Advocaat Almelo - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

8 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Van Veenendaal
Advocaat Van Veenendaal

Advocatenkantoor Van Veenendaal

12 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

13 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Cassese
Advocaat Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

2 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELAdvocaat Almelo - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een advocaat uit Almelo en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Almelo kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Waarom een advocaat Almelo?

In conflictsituaties probeert u in eerste instantie zelf tot een oplossing te komen met de betrokken partijen. Vaak blijkt dat praten alleen onvoldoende werkt om conflicten op te lossen. Raadpleeg een advocaat in Almelo om u juridisch te laten adviseren over uw positie in een conflict en de eventuele vervolgstappen die u kunt overwegen. Het opstarten van een rechtszaak is daar een voorbeeld van. Niet altijd is een rechtszaak een goed idee. Het kan immers leiden tot hoge proceskosten, als u deze verliest. De zoekmachine op deze website helpt u een geschikte advocaat in Almelo te vinden, wiens ervaring aansluit op het expertisegebied waarbinnen uw zaak valt.


Hulp van advocaat in Almelo inschakelen

Een advocaat in Almelo inschakelen is niet alleen in conflictsituaties het overwegen waard. Zo kan een raadsman in Almelo u ook bijstaan tijdens een verhoor of bij een rechtszaak, die juist tegen u is aangespannen. Wat zijn uw rechten in beide situaties? Doet u er verstandig aan om op iedere vraag antwoord te geven? Enzovoorts. Een advocaat helpt u uw positie zo goed mogelijk te verdedigen, om op die manier toe te werken naar een zo gunstig mogelijke uitkomst van het verhoor of de rechtszitting. Een vierde voorbeeld van een situatie waarin een advocaat in Almelo hulp kan bieden, is bij het opstellen van een schriftelijk bezwaar. Mogelijk bent u het niet eens met een besluit van uw gemeente of de provincie.


Op zoek naar een geschikte advocaat

Het kan best lastig zijn om te bepalen welke advocaat in Almelo het meest geschikt is voor uw zaak. De zoekmachine op deze website maakt dit makkelijker voor u. De zoekmachine beschikt over verschillende filters, waarmee u de mogelijkheid heeft om naar advocaten te zoeken die veel ervaring hebben met specifieke expertisegebieden. Denk bijvoorbeeld aan letselschade, politie en justitie of familie en scheiden. Op de profielpagina’s van de verschillende advocaten leest u meer over hun ervaring. Ook vindt u er informatie over de talen waarin zij hun diensten aanbieden. Sommige advocaten in Almelo zijn niet alleen de Nederlandse taal machtig, maar spreken ook een vreemde taal.


Bekostiging van hulp advocaat in Almelo

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, hoeft u de kosten voor de hulp van een advocaat in Almelo niet zelf te betalen. De kosten worden vergoed door uw verzekeraar. Een verzekeraar kan u een advocaat aandragen, wanneer u om juridische hulp vraagt. De vrije advocaatkeuze in Nederland maakt dat u deze hulp niet hoeft te accepteren. Het alternatief is zelf op zoek gaan naar een geschikte advocaat in Almelo. Let op, u dient de verzekeringsmaatschappij vooraf om toestemming te vragen. Doet u dit niet, dan worden de kosten voor de hulp van een advocaat in Almelo niet vergoed.


Plan een gratis kennismakingsgesprek in

Iedere advocaat in Almelo op deze website biedt u een gratis kennismakingsgesprek aan. U kunt het kennismakingsgesprek aanvragen via de profielpagina’s van de verschillende advocaten. Het kennismakingsgesprek stelt u in staat om te kijken of er een klik is met de advocaat, welk vervolgtraject deze voorstelt en wat de kosten daarvan zullen zijn. Het voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent.

Vraag en antwoord

Advocaat Almelo - Wat moet ik doen als mijn buren hun radio dagelijks hard aan hebben staan?

Regelmatig hoor de radio van mijn buren in huis. Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt; het stoort mij enorm. Welke stappen kan ik zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u hinder ondervindt van uw buren of andere omwonenden is het allereerst aan te raden een gesprek met hen te voeren. Mogelijk zijn zij zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Mocht dit onvoldoende helpen, dan zou u zich tot een verhuurder of de gemeente kunnen wenden. Ook het inwinnen van informatie bij een advocaat in Almelo kan slim zijn. Een advocaat in Almelo vertelt u meer over de wijze waarop u kunt laten vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van overlast.

Advocaat Almelo - Kan ik rente eisen over te laat uitbetaald salaris?

Ik heb mijn salaris deze maand een paar weken te laat ontvangen. Kan ik rente eisen over de schuld die in deze periode ontstaan is?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als werknemer heeft u het recht, dat uw werkgever uw salaris volledig en op tijd aan u uitkeert. Mocht een werkgever daar niet in slagen, dan kunt u de salarisuitbetaling vorderen. Het is verstandig zo’n vordering samen met een advocaat in Almelo uit te werken. Deze kan u namelijk meer vertellen over de componenten waaruit een dergelijke vordering wordt opgebouwd. Een van deze componenten is een wettelijke rente. Daarnaast maakt u mogelijk aanspraak op een wettelijke verhoging. Een wettelijke verhoging kunt u zien als een soort boete, die de werkgever aan u verschuldigd is.

Advocaat Almelo - Mijn verhuurder verhoogt de prijs plotseling, mag dit wel?

Ik ontving gister een brief van mijn verhuurder, dat deze voornemens is de prijs van de huurwoning vanaf komende maand te verhogen. Mag dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder heeft niet het recht om de prijs van een huurwoning op zo’n korte termijn te verhogen. Er moeten altijd minimaal twee maanden zitten tussen de bekendmaking van de aanstaande verhoging van de huurprijs en het moment waarop deze verhoging ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Kiest een verhuurder ervoor om deze verhoging al eerder door te voeren, dan hoeft u dit als huurder niet te accepteren. Schakel een advocaat in Almelo in, wanneer er als gevolg hiervan discussies of conflicten met de verhuurder ontstaan. Een advocaat in Almelo vertelt u meer over de te volgen procedure.

Advocaat Almelo - Wie is verantwoordelijk voor het legen van de dakgoten van een huurwoning?

Buiten begint het herfstachtig te worden; ik wil de dakgoten legen om lekkages en verstoppingen te voorkomen. Wie is verantwoordelijk voor het legen hiervan bij een huurwoning?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een huurwoning is een verhurende partij verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud aan het pand. Vaak leest u hier meer over terug in het contract wat u met de verhuurder overeengekomen bent. Een verhuurder dient het gewenste onderhoud binnen een redelijke termijn uit te voeren en is verantwoordelijk voor reparaties van schade, voortkomend uit te laat uitgevoerd onderhoud. Schakel een advocaat in Almelo in, wanneer een verhuurder u (onterecht) aanwijst als verantwoordelijke voor het uitvoeren van onderhoud aan de woning. Een advocaat in Almelo kan u meer vertellen over uw rechten in zo’n geval.

Advocaat Almelo - Verhuurder failliet, moet ik direct de woning uit?

Ik heb onlangs bericht gehad dat mijn verhuurder failliet is gegaan. Moet ik de woning nu direct verlaten, of mag dat niet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een van de uitzonderingen voor het eenzijdig beëindigen van een huurovereenkomst is het faillissement van de verhurende partij. Men hoeft in zo’n geval niet naar de rechter om de overeenkomst stop te kunnen zetten. Wanneer u verzocht wordt de woning te verlaten bent u dat in zo’n geval verplicht. Het is verstandig vooraf na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een faillissement. Mogelijk wordt het onterecht als reden gebruikt door de verhurende partij. Een advocaat in Almelo kan u hierin ondersteunen en u meer informatie geven over uw rechten als huurder van de woning.

Advocaat Almelo - Werkgever verbiedt mij voor een concurrent te werken, wat nu?

Van mijn werkgever heb ik te horen gekregen dat ik niet voor een concurrent mag gaan werken. Wat moet ik nu doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw werkgever heeft doorgaans niet het recht om het u te verbieden, voor een concurrent te gaan werken. Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste hierbij is het feit, dat u een dergelijke afspraak met wederzijds instemmen moet hebben vastgelegd. Een werkgever kan u niet eenzijdig verbieden voor een concurrent aan de slag te gaan. Een advocaat in Almelo kan samen met u bekijken, of de werkgever in zijn recht staat. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, kunt u solliciteren bij een concurrent. Uw huidige werkgever zal geen kans maken bij een mogelijk juridisch vervolg. 

Advocaat Almelo - Ik wil schade aan mijn eigendommen vergoed krijgen, hoe pak ik dit aan?

Een vriend heeft schade aan mijn eigendommen veroorzaakt, maar weigert deze schade nu te vergoeden. Wat kan ik het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft de mogelijkheid te eisen dat de veroorzaker van schade deze schade herstelt of vergoedt. Een advocaat in Almelo kan u hierbij helpen. Belangrijk is voornamelijk dat u aan kunt tonen, dat deze partij de schade aan uw eigendommen veroorzaakt heeft. Dat is niet altijd even gemakkelijk, als u bijvoorbeeld geen camerabeelden heeft. In plaats van camerabeelden kunnen ook berichten die aan u gestuurd zijn of bijvoorbeeld getuigenverklaringen uw positie en eis ondersteunen. Overigens geldt dat het verstandig kan zijn om allereerst na te gaan of de ontstane schade vergoed wordt door de verzekeraar. In het bijzonder, wanneer de schade niet opzettelijk veroorzaakt is.

Advocaat Almelo - Kan ik extra inkomen genereren door kamers te verhuren?

Mijn inkomen is wat lager geworden, doordat ik minder werk. Nu wil ik dit compenseren door kamers thuis te verhuren. Mag dit? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft de mogelijkheid om kamers in uw woning te huur aan te bieden, om op die manier extra inkomen te genereren. Houd er rekening mee, dat er regels gelden voor het verhuren van ruimtes in huis. U dient te voldoen aan het huurrecht. Zo moet er onder andere een huurovereenkomst worden opgesteld. Het is sterk aan te raden om een gratis adviesgesprek in te plannen met een advocaat in Almelo. Het biedt u de mogelijkheid uw voornemen voor te leggen en samen met de advocaat te kijken, aan welke plichten u moet voldoen als verhuurder. 

Advocaat Almelo - Heeft mijn verdachte kind recht op een advocaat?

Mijn kind wordt verdacht van het plegen van een misdrijf. Heeft hij recht op een advocaat tijdens het verhoor door de politie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw minderjarige kind heeft altijd recht op een advocaat, wanneer deze verhoord wordt door de politie. Bij een minderjarige biedt een advocaat uit Almelo een andere vorm van ondersteuning, dan bij een meerderjarige verdachte. In die zin, dat een advocaat voorafgaand aan zo’n verhoor advies kan geven over hetgeen een minderjarige verdachte kan delen tijdens het verhoor. Ook zal een advocaat de verklaring van de verdachte doornemen, voordat deze ondertekend wordt. Zo worden fouten in het dossier voorkomen. Gebruik de zoekmachine op deze website om een advocaat in Almelo te vinden voor uw kind.

Advocaat Almelo - Mijn verzekeraar betaalt mijn declaratieverzoek niet uit, wat nu?

De verzekeraar weigert mijn declaratieverzoek aan mij uit te keren. Wat kan ik nu het beste doen, want dit is een grote kostenpost?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een conflict met de verzekeraar is het zaak om uit te zoeken, wat maakt dat de verzekeraar het declaratieverzoek weigert. Voorbeelden van redenen kunnen zijn: niet of te laat betaalde premies, een declaratieverzoek die niet binnen de dekking van uw polis valt, kosten die onder het eigen risico vallen, enzovoorts. Een advocaat uit Almelo kan u helpen. Ook kan de advocaat bemiddelend optreden om het conflict tussen u en de verzekeraar op te lossen. Zelf zou u de polisvoorwaarden nog eens na kunnen kijken, om te zien of de gedeclareerde schade onder uw dekking valt.

Advocaat Almelo - Verlaagt de overheid mijn toeslagen als ik kamers verhuur?

Op dit moment overweeg ik een aantal kamers bij mij thuis te verhuren. Loop ik hierbij het risico mijn toeslagen kwijt te raken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een van de risico’s van het verhuren van kamers in huis, is het feit dat de overheid uw toeslagen verlaagt. De toeslagen zijn gebaseerd op uw totale inkomen. Belangrijk hierbij is u te beseffen dat de toeslagen als voorschot aan u worden uitgekeerd. Dit betekent dat wanneer uw inkomen stijgt, u mogelijk een deel van de toeslagen moet terugbetalen volgend jaar. Naast uw toeslagen kan ook een eventuele uitkering verlaagd worden als u inkomen genereert met de verhuur van kamers. Laat u meer vertellen over de mogelijke gevolgen van een kamer verhuren door een advocaat uit Almelo.

Advocaat Almelo - Mijn vergunningaanvraag is afgewezen, wat kan ik doen?

Ik heb een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning. De gemeente heeft deze afgewezen, wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing van uw gemeente. Hierbij dient u er rekening mee te houden, dat dit binnen zes weken na de beslissing van de gemeente gedaan moet zijn. Dient u het bezwaar later in, dan wordt deze normaliter standaard afgewezen. Uw gemeente heeft na het indienen van het bezwaar nogmaals zes weken de tijd om hier een uitspraak over te doen. Een volgende stap is een gang naar de rechter. Zowel bij het indienen van het bezwaar als bij een eventuele rechtszaak kan de hulp van een advocaat uit Almelo wenselijk zijn.

Advocaat Almelo - Moet ik mijn ex-partner financieel onderhouden na een echtscheiding?

Ik ben onlangs van mijn ex-partner gescheiden. Ben ik nu verplicht haar financieel te onderhouden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Na een echtscheiding of het stopzetten van een geregistreerd partnerschap bent u inderdaad verplicht elkaar financieel te onderhouden. Wanneer u veel meer verdient dan uw ex-partner betaalt u maandelijks een vast bedrag om uw ex-partner te ondersteunen in diens levensonderhoud. Daar kunnen kosten bovenop komen voor het levensonderhoud van uw kinderen, wanneer zij bij uw ex-partner verblijven. Raadpleeg een advocaat uit Almelo, wanneer u twijfelt over uw verplichting om maandelijks geld over te maken naar uw ex-partner. Deze kan u meer vertellen over de rechten en plichten die u heeft tegenover uw ex-partner.

Advocaat Almelo - Wat kan ik het beste doen als een huurder de huur niet betaalt?

Een van mijn huurders betaalt de huur inmiddels al vier maanden niet meer. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het voor verhuurders niet mogelijk om een huurder zelf uit de huurwoning te zetten. Hier heeft men altijd toestemming van een rechter voor nodig. Wel kan een verhurende partij rente in rekening brengen over de niet betaalde huur. De hoogte van deze rente is wettelijk vastgelegd en geldt voor alle schuldeisers. Raadpleeg eens een advocaat uit Almelo, om te kijken of het in uw situatie verstandig is om een rechtszaak aan te spannen. Ook kan de advocaat u advies geven over mogelijke alternatieven.

Advocaat Almelo - Waarop moet ik letten bij het plaatsen van een schutting?

Zijn er bepaalde regels of wetten waaraan ik mij moet houden bij het plaatsen van een schutting?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het plaatsen van een schutting zijn er enkele factoren om rekening mee te houden. Zo is het allereerst belangrijk om onderscheid te maken tussen een schutting aan de voorzijde en aan de achterzijde. De schutting aan de achterzijde mag bijvoorbeeld maximaal twee meter hoog zijn. Daar waar een schutting aan de voorzijde een maximum hoogte heeft van een meter. Een advocaat uit Almelo kan juridisch advies geven over de regels die gelden voor het plaatsen van een schutting of een soortgelijke afscheiding tussen uw terrein en dat van uw buren.

Advocaat Almelo - Een bedrijf brengt hogere kosten in rekening. Mag dit wel?

Onlangs heb ik een bedrijf ingeschakeld voor het uitvoeren van een klus bij mij thuis. De kosten vallen hoger uit. Mag dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In sommige gevallen is het voor bedrijven lastig om op voorhand te berekenen, wat de exacte kosten zullen zijn voor een klus. Het staat bedrijven in zo’n situatie vrij, de kosten op basis van nacalculatie bij een klant in rekening te brengen. Althans, als het bedrijf hier een bepaling voor heeft opgenomen in de algemene voorwaarden. Tevens moet een klant akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden. Iets wat vaak gebeurt bij het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst. Heeft u het gevoel benadeeld te zijn? Raadpleeg in dat geval een advocaat uit Almelo.

Advocaat Almelo - Mag ik een werknemer inzetten op een andere plek in de organisatie?

Ik vind dat een werknemer slecht functioneert in zijn huidige rol. Kan ik hem een andere rol geven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om een werknemer in te zetten op een andere plek binnen de organisatie. Controleer vooraf of in de CAO waaronder uw bedrijf valt een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Het versterkt uw positie. Een werknemer heeft het recht om de wijziging van rol te weigeren, als niet van hem of haar verwacht kan worden dat deze rol naar behoren wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat iemands achtergrond niet goed past bij de rol waarvoor u iemand in wil zetten. Schakel een advocaat uit Almelo in, wanneer een werknemer de wijziging om andere redenen weigert. De advocaat kan u adviseren over de te zetten stappen.

Advocaat Almelo - Mijn collega’s pesten mij met mijn gewicht. Wat kan ik doen?

Mijn collega’s maken regelmatig opmerkingen over mijn gewicht. Ik vind dit heel vervelend. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u het idee heeft gepest te worden, kunt u dit melden bij uw werkgever. Veel werkgevers werken met een vertrouwenspersoon, waardoor u niet direct naar uw leidinggevende hoeft te stappen. Een werkgever is verplicht uw klacht serieus te behandelen en verder uit te zoeken of dit gegrond is. Doet een werkgever dit niet, dan kunt u advies inwinnen bij een advocaat uit Almelo. Deze kan u meer vertellen over de opties die u heeft om het pesten te laten stoppen. In het ergste geval kunt u naar de politie stappen.

Advocaat Almelo - Dit is de tweede maand dat ik geen loon heb ontvangen. Wat moet ik doen?

Ik heb inmiddels al twee maanden geen loon ontvangen. Hoe kan ik mijn werkgever dwingen mijn loon alsnog uit te betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw werkgever uw loon niet uitbetaalt, dient u deze een schriftelijke herinnering toe te sturen. In deze herinnering verzoekt u de werkgever uw loon alsnog uit te betalen. Houd er rekening mee, dat u dit binnen vijf jaar moet doen. Zou u hier lang mee wachten, dan verjaart uw recht om een verzoek te doen tot het uitbetalen van uw loon. Mocht uw werkgever opnieuw geen uitbetaling doen, dan kunt u naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter verplicht uw werkgever vervolgens om het loon aan u uit te keren. Het is sterk aan te raden een advocaat uit Almelo in de arm te nemen, wanneer u een stap naar de rechter overweegt.

Advocaat Almelo - Na aankoop van een nieuw huis blijkt er lekkage te zijn. Wie lost dit op?

We zijn bezig ons nieuwe huis opnieuw te schilderen. Achter het bestaande behang blijkt een lekkage te zitten. Wie moet dit oplossen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als kopende partij heeft u bij de aankoop van een woning een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u de woning voorafgaand aan het ondertekenen van de leveringsakte moet controleren op gebreken. De verkopende partij heeft vervolgens de tijd nodig om deze gebreken op te lossen. Tegelijkertijd dient de verkopende partij bekende gebreken altijd te melden. Wanneer lastig vast te stellen is of een lekkage al voor de verkoop bekend was bij de verkopende partij, dient een rechter dit te bepalen. Voordat u een rechtszaak start, is het raadzaam advies in te winnen bij een advocaat uit Almelo.

Advocaat Almelo - Tot wanneer heb ik de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen een straf?

De rechter heeft uitspraak gedaan, maar ik ben het niet eens met de opgelegde straf. Tot wanneer kan ik in hoger beroep gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Standaard heeft u tot 14 dagen na de uitspraak van de rechter de tijd om in hoger beroep te gaan. Soms wordt gedacht dat het voldoende is om dit kenbaar te maken tijdens de zitting. Dit is echter niet het geval. U dient het hoger beroep via de officiële weg in te dienen bij de rechtbank. Een advocaat uit Almelo kan u hierbij helpen. Ook kan de advocaat een inschatting maken van uw kans van slagen bij een hoger beroep.

Advocaat Almelo - Ik word verdacht van het duwen van iemand anders. Loop ik het risico op een straf?

Bij een kleine vechtpartij tijdens het uitgaan heeft iemand gezien dat ik een betrokkene geduwd heb. Welke risico’s loop ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is van verschillende factoren afhankelijk, of u moet vrezen voor een straf na het duwen van anderen. Een rechter zal kijken naar uw betrokkenheid bij de vechtpartij en het letsel beoordelen wat een slachtoffer als gevolg van uw handelen opgelopen heeft. Op basis hiervan wordt bepaald hoe hoog uw straf wordt. Wanneer er geen sprake is van letsel, zal de kans op een straf klein zijn. Laat u bijstaan door een advocaat uit Almelo tijdens de rechtszaak.

Advocaat Almelo - Ik word verdacht van diefstal, maar weet van niks. Wat nu?

Bij een supermarkt hing een bord dat producten gratis konden worden meegenomen. Ik heb dit gedaan. Nu ontving een brief dat ik verdacht word van winkeldiefstal. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ga er altijd vanuit, dat spullen in geen geval gratis zijn. Ook niet wanneer er een bord boven de producten hangt in de winkel. De kans is groot, dat u de producten enkel gratis krijgt bij besteding vanaf een bepaald bedrag of bij het kopen van gerelateerde producten. Wanneer u verdacht wordt van winkeldiefstal, zal de rechter beoordelen of u had kunnen weten dat deze spullen niet gratis waren. Wanneer dit het geval is, kunt u veroordeeld worden. Het kan raadzaam zijn om u voor zo’n rechtszitting te laten adviseren door een advocaat uit Almelo.

Advocaat Almelo - Wat staat er in een echtscheidingsplan?

Nu mijn vrouw en ik uit elkaar gaan, moeten we een echtscheidingsplan opstellen. Waarmee moeten we rekening houden bij het opstellen hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het echtscheidingsplan helpt u te voorkomen dat er in de komende jaren ruzies ontstaan. In dit document legt u precies vast hoe wordt omgegaan met gemeenschappelijke bezittingen. Denk bijvoorbeeld aan uw financiële bezittingen, een auto of de woning. U kunt besluiten dat een van u de ander uit de woning koopt, zodat deze hier kan blijven wonen. Ook het verkopen van de woning en het verdelen van de opbrengst is een optie. Naast een echtscheidingsplan kan ook het opstellen van een ouderschapsplan raadzaam zijn. Een advocaat uit Almelo kan u hierover adviseren. Een ouderschapsplan is aan te raden wanneer u kinderen heeft jonger dan 18 jaar.

Advocaat Almelo - Mijn verzekeraar betaalt mijn claim niet (volledig). Wat nu?

Ik heb een claim ingediend bij mijn verzekeraar. Nu heb ik te horen gekregen, dat de claim niet volledig betaald wordt. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er kunnen voor een verzekeraar verschillende redenen zijn om uw claim niet (volledig) aan u toe te kennen. Mogelijk heeft u uw premie niet betaald, of is de verzekeraar het oneens met de hoogte van uw claim. U kunt in zo’n geval in gesprek gaan met de verzekeraar, om tot een oplossing te komen. Mocht u dit lastig vinden, dan kan een advocaat uit Almelo u helpen.

Advocaat Almelo - Welke opties heb ik, als ik mijn kind wil onterven?

Ik zie mijn kind nauwelijks meer en heb er geen contact mee. Kan ik mijn kind in dit geval onterven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland heeft u de mogelijkheid uw kind te onterven. Let er hierbij op, dat dit niet betekent dat een kind geen recht heeft op een erfenis. Ieder kind heeft recht op een zogenaamde legitieme portie. Dit is een deel van de financiële erfenis die u achterlaat. Kinderen hebben niet per definitie recht op fysieke voorwerpen uit uw inboedel. U dient de onterving van uw kind op te laten nemen in uw testament. Een advocaat uit Almelo kan u hierover persoonlijk adviseren.