Mishandeling - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over mishandeling 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van mishandeling en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is mishandeling?

Mishandeling is het opzettelijk pijn, verwondingen, letsel of schade, toebrengen aan een persoon. De straf voor mishandeling kan hoog zijn. De straf voor mishandeling hangt hoofdzakelijk af van de gevolgen voor het slachtoffer, de relatie tussen de dader en het slachtoffer en of het een eenvoudige mishandeling of zware mishandeling betreft. 

Naast de mishandeling van een meerderjarige, kan er ook sprake zijn van kindermishandeling. De rechter spreekt van kindermishandeling, op het moment dat er enige vorm van bedreiging of geweld is gebruikt tegen een persoon met een leeftijd tot en met 17 jaar. Vanaf diens 18e verjaardag spreekt men van mishandeling. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling die onderscheiden kunnen worden; lichamelijke, emotionele en geestelijke mishandeling. Ook verwaarlozing en seksueel misbruik zijn vormen van ernstige kindermishandeling. De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling schrijft verschillende organisaties, zoals zorginstellingen, de kinderopvang en scholen, voor signalen of een vermoeden van kindermishandeling direct te melden. De rechter bepaalt uiteindelijk of er daadwerkelijk sprake is van mishandeling van een minderjarige en zo ja, wie hierin strafbare feiten hebben gepleegd. 


Straf mishandeling 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete

De rechter bepaalt de straf. De maximale straffen die de rechter u kan geven voor een eenvoudige mishandeling hebben wij als voorbeeld uitgewerkt. De maximale straffen voor een zware mishandeling zijn hoger.

Straffen eenvoudige mishandeling:

 • Maximale gevangenisstraf voor een eenvoudige mishandeling is 3 jaar
 • Maximale geldboete voor een eenvoudige mishandeling is €20.250,-

Voorbeelden eenvoudige mishandeling:

 • Droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel)
 • Mishandeling, enig letsel ten gevolge hebbend
 • Mishandeling met behulp van een slagwapen of door een kopstoot, enig lichamelijk letsel ten gevolge hebbend

Let op: bij een veroordeling voor mishandeling van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlener (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100%.


Vervolging bij mishandeling staat op voorhand niet vast 

Bent u momenteel verdachte in een zaak rond een mishandeling? De kans is groot dat u zich in dat geval voor dit strafbare feit moet verantwoorden voor de rechter. Let op, het betekent niet dat de rechter u direct zal veroordelen. Een rechter gaat pas over tot een veroordeling, op het moment dat deze voldoende bewezen acht dat u zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. Hier moet voldoende bewijs voor worden verzameld door de politie. Daarbij kan uw kant van het verhaal de rechter op andere gedachten brengen.

Dat laatste punt maakt het sterk aan te raden om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan u meer vertellen over uw rechten tijdens een rechtszitting en de wijze waarop u zich kunt verdedigen. Was er sprake van een mishandeling, of handelde u uit noodweer? Er kan sprake zijn van een legitieme verdediging, bijvoorbeeld doordat iemand anders u aanviel. Samen beoordeelt u op welke wijze u de strafmaat van de rechter zo gunstig mogelijk uit kunt laten vallen; bij voorkeur vrijspraak.

Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte (pro deo) advocaat in uw woonplaats te vinden. Via het profiel van de gevonden raadsman of raadsvrouw vraagt u direct een gratis kennismakingsgesprek aan. 


Een (pro deo) advocaat kan bij mishandeling:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van de mishandeling is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van de mishandeling wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis voor de mishandeling niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten bij zaak rond mishandeling via overheid 

Een zaak rond een mishandeling gaat u sterker in, wanneer u kiest voor de hulp van een advocaat. Deze verdedigt uw positie. Is uw bruto jaarinkomen niet hoger dan 29.600 euro? In dat geval kunt u in aanmerking komen voor pro deo rechtshulp, waarbij een groot deel van de advocaatkosten vergoed wordt door de overheid. Slechts een klein deel van de gemaakte kosten betaalt u hierbij zelf. Let op, vergeet de optie “PRO DEO” niet aan te vinken in de zoekmachine op deze website. 


Geschikte (pro deo) advocaat zoeken als u verdacht wordt van mishandeling 

Wordt u verdacht van mishandeling? Maximaliseer dan de kans op vrijspraak of een zo laag mogelijke straf in het geval dat u toch veroordeeld wordt, door een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte raadsman of raadsvrouw in uw regio te vinden. Kijk niet alleen naar het werkgebied van een advocaat, maar vooral ook naar diens expertisegebied (bij mishandeling is dat 'Politie en justitie'. Het zegt iets over de ervaring die een (pro deo) advocaat heeft. Kiest u voor een advocaat wiens expertisegebied past bij het type mishandeling zaak wat u deze voorlegt, dan weet u zeker dat deze advocaat vaker vergelijkbare mishandeling zaken behandeld heeft. U kunt via het profiel van een (pro deo) advocaat direct een gratis kennismaking aanvragen. 


Wat houdt een gratis gesprek over mishandeling in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over mishandeling gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van mishandeling. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Mishandeling - Collega op de werkvloer geslagen, wat zijn de consequenties?

In een opwelling heb ik een collega geslagen. Deze collega was mij zo ontzettend erg aan het irriteren, ik kon niet anders. Wat zijn de consequenties van zo’n mishandeling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst is het in deze kwestie belangrijk om uit te zoeken of uw handelen juridisch gezien als mishandeling zal worden aangemerkt. Schakel zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in, om deze met u mee te laten kijken en u te ondersteunen in uw verdediging. Op het moment dat er sprake is van een mishandeling loopt u het risico op vervolging. Daarbij kan de werkgever besluiten u te ontslaan. Men noemt dit een strafontslag. Een (pro deo) advocaat zal u hierbij meer vertellen over hetgeen u nog kunt doen om dit aan te vechten na een mishandeling.

Mishandeling - Wat is de maximale gevangenisstraf die ik kan krijgen?

Ik word verdacht van een mishandeling. Nu vrees ik dat ik straks in de gevangenis zit. Wat is de maximale straf die ik kan krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u verdacht wordt van een mishandeling, kunt u zowel een geldboete als een gevangenisstraf krijgen. De exacte straf die u wordt opgelegd bij een veroordeling is van verschillende factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aard van de mishandeling, eventuele strafverzwarende omstandigheden, enzovoorts. De maximale gevangenisstraf die u bij een mishandeling kunt krijgen betreft drie jaar. Het is verstandig om bij een rechtszitting over een mishandeling te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uzelf zo goed mogelijk te verdedigen tegenover de rechter.

Mishandeling - Wordt een corrigerende tik direct als mishandeling gezien?

Ik mijn kind een corrigerende tik gegeven, toen deze zich niet gedroeg. Mijn ex-partner wil mij nu aanklagen voor mishandeling. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een rechter zal in een dergelijke situatie niet direct overgaan tot vervolging. Er moet vaststaan dat u iemand opzettelijk pijn gedaan heeft, deze verwondingen heeft toegebracht of bijvoorbeeld schade heeft veroorzaakt. Hierin speelt ook de relatie tussen de dader en het slachtoffer mee. Een (pro deo) advocaat helpt u uw positie te verdedigen, wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden. Ook kan deze in het geval van een dreigende veroordeling toetsen, of de rechter voldoende bewijs heeft om u een straf op te kunnen leggen. Bij een veroordeling voor mishandeling helpt de (pro deo) advocaat uw straf zo laag mogelijk te houden.

Mishandeling - Ik heb op school iemand te hard geknepen, is dit mishandeling?

Tijdens de pauze op school werd ik dermate uitgedaagd door een klasgenoot, dat ik deze hard geknepen heb. Is dit een vorm van mishandeling en moet ik vrezen voor een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Men spreekt van mishandeling, wanneer u opzettelijk pijn of bijvoorbeeld letsel heeft toegebracht aan een ander persoon. Voor het bepalen van de strafmaat wordt hierbij gekeken naar de gevolgen voor het slachtoffer en de relatie die u met deze persoon heeft. In uw situatie zal er sprake zijn van een eenvoudige mishandeling, waarop een maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van maximaal 20.250 euro staat. Op voorhand staat echter niet per definitie vast dat u voor uw daad vervolgd zal worden. Het is van tal van factoren afhankelijk. Raadpleeg een (pro deo) advocaat, wanneer de tegenpartij dreigt met een aangifte.

Mishandeling - Iets te hard op de rug van een collega geslagen, wat nu?

Op de werkvloer heb ik iemand iets te hard op zijn rug geslagen, het was een grapje. Nu heeft deze collega een blauwe plek en dreigt hij hier melding van te maken bij de politie. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst is het goed om op te merken dat een vervolging niet op voorhand vaststaat bij een kwestie als de uwe. Mogelijk moet u zich verantwoorden voor het gepleegde feit, maar zal de rechter beoordelen dat onvoldoende kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een mishandeling. Heeft u moedwillig geprobeerd iemand pijn te doen, of kan voldoende bewezen worden dat het ging om een grap? U doet er verstandig aan om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat, wanneer de collega zich daadwerkelijk bij de politie meldt. Een (pro deo) advocaat helpt u uw positie te verdedigen tijdens de rechtszitting, om zo verdere vervolging te voorkomen.

Mishandeling - Ik heb iemand geschopt, welke straf zal ik nu krijgen?

Ik ben zo dom geweest om in een opwelling iemand te schoppen op straat. Als deze persoon zich meldt bij de politie, welke straf krijg ik dan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende vormen van mishandeling waarvoor u vervolgd kunt worden. In de door u beschreven situatie lijkt er sprake te zijn van een eenvoudige mishandeling. Naast een schop valt ook een droge klap of bijvoorbeeld licht letsel als gevolg van een mishandeling binnen deze categorie. U kunt bij een eenvoudige mishandeling zowel een gevangenisstraf (tot maximaal 3 jaar) als een geldboete (maximaal 20.250 euro) opgelegd krijgen. Of u daadwerkelijk vervolgd wordt en welke straf u in dat geval boven het hoofd hangt, is van verschillende factoren afhankelijk. Laat u altijd bijstaan door een (pro deo) advocaat, wanneer u zich moet verantwoorden voor een mogelijke mishandeling.

Mishandeling - Als ik iemand heb uitgescholden, is dat dan een vorm van mishandeling?

Onlangs was ik zo boos op iemand anders, dat ik deze minutenlang heb uitgescholden. Nu ben ik bang dat ik word vervolgd voor mishandeling. Is die angst terecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Mishandeling komt voor in verschillende vormen. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van fysiek lichamelijk letsel, wil een rechter overgaan tot vervolging voor mishandeling. Ook psychische mishandeling is er een vorm van. In de situatie die u omschrijft kan uw handelen als deze vorm van mishandeling worden aangemerkt. Dit hoeft overigens niet per definitie te betekenen dat u ook daadwerkelijk vervolgd zal worden. Vaak moet er sprake zijn van een stelselmatige vorm van uitschelden of vernederen. Raadpleeg een (pro deo) advocaat om te kijken welke risico’s u loopt en hoe daarmee om te gaan.

Mishandeling - Welke vormen van mishandeling onderscheidt men?

Ik heb gehoord dat er verschillende vormen van mishandeling voorkomen. Welke vormen van mishandeling onderscheidt men hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij mishandeling gaat het in veel gevallen om geestelijke mishandeling, seksuele mishandeling, kindermishandeling, ouderenmishandeling en bijvoorbeeld dierenmishandeling. Men spreekt van mishandeling wanneer een persoon bewust schade toebrengt aan het lichaam van een ander of deze op andere wijze verwondt. Onder schade toebrengen valt ook het benadelen van de gezondheid van een ander persoon. Heeft u hiermee te maken gehad of wordt u ervan verdacht? Kies in dat geval voor het inschakelen van een (pro deo) advocaat. Deze staat u bij tijdens het juridisch vervolg van uw zaak.

Mishandeling - Buurman maakt mijn kind bang, is dit een vorm van mishandeling?

Mijn buurman gaat steeds verder in zijn spelletje om mijn kind bang te maken. Ik heb al meermaals aangegeven dat hij moet stoppen. Is dit aan te merken als een vorm van mishandeling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een situatie waarin uw buurman probeert uw kind bang te maken. Dit kan een vorm zijn van emotionele of geestelijke mishandeling. Logischerwijs zal een rechter de betrokken omwonende hier niet direct voor veroordelen, daar het om zeer ernstig vergrijp gaat. Er moet voldoende kunnen worden vastgesteld dat uw kind daadwerkelijk te lijden heeft onder het gedrag van de buurman. U kunt een (pro deo) advocaat inschakelen om u te laten adviseren over de wijze waarop u voldoende bewijs kunt verzamelen, om een juridische zaak te maken van de situatie.

Mishandeling - Iemand een trap verkocht, is dit mishandeling?

Op straat werd ik uitgescholden door een voorbijganger. Ik zou niet goed hebben uitgekeken. Vervolgens heb ik de persoon tegen zijn schenen getrapt. Is dit een vorm van mishandeling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende factoren die tezamen bepalen of de rechter uw casus zal aanmerken als een mishandeling. Zo wordt gekeken naar de context waarbinnen het incident zich heeft voorgedaan, naar de ernst van de zaak en bijvoorbeeld naar eventueel letsel aan het slachtoffer. Doet de betrokkene aangifte naar aanleiding van uw handelen? In dat geval moet u zich mogelijk verantwoorden op het politiebureau of voor de rechter. Schakel in beide gevallen een (pro deo) advocaat in om u bij te laten staan. De (pro deo) advocaat helpt u uzelf bij een verdenking van mishandeling juridisch te verdedigen.

Mishandeling - Word ik vervolgd als ik mij moet verantwoorden voor een mishandeling?

Binnenkort moet ik mij voor de rechter verantwoorden voor een poging tot mishandeling. Hoe groot is de kans dat ik daadwerkelijk vervolgd word?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u verdacht wordt van een geweldsdelict, zoals een mishandeling, betekent dit niet per definitie dat u ook daadwerkelijk vervolgd zal worden. Het is aan de rechter om tijdens de zitting vast te stellen of er voldoende bewijs verzameld is om het strafbare feit aan te kunnen tonen. Overigens geldt niet altijd dat u voor moet komen bij de rechter. In sommige gevallen wordt gekozen voor een transactie of strafbeschikking. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat, wanneer u verdacht wordt van een mishandeling. Deze (pro deo) advocaat help u te verdedigen.

Mishandeling - Duwen ook mishandeling?

Afgelopen weekend was er een gevecht in het café waar mijn vrienden en ik uit waren. Ik heb de iemand van mij afgeduwd maar ik heb verder niet geslagen of geschopt. Echter, ik heb wel een dagvaarding gekregen voor mishandeling. Kan ik worden veroordeeld voor mishandeling, zonder dat ik geslagen heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een veroordeling voor mishandeling (artikel 300 Wetboek van Strafrecht) moet bewezen worden dat de ander pijn of letsel is toegebracht door het duwen. U schrijft dat u niemand geslagen dan wel geschopt hebt. Indien er geen letsel is bij de aangever (dat aan u kan worden toegerekend) en een getuige dat zou kunnen bevestigen dat u niks gedaan hebt, dan is de kans erg klein dat u veroordeeld zal worden voor mishandeling. Het is in uw geval raadzaam een strafrechtadvocaat in de arm te nemen die u verder zou kunnen adviseren. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u vrijblijvend een van onze advocaten kiezen voor een gratis adviesgesprek.

Mishandeling - Mogelijk een aangifte in te trekken van mishandeling

Ik ben een tijdje geleden mishandeld door mijn vriend. In het heetst van de strijd heeft hij mij een tik gegeven. Omdat ik erg boos was op hem heb ik aangifte gedaan voor mishandeling. Hij heeft er ontzettend veel spijt van en schaamt zich dat het gebeurd is. Ik heb hem de klap vergeven en wil mijn aangifte intrekken. Is dat mogelijk?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als er aangifte is gedaan bij de politie van mishandeling heeft de politie een onderzoeksplicht. De politie is in dat geval verplicht de aangifte in behandeling te nemen. Voor u is het dan niet meer mogelijk om uw aangifte in te trekken. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te bepalen of uw vriend voor de mishandeling wordt vervolgd. Het is verstandig dat uw vriend contact opneemt met een strafrechtadvocaat wanneer hij een dagvaarding ontvangt, waarin hij verdacht wordt van mishandeling. Een advocaat kan ook uw kant van het verhaal vertellen tijdens de zitting bij de rechter. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen een pro deo strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Mishandeling - Verhoor n.a.v. mishandeling op een feestje

Vorige week was ik op een verjaardag waarbij een mishandeling heeft plaatsgevonden. Nu ik heb een uitnodiging thuisgekregen van de politie voor een verhoor over mijn betrokkenheid bij deze mishandeling. Ik ben bang dat ik zaken in mijn schoenen krijg geschoven waar ik niks mee te maken heb. Ik zou graag advies krijgen van een advocaat voor het verhoor maar ik zit een beetje krap bij kas. Is het mogelijk om gratis te worden bijgestaan door een advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Dit hangt af van uw inkomen en eigen vermogen en dat van uw partner. Mocht u onder de financiële grens blijven, zijn de kosten van de rechtsbijstand voor het grootste gedeelte voor de overheid. U zal dan enkel een eigen bijdrage moeten betalen, die ook weer afhangt van uw inkomen. Een advocaat kan voor u uitzoeken of u hiervoor in aanmerking komt. U kunt gratis contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten. De strafrechtadvocaat kan u kosteloos van advies voorzien en indien gewenst bijstaan bij een eventuele rechtszitting.

Mishandeling straf - Strafverzwarende omstandigheden

Ik wordt verdacht van het plegen van mishandeling tegen een ambtenaar in functie. Mijn vraag is of dit een strafverzwarende omstandigheid van mishandeling is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor het bestraffen van mishandeling bestaan er richtlijnen die precies aan kunnen geven welke straf moet worden gegeven voor welk type mishandeling. Zo zal de straf lager zijn wanneer het mishandelde slachtoffer geen letsel heeft dan wanneer het mishandelde slachtoffer wel letsel heeft. Wanneer de mishandeling is begaan tegen iemand in functie, zoals een politieagent, opsporingsambtenaar of een professionele hulpverlener, dan kan de straf voor mishandeling worden verhoogd met 33% tot 100%. Mishandeling tegen iemand in een bepaalde functie werkt dus als een strafverzwarende omstandigheid. Wordt u verdacht van mishandeling of heeft u vragen over mishandeling die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Mishandeling - Is het strafbaar als ik iemand onbewust besmet met een ziekte?

Na een bezoek aan de GGD kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk al enige tijd hiv heb. Ik wist dit niet van mijzelf, waardoor ik wel seksueel contact heb gehad met verschillende mensen. Nu blijkt dat twee mensen waarschijnlijk door mij ook besmet zijn. Kan ik nu worden vervolgd voor mishandeling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de juridische wereld bestaat het begrip opzettelijke hiv-besmetting. Hiervan is sprake wanneer iemand bewust een ander besmet met hiv of wanneer iemand erg verwijtbaar heeft gehandeld. In Nederland is dit niet apart strafbaar gesteld, maar kan het onder mishandeling worden geschaard. In een zaak in Nederland werd geoordeeld dat het bewust inspuiten van positief hiv-bloed bij iemand als zware mishandeling moet worden gezien. Wanneer iemand van zichzelf weet dat hij besmet is, maar toch seksueel contact met anderen ondergaat, dan zou dit kunnen worden gezien als grove onachtzaamheid. Dit zou dus ook mishandeling kunnen zijn. Omdat u niet wist dat u hiv had kan het mogelijk zijn dat u niet strafbaar heeft gehandeld. Het is verstandig om contact op te nemen met een advocaat wanneer u een dagvaarding heeft gekregen, waarin u verdacht wordt van mishandeling. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt verdacht van mishandeling. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen een pro deo strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Mishandeling - Mishandeling van een dier

Ik heb tijdens een wandeling in het Vondelpark mijn hond een paar schoppen gegeven tegen zijn buik. Mijn hond maakte daarbij lawaai, mij ik heb hem helemaal niet hard geschopt. Toch hebben omstanders de politie gebeld en gezegd dat ik mijn hond heb mishandeld. Mijn vraag is: kan ik strafrechtelijk worden veroordeeld voor mishandeling van een hond?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Sinds 2013 bestaat de Wet Dieren waarin onder andere dierenmishandeling en dierenverwaarlozing in art. 2.1 lid 1 WD en art. 2.2 lid 8 WD strafbaar zijn gesteld. Hierin staat dat het verboden is om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken zonder dat daar een redelijk doel voor is. Onder mishandeling valt onder andere het slaan of schoppen van een dier, maar ook het zich ontdoen van een dier (zoals het vastbinden van een hond aan een boom) valt onder dierenmishandeling. Daarnaast volgt ook uit art. 350 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht dat het opzettelijk doden, beschadigen, onbruikbaar maken of het wegmaken van een dier van een ander ook strafbaar is. Uit de richtlijnen voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing volgt dat wanneer er sprake is van mishandeling en het dier licht letsel heeft er in beginsel een taakstraf van rond de 20 uur wordt opgelegd. Het mishandelen van een dier wordt gekwalificeerd als een geweldsmisdrijf. Een veroordeling hiervan zal daarom ook worden opgenomen in de justitiële documentatie. Het is verstandig om contact op te nemen met een advocaat wanneer u een dagvaarding heeft gekregen, waarin u verdacht wordt van dierenmishandeling. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt verdacht van mishandeling. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen een pro deo strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Eenvoudige mishandeling - Twee keer in mijn gezicht geslagen maar geen letsel

Tijdens een studentenfeestje op donderdagavond kwam er een jongen op mij aflopen die mij zonder aanleiding heeft mishandeld door mij 3 klappen in mijn gezicht te gegeven. Meerdere mensen waren getuige hiervan, waardoor er snel ingegrepen kon worden. Ik heb door het voorval nu lichte hoofdpijn maar verder geen zichtbaar letsel. Mijn vraag is of ik aangifte van eenvoudige mishandeling kan doen tegen de jongen die mij in mijn gezicht heeft geslagen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De strafbaarstelling van eenvoudige mishandeling is neergelegd in art. 300 van het Wetboek van Strafrecht. Eenvoudige mishandeling kan worden gedefinieerd als het opzettelijk toebrengen van lichaamspijn of lichamelijk letsel. Belangrijk bij eenvoudige mishandeling is dat het gevolg moet zijn dat er pijn en/of letsel is opgetreden. Echter, vaak wordt gezegd dat indien u aangifte wilt doen van eenvoudige mishandeling het hebben van letsel een voorwaarde is. Hier bestaat een uitzondering op. Dit is wanneer meerdere getuigen hebben gezien dat u bent geslagen. Deze getuigen moeten wel onafhankelijk zijn. Daarnaast is het voor uzelf verstandig, en onderbouwd u uw eigen verhaal, om naar een dokter te gaan en die een rapport op te laten stellen of u toch enig letsel hebt (niet elk letsel is zichtbaar). Dit is relevant, omdat een aangifte van eenvoudige mishandeling meestal niet kan worden behandeld wanneer er geen (zichtbaar) letsel is en er geen getuigen zijn. Het bestaan van getuigen voor de aangifte van eenvoudige mishandeling is ook erg belangrijk, omdat zonder getuigen niet snel kan worden bewezen dat het letsel en/of pijn is veroorzaakt door de verdachte. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en uw belang tot het krijgen van een schadevergoeding verdedigen voor de rechter als u slachtoffer bent van eenvoudige mishandeling. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen een pro deo strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Straf mishandeling - Een stomp gegeven nadat hij mij had geduwd

Tijdens het uitgaan op koningsnacht heb ik iemand een stomp gegeven nadat hij mij had geduwd. Hij heeft nu aangifte tegen mij gedaan voor mishandeling. Nu is mijn vraag: Welke straf hangt boven mijn hoofd als ik schuldig wordt bevonden aan mishandeling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Mishandeling is in art. 300 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Uit dit artikel volgt dat mishandeling in beginsel kan worden bestraf met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van de vierde categorie (maximaal € 16.750,-). Als door de mishandeling zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer is ontstaan kan een gevangenisstraf met maximaal 4 jaren worden opgelegd of een geldboete van de vierde categorie. In de Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken staat dat bij een droge klap of schop, die alleen pijn tot gevolg heeft, het oriëntatiepunt een straf van € 500,- is. Bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (zonder gebruik te maken van een wapen) is het oriëntatiepunt een gevangenisstraf van 3 maanden. Het is verstandig om contact op te nemen met een advocaat wanneer u een dagvaarding heeft gekregen, waarin u verdacht wordt van mishandeling. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt verdacht van mishandeling. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen een pro deo strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Mishandeling - Aangifte mishandeling maar niemand geschopt of geslagen

Er is aangifte tegen mij gedaan van mishandeling tijdens een feestje, maar ik heb niemand geschopt of geslagen. Kan ik nu worden veroordeeld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een veroordeling voor mishandeling geldt dat bewezen moet worden dat de ander pijn of letsel is toegebracht, artikel 300 Wetboek van Strafrecht. U schrijft dat u niemand geraakt heeft. Mocht dit bevestigd worden door bijvoorbeeld getuigen en er geen letsel bij de aangever zijn vastgesteld, dan kan u niet worden veroordeeld. Een poging tot mishandeling is niet strafbaar, artikel 300 lid 5 Wetboek van Strafrecht. Of dit in uw zaak opgaat kan worden beoordeeld door een van onze strafrechtadvocaten. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u vrijblijvend een van onze advocaten kiezen voor een gratis adviesgesprek.

Mishandeling - Wat nou als getuigen iets anders verklaren op de zitting?

Ik heb binnenkort een zitting omdat ik verdacht word van mishandeling. Vrienden van het zogenaamde slachtoffer hebben verklaard dat ik geen koopstoot heb gegeven. Dit staat ook in het politierapport. Maar wat nou als deze vrienden op de zitting ineens wel zeggen dat ze hebben gezien dat ik de kopstoot gaf. is dat dan geldig? Ik ben bang dat ik i.p.v. de boete een gevangenisstraf krijg. Kan dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel worden op zitting geen getuigen gehoord, maar neemt de rechter een besluit naar aanleiding van verklaringen die in het dossier zitten. Indien de getuigen verklaren dat ze u geen kopstoot hebben zien geven, dan is dat zeer positief. Indien een getuige nu plotseling anders zou verklaren dan zou dat ongeloofwaardig zijn, gelet op de eerdere verklaring en het feit dat dit kennelijk vrienden van aangever zijn. U hoeft er niet vanuit te gaan dat u ter terechtzitting ineens een gevangenisstraf krijgt opgelegd voor mishandeling, de officier zou mogelijk de rechter kunnen verzoeken om u een werkstraf op te leggen in plaats van een boete, maar ook dat gebeurt zelden. Wellicht is het in uw geval verstandig om zekerheidshalve een advocaat in dienst te nemen die u ter terechtzitting kan bijstaand. Mogelijk dat de advocaat u kan bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de overheid de kosten van de advocaat betaalt, en is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Mishandeling - Lichte klap maar geen verwondingen

Ik heb iemand een lichte klap gegeven, maar hij heeft geen verwondingen. Kan het openbaar ministerie mij vervolgen voor mishandeling en kan ik hiervoor straf krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 300 Sr staat dat wanneer u een droge klap of schop uitdeelt, waardoor het slachtoffer alleen pijn, maar geen letsel heeft bekomen, u schuldig bent aan mishandeling. De straf voor mishandeling hangt hoofdzakelijk af van de gevolgen voor het slachtoffer, de relatie tussen de dader en het slachtoffer en of het een eenvoudige mishandeling of zware mishandeling betreft. Een veroordeling vanwege een geweldsmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad) en heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Omdat u dus ook veroordeeld kunt worden voor mishandeling als u iemand met opzet een lichte klap geeft, is het van belang tijdig bijstand van een advocaat te krijgen. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Mishandeling - Kan ik worden veroordeeld voor een kleine vechtpartij?

Ik ben in een kleine vechtpartij beland en aangehouden door de politie. Kan ik worden veroordeeld voor mishandeling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of u kunt worden veroordeeld worden voor mishandeling hangt af van de omstandigheden van het geval en welke bewijs er tegen u is. U kunt worden veroordeeld voor mishandeling als iemand aangifte tegen u heeft gedaan. Indien u zelf ook slachtoffer bent geweest van mishandeling, is het verstandig hiervan ook direct aangifte te doen. Er kan ook sprake van zijn dat u uzelf of een ander persoon op een rechtmatige wijze heeft verdedigd tegen een (dreigende) aanval, zodat u een beroep op een strafuitsluitingsgrond toekomt. U krijgt dan geen straf opgelegd. Het is vaak van belang dat tijdig de hulp van een advocaat wordt gezocht. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Mishandeling - Moet bij de politierechter verschijnen

Ik moet bij de politierechter verschijnen. Ik heb een lichte trap gekregen in een kroeg en ik heb daarna in een reflex een glas gegooid naar die persoon. Zijn hoofd zat daardoor onder het bloed. Nu heb ik dus een dagvaarding ontvangen voor mishandeling. Kan ik hier nog onderuit komen door de politierechter te zeggen dat het zelfverdediging was?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u wordt aangevallen en u zich op een rechtmatige wijze heeft verdedigd, is er sprake van zelfverdediging en kunt u een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer) doen. Dit geldt ook wanneer uw verdediging wellicht de grenzen van de noodzakelijke verdediging heeft overschreden door zich bijvoorbeeld tegen de aanval met steviger geweld te verdedigen. In dat geval is, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, ook sprake van een strafuitsluitingsgrond, namelijk noodweerexces. Indien u bent gedagvaard voor de politierechter voor mishandeling, is het van belang om tijdig bijstand van een advocaat te krijgen. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Poging mishandeling - Ex proberen te slaan met mijn vuist

Ik heb mijn ex proberen te slaan met mijn vuist, maar hij dook op tijd weg. Hij heeft nu aangifte gedaan wegens poging tot mishandeling en ik heb een uitnodiging voor verhoor bij de politie gekregen. Kan ik hiervoor veroordeeld worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, poging mishandeling is niet strafbaar. Als u echt alleen maar heeft geprobeerd uw ex te slaan met uw vuist dan kunt u derhalve niet worden veroordeeld voor mishandeling. Het is wel van groot belang u goed te laten adviseren door een strafrechtspecialist voorafgaand aan uw verhoor bij de politie. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Mishandeling - Aangevallen en gebeten tijdens voetbalwedstrijd

Op zaterdagen speel ik voetbalwedstrijden met mijn amateurelftal. Doorgaans is de sfeer gezellig, maar bepaalde clubs gedragen zich niet erg sportief. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat er te agressief werd gespeeld. Een enkele keer levert dat een rode kaart op. Laatst ging het echter nog verder. Een van de spelers van de tegenpartij heeft mij, op het moment dat wij een ‘muurtje’ maakten tegen een vrije trap, zomaar uit het niets aangevallen en gebeten. Ik schrok heel erg en had ook pijn. Op mijn schouder kun je een beetafdruk zien. De speler kreeg een rode kaart, maar ik riep dat hij eigenlijk moest worden opgepakt. Mijn teamgenoten moesten daar om lachen, maar ik vraag mij af of ik echt aangifte zou kunnen doen van mishandeling, als die heeft plaatsgevonden tijdens een voetbalwedstrijd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In spelsituaties, zoals tijdens een voetbalwedstrijd, mogen de spelers tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen van elkaar verwachten. Maar die gedragingen moeten wel vallen binnen de daadwerkelijke spelsituatie. Spelers hoeven geen rekening te houden met zeer ernstige overtredingen en gedrag dat daar volledig buiten valt. Veel mensen denken bij ernstige overtredingen tijdens sporten niet aan het strafrecht, toch is dit wel degelijk mogelijk. Een gedraging die volledig buiten de spelsituatie valt en letsel of pijn veroorzaakt en waar een speler geen rekening mee hoeft te houden (zoals bijten), kan als mishandeling worden gekwalificeerd. Indien u advies zoekt met betrekking tot het doen van aangifte of als u wordt verdacht van een strafbaar feit binnen een sport- en spelsituatie, kunt u gratis contact opnemen met een van de bij Eersterechtshulp.nl aangesloten advocaten.

Mishandeling - Draai om oor

Een tijd geleden zat ik voor mijn huis te genieten van de zon, toen er een stel schooljongens langs kwam fietsen. Ze waren nogal luidruchtig. Toen ze langs mijn huis reden gooide een van de jongens een blikje frisdrank zomaar in mijn richting. Ik ben toen woedend geworden en heb die jongen tegengehouden door aan zijn fiets te trekken. Ik heb hem eens even goed de waarheid verteld. Ik had niet het idee dat hij goed luisterde, dus het kan zijn dat ik hem in mijn frustratie een draai om zijn oren heb gegeven. Nu heb ik geoord dat er aangifte is gedaan tegen mij van mishandeling! Ik vind dat heel erg overdreven, die jongen heeft er niks aan overgehouden. Kan ik worden veroordeeld voor mishandeling vanwege die ene draai om zijn oor?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Mishandeling bestaat uit het opzettelijk toebrengen van pijn of lichamelijk letsel. Het is dus niet nodig dat er sprake is van letsel, indien het slachtoffer aangeeft dat hij pijn heeft (gehad), is dit in principe voldoende. Of u kunt worden veroordeeld voor mishandeling hangt echter ook af van de vraag of er voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen u is. Het is van groot belang u te laten adviseren door een advocaat, zodat u weloverwogen uw proceshouding kunt bepalen als de politie u hierover wilt ondervragen. Neem direct contact op met een van de advocaten van Eersterechtshulp.nl, als er aangifte tegen u is gedaan van mishandeling.

Mishandeling - Poging zware mishandeling

Toen ik vorige maand bij mijn supermarkt geparkeerd stond, waren er twee mannen die zich vervelend en enigszins bedreigend gedroegen. Ze liepen rond mijn auto en ik was bang dat ze er misschien krassen op zouden maken. Toen de mannen voor mijn auto stonden heb ik gas gegeven en reed in hun richting het parkeervak uit. Daarbij konden de mannen nog maar net wegspringen. Ik wilde ze gewoon een beetje laten schrikken, het was niet mijn bedoeling iemand te raken. Nu is er aangifte tegen mij gedaan voor poging tot zware mishandeling. Zij zijn begonnen, dus het lijkt me heel onterecht als ik nu degene zou zijn die straf zou krijgen. Er is ook nauwelijks iets gebeurd. Zou de rechter ook vinden dat dit een poging tot zware mishandeling was?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Van een poging is pas sprake als er een begin van uitvoering is geweest van een handeling die zwaar lichamelijk letsel had kunnen veroorzaken. Voor poging tot zware mishandeling moet worden vastgesteld dat iemand het opzet had een ander zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Ook als u niet de bedoeling had de ander letsel toe te brengen, kan opzet soms worden bewezen. In dit geval spreekt men van ‘voorwaardelijk opzet’. Van voorwaardelijk opzet op zware mishandeling kan sprake zijn als iemand de aanmerkelijke kans op de koop toe neemt dat zijn handelen letsel zal veroorzaken. In de jurisprudentie is het inrijden op een persoon in bepaalde gevallen als poging tot zware mishandeling aangenomen. Of dat in uw situatie ook door de rechter zou worden geoordeeld, hangt af van alle omstandigheden van uw geval. Het is daarom verstandig contact op te nemen met een advocaat die is gespecialiseerd in het strafrecht. De advocaten van Eersterechtshulp.nl kunnen u bijstaan wanneer u wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.