Beoordeling arbeidsovereenkomst - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over beoordeling arbeidsovereenkomst 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij de beoordeling van een arbeidsovereenkomst en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom een (pro deo) advocaat bij een beoordeling arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is bindend en u moet de afspraken nakomen. Het is belangrijk dat u zich bij onduidelijkheden goed laat informeren door een ervaren advocaat arbeidsrecht. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de werknemer zich verplicht tot het verrichten van werk voor en onder het gezag van de werkgever. Als tegenprestatie krijgt de werknemer daarvoor loon. Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk en voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. Bij contracten voor bepaalde tijd kan slechts een proeftijd worden overeengekomen indien het contract voor zes maanden of meer is aangegaan. Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de tijd waarvoor hij is overeengekomen is verstreken. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan verlengd worden. Na twee jaar zal het tijdelijke contract echter worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien de werkgever dit wil voorkomen zal hij de werknemer korter dan twee jaar in dienst moeten nemen en vervolgens zes maanden moeten wachten om hem een nieuw contract aan te bieden. Indien de werknemer zes maanden geen contract heeft, begint de termijn namelijk opnieuw te lopen.


Hulp bij conflict beoordeling arbeidsovereenkomst vergoed krijgen 

Kiest u voor de hulp van een advocaat bij conflicten rond de beoordeling van een arbeidsovereenkomst, dan kan dit kosten met zich meebrengen. Deze kosten betaalt u niet altijd zelf. Om rechtshulp voor iedere burger toegankelijk te houden, wordt in Nederland pro deo ondersteuning geboden. U betaalt hierbij slechts een beperkte eigen bijdrage in de meeste gevallen. Let op, niet iedereen komt in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Het is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen.


Dekking verzekeraar hulp bij conflict beoordeling arbeidsovereenkomst 

Als uw inkomen te hoog is, boven de €29.400 bruto op jaarbasis, kunt u de kosten wellicht vergoed krijgen via een verzekeraar. U heeft hier een rechtsbijstandverzekering met in sommige gevallen aanvullende modules nodig. Meld voor de behandeling van uw zaak rond een conflict over de beoordeling van een arbeidsovereenkomst aan uw verzekeraar dat u hier de hulp van een advocaat bij inschakelt. Zou u dit achteraf doen, dan worden kosten niet altijd vergoed. 


Wat houdt een gratis gesprek over beoordeling arbeidsovereenkomst in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met de beoordeling van een arbeidsovereenkomst. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw arbeidsovereenkomst kort met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of de beoordeling arbeidsovereenkomst onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij de beoordeling van een arbeidsovereenkomst. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn