Sociaal keurmerk Eersterechtshulp.nl

Kwaliteitseisen en keurmerk Eersterechtshulp.nl

Alle advocaten, mediators en bewindvoerders die op Eersterechtshulp.nl worden weergegeven: 

 • Staan achter het sociaal initiatief Eersterechtshulp.nl 
 • Staan achter de missie om rechtsbijstand, mediation en bewindvoering voor alle mensen betaalbaar en toegankelijk te maken
 • Hebben voldoende werkervaring binnen de expertisegebieden die in het profiel worden getoond
 • Zijn professioneel, erkend en goed geschoold (up-to-date kennis)
 • Zijn lid van een branchevereniging en opgenomen in het kwaliteitsregister van deze branchevereniging
 • Staan hulpbehoevenden binnen 24 uur (weekenden uitgesloten) in een eerste gesprek gratis te woord 
 • Zorgen dat hulpbehoevenden na dit gratis gesprek weloverwogen hun vervolgstappen kunnen bepalen

Waarborgen kwaliteit

 • Alle advocaten, mediators, bewindvoerders ondertekenen een overeenkomst 
 • Hiermee committeren zij zich aan het sociaal initiatief en de kwaliteitseisen van Eersterechtshulp.nl
 • Lidmaatschap branchevereniging wordt voor plaatsing profiel gecontroleerd 
 • Na elk contact sturen wij de aanvrager een evaluatie 
 • Van de aanvrager horen wij hoe het contact verlopen is
 • Positieve reacties sturen wij door naar de advocaat, mediator, bewindvoerder
 • Negatieve reacties bespreken wij met de advocaat, mediator, bewindvoerder
 • Na meerdere negatieve reacties wordt het profiel verwijderd 

Rechtswinkels 

Alle rechtswinkels die worden weergegeven: 

 • Verstrekken op vrijwillige basis gratis juridisch advies 
 • Worden bemand door ambitieuze (minimaal tweedejaars) rechtenstudenten 
 • Leveren gezien het ervaringsniveau een goede kwaliteit bij de diensten die ze aanbieden