Wetswinkel - Gratis rechtshulp in uw regio

Over het algemeen is Eersterechtshulp.nl is een beter startpunt dan naar een wetswinkel gaan

Raadpleeg in plaats van een wetswinkel gratis een (pro deo) advocaat bij u in de regio en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom Eersterechtshulp.nl i.p.v. een wetswinkel? 

Anders dan bij een wetswinkel wordt u bij Eersterechtshulp.nl geholpen door (pro deo) advocaten met veel ervaring. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom:  Een gratis gesprek aanvragen bij Eersterechtshulp.nl is een beter startpunt dan naar een wetswinkel gaan. Na het gratis en vrijblijvende gesprek met een (pro deo) advocaat kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Als bijvoorbeeld blijkt dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of helemaal geen advocaat nodig heeft, kunt u altijd nog naar een wetswinkel gaan om te kijken wat zij voor u kunnen doen? 


Wat is een wetswinkel?

Een wetswinkel is een organisatie waar u naartoe kunt gaan als u juridische vragen heeft. U wordt veelal geholpen door studenten die in opleiding zijn. Wanneer u met een relatief simpel juridisch vraagstuk zit is dit prima. Mogelijk wilt u weten of uw buren de bomen in hun tuin op voldoende afstand van uw terrein hebben geplaatst. Ook over de interpretatie van passages uit een overeenkomst die u reeds bent aangegaan met uw werkgever wenst u misschien enige uitleg. Het zijn voorbeelden van juridische vraagstukken die u voor kunt leggen aan de medewerkers van een wetswinkel. Mocht het vraagstuk te ingewikkeld blijken te zijn, dan verwijst men u door naar een (pro deo) advocaat. Bij complexe vraagstukken kunt u het beste direct via Eersterechtshulp.nl een (pro deo) advocaat raadplegen.


Hoe hoog is de kwaliteit? 

Bij een wetswinkel kunt u gratis advies krijgen. Niet elke wetswinkel levert helaas dezelfde kwaliteit. Het advies wordt namelijk in de meeste gevallen door studenten gegeven met weinig ervaring.


Diensten die worden aangeboden bij een wetswinkel 

Een wetswinkel bezoeken is uitsluitend bedoeld voor mensen met simpele juridische vragen, waarvan de reeds beschreven situaties voorbeelden zijn. Bij ingewikkelde kwesties, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij de afwikkeling van zaken rondom uw scheiding, heeft u de hulp van een (pro deo) advocaat nodig. Een wetswinkel biedt haar juridisch advies gratis aan. U kunt binnenlopen tijdens het inloopspreekuur, of vooraf een afspraak maken. Op de website van de wetswinkel vindt u meer informatie over de werkwijze die men hier hanteert. Het advies wat u bij een wetswinkel krijgt is beknopt. Men zal u daarbij niet ondersteunen tijdens een verhoor of bijvoorbeeld een rechtszaak, welke tegen u is aangespannen. In dergelijke situaties heeft u de hulp van een raadsman of raadsvrouw nodig.

Een goed voorbeeld van een juridisch vraagstuk welke u voor kunt leggen bij een wetswinkel is een vraag over de dekking van uw verzekering. U wilt in zo’n geval weten of de dekking van uw verzekering gemaakte kosten dekt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het herstel van schade aan uw woning bij een harde storm of brand. Ook het eerder genoemde voorbeeld van vraagstukken rond het plaatsen van bomen bij de grens tussen uw terrein en dat van uw buren kunt u voorleggen aan de medewerkers van een rechtswinkel. Een derde voorbeeld van een kwestie die u voor kunt leggen: kom ik in aanmerking voor pro deo rechtshulp? Het vertelt u of u de mogelijkheid heeft een (pro deo) advocaat in te schakelen om u juridisch te laten bijstaan. 


Verschil tussen een wetswinkel en (pro deo) advocaat 

Bij een wetswinkel werken voornamelijk advocaten in opleiding; studenten. Zij hebben over het algemeen niet de kennis en ervaring, zoals een (pro deo) advocaat deze wel heeft. Het betekent dat de hulp van de medewerker van een wetswinkel minder ver gaat, dan de hulp die een (pro deo) advocaat u kan bieden. Andersom geldt dat het advies van een wetswinkel volledig gratis is. Bij het inschakelen van een (pro deo) advocaat betaalt u doorgaans een kleine eigen bijdrage voor de juridische ondersteuning die deze u biedt. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van uw inkomen. De kosten van de hulp van een (pro deo) advocaat worden grotendeels vergoed door de overheid.Vraag en antwoord

Ik wil een document met afspraken opstellen, kan ik terecht bij een wetswinkel?

Momenteel ben ik bezig met het opstellen van een document, waarin ik afspraken opneem gerelateerd aan de samenwerking met een externe partij. Helpt een wetswinkel mij hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een document waarin u afspraken vastlegt stelt u over het algemeen niet op met een medewerker van een wetswinkel. Een wetswinkel is voornamelijk bedoeld voor de beantwoording van relatief simpele juridische vragen. U kunt hier bijvoorbeeld terecht, wanneer u meer wilt weten over de interpretatie van een specifiek punt uit zo’n document. In uw situatie is het raadzaam om een raadsman of raadsvrouw om advies te vragen. Deze leest met u mee en zorgt er zodoende voor, dat de juiste juridische terminologie gebruikt wordt. Het helpt te voorkomen dat op een later moment conflicten over het document ontstaan.

Wie kan mij de wet- en regelgeving uitleggen rond het plaatsen van bomen?

De buren hebben mij verteld dat ze niet akkoord gaan met de positie van mijn nieuwe bomen. Moet ik de bomen verplaatsen? Wie kan mij de wet- en regelgeving op dit vlak uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of u de bomen moet verplaatsen is van verschillende factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de afstand tussen deze bomen en het terrein van omwonenden. Ook speelt mee hoe hoog de bomen zijn. Een kleine boom, welke niet hoger is dan de schutting, mag op een halve meter van het terrein van omwonenden worden gepland. Bij een boom hoger dan de schutting geldt een minimumafstand van twee meter. Een medewerker van een wetswinkel kan u hier meer over vertellen. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Lost dit het probleem niet op? In dat geval is het inschakelen van de ondersteuning van een (pro deo) advocaat verstandig.

Kan een medewerker van een wetswinkel mij meer vertellen over de regels rond messen?

Thuis heb ik een aantal grotere messen liggen. Een vriend vertelde mij dat ik het risico loop om vervolgd te worden, als de politie dit ziet. Kan een wetswinkel mij vertellen of dat echt zo is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het in uw bezit hebben van messen is niet per definitie strafbaar. Dit hangt onder meer af van de lengte van het mes en het moment dat u deze bij u draagt. Zo is het in veel gevallen niet strafbaar om een zakmes te hebben. In het bijzonder, wanneer u deze thuis bewaart en niet meeneemt naar buiten toe. Bij grotere messen loopt u wel een risico op vervolging. Het is onder meer afhankelijk van het type mes, welke straf volgt op zo’n vervolging. Laat u hierover meer vertellen door een medewerker van een wetswinkel.

Kan een wetswinkel mij advies geven over de wettelijke bedenktijd bij online aankopen?

Een verkoper beweert dat ik te laat ben met het retourneren van een product. Nu wil deze de retourzending niet aannemen. Kan een wetswinkel mij informeren over de wettelijke bedenktijd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u informatie wenst over de wettelijke bedenktijd bij (online) aankopen, kunt u terecht bij een wetswinkel. Hier zal een medewerker u meer vertellen over uw rechten als consument, wanneer u een product wilt retourneren. Zo mag de verzegeling bij sommige producten niet verbroken zijn en dient u het product in de oorspronkelijke staat te retourneren. Er zijn producten die helemaal niet meer geretourneerd kunnen worden. Wenst u op basis van de informatie van een wetswinkel juridische stappen te zetten tegen de verkoper? Kies in dat geval voor de hulp van een (pro deo) advocaat.

Kan ik bij een wetswinkel terecht voor een ruzie over de schutting?

Ik ben van mening dat de schutting vervangen moet worden; deze is ernstig versleten. De buren weigeren dit. Kan ik bij een wetswinkel terecht voor advies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een wetswinkel helpt mensen bij de beantwoording van simpele juridische vragen. U kunt hier bijvoorbeeld terecht om te achterhalen wat het maximum is, dat gesteld wordt aan schuttingen in de voor- of achtertuin. Deze informatie komt van pas, wanneer u ervoor kiest om de nieuwe schutting op uw eigen terrein te plaatsen. Zo bent u niet langer afhankelijk van de keuze van uw buren. Wenst u juridische hulp bij een escalatie van de situatie? In dat geval bent u bij een wetswinkel niet op de juiste plek. U kunt hier het beste een (pro deo) advocaat voor inschakelen.

Kan een medewerker van een wetswinkel mij adviseren over mijn geluidsproductie?

In de avond luister ik graag naar mijn favoriete muziek. Het helpt mij te ontspannen na een werkdag. De buren klagen over het geluid. Kan een wetswinkel mij adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is verstandig om advies in te winnen, wanneer er zich een conflict voordoet met de buren. Dit kan u helpen te voorkomen dat de situatie verder escaleert, met in het ergste geval een juridisch proces tot gevolg. Een medewerker van een wetswinkel kan u van meer informatie voorzien over hetgeen qua geluidsniveau is toegestaan in uw situatie. Wanneer is er sprake van een leefgeluid en wanneer van onrechtmatige hinder? Mochten uw buren juridische stappen overwegen, neem in dat geval een (pro deo) advocaat in de arm. Deze begeleidt u bij een juridisch vervolg; de medewerker van een wetswinkel doet dat niet.

Kan ik een wetswinkel benaderen voor vragen over keurmerken?

Mijn concurrenten tonen verschillende keurmerken op hun website. Dit overtuigt klanten om juist bij hen een aankoop te doen. Kan een wetswinkel mij adviseren over het gebruik van deze keurmerken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt een wetswinkel bezoeken om u te laten adviseren over de mogelijkheden die u heeft om keurmerken en bijvoorbeeld algemene certificaten op uw website te tonen. Dit is niet zonder meer mogelijk; in veel gevallen moet u aan bepaalde eisen voldoen en zich aanmelden bij de uitgevende instantie van deze keurmerken. Zou u dit niet doen, dan loopt u het risico dat u consumenten onbewust het recht geeft om een aankoop terug te draaien. U dient de consument het aankoopbedrag terug te storten, daar u hen onjuiste informatie verstrekt heeft; u had het keurmerk niet mogen tonen. De medewerker van een wetswinkel vertelt u hier meer over.

Biedt een wetswinkel hulp bij conflicten over voorwaarden?

De voorwaarden die een webshop hanteert vind ik onredelijk. Toch wil ik er een product bestellen. Kan een wetswinkel mij van advies voorzien over hoe om te gaan met de onredelijke kleine lettertjes?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u de voorwaarden die een verkoper hanteert onredelijk vindt, kunt u uitzoeken of u deze voorwaarden kunt vernietigen. U hoeft zich er in dat geval niet aan te houden. Het is niet zonder meer vast te stellen dat uw mening over de redelijkheid van voorwaarden ook daadwerkelijk juridisch stand zal houden. Een medewerker van een wetswinkel kan u meer vertellen over de grijze- en zwarte lijst met bepalingen, die hierbij als handvat dienen. Ook vertelt deze medewerker u meer over het proces wat u dient te volgen om de voorwaarden daadwerkelijk te vernietigen. Ontstaan hierover conflicten met een verkoper? Kies in dat geval voor ondersteuning van een (pro deo) advocaat.

Ik wil meer weten over mijn juridische positie in een conflict, is een wetswinkel de juiste plek?

Er is een conflict ontstaan met een huurder van producten die ik te huur aanbied. Kan een wetswinkel mij hierbij ondersteunen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt bij een wetswinkel in uw regio terecht voor het antwoord op relatief eenvoudige juridische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de minimale afstand van een boom of struik tot een schutting, die u in de voortuin wilt plaatsen. Bij complexe vraagstukken of situaties waarin u ook bij het juridisch vervolg ondersteund wilt worden door een professional, kunt u het beste voor hulp van een (pro deo) advocaat kiezen. Een medewerker van een wetswinkel zal u hier niet bij kunnen ondersteunen; u wordt dan doorverwezen naar een advocatenkantoor waarmee zij samenwerken. Het is verstandiger om zelf voor een (pro deo) advocaat te kiezen.

Helpen medewerkers van een wetswinkel mij bij een verhoor?

Ik ben uitgenodigd voor een verhoor op het bureau in de stad. Kan ik iemand van de lokale wetswinkel vragen mij hierbij te ondersteunen? Ik vind het behoorlijk spannend.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u zich op het bureau moet melden voor een verhoor heeft u het recht op juridische ondersteuning. Deze ondersteuning wordt u echter niet geboden door de medewerkers van een wetswinkel. Zij helpen u op weg bij simpele, vaak korte vraagstukken op het gebied van verschillende rechtsgebieden. Voor ondersteuning bij een verhoor kunt u een (pro deo) advocaat in de arm nemen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het nemen van juridische stappen in een conflictsituatie.

Kan ik bij een wetswinkel terecht voor ondersteuning tijdens een verhoor?

Omdat ik mij binnenkort op het politiebureau moet melden voor een verhoor, ben ik op zoek naar iemand die mij kan helpen tijdens het verhoor. Ik vind het best spannend. Kan een wetswinkel mij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Medewerkers van een wetswinkel helpen u bij de beantwoording van eenmalige, relatief simpele juridische vragen. Bij een verhoor adviseren wij u een (pro deo) advocaat in de arm te nemen; een medewerker van een wetswinkel kan u niet persoonlijk bijstaan maar kan u wel advies geven voorafgaand aan het verhoor. Zo weet u op voorhand al wat u hiervan mag verwachten, wat het mogelijk minder spannend voor u maakt. Ook kan dit helpen in uw voorbereiding op het verhoor.

Biedt een wetswinkel mij hulp van een (pro deo) advocaat?

Ik heb juridische ondersteuning nodig bij een conflict met een zakenpartner. Kan ik bij een wetswinkel rekenen op hulp van een ervaren (pro deo) advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een wetswinkel werken in de basis geen (pro deo) advocaten. Het gaat veelal om studenten, die een opleiding Rechten volgen. Zij doen op deze manier ervaring in de praktijk op. In de beantwoording van juridische vragen worden deze studenten ondersteund door een ervaren collega. Dit betekent echter niet, dat u mag rekenen op advies of ondersteuning van een afgestudeerd en ervaren (pro deo) advocaat. Het is om deze reden dat het benaderen van een wetswinkel uitsluitend wordt aangeraden aan mensen die simpele juridische vragen hebben.

Ondersteunt een wetswinkel mij bij een rechtszaak?

Ik zoek een vorm van ondersteuning bij een rechtszaak die tegen mij is aangespannen. Kan ik voor deze hulp terecht bij een wetswinkel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u zich wilt laten ondersteunen bij een rechtszaak, doet u er verstandig aan een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Bij een wetswinkel helpt men u met relatief simpele juridische vraagstukken. Men staat u hier echter niet bij tijdens het vervolg van uw kwestie, waar een rechtszaak een voorbeeld van is. Ook kunt u hier niet terecht voor ondersteuning tijdens bijvoorbeeld een verhoor. Een (pro deo) advocaat vertelt u niet alleen meer over hetgeen waarmee u rekening dient te houden als u het aanspannen van een rechtszaak zou overwegen; ook staat men u tijdens deze rechtszaak bij.

Welke juridische hulp dekt mijn verzekering?

Ik heb een verzekering afgesloten in het verleden, om gedekt te zijn als ik juridische hulp nodig heb. Wordt het conflict wat ik nu heb gedekt door de verzekeraar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is heel verstandig om bij een conflictsituatie uit te zoeken, welke dekking uw verzekeraar u biedt. Bij een wetswinkel staat men voor u klaar, om u hierover te adviseren. Niet alleen kan een medewerker van een wetswinkel voor u uitzoeken of u recht heeft op rechtsbijstand via uw verzekering. Ook kan men uitzoeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde juridische hulp bij conflicten. Het helpt u vooraf een inschatting te maken van hetgeen uw kansen zijn bij een eventuele rechtszaak en daarmee ook welke kosten dit met zich meebrengt. U kunt op deze wijze weloverwogen vervolgstappen nemen bij een conflictsituatie.

Kan een wetswinkel hulp bieden bij een conflict met mijn buren?

Er is sprake van een conflict met de buren, die vinden dat mijn boom te dicht op hun terrein staan. Kan een wetswinkel mij juridisch adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een medewerker van een wetswinkel kan u van juridisch advies voorzien bij simpele kwesties. De kwestie rond een boom die te dicht op het terrein van de buren zou staan is hier een voorbeeld van. Zij vertellen u dan welke wet- en regelgeving die van toepassing is op dit conflict. Tevens kan men u hier meer vertellen over uw kansen, wanneer u of uw buren het conflict uit zouden laten monden in een rechtszaak. In sommige gevallen blijkt dat het verstandiger is om het conflict niet verder uit de hand te laten lopen, omdat uw kansen bij een rechtszaak zeer gering zijn.

Vertelt een wetswinkel mij of ik recht heb op pro deo rechtsbijstand?

Ik wil weten of ik de kosten voor een advocaat zelf moet betalen bij een rechtszaak. Kan een wetswinkel mij dit vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Medewerkers van een wetswinkel kunnen u juridisch adviseren, wanneer u met een simpel juridisch vraagstuk zit. Ook kunnen zij u vertellen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, wat ook wel pro deo juridische hulp genoemd wordt. Zeker wanneer u een rechtszaak overweegt, is het prettig om op voorhand te weten wat u dit ongeveer zal kosten. Iets wat sterk afhankelijk is van uw recht op gefinancierde rechtshulp. Laat een wetswinkel ook voor u bekijken, wat uw kansen zijn bij een eventuele rechtszaak. Dan weet u hoe groot de kans van slagen is, wanneer u uw conflict voor de rechter brengt.

Bij welke problemen moet ik naar een wetswinkel gaan?

Momenteel zit ik met een conflict, welke ik zo snel mogelijk op wil lossen. Moet ik naar een advocaat of naar een wetswinkel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij relatief simpele juridische kwesties kan een wetswinkel uitkomst bieden. Medewerkers kunnen u juridisch adviseren en nemen uw juridisch probleem met u door en kijken samen met u welke wet- en regelgeving op de zaak van toepassing is. . Mocht het om een complexe juridische vraag gaan, dan zal men u doorverwijzen naar een advocaat. Houd er hierbij rekening mee, dat een advocaat vaak al snel erg duur is. Verstandig is het om die reden om ook uit te laten zoeken door een wetswinkel, of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. 

Zit er een verschil tussen een wetswinkel en rechtswinkel?

Ik zie dat de termen rechts- en wetswinkel regelmatig door elkaar gebruikt worden. Zit hier een verschil tussen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, de termen rechts- en wetswinkel worden inderdaad vaak door elkaar gebruikt. Dit is in lijn met het feit, dat er in de praktijk geen verschillen zitten tussen beide winkels. Zowel een wetswinkel als een rechtswinkel adviseert consumenten op juridisch vlak. Houd er rekening mee, dat het voornamelijk om de simpele juridische kwesties gaat. Bij meer ingewikkelde vraagstukken worden consumenten doorverwezen naar een advocaat. Mocht u worden doorverwezen, dan is het raadzaam om te kijken of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. Het voorkomt dat u veel geld kwijt bent voor juridische hulp bij conflictsituaties.

Wat doet een wetswinkel?

Ik ben opzoek naar rechtshulp maar wat doet een wetswinkel precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een wetswinkel kunt u terecht voor gratis juridisch advies, dat in de meeste gevallen door rechtenstudenten wordt gegeven. Simpele zaken zijn vaak bij uitstek geschikt voor een wetswinkel. Complexere zaken worden doorverwezen naar een advocaat. Heeft u een vraag over een juridisch geschil, dat niet geschikt is voor een wetswinkel, vraag dan via deze website een advocaat om gratis advies.