Arbeidsconflict - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat bij een arbeidsconflict 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een arbeidsconflict en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een arbeidsconflict?

Iets is een arbeidsconflict als binnen een arbeidsorganisatie een conflict ontstaat over bijvoorbeeld arbeidvoorwaarden of arbeidsomstandigheden. Een arbeidsconflict kan ontstaan tussen twee personen maar ook tussen verschillende groepen. Eén persoon of groep kan het conflict  benoemen als een arbeidsconflict terwijl de andere persoon of groep dit niet zo ervaart.  

Arbeidsconflicten zijn er in tal van verschillende vormen. Er kan bijvoorbeeld een conflict ontstaan zijn over een eerdere mondelinge toezegging, die nu niet wordt nagekomen door de medewerker of werkgever. Daarbij kan er een conflict ontstaan over het solliciteren van een medewerker bij een concurrerende partij binnen dezelfde branche. Welke rechten heeft een werkgever in zo’n geval? Arbeidsconflicten kunnen ook betrekking hebben op pestgedrag of zelfs een agressie op de werkvloer. Als werknemer wilt u in zo’n situatie serieus genomen worden door een werkgever. Dat is niet altijd het geval, wat leidt tot een arbeidsconflict tussen een werknemer en werkgever. Schakel in deze situaties een (pro deo) advocaat in om samen tot een oplossing te komen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een arbeidsconflict

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een arbeidsconflict met uw werkgever. Als u er samen met uw werkgever niet uitkomt kunt u het arbeidsconflict voorleggen aan de rechter. Het is belangrijk dat u zich ondanks het arbeidsconflict als een goede werknemer blijft gedragen. Meld u bijvoorbeeld niet ziek. U staat er bij een eventuele rechtszaak beter voor als u zich ten tijde van het arbeidsconflict als een goede werknemer heeft gedragen.


Vergoeding overheid kosten rond arbeidsconflict 

Schakelt u de hulp van een advocaat in bij de behandeling van een arbeidsconflict, dan maakt u hier kosten voor. Deze kosten betaalt u niet altijd zelf. Mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp, waarbij de overheid een groot deel van deze kosten vergoed. U betaalt vaak nog wel een eigen bijdrage. Of u aanspraak kunt maken op pro deo rechtshulp is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Een pro deo advocaat kan u hier tijdens een gratis kennismakingsgesprek meer over vertellen.


Vergoeding verzekeraar bij kosten rond arbeidsconflict 

Mocht u niet in aanmerking komen voor pro deo rechtshulp, dan kunt u de kosten declareren bij uw verzekeraar (indien afgesloten). Bij een dergelijke declaratie dient u voor de behandeling van het arbeidsconflict bij de verzekeraar te melden dat u een advocaat inschakelt. Vergeet u dit of doet u dit pas na de behandeling van uw zaak, dan worden de kosten mogelijk niet gedekt. U heeft het recht zelf een advocaat te zoeken. 


Maak het arbeidsconflict bespreekbaar

Een arbeidsconflict is vervelend en werkt vaak demotiverend op de werkvloer. Het is belangrijk om het arbeidsconflict zo snel mogelijk op te lossen. Dit kunt u het beste samen met de collega(s) of werkgever waarmee u het arbeidsconflict heeft doen. Hoe moeilijk dit ook soms is.

Bespreek het arbeidsconflict met uw werkgever en probeer samen tot een oplossing te komen. Vraag altijd om een verslag van het gesprek. Dan ontstaan er geen misverstanden over wat er is besproken/afgesproken. Wanneer u er met uw collega(s) en/of leidinggevende niet uitkomt kunt u kijken of u via mediation tot een oplossing van het arbeidsconflict komt.

Belangrijk: Als uw werkgever u naar aanleiding van het gesprek een beëindigingsovereenkomst aanbiedt raden wij u aan om voordat u deze tekent, de inhoud ervan eerst goed te laten controleren door een (pro deo) advocaat.


Vertrouwenspersoon bij een arbeidsconflict

Als u zich er niet prettig bij voelt om het arbeidsconflict met uw leidinggevende te bespreken dan kunt u, als het arbeidsconflict over ongewenst gedrag gaat, dit doen bij een vertrouwenspersoon op uw werk. Onder ongewenst gedrag wordt o.a. het volgende verstaan:

 • Discriminatie
 • Seksueel geweld
 • Pesten
 • Agressie

Geschikte (pro deo) advocaat voor arbeidsconflicten 

Met de zoekmachine op deze website vindt u snel en gemakkelijk een (pro deo) advocaat die ervaring heeft in het behandelen van vergelijkbare cases op het gebied van een arbeidsconflict. Het helpt u de kans te vergroten, dat de zaak in uw voordeel uitvalt. Daarbij geeft het u inzage in de vervolgstappen die u kunt zetten. Selecteer een raadsman of raadsvrouw op basis van diens expertisegebied; het is een van de filters binnen de zoekmachine. Op het profiel van de gevonden professional leest u meer over diens ervaring. Daarbij heeft u hier de mogelijkheid direct een gratis kennismaking aan te vragen. Het biedt u de kans om uw zaak alvast globaal te bespreken met de (pro deo) advocaat. 


Wat houdt een gratis gesprek over een arbeidsconflict in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over een arbeidsconflict gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een arbeidsconflict. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Arbeidsconflict - Waar meld ik het wanneer ik op de werkvloer onheus bejegend word?

Inmiddels ben ik meerdere keren onheus bejegend door collega’s op de werkvloer. Waar kan ik dit het beste melden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onprettige arbeidsomstandigheden kunnen de basis vormen van een arbeidsconflict. Er kan sprake zijn van discriminatie, pesten en bijvoorbeeld agressie tegen u. Het is afhankelijk van de situatie, of u dit het beste bij uw directe leidinggevende kunt melden of juist bij een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Vrijwel iedere organisatie beschikt over zo’n vertrouwenspersoon. Mocht de situatie niet verbeteren of zelfs verslechteren nadat u de melding heeft ingediend, dan kunt u zich wenden tot een (pro deo) advocaat. Deze kan u adviseren over eventuele vervolgstappen die u kunt overwegen. 

Arbeidsconflict - Wat ziet men als een arbeidsconflict?

De afgelopen periode zijn er wat dingen gebeurd op het werk. Wanneer kan ik spreken van een arbeidsconflict? Zijn er voorbeelden te noemen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Arbeidsconflicten komen in verschillende vormen voor. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van discriminatie, waarbij een medewerker bewust wordt buitengesloten of op basis van diens achtergrond niet wordt aangenomen bij een sollicitatiegesprek. Een andere vorm van een arbeidsconflict is pesten op het werk, soms gecombineerd met fysieke agressie. Agressie kan ook voorkomen in de vorm van seksueel geweld. Maak vormen van arbeidsconflicten kenbaar bij een leidinggevende, of initieel bij een vertrouwenspersoon. Mocht het conflict zich niet oplossen, dan kunt u de hulp van een (pro deo) advocaat inschakelen. Deze kan samen met u bepalen welke vervolgstappen mogelijk zijn. 

Arbeidsconflict - Welke verplichtingen heeft een werknemer buiten de wet om?

Ik heb een arbeidsconflict met mijn werkgever. Mijn werkgever geeft aan dat ik verplicht ben om me als een goed werknemer te gedragen. Wat betekent dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De wet bevat veel verplichtingen voor de werknemer. Desondanks is de wet niet uitputtend, alleen al om de simpele reden dat niet alles van tevoren te regelen is. Om dit gat op te vullen, zijn onder andere de cao, bedrijfsregelingen en de arbeidsovereenkomst van belang, waarin verdere afspraken en regels kunnen worden vastgelegd. Ook deze schriftelijke documenten kunnen echter niet alles voorzien. Daarom kent de wet het vereiste van ‘goed werknemerschap’. Goed werknemerschap houdt kortgezegd in dat de werknemer verplicht is om zich in algemene zin redelijk te gedragen. De werkgever kan een beroep doen op goed werknemerschap om er zo voor te zorgen dat de werknemer verplichtingen nakomt die gebruikelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden zijn de verplichting om zorgvuldig te werk te gaan en het verbod om te roddelen over de werkgever. Wij adviseren u om bij een arbeidsconflict altijd even contact op te nemen met een advocaat van Eersterechtshulp.nl.

Arbeidsconflict - Ruzie met manager van mijn afdeling, hoe los ik dit op?

Er is onenigheid ontstaan over de afspraken die ik in het verleden maakte met mijn manager. Dit leidt tot een ruzie, wat mijn werkgeluk negatief beïnvloedt. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict doet u er verstandig aan om allereerst intern naar een oplossing te zoeken. Ga het gesprek aan met uw manager en bespreek uw frustraties. Mocht het conflict verder escaleren of niet worden opgelost met zo’n gesprek, dan kunt u advies inwinnen bij een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de mogelijkheden die u heeft om het conflict tot een einde te brengen. Ook kan deze u adviseren over de gevolgen van bijvoorbeeld een vertrek bij de organisatie of verdere escalatie van de situatie.

Arbeidsconflict - Werkgever gaat niet akkoord met het opnemen van vakantie, wat te doen?

Ik ben toe aan een paar weken vrij. Nu heb ik een verzoek ingediend voor het opnemen van mijn nog openstaande vakantiedagen. Dit verzoek is afgewezen. Wat zijn mijn rechten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever mag een dergelijk verzoek in beginsel niet afwijzen. U heeft immers het recht op het opnemen van een aantal wettelijk vastgelegde vrije dagen. Er zijn uitzonderingen op deze situatie. Denk aan een periode waarin het erg druk is en een aantal collega’s uitgevallen zijn door ziekte of soortgelijke redenen. U kan in dat geval verzocht worden uw vakantie voorlopig uit te stellen. Bent u het niet eens met de argumentatie van uw werkgever? Kies in dat geval voor de hulp van een (pro deo) advocaat, welke vaker ondersteuning geboden heeft aan mensen met een arbeidsconflict.