Machtiging voorlopig verblijf - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over machtiging voorlopig verblijf 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een machtiging voorlopig verblijf wilt aanvragen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een machtiging voorlopig verblijf?

MVV is een afkorting die gebruikt wordt voor een machtiging tot voorlopig verblijf. Het kan in verschillende situaties noodzakelijk zijn om zo’n machtiging aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidskracht die in Nederland wil gaan werken voor een Nederlandse organisatie. Het gaat hierbij om arbeidskrachten van een land buiten Zwitserland, de EU en de EER. Voor arbeidskrachten van binnen deze landen is het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf niet altijd noodzakelijk. De machtiging tot voorlopig verblijf heeft een beperkte geldigheid: 90 dagen. Vaak wordt de MVV gezien als een inreisvisum voor mensen die hier enige tijd willen blijven.


Waarom een (pro deo) advocaat bij machtiging voorlopig verblijf aanvragen?

De machtiging tot voorlopig verblijf is een voorwaarde voor het aanvragen van een verblijfsvergunning door mensen die langer dan drie maanden (90 dagen) in Nederland willen verblijven. Vaak worden beide documenten tegelijkertijd aangevraagd via een TEV, Toegang en Verblijf. Een (pro deo) kan u helpen bij de aanvraagprocedure. Het is afhankelijk van het land van afkomst of u een MVV nodig heeft om vervolgens een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Zo is dit onder meer niet noodzakelijk voor landen als Australië, Canada, Japan en Monaco. Op de website van de IND vindt u het volledige overzicht met landen waarvan burgers geen MVV hoeven aan te vragen als zij vervolgens een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland.


Wat houdt een gratis gesprek over een machtiging voorlopig verblijf in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Vreemdeling en asiel hebben veel ervaring met het aanvragen van een machtiging voorlopig verblijf. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een machtiging voorlopig verblijf wilt aanvragen.


Vraag en antwoord

Machtiging voorlopig verblijf - Wat verstaat men eigenlijk onder een MVV?

Mij is niet helemaal duidelijk wat men onder een MVV, een machtiging tot voorlopig verblijf, verstaat. Hoe werkt dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een machtiging tot voorlopig verblijf, een MVV, wordt afgegeven als een inreisvisum. Het is een inreisvisum bedoeld voor mensen die zich (tijdelijk) willen vestigen in Nederland. Deze machtiging heeft een geldigheid van 90 dagen. Het maakt dat de machtiging vaak gecombineerd moet worden met een verblijfsvergunning. Onder meer voor arbeidskrachten die voor een Nederlandse werkgever willen werken is het aanvragen van een MVV noodzakelijk. Een advocaat kan hulp bieden bij het indienen van een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf. Ook kan deze meer vertellen over de exacte voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Machtiging voorlopig verblijf - Wie vraagt een machtiging tot voorlopig verblijf aan bij een arbeidskracht?

Een goede vriend uit een ander land komt naar Nederland om hier te werken. Wie vraagt de machtiging tot voorlopig verblijf in dit geval aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een arbeidskracht naar Nederland komt, kan het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf noodzakelijk zijn. Het is aan de werkgever om deze aanvraag in te dienen bij de IND. Het is belangrijk om te vermelden dat dit alleen mogelijk is, wanneer een werkgever aangemerkt staat als referent. Een arbeidskracht hoeft zelf geen stappen te zetten om over te gaan tot de aanvraag van deze machtiging. Let op, een machtiging alleen is niet voldoende voor een arbeidskracht. Ook moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd door de werkgever. Een advocaat kan zowel de werkgever als arbeidskracht begeleiden bij dit proces.