Varianten en gevolgen van mishandeling

Onder mishandeling wordt verstaan het toebrengen van pijn en/of letsel aan een ander. Omdat ieder mens een andere pijngrens heeft, hoeft het bestanddeel "pijn" bij mishandeling niet apart te worden bewezen. Voldoende is dat naar algemene ervaringsregels aannemelijk is dat de persoon die aangifte doet pijn heeft ervaren. Dit kan het gevolg zijn van het slaan, stompen, trappen, krabben, het bij de keel vastpakken van een ander etc. Zelfs het geven van een (stevige) duw zonder enig letsel wordt door strafrechters juridisch gekwalificeerd als mishandeling.

Mishandeling kent verschillende varianten
Strafbaar is eenvoudige mishandeling, poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel, zware mishandeling en mishandeling met voorbedachte raad. In de regel geldt hoe erger het letsel van de persoon die aangifte doet, of hoe meer voorbereiding aan de mishandeling is voorafgegaan, des te zwaarder is de straf die daarvoor wordt opgelegd.

Bij eenvoudige mishandeling (zonder recidive) waarbij een enkele klap of trap is uitgedeeld zonder (noemenswaardig) letsel, is het uitgangspunt van de rechter dat een geldboete van ongeveer 500 euro wordt opgelegd. In geval van mishandeling met een slagwapen of waarbij een kopstoot is gegeven, is het uitgangspunt een taakstraf voor de duur van 120 uren.

Bij zware mishandeling legt de rechter in de regel een gevangenisstraf op variërend van 3 tot 12 maanden, afhankelijk van het gebruik van een (slag)wapen en/of het letsel dat door de aangever is opgelopen.

Zelfverdediging
In uitzonderlijke gevallen kan worden bewezen dat de dader iemand heeft mishandeld, maar wordt deze alsnog vrijgesproken. Dat is het geval wanneer met succes een beroep op zelfverdediging wordt gedaan (noodweer). Of daarvan sprake is, is erg casuïstisch en onder meer afhankelijk van de ernst van de aanval waartegen iemand zich moest verdedigen en het middel dat is gekozen ter zelfverdediging.

Zo mag iemand zich niet meer verdedigen als de aanval al is gestopt. Ook is verdediging met een veel zwaarder middel niet toegestaan. Denkt u daarbij aan het voorbeeld dat iemand met zijn vuisten een ander aanvalt en deze met een pistool de aanvaller neerschiet "ter zelfverdediging". In zo'n geval zijn de grenzen van zelfverdediging overschreden en kan geen beroep meer worden gedaan op noodweer.

VOG
Omdat een veroordeling voor mishandeling ook het verkrijgen van een verklaring van goed gedrag (VOG) in de weg kan staan, kan dit verstrekkende consequenties hebben. Het is daarom raadzaam om een advocaat in te schakelen wanneer u wordt vervolgd voor mishandeling en bij de rechter moet komen.