan kunt u eveneens een verzoek tot gezinshereniging indienen. Ook minderjarige kinderen mag u naar Nederland laten komen, wanneer uw verzoek voor gezinshereniging geaccepteerd wordt.


Verblijfsvergunning gezinshereniging

Wanneer u een duurzame partner of echtgenoot heeft die al legaal in Nederland verblijft, kunt u een verblijfsvergunning aanvragen. Het wordt ook wel een verblijfsvergunning gezinsvorming genoemd. Verschil tussen beide verzoeken zit in het moment waarop uw relatie tot stand kwam. Wanneer dit al voor het moment was dat uw partner zich in Nederland vestigde, dan spreekt men van gezinshereniging. Gaat het om een relatie die gestart is toen uw partner al in Nederland woonde, dan spreekt men van een gezinsvorming. In de procedure rond de aanvraag van beide verblijfsvergunningen zit geen verschil.


Procedure aanvragen verblijfsvergunning gezinshereniging

Houd er rekening mee, dat u slechts een verblijfsvergunning aan kunt vragen wanneer u tenminste 18 jaar oud bent. Ook dient u het Nederlandse inburgeringexamen te behalen. In dit examen wordt gekeken wat u weet over de Nederlandse samenleving en cultuur. Ook de taal wordt tijdens dit examen getoetst. Het is om deze reden raadzaam om u vooraf goed voor te bereiden op het inburgeringexamen. Wanneer u meer wilt weten over de procedure rond de aanvraag van een verblijfsvergunning, is het raadzaam om u hierover te laten adviseren door een advocaat. Deze kan u ook van hulp voorzien, wanneer uw aanvraag wordt afgewezen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een aanvraag voor gezinshereniging?

De aanvraag voor gezinshereniging indienen kan best lastig zijn. Laat u hierbij begeleiden door een pro deo advocaat. Deze kan u meer vertellen over hetgeen waarop u bij het indienen van dit verzoek moet letten. Ook kan deze u adviseren, wanneer u bijvoorbeeld nog geen 18 jaar oud bent of niet precies weet of u een duurzame relatie heeft met een ongehuwde partner. Voor iemand die nog geen 18 jaar oud is, geldt dat deze een verzoek tot gezinshereniging in kan dienen voor diens biologische ouders en minderjarige broers en zussen. 


Geschikte (pro deo) advocaat zoeken  

Wanneer u voor de hulp van een raadsman of raadsvrouw kiest bij een gezinshereniging, wilt u zeker weten dat deze (pro deo) advocaat ervaring heeft met vergelijkbare zaken. Het is om deze reden verstandig gebruik te maken van de zoekmachine op deze website. De zoekmachine stelt u in staat de verschillende (pro deo) advocaten te filteren op basis van hun expertise- en werkgebied. Het kan voor u interessant zijn om te zoeken naar een (pro deo) advocaat welke zaken behandelt binnen het expertisegebied Vreemdeling en asiel. Het vergroot de kans op een succesvolle afloop van uw gezinshereniging. Via het profiel van een (pro deo) advocaat heeft u de mogelijkheid een gratis kennismakingsgesprek in te plannen. Gebruik dit moment om uw situatie voor te leggen en samen te kijken welke vervolgstappen interessant zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Vreemdeling en asiel hebben veel ervaring met het aanvragen van gezinshereniging. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u gezinshereniging wilt aanvragen. 


Vraag en antwoord

Kan ik een aanvraag indienen als ik nog geen 18 jaar oud ben?

Nu ik een verblijfsvergunning heb gekregen wil ik mijn ouders naar Nederland laten komen. Kan ik een verzoek voor gezinshereniging indienen als ik nog geen 18 jaar oud ben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis dient u 18 jaar oud te zijn en over een verblijfsvergunning te beschikken, wanneer u een verzoek voor gezinshereniging indient. Het is ook wanneer u nog geen 18 jaar oud bent mogelijk om een dergelijk verzoek in te dienen. Er gelden in dit geval een aantal afwijkende voorwaarden. Zo kunt u in dit geval alleen een verzoek indienen voor uw biologische ouders en minderjarige broers en zussen. Soms is het mogelijk om een verzoek voor meerderjarige broers en zussen in te dienen. Laat u adviseren door een advocaat, wanneer u een verzoek tot gezinshereniging indient als minderjarige.

Mag ik mijn partner naar Nederland laten komen?

Ik heb inmiddels een verblijfsvergunning gekregen. Mag ik mijn partner nu naar Nederland laten komen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie toegestaan om een partner naar Nederland te laten komen, wanneer u een verblijfsvergunning gekregen heeft. U kunt een aanvraag voor gezinshereniging indienen, wanneer u minimaal 18 jaar oud bent en u gehuwd bent. Wanneer u met meerdere partners gehuwd bent, mag u slechts één van deze partners naar Nederland laten komen. In sommige gevallen is het toegestaan om een verzoek voor een ongehuwde partner in te dienen. Dit geldt alleen, wanneer het om een duurzame en exclusieve relatie gaat. Raadpleeg een advocaat wanneer u meer wilt weten over de definitie van een duurzame relatief, of uw rechten wanneer u een verzoek tot gezinshereniging in wilt dienen voor een gehuwde partner.