Functiewijziging

Gratis gesprek advocaat bij een conflict over een functiewijziging

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over een functiewijziging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een functiewijziging?

Een functiewijziging houdt in dat binnen een bedrijf een werknemer ander werk gaat doen. De werknemer hoeft hier niet zomaar mee in te stemmen. Een functiewijziging houdt eigenlijk een wijziging van de arbeidsvoorwaarden in. Een werkgever kan een werknemer een andere functie aanbieden omdat deze vindt dat de werknemer niet goed functioneert. Ook kan de werkgever om bedrijfseconomische redenen de werknemer een andere functie aanbieden.

Het kan zijn dat er in de arbeidsovereenkomst of CAO een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. De werknemer is dan verplicht om de functiewijziging te accepteren indien de werkgever een zwaarwegend belang heeft. De werknemer kan ook gehouden zijn een (kleine) wijziging te accepteren op grond van goed werknemerschap. De werknemer mag een voorstel alleen weigeren indien de wijziging redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.


Waarom een (pro deo) advocaat bij een functiewijziging?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over een functiewijziging. De werkgever kan naar de rechter stappen als de werknemer de functiewijziging weigert. U kunt, indien uw werkgever u een voorstel tot functiewijziging doet, het beste contact opnemen met een (pro deo) advocaat. Een (pro deo) advocaat kan u informeren of het verstandig is de functiewijziging al dan niet te accepteren.


Vergoeding hulp advocaat

Vaak brengt het inschakelen van een advocaat bij de behandeling van conflicten rond een (verplichte) functiewijziging hoge kosten met zich mee. Het kan u op voorhand afschrikken om juridische ondersteuning in te schakelen. Een gemiste kans, daar u mogelijk aanspraak kunt maken op pro deo rechtshulp. Hierbij wordt een groot deel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid. U betaalt vaak een beperkte eigen bijdrage. Of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp is onder meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Laat u hierover adviseren tijdens een gratis kennismakingsgesprek met een pro deo advocaat.


Vergoeding via rechtsbijstandverzekering bij conflict over functiewijziging 

Een alternatief voor pro deo rechtshulp is het declareren van kosten voor ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw bij uw verzekeraar. Logischerwijs is dit uitsluitend mogelijk, wanneer u een rechtsbijstandverzekering met mogelijk aanvullende modules afgesloten heeft. Om kosten vergoed te krijgen dient u voor de behandeling van uw zaak bij de verzekeraar kenbaar te maken dat u hulp van een advocaat wenst. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met regelgeving en wetgeving rondom een functiewijziging. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over een functiewijziging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.