Advocaat Enschede - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

17 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Van der Leer
Advocaat Van der Leer

Cliq advocaten

31 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Klomp
Advocaat Klomp

De Singel Advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Cassese
Advocaat Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Noordanus
Advocaat Noordanus

Noordanus Advocatuur

17 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

14 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Cloots
Advocaat Cloots

Cloots Advocatuur

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Eisenberger
Advocaat Eisenberger

HRE Advocaten

16 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Bean
Advocaat Bean

BEAN Advocatuur

11 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Görsültürk
Advocaat Görsültürk

Advocatenkantoor MUSA

8 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van der Aart
Advocaat Van der Aart

FTW Advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Tijkotte
Advocaat Tijkotte

FTW Advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

10 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vethanayagam
Advocaat Vethanayagam

Linea Recta Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELGratis juridisch gesprek met een advocaat uit Enschede

Selecteer een advocaat uit Enschede en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Enschede kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Advocaat in Enschede inschakelen

Zoals reeds genoemd kan een advocaat in Enschede inschakelen in verschillende situaties verstandig zijn. Een advocaat helpt u onder meer bij een verhoor op het politiebureau, kan u bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure en kan u adviseren over uw rechtspositie. Niet altijd zal worden aangeraden om een rechtszaak te starten bij conflictsituaties. Mogelijk is uw positie niet sterk genoeg, waarbij een gerechtelijke procedure voor onnodig hoge kosten zou zorgen. Het inschakelen van een advocaat is prettig, wanneer praten niet meer lijkt te helpen.


Vergoeding via een rechtsbijstandverzekering

U heeft vrijwel standaard de mogelijkheid om een vergoeding te vragen bij uw verzekeraar, mits u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Deze vergoeding dekt de juridische kosten volledig. Houd er hierbij rekening mee, dat een verzekeraar u toestemming en opdracht moet hebben gegeven om zelf een advocaat in Enschede te zoeken. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek kan een advocaat u vaak meer vertellen over de mogelijkheid om zelf een advocaat in de arm te nemen. Het is gebruikelijk dat een verzekeraar in eerste instantie zelf een advocaat aandraagt.


Geschikte advocaat in Enschede zoeken

Een advocaat in Enschede zoeken is het makkelijkst, wanneer u de zoekmachine op deze website gebruikt. De zoekmachine bevat verschillende filters, wat het eenvoudig maakt om een advocaat te vinden die ervaring heeft in het expertisegebied waarbinnen uw juridische kwestie valt. Voorbeelden van expertisegebieden zijn politie en justitie, verkeer en rijbewijs, familiezaken of bijvoorbeeld zaken gerelateerd aan consumenten. Een advocaat kan u vaak meer vertellen over de verschillen tussen deze expertisegebieden. Kijk niet alleen naar de ervaring van een advocaat, maar bijvoorbeeld ook naar de talen die deze spreekt. Sommige advocaten bieden hulp niet alleen in het Nederlands aan, maar ook in een andere taal.


Gratis kennismakingsgesprek aanvragen

Heeft u een geschikte advocaat in Enschede gevonden? U kunt via diens pagina op deze website direct een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Het kennismakingsgesprek helpt u te bepalen of er een klik met de advocaat is. Dit is belangrijk voor het vervolgtraject. Ook kan een advocaat u tijdens zo’n kennismakingsgesprek meer vertellen over het te volgen traject, de looptijd daarvan en de kosten die het met zich meebrengt. Zo heeft u een compleet plaatje, voordat u een advocaat inschakelt om u te laten adviseren of bij te laten staan bij een gerechtelijke procedure.


Vraag en antwoord

Huur niet betaald, moet ik mijn woning uit?

Door wat financiële tegenvallers heb ik mijn huur niet kunnen betalen. Hoe groot is de kans dat ik mijn woning uit moet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat u de huur van uw woning niet heeft kunnen betalen betekent niet per definitie dat u de woning zal moeten verlaten. Een verhuurder zal nagenoeg altijd toestemming van de rechter moeten vragen, om u op straat te kunnen zetten. Laat het niet zo ver komen, door actief contact te zoeken met uw verhuurder. Bespreek de situatie en stel voor een betalingsregeling te treffen. Een advocaat in Enschede kan u ondersteunen bij een dergelijk gesprek. Mocht de verhuurder juridische stappen zetten, dan is hulp van een advocaat eveneens zeer welkom. U wilt weten wat uw rechten als huurder zijn.

Ik wil mijn geld terug na het zoveelste defect, wat kan ik doen?

Ik heb onlangs een product gekocht, wat nu al twee keer kapot is gegaan. Op welke manier kan ik mijn geld zo snel mogelijk terugvorderen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om uw geld voor de aankoop van het desbetreffende product terug te kunnen krijgen, dient aan verschillende voorwaarden te zijn voldaan. Een advocaat in Enschede kan deze voorwaarden voor u schetsen en samen met u beoordelen, of u het recht heeft uw geld terug te vragen bij de verkoper. Zo moet de verkopende partij de tijd hebben gehad om het defect aan uw product op te lossen, of een vervangend product aan u te leveren. Mocht een verkoper dit weigeren of mocht het product opnieuw defect raken, dan kunt u eisen dat uw aankoopbedrag teruggestort wordt.

Mijn werkgever betaalt mijn loon te laat, wat kan ik nu doen?

Ik wacht al meer dan een week op de uitbetaling van mijn loon door de werkgever. Welke stappen kan ik zetten en waar heb ik inmiddels recht op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever is verplicht u financieel te belonen voor de uitgevoerde werkzaamheden; het uitkeren van het afgesproken loon. Op het moment dat een werkgever dit niet, of te laat doet heeft u het recht op een wettelijke rente. Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor een wettelijke verhoging van het afgesproken loon. Dat laatste is afhankelijk van het aantal dagen dat uw werkgever te laat is met het voldoen van de betaling. Een advocaat in Enschede kan u hier meer over vertellen en u bijstaan, wanneer u het loon op wilt eisen bij uw werkgever. 

Ben ik verplicht mijn ex-partner een vergoeding te betalen?

Mijn ex-partner stelt dat ik haar iedere maand een vergoeding moet betalen om te voorzien in haar levensonderhoud. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden, wanneer uw ex-partner aangeeft dat u moet voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Woont uw ex-partner bijvoorbeeld samen met een nieuwe partner? Hoe groot is het verschil in inkomen tussen dat van u en van uw ex-partner? Hoe lang bent u getrouwd geweest, voordat u uit elkaar ging? Een advocaat in Enschede helpt u vast te stellen of en zo ja in welke mate, u dient te voorzien in het levensonderhoud van uw partner. Dit bedrag stelt u samen vast met uw ex-partner. Mocht dat niet lukken, dan kunt u dit door de rechter laten vaststellen.

Heeft mijn kind altijd recht op een deel van mijn nalatenschap?

Ik wil eigenlijk voorkomen dat mijn zoon een deel van mijn nalatenschap krijgt op het moment dat ik overlijd. Kan ik dit regelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om uw zoon ervan te weerhouden, aanspraak te maken op een deel van hetgeen u nalaat bij uw overlijden. Zelfs wanneer u helemaal geen contact meer heeft met uw kind, kan deze een beroep doen op diens zogenaamde legitieme portie. Een advocaat in Enschede kan u meer vertellen over de werking hiervan. Uitzondering op deze situatie is een zaak waarbij ook het kind zelf aangeeft geen beroep te willen doen op hetgeen u nalaat op het moment dat u komt te overlijden. Het is belangrijk dit op papier vast te leggen; dergelijke afspraken zijn in andere gevallen niet rechtsgeldig.

Ik wil de kosten voor een ingeschakelde tussenpartij doorberekenen, mag dat?

Om de verhuur van mijn vastgoedobject te bespoedigen heb ik een tussenpartij ingeschakeld. Mag ik deze kosten doorberekenen aan de uiteindelijke huurder?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Kosten die u als verhuurder maakt voor het verhuren van een woning, bedrijfspand of bijvoorbeeld opslagruimte, mogen in veel gevallen niet worden doorberekend aan een huurder. Dat geldt in het bijzonder voor kosten die u maakt voor ondersteuning van een tussenpartij. Dat kan bijvoorbeeld een makelaarskantoor zijn. U betaalt deze kosten volledig zelf. Een huurder heeft het recht bezwaar te maken, op het moment dat de kosten toch bij hem of haar in rekening worden gebracht. Raadpleeg een advocaat in Enschede, wanneer u twijfelt over uw handelswijze als verhuurder.

Kan ik een vakantieaanvraag van een medewerker weigeren?

Een van mijn medewerkers wil precies in de drukste periode van het jaar op vakantie. Kan ik zo’n verzoek afwijzen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het weigeren van de vakantieaanvraag van een medewerker is vaak niet mogelijk; u moet hier zeer zwaarwegende redenen voor hebben. Een medewerker zou naar de rechter kunnen stappen bij een afwijzing, waarna het aan de rechter is om te bepalen of er in uw situatie sprake is van zo’n zwaarwegend argument. In de praktijk blijkt dat dit vaak niet het geval is. Wenst u advies over de rechten en plichten die u als werkgever heeft bij het afwijzen van dergelijke aanvragen? Laat u in dat geval bijstaan door een advocaat in Enschede.

Verkoper wil defect product niet herstellen, wat nu?

De verkoper van een product wat ik een jaar geleden kocht wil het product niet herstellen nu deze defect is geraakt. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is een verkoper verplicht een product te herstellen, te vervangen of te vergoeden, op het moment dat er sprake is van een defect welke binnen de gestelde garantie(termijn) valt. Het kan echter voorkomen dat een verkopende partij van mening is dat het defect door uw manier van het gebruik van dit product ontstaan is. In zo’n geval hoeft de verkoper het product niet te herstellen. Raadpleeg een advocaat in Enschede, om u te laten informeren over mogelijke vervolgstappen bij het ontstane conflict tussen u en de verkopende partij. Een advocaat kan u ondersteunen bij deze vervolgstappen.

Product lijkt na bezorging niet op de online foto’s, wat kan ik doen?

Het product wat mij is toegestuurd lijkt niet op de foto’s die online gepubliceerd staan. Dit product retourneren zou mij nog geld kosten ook. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u van mening bent dat het product wat bij u is afgeleverd niet voldoet aan de foto’s die u online vond, kunt u contact opnemen met de aanbieder. U heeft in veel gevallen het recht om de aankoop kosteloos te annuleren. Mocht een verkoper hier hoge kosten voor in rekening brengen bij u, dan is het raadzaam vooraf advies in te winnen bij een advocaat in Enschede. Deze vertelt u meer over de rechten die u als consument heeft, wanneer een product niet voldoet.

Ik twijfel over de rechtsgeldigheid van een overeenkomst, wat te doen?

Ik heb mijn twijfels over de rechtsgeldigheid van een overeenkomst die ik met een leverancier gesloten heb. Er staan opvallende passages in. Wie kan mij hierbij ondersteunen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u twijfelt over de rechtsgeldigheid van een overeenkomst is het verstandig dit te toetsen bij een advocaat in Enschede. Deze kan het stuk met u doornemen, om gezamenlijk te beoordelen of de gevonden passages rechtsgeldig zijn. Op het moment dat een overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, kunt u dit melden bij de leverancier waarmee u de overeenkomst sloot. Een advocaat kan u adviseren over de wijze waarop de passages zodanig kunnen worden aangepast, dat de overeenkomst alsnog rechtsgeldig is. 

De huurprijs is plotseling veel hoger, mag dit wel?

Ik ontving de rekening van mijn huurwoning afgelopen week. De huurprijs is plotseling veel hoger dan normaal. Mag dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een verhuurder is het niet zonder meer mogelijk om de huurprijs te verhogen. Er zijn verschillende regels en richtlijnen waarmee deze rekening dient te houden. Vaak is in de overeenkomst die tussen een huurder en verhuurder gesloten wordt vastgelegd met welk percentage de huur verhoogd mag worden. Ook kan er vanuit de Rijksoverheid een maximum gelden. Onderscheid wordt gemaakt tussen woningen binnen en buiten de vrije sector. Raadpleeg een advocaat in Enschede, wanneer u het idee heeft dat uw verhuurder zich niet aan de regels houdt.

Ik ben vergeten het gehuurde gereedschap terug te brengen, wat nu?

Onlangs heb ik wat gereedschap gehuurd bij een verhuurder in mijn woonplaats. Nu ben ik dit vergeten terug te brengen. Loop ik het risico op een gevangenisstraf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u vergeet een gehuurd object terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar, loopt u niet direct het risico op een gevangenisstraf. Er hoeft immers geen sprake te zijn van een strafbaar feit; u bent niet met opzet vergeten het product terug te brengen. Om de situatie niet tot een strafbaar feit te laten komen, is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Leg de situatie voor, zoek samen naar een oplossing en breng de goederen terug. Doet de verhurende partij aangifte? Kies voor de ondersteuning van een advocaat in Enschede, om u bij te laten staan in zo’n situatie.

Kan ik uit mijn huis gezet worden als ik de huur niet betaal?

Momenteel lukt het mij niet om de huur van mijn woning te betalen. Kan ik nu uit mijn huis gezet worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhurende partij zal u over het algemeen niet direct uit de woning zetten; de verhuurder heeft hiervoor toestemming nodig van de rechter. Des te langer de huur niet betaald wordt, des te groter de kans dat de rechter een verhuurder dat recht wel geeft. Schakel een advocaat in Enschede in, om u bij te laten staan bij een gesprek met de verhurende partij. Probeer samen tot afspraken te komen om het ontstane probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het is afhankelijk van de bereidwilligheid van een verhuurder en uw financiële situatie of u in de woning kunt blijven wonen.

Ik wil niet dat mijn kind iets van de nalatenschap krijgt, hoe regel ik dit?

Mijn zoon is al jaren niet meer bij mij thuis geweest. Nu mijn gezondheid steeds minder wordt wil ik alvast voorkomen dat hij straks een deel van de nalatenschap krijgt. Hoe regel ik dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is voor u als ouder niet zonder meer mogelijk om te voorkomen dat uw zoon of dochter een deel van uw nalatenschap krijgt. Kinderen hebben bij het overlijden van hun ouders per definitie recht op een legitieme portie, tenzij zij hier op vrijwillige wijze afstand van doen. De legitieme portie wordt niet automatisch uitgekeerd; uw kind zal actief om deze legitieme portie moeten vragen bij de persoon die uw nalatenschap afwikkelt. U kunt in uw testament opnemen hoe u het restant van de nalatenschap wilt laten verdelen na uw overlijden. Een advocaat in Enschede kan u hier meer over vertellen.

Hoe zorg ik dat de kleine lettertjes aan de wet- en regelgeving voldoen?

Ik ben momenteel bezig met het opstellen van de “kleine lettertjes” voor mijn webshop. Hoe zorg ik ervoor dat deze voldoen aan de wet- en regelgeving op dit vlak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de voorwaarden die u aan de consument oplegt voldoen aan de regels op dit vlak. Zo bent u verplicht de consument vooraf te wijzen op het bestaan van de voorwaarden. Evenals dat de bepalingen uit deze voorwaarden redelijk moeten zijn. Zou u hier niet aan voldoen, dan heeft de consument de mogelijkheid deze te vernietigen; een consument hoeft zich hier in zo’n geval niet aan te houden. Neem eens contact op met een advocaat in Enschede, om uw voorwaarden te laten toetsen.

Tot wanneer kan ik een telefonische aankoop annuleren?

Ik heb eerder een product via de telefoon besteld. Hier heb ik inmiddels spijt van. Kan ik zo’n telefonische aankoop nog terugdraaien?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis maakt het geen verschil of u een product in een fysieke winkel koopt, online bestelt of deze per telefoon afneemt. U heeft als consument het recht om de aankoop te annuleren. Standaard geldt hierbij een bedenktijd van veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat u het product ontvangt. Een advocaat in Enschede kan u helpen bij het annuleren van uw aankoop. U gebruikt hier het herroepingsformulier van de verkopende partij voor. Mocht u dit formulier niet kunnen vinden, dan kunt u zelf een brief opstellen. Laat u door een advocaat adviseren over de inhoud hiervan.

Aanbieder gebruikt keurmerken zonder toestemming, mag dit wel?

Onlangs heb ik een product gekocht in een webshop waar keurmerken getoond worden, waar deze partij helemaal geen recht op heeft. Mag dit wel en wat zijn mijn opties om de koop te annuleren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u beschrijft lijkt er sprake te zijn van onjuiste informatie. Deze informatie kan invloed hebben gehad op de aankoop die u in deze webshop deed. Met andere woorden; mogelijk had u het product niet gekocht, als de informatie niet getoond werd. In zo’n situatie heeft u het recht om de koop te annuleren en uw aankoopbedrag terug te vragen van de verkopende partij. Mocht een verkoper dit weigeren, dan kunt u juridische vervolgstappen overwegen. Laat u hierover adviseren door een advocaat in Enschede. Deze helpt u daarnaast bij het opstellen van een brief waarin u de verkoper vraagt de transactie te annuleren.

Kan ik na het zetten van mijn handtekening onder een overeenkomst uit?

Eerder sloot ik een overeenkomst met een zakenpartner. Ik ben er achteraf niet blij mee en wil deze weer stopzetten. Wat zijn mijn juridische opties hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft niet zonder meer de mogelijkheid om een gesloten overeenkomst eenzijdig stop te zetten. Houd rekening met de opzegtermijn die u gezamenlijk heeft afgesproken en opgenomen is in de voorwaarden bij deze overeenkomst. Er zijn situaties waarin het opzeggen wel eenzijdig en zonder de opzegtermijn in acht te nemen mogelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer een wederpartij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Een advocaat in Enschede kan u meer vertellen over het proces dat in zo’n situatie gevolgd moet worden.

Verzekeraar wil declaratie kosten niet uitkeren, wat nu?

Ik heb eerder een declaratie ingediend voor kosten voortkomend uit geleden schade. Nu wil de verzekeraar deze kosten niet uitkeren. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de casus die u beschrijft is het allereerst zaak om uit te zoeken, om welke reden de verzekeraar uw verzoek heeft afgewezen. Mogelijk vallen de kosten die u maakte als gevolg van de geleden schade niet binnen de dekking van uw polis. Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar vermoedt dat er sprake is van fraude. Mogelijk heeft u onvoldoende aan kunnen tonen dat de kosten gemaakt zijn om de schade te verhelpen. U kunt een bezwaar indienen bij de verzekeringsmaatschappij en onderling tot een oplossing proberen te komen. Levert dit niks op? Een advocaat in Enschede kan u ondersteunen bij een eventueel vervolg hierop.

Partij komt afspraken niet na, hoe om te gaan met ontstane schade?

Als gevolg van het niet nakomen van gemaakte afspraken heb ik schade geleden. Hoe kan ik het beste omgaan met deze situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van gemaakte afspraken met een andere betrokkene, kunt u deze schade terugvorderen. Belangrijk hierbij is dat eerst verschillende andere stappen doorlopen moeten worden. Zo moet u de betrokkene in staat stellen om de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Gebeurt dat opnieuw niet, dan stelt u deze in gebreke. Het kan best lastig zijn om te bepalen welke stappen er gezet moeten worden om de geleden schade gecompenseerd te krijgen. Een advocaat in Enschede kan u hierover adviseren.

We zijn uit elkaar, hoe verdelen we onze spullen?

Recent zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan. Voor ons is het nu zaak om de spullen te verdelen. Hoe pakken we dit op een slimme, efficiënte wijze aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het verdelen van de gezamenlijke bezittingen zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden. Een van deze aspecten is de manier waarop u in het verleden aan elkaar verbonden bent geweest. Bent u getrouwd, waren u en uw ex-partner een geregistreerd partner van elkaar of was er sprake van een samenlevingsovereenkomst? Het is bepalend voor hetgeen onder de gezamenlijke bezittingen valt. Een advocaat in Enschede kan met u meekijken, wanneer u wilt weten hoe u uw bezittingen verdeelt nadat u uit elkaar bent gegaan.

Boom staat er dicht op ons terrein, wat te doen?

Eerder hebben mijn buren een nieuwe boom in hun tuin geplant. Ik maak mij zorgen, de boom kan voor schade aan ons terrein zorgen. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een situatie waarin het allereerst zaak is om te achterhalen of uw buren zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de boom op tenminste twee meter van uw terrein moet staan. Is dat niet het geval, dan kunt u de buren verzoeken de boom te verwijderen. Let op, er zijn uitzonderingen waarin het planten van bomen binnen twee meter van andermans terrein is toegestaan. Mogelijk staat uw gemeente dit uw buren toe. Schakel een advocaat uit Enschede in om met u mee te denken.

Mag ik de huur van mijn huurwoning verhogen?

Ik vind dat een huurder momenteel te weinig betaalt voor mijn woning. Kan ik de huur van het huis zelfstandig verhogen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk om de huur van een woning naar eigen idee te verhogen. U dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, die bescherming biedt aan uw huurders. Dit betekent onder meer dat de huurprijs slechts eenmaal per jaar kan worden verhoogd door een verhuurder. Ook dient u hierbij rekening te houden met het maximale percentage waarmee u deze verhoogt. Dat percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Een advocaat in Enschede kan u meer vertellen over de rechten die u als verhurende partij heeft.

Mijn buurman heeft mijn plant vergiftigd, wat kan ik doen?

Mijn buurman heeft schoonmaakazijn bij mijn planten gegoten. Hij vindt ze niet mooi. Wat kan ik hiertegen doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Probeer bij een ruzie met een buurman of -vrouw eerst in gesprek te gaan om samen tot een oplossing te komen. Mocht dat niet voldoende werken of mocht het conflict al geëscaleerd zijn, dan kunt u de hulp van een advocaat in Enschede overwegen. Een advocaat helpt u uw positie te bepalen in het conflict, om op basis daarvan vast te stellen of de gang naar de rechter voor u interessant is. Ook kan een advocaat u meer informatie geven over de wijze waarop u voldoende bewijs verzamelt om uw punt helder te maken bij een rechtsgang. 

Kan ik een kamer verhuren aan een familielid?

Voor zijn studie zoekt een neef een kamer in mijn stad. Mag ik een kamer in mijn huis te huur aanbieden? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis staat het u vrij om familie, maar ook mensen buiten uw familie in huis te nemen. Bij het verhuren van kamers is het belangrijk vooraf na te gaan, welke gevolgen dit heeft voor uw financiële situatie. Extra inkomsten uit de verhuur van kamers moeten worden opgegeven bij de fiscus. Dit kan betekenen dat uw toeslagen of bijvoorbeeld uitkering verlaagd worden. Over het algemeen gebeurt dit achteraf, waardoor u te veel ontvangen toeslagen terug moet betalen. Ook dient u te voldoen aan het huurrecht. Een advocaat in Enschede kan u hierbij op weg helpen.  

Mag ik voor een concurrent van mijn werkgever gaan werken?

Ik overweeg te solliciteren op een uitdagende functie bij een concurrent van mijn huidige werkgever. Mag dit eigenlijk wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis staat het u vrij om voor iedere werkgever binnen en buiten de branche waarin u momenteel werkzaam bent te gaan werken. Er kan sprake zijn van een schriftelijk vastgelegde afspraak met de werkgever, waarin is opgenomen dat u niet voor concurrenten binnen dezelfde branche mag werken. In dat geval kunt u hier niet solliciteren. Let wel, dergelijke afspraken moeten met wederzijdse toestemming zijn vastgelegd. Daarbij is het vastleggen van deze afspraken alleen mogelijk, wanneer er sprake is van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en wanneer u meerderjarig bent. Plan een gratis adviesgesprek in met een advocaat in Enschede, wanneer u meer informatie wenst over uw rechten.

Welke advocaat kan mij de gewenste juridische hulp bieden?

Ik vind het best lastig om een geschikte advocaat in Enschede te vinden. Hoe kunnen jullie mij hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op deze website bieden we u een handige zoekmachine voor advocaten aan. De zoekmachine helpt u een advocaat in Enschede te vinden, welke ervaring heeft in het juiste expertisegebied. Er zijn verschillende expertisegebieden die van elkaar onderscheiden kunnen worden. Denk aan conflicten met de overheid of bijvoorbeeld politie en justitie. Zoek naar een advocaat wiens expertisegebied goed past bij de juridische kwestie die u voor wilt leggen. Sommige advocaten hebben ervaring met zaken in verschillende expertisegebieden. U vindt hier meer informatie over op het profiel van de advocaat.

Mag ik zelf een advocaat zoeken?

Ik hoorde dat je in Nederland de mogelijkheid hebt om zelf een advocaat te zoeken. Ook als een verzekeraar zelf een advocaat aandraagt. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is heel gebruikelijk dat een verzekeringsmaatschappij zelf een advocaat aandraagt, wanneer u een verzoek indient voor juridische hulp. U bent echter niet verplicht de hulp van de aangedragen advocaat te accepteren. In Nederland heeft u een vrije advocaatkeuze. Met toestemming van uw verzekeringsmaatschappij mag u zelf een advocaat in Enschede zoeken. Dit biedt het voordeel dat u een ervaren advocaat kunt zoeken wiens expertisegebied goed past bij uw zaak. Het vragen van toestemming aan uw verzekeraar is slechts een administratief proces. Het recht op een vrije advocaatkeuze maakt dat uw verzekeraar zo’n verzoek niet mag weigeren.

Kan ik in beroep gaan als ik het oneens ben met de gemeente?

De gemeente heeft een beslissing genomen waar ik het volledig oneens mee ben. Kan ik in beroep gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Iedere burger heeft het recht om binnen zes weken nadat een overheidsinstantie een beslissing genomen heeft, in beroep te gaan tegen die beslissing. Het kan bijvoorbeeld gaan om een afgewezen vergunningsaanvraag. In beroep gaan betekent dat u uw bezwaren schriftelijk met uw contactpersoon bij uw gemeente deelt. Informatie hierover vindt u vaak in de brief die de gemeente u gestuurd heeft met haar beslissing. Om uw bezwaren correct en helder te verwoorden, kan de hulp van een advocaat uit Enschede wenselijk zijn. Deze kan met u meekijken en u waar nodig van advies voorzien. De gemeente zal over het algemeen binnen zes weken, maar uiterlijk binnen twaalf weken reageren.

Mogen mijn werknemers voor een concurrent gaan werken?

Sommige medewerkers zijn ontevreden en willen bij een concurrent gaan werken. Kan ik ze dit verbieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is voor werkgevers bijzonder lastig om werknemers ervan te weerhouden voor een concurrent te gaan werken. In de wet is vastgelegd dat zo’n verbod alleen kan worden opgelegd aan meerderjarige medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt dat zo’n restrictie schriftelijk moet zijn vastgelegd en dat beide partijen dit erkennen. Het is dus niet mogelijk om eenzijdig als werkgever te bepalen dat een werknemer in vaste dienst niet bij concurrenten mag gaan werken. Het kan verstandig zijn om u te laten adviseren door een advocaat uit Enschede. Deze kan u meer vertellen over de opties die u als werkgever heeft.

Worden mijn toeslagen verlaagd bij de verhuur van kamers?

Om financieel wat ruimer te zitten wil ik een aantal kamers verhuren. Welke gevolgen heeft dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van kamers in huis kan verschillende gevolgen hebben. Zo dient u allereerst te voldoen aan de regels en richtlijnen die zijn vastgelegd in het huurrecht. Daarbij dient u inkomsten aan te geven bij de aangifte inkomstenbelasting aan het begin van een nieuw jaar. De hoogte van uw toeslagen en bijvoorbeeld een eventuele uitkering wordt vastgesteld op basis van uw verzamelinkomen. Mogelijk moet u een deel van de ontvangen toeslagen terugbetalen, als blijkt dat uw inkomen flink is toegenomen door de verhuur van kamers. Laat een advocaat uit Enschede met u meekijken. Deze kan u er meer over vertellen.

Hoe kan ik een erfenis het beste aannemen?

Op internet las ik dat je een erfenis op twee manieren kan accepteren. Hoe kan ik de erfenis het beste aannemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het klopt dat er twee manieren zijn om een erfenis aan te nemen. Dit kan zuiver en beneficiair. De mate waarin u zicht heeft op de financiën van een overledene bepaalt vaak welke manier van het accepteren van een erfenis de meest verstandige is. Mocht u vermoeden dat iemand veel openstaande schulden heeft, dan is het raadzaam om de erfenis beneficiair aan te nemen. Zijn er nauwelijks schulden en veel bezittingen? In dat geval kunt u voor het zuiver aannemen van de erfenis kiezen. Laat u adviseren door een advocaat uit Enschede.

Kan ik eisen dat mijn ex-partner mij financieel onderhoud na een scheiding?

Mijn ex-partner verdiende veel meer dan dat ik deed. Kan ik eisen dat deze mij financieel onderhoud na onze scheiding?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Na een scheiding of het stopzetten van een geregistreerd partnerschap bent u allebei verplicht elkaar financieel te onderhouden. In de praktijk betekent dit dat degene met het hoogste inkomen een deel van de kosten van degene met het laagste inkomen op zich neemt. Een deskundige stelt vast hoe hoog dit bedrag maandelijks is. Wanneer degene die de betalingen ontvangt besluit samen te wonen met een nieuwe partner, dan stoppen deze betalingen. Let op, het gaat om de betalingen voor het levensonderhoud van een ex-partner. Betalingen voor het levensonderhoud van kinderen lopen vaak door. Een advocaat uit Enschede kan u meer vertellen over uw rechten.

Hoe snel wordt een verlofplan opgesteld als mijn kind in de gevangenis terechtkomt?

Onlangs is mijn kind veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hoe snel gaat men binnen de gevangenis over op het opstellen van een verlofplan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende factoren bepalen wanneer het verlofplan met uw kind wordt opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan diens gedrag in de gevangenis, het aantal beschikbare begeleiders, enzovoorts. Het opstellen van een verlofplan geeft een richtlijn voor het aantal keer dat uw kind met begeleid verlof mag. Houd er rekening mee, dat er aan dit verlofplan geen rechten ontleend kunnen worden. Het kan in de praktijk voorkomen dat uw kind de ene maand vaker met begeleid verlof gaat dan de andere maand. Raadpleeg een advocaat uit Enschede, wanneer u vindt dat uw kind niet eerlijk behandeld wordt.

Kan een buurman eisen dat ik een boom in de tuin snoei?

Mijn buurman vindt dat de boom in de tuin te groot is geworden. Kan deze eisen dat ik de boom snoei?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor het planten van een boom in de tuin geldt dat deze op minimaal twee meter van de erfgrens moet staan. Tevens mag de boom geen overlast en geen gevaarlijke situaties veroorzaken voor uw buren. Denk bij gevaarlijke situaties bijvoorbeeld aan een tak welke los aan de boom hangt, of bij overlast aan een flinke (groene) aanslag op het terras van de buren. Laat u adviseren door een advocaat uit Enschede, wanneer u twijfelt aan de wetmatigheid van de claim van uw buren.

De verhuurder dreigt mij uit huis te zetten. Kan dit wel?

Ik heb een brief van de verhuurder ontvangen, dat deze mij uit mijn woning wil zetten. Mag hij dit doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is het voor een verhuurder niet zonder meer mogelijk om een huurder uit een huurwoning te zetten. Er zijn verschillende andere methodes, die eerst ingezet zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een incassobureau, om via die weg de betalingsachterstand van een huurder betaald te kunnen krijgen. Ook kan een verhuurder aangeven, dat deze rente bij de huurder in rekening brengt om de misgelopen inkomsten te compenseren. Pas wanneer dit niet werkt, kan een rechter oordelen dat de verhuurder een uithuiszetting mag starten. Schakel een advocaat uit Enschede in om u bij te laten staan in zo’n situatie.

Wat te doen als mijn verzekeraar een declaratie niet uitbetaalt?

Ik heb het bericht gekregen dat mijn verzekeraar de door mij ingediende declaratie heeft afgewezen. Welke stappen kan ik zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een afwijzing van de door u ingediende declaratie kunt u allereerst om een toelichting van de verzekeraar vragen. Mogelijk verheldert deze toelichting, waarom de declaratie is afgewezen. Een verzekeraar kan hier verschillende redenen voor hebben. Mogelijk valt de declaratie onder uw eigen risico of buiten de dekking van uw polis, vermoedt de verzekeraar fraude, enzovoorts. Wanneer u de toelichting onvoldoende verhelderend vindt, kunt u een advocaat uit Enschede inschakelen. Deze kan u persoonlijk adviseren over de vervolgstappen die u kunt zetten en u hier tevens bij begeleiden. Zo verstevigt u uw positie en is de kans op het alsnog uitbetalen van de declaratie groter.

Staat het mij vrij de prijs van een dienst te verhogen na ondertekening van een overeenkomst?

Ik ben veel langer bezig met een klus, dan ik vooraf verwacht had. Mag ik de prijs ten opzichte van de prijs uit de overeenkomst nog verhogen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u door toedoen van de klant langer met een klus bezig bent dan u verwacht had, kunt u de prijs hiervan verhogen. Dit mag alleen, wanneer u de uitzonderingssituatie die voor u van toepassing is in de algemene voorwaarden opgenomen heeft. Ook dient u een klant altijd te wijzen op deze algemene voorwaarden. Wanneer u twijfelt of u de prijs tussentijds nog mag verhogen, kunt u de hulp van een advocaat uit Enschede inschakelen. Deze kan u van juridisch advies voorzien.

De fiscus geeft aan dat ik te veel zorgtoeslag heb ontvangen. Wat kan ik doen?

Volgens de fiscus is het bedrag aan ontvangen zorgtoeslag te hoog voor mijn inkomen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat moet ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de fiscus, kunt u hiertegen in beroep gaan. In beroep gaan betekent dat u uw bezwaar binnen zes weken na dagtekening van het besluit van de fiscus dient in te dienen bij de Belastingdienst. De fiscus heeft vervolgens zes tot twaalf weken de tijd om op uw bezwaar te reageren. Bent u het nog steeds niet eens met de herziene beslissing van de fiscus? In dat geval zou u een gerechtelijke procedure kunnen overwegen. Het is sterk aan te raden om vooraf advies in te winnen bij een advocaat uit Enschede.

Ik heb te maken met een wanbetaler. Welke stappen kan ik zetten?

Mijn klant betaalt niet, nadat ik de diensten al wel geleverd heb. Wat kan ik nu het beste doen om mijn geld te krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het inschakelen van een incassobureau kan een goede optie zijn, wanneer uw klant de rekening niet betaalt. Voordat u een incassobureau in kunt schakelen, dient u een schriftelijke aanmaning aan de klant te sturen. Daarbij is het gebruikelijk om voorafgaand aan zo’n herinnering eerst nog een herinnering per mail of telefonisch over te brengen. Mogelijk is de klant de rekening vergeten! Schakel een advocaat uit Enschede in, wanneer u juridisch advies wenst over uw rechten bij een niet-betalende klant.

Kan ik een verhuurder in gebreke stellen bij achterstallig onderhoud?

Ik zit al enige tijd met een lekkage in huis, die de verhuurder maar niet op komt lossen. Kan ik de verhuurder in gebreke stellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Heeft u meermaals melding gemaakt van achterstallig onderhoud aan uw huurwoning? In dat geval kunt u een verhurende partij in gebreke stellen. Een advocaat uit Enschede kan u hierbij helpen. Door samen een officiële ingebrekestelling aan de verhuurder te sturen, geeft u deze een laatste kans om het achterstallige onderhoud te herstellen. Let wel, dit kan alleen wanneer schade aan de huurwoning niet door uzelf veroorzaakt is. Een lekkage als gevolg van boorwerkzaamheden zal bijvoorbeeld niet door een verhuurder hersteld worden. Dit dient u zelf te doen.

Ik heb de tuinslang op de kat van de buren gericht. Zij dreigen nu met een aangifte. Wat nu?

Ik werd er geïrriteerd van, dat de kat van de buren in onze tuin zat. Toen ik de tuinslang op de kat gericht had, dreigden de buren aangifte te doen. Loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De rechter zal bij een eventuele rechtszaak beoordelen welk letsel de kat opgelopen heeft. Op basis daarvan zal, wanneer er sprake blijkt te zijn van dierenmishandeling, in veel gevallen een taakstraf worden opgelegd. Naast dierenmishandeling is ook dierenverwaarlozing vastgelegd in de Wet Dieren uit 2013. Mocht u zich voor de rechter moeten verantwoorden, dan kan een advocaat uit Enschede u bijstaan met advies.

Tot hoever kijkt men terug bij een VOG-aanvraag?

Ik moet een VOG aanvragen om een nieuwe baan te kunnen krijgen. Tot hoever kijkt men bij zo’n aanvraag terug op mijn strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van uw leeftijd, hoe ver men bij een VOG-aanvraag terug zal kijken op uw strafblad. Wanneer u niet ouder bent dan 22 jaar, kijkt men in de basis tot twee jaar terug. Personen van 23 jaar en ouder hebben te maken met een termijn van vier jaar. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze richtlijnen. Zo worden ernstige gewelds- en zedenmisdrijven altijd op uw Verklaring Omtrent Gedrag vermeld. Daarbij kijkt men verder terug bij een functie met strenge integriteitseisen. Een advocaat uit Enschede kan u meer vertellen over het aanvraagproces rond een VOG.

Heeft mijn kind altijd recht op een deel van de erfenis?

Via een vriend hoorde ik, dat ik niet volledig zelf kan beslissen hoe ik de erfenis verdeel. Klopt deze informatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Kinderen hebben na uw overlijden recht op een legitieme portie van de erfenis. Deze legitieme portie wordt uitgedrukt in een geldbedrag. Alles boven deze legitieme portie kunt u naar eigen inzicht verdelen. Het is belangrijk om deze verdeling vast te laten leggen in uw testament, welke wordt opgesteld bij de notaris. Een testament welke u zonder notaris heeft opgesteld is normaliter niet rechtsgeldig. Mocht uw kind instemmen met een onterving, dan heeft deze niet langer recht op een legitieme portie. Meer weten over het verdelen van uw erfenis? Schakel een advocaat uit Enschede in, om u hierover te laten adviseren.

Ik ben ontslagen op staande voet, mag dit?

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, omdat deze ontevreden was. Is dit toegestaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever kan u enkel op staande voet ontslaan, wanneer voldaan wordt aan drie voorwaarden. Zo moet er een dringende reden zijn, moet deze reden direct kenbaar aan u worden gemaakt en moet het ontslag onverwijld gegeven worden. Dat wil zeggen dat u direct ontslagen moet worden, nadat een leidinggevende u op de hoogte heeft gebracht van de reden hiervoor. Hier mag geen periode van meerdere dagen tussen zitten. Een advocaat uit Enschede kan u bijstaan, als u vindt dat u ten onrechte ontslagen bent.

Veroordeling bij lichte klap zonder verwondingen?

Ik heb iemand anders een lichte klap gegeven. Dit slachtoffer heeft hier geen verwondingen aan opgelopen. Ben ik strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet per definitie noodzakelijk dat een slachtoffer zichtbaar letsel heeft, om veroordeeld te worden voor mishandeling. Ook pijn kan een reden zijn om u te veroordelen. Daarbij kunnen verklaringen van getuigen in uw nadeel werken. Door een advocaat uit Enschede in te schakelen, verstevigt u uw positie bij een eventuele rechtszaak. Houd er rekening mee, dat een veroordeling voor mishandeling zal worden opgenomen op uw strafblad.