Advocaat Roosendaal - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

8 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vethanayagam
Advocaat Vethanayagam

Linea Recta Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Langenberg
Advocaat Langenberg

Raetsluy Advocaten

1 ervaring van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wouters
Advocaat Wouters

Wouters & Wouters advocaten

4 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

1 ervaring van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELAdvocaat Roosendaal - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een advocaat uit Roosendaal en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Roosendaal kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Waarom een advocaat Roosendaal?

Het kan in verschillende situaties wenselijk zijn om ondersteuning te krijgen van een advocaat in Roosendaal. Mogelijk wilt u juridisch advies over de wijze waarop u een conflictsituatie het beste op kunt lossen. Ook wanneer u door de politie bent uitgenodigd voor een verhoor aangaande een strafbaar feit wat u gepleegd zou hebben, is de hulp van een raadsman in Roosendaal gewenst. Hetzelfde geldt voor een rechtszaak die tegen u is aangespannen. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte advocaat in Roosendaal te vinden. Hierbij is het voornamelijk van belang, dat de ervaring van een advocaat aansluit bij het deel van het Nederlands recht waarbinnen uw zaak valt.


Ondersteuning van een advocaat in Roosendaal

Een advocaat in Roosendaal kan uw belangen behartigen tijdens een verhoor op het politiebureau of bij een rechtszitting. Ook kan de advocaat juridisch advies geven of u bijstaan bij het opstellen van een schriftelijk bezwaar. Dat laatste is prettig, wanneer u het oneens bent met een besluit van uw gemeente of een andere overheidsinstelling. Als burger heeft u bij dergelijke besluiten altijd het recht om in beroep te gaan. Het is hierbij cruciaal, dat u goed beschrijft om welke reden u het niet eens bent met het genomen besluit. Mocht dit bezwaar worden afgewezen, dan kunt u vervolgstappen overwegen. Laat u door een advocaat in Roosendaal adviseren over het nut en de slagingskans daarvan.


Op zoek naar geschikte advocaat in Roosendaal

Zoals eerder genoemd, kunt u de zoekmachine op deze website gebruiken bij het zoeken naar een geschikte advocaat in Roosendaal. Een advocaat doet gedurende diens loopbaan vaak ervaring op met zaken in een specifiek deelgebied van het Nederlands recht; een expertisegebied. Denk bijvoorbeeld aan expertisegebieden als familie en scheiden, letselschade of kind en jeugd. Het is belangrijk dat de ervaring van de gevonden advocaat in Roosendaal past bij het type zaak wat u voor wilt leggen. De zoekmachine helpt u hierbij.


Financiële vergoeding via verzekeraar

Bent u verzekerd voor de kosten van juridische hulp via een advocaat in Roosendaal? Via een rechtsbijstandverzekering krijgt u in dat geval een financiële vergoeding aangeboden. Deze vergoeding dekt de volledige kosten van de aangevraagde juridische hulp. Als u bij de verzekeraar kenbaar maakt dat u juridische hulp nodig heeft, dan zal deze in veel gevallen zelf een advocaat aandragen. Voor vrijwel alle situaties geldt een vrije advocaatkeuze, wat wil zeggen dat u het recht heeft om zelf naar een advocaat te zoeken. Let op, u heeft hier wel toestemming en een opdracht voor nodig van de verzekeringsmaatschappij waar u de rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft.


Gratis kennismakingsgesprek met advocaat

Zodra u een geschikte advocaat in Roosendaal gevonden heeft, kunt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Dit doet u via de pagina van de gevonden advocaat. Dit eerste gesprek stelt u in staat om samen met de advocaat globaal een vervolgtraject samen te stellen. Ook kan de advocaat u alvast een indicatie geven van de kosten van zo’n vervolgtraject. Zo weet u precies wat u van het vervolg mag verwachten.

Vraag en antwoord

Advocaat Roosendaal - Ik wil een huurder uit mijn woning zetten, kan dit?

Bewoners klagen over de overlast die door een andere huurder veroorzaakt wordt. Kan ik deze huurder uit de woning zetten om de klachten te verhelpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als verhurende partij heeft u doorgaans het recht niet, om een bewoner eigenhandig uit de woning te zetten. U dient hiervoor langs de rechter te gaan. Het is aan de rechter om te bepalen of uw argumenten voldoende zwaarwegend zijn om de overeenkomst met de huurder per direct stop te kunnen zetten. Neem een advocaat in Roosendaal in de arm, wanneer u meer wilt weten over de procedure die u dient te volgen bij het uit een woning zetten van een huurder bij overlast.

Advocaat Roosendaal - Product is nu drie keer kapot gegaan, wat kan ik doen?

Zo’n anderhalf jaar terug kocht ik een product, wat nu al voor de derde keer defect is geraakt. Wat kan ik doen om mijn aankoopbedrag terug te krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als consument heeft u de mogelijkheid het aankoopbedrag terug te vragen bij een verkoper, wanneer een product meermaals defect is geraakt. U dient de verkoper tussendoor de mogelijkheid te bieden het product te herstellen. Ook moet een verkoper de kans hebben gekregen om te controleren of het product niet door uw eigen toedoen defect is geraakt. Een verkoper kan besluiten het product te vervangen voor een nieuw exemplaar. Wanneer een verkoper na meerdere defecten weigert het aankoopbedrag terug te storten, kunt u een advocaat in Roosendaal in de arm nemen.

Advocaat Roosendaal - Mag ik bij ieder bedrijf gaan werken, ook als mijn werkgever dit verbiedt?

Mijn werkgever heeft mij op het hart gedrukt niet bij concurrenten te gaan solliciteren. Het zou mij een hoge boete opleveren. Mag een werkgever mij zo’n boete opleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de meeste gevallen hebben werkgevers het recht niet om een boete op te leggen aan medewerkers binnen de organisatie, wanneer deze solliciteren op een functie bij een concurrent. Er zijn verschillende voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, om een verbod op te kunnen leggen. U moet over een contract voor onbepaalde tijd beschikken, meerderjarig zijn en daarbij zelf hebben ingestemd met zo’n verbod. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd. Een advocaat in Roosendaal helpt u, wanneer u ondanks deze voorwaarden toch een boete opgelegd krijgt.

Advocaat Roosendaal - Kan ik een kamer in een gehuurde woning verhuren?

Een goede vriend wil bij mij in huis komen wonen. Kan ik een ruimte in mijn huurwoning verhuren aan deze vriend? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet iedere verhuurder laat het toe, dat u ruimtes in de huurwoning te huur aanbiedt aan anderen. Zoek dit vooraf goed uit, door uw huurovereenkomst door te lezen. Een advocaat in Roosendaal kan u helpen dit uit te zoeken. Er zijn meer zaken om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat u zelf ook een schriftelijke huurovereenkomst aan dient te gaan met de huurder van de ruimte in uw woning. Daarbij dient u rekening te houden met een opzegtermijn van minimaal drie maanden, mocht u de verhuur van ruimtes in de huurwoning willen stoppen. 

Advocaat Roosendaal - Ik wil een boom planten, hoe ver moet deze bij de buren vandaan staan?

Het lijkt me mooi om een kastanjeboom in de achtertuin te hebben staan. Hoe ver moet deze bij het terrein van de buren vandaan staan? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het planten van een nieuwe boom geldt dat deze tenminste twee meter bij het terrein van de buren vandaan moet staan. Daarbij geldt bij het planten van bomen dat u deze op correcte wijze dient te onderhouden. Met andere woorden; de buren mogen geen onrechtmatige hinder ondervinden van uw boom. Daarbij mogen er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een onnodig groot risico op het afbreken van takken, die over het erf van de buren hangen. Raadpleeg een advocaat in Roosendaal, wanneer er discussies ontstaan over het planten van de boom in uw tuin of het onderhoud van de boom. 

Advocaat Roosendaal - Dekt een rechtsbijstandverzekering mijn juridische kosten?

De kosten van de hulp van een advocaat kunnen best hard oplopen. Worden deze kosten allemaal vergoed door mijn rechtsbijstandverzekering? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u voor het ontstaan van het juridisch conflict een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft, zullen de kosten volledig vergoed worden bij het inschakelen van een advocaat in Roosendaal. U kunt kiezen tussen een advocaat die door de verzekeraar wordt aangedragen en een advocaat die u zelf geselecteerd heeft. Het gebruik van de zoekmachine voor advocaten op deze website is hierbij aan te raden. Zo weet u zeker dat u een advocaat vindt met ervaring in de behandeling van zaken zoals de uwe. Om zelf een advocaat te mogen zoeken, heeft u toestemming van uw verzekeraar nodig. Dit is een administratief proces en het verzoek mag niet geweigerd worden. 

Advocaat Roosendaal - Wat betekent het als ik een erfenis beneficiair aanneem?

Iemand vertelde mij dat het slim is om een erfenis beneficiair aan te nemen. Wat is het verschil met het zuiver aannemen van een erfenis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een belangrijk verschil tussen het zuiver en beneficiair aannemen van een erfenis zit in het risico wat u als nabestaande loopt. Bij het beneficiair accepteren van erfenissen is dat risico het minimaal. Nadeel hiervan is dat u betaalt voor de hulp van een notaris. Mocht bij het inventariseren van de nalatenschap van een overledene blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan draait u hier niet persoonlijk voor op. Kiest u voor het zuiver aannemen van de erfenis, dan doet u dat wel. In dit geval neemt u namelijk alle schulden en bezittingen van de overledene over. Een advocaat uit Purmerend kan u helpen, wanneer u twijfelt tussen beide vormen van het aannemen van een erfenis.

Advocaat Roosendaal - Ik moet veel meer betalen dan vooraf afgesproken, wat nu?

De rekening die ik na het laten uitvoeren van werkzaamheden ontvangen heb is veel hoger dan afgesproken. Moet ik deze betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een rekening hoger uitvalt dan u op voorhand verwachtte, kunt u bezwaar maken bij de leverancier. Bespreek de situatie en leg uit waarom u vindt dat deze hogere prijs niet gerechtvaardigd is. Wanneer het niet direct lukt om tot een oplossing te komen, kunt u de algemene voorwaarden van de leverancier bekijken. Mogelijk zijn hier zogenaamde stelposten in opgenomen. Dit rechtvaardigt het verhogen van de prijs door de leverancier. Vindt u deze stelposten niet terug in de voorwaarden? Een advocaat uit Roosendaal kan u in dat geval verder helpen.

Advocaat Roosendaal - Wie betaalt wat ik maandelijks aan mijn ex-partner moet betalen?

Mijn ex-partner claimt dat ik haar een hoog bedrag moet betalen om haar financieel te onderhouden. Wie bepaalt de hoogte van dit bedrag?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Afhankelijk van of u samen kinderen heeft en de duur van uw huwelijk dient u uw ex-partner financieel te onderhouden. Deze verplichting geldt gedurende een periode van maximaal twaalf jaar. De hoogte van het bedrag wordt normaliter vastgesteld door een externe specialist, de rechter of door u samen. Het is belangrijk in dit laatste geval vast te leggen wat u heeft afgesproken. U kunt er ook voor kiezen om uw ex-partner uit te kopen. Zo bent u niet langer verplicht maandelijks geld over te maken. Twijfelt u over de claim van uw ex-partner, dan kan advies van een advocaat uit Roosendaal wenselijk zijn.

Advocaat Roosendaal - Worden mijn toeslagen verlaagd bij het verhuren van kamers?

Nu ik kamers wil gaan verhuren, wees iemand mij erop dat mijn toeslagen verlaagd worden. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van kamers betekent dat uw inkomen groeit. U dient de inkomsten op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting aan het begin van het nieuwe jaar. Op basis van uw inkomen bepaalt de overheid hoe hoog de toeslagen zijn die u maandelijks ontvangt. Houd er rekening mee, dat deze toeslagen als voorschot aan u worden uitgekeerd. Dit betekent dat u mogelijk een deel van deze toeslagen terug moet betalen als blijkt dat uw inkomen fors is toegenomen. Naast het financiële aspect, dient u zich als verhuurder te houden aan het huurrecht. Schakel een advocaat uit Roosendaal in, om samen te kijken wat dit voor u betekent.

Advocaat Roosendaal - Wordt een declaratieverzoek geweigerd als ik mijn premie te laat betaald heb?

Ik ben afgelopen maand vergeten de premie tijdig te betalen. Nu wil een declaratieverzoek indienen. Wordt deze geweigerd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Diverse redenen kunnen maken dat een verzekeraar een declaratieverzoek afwijst. Het te laat betalen van de verzekeringspremie is hier een voorbeeld van. Op het moment dat u opmerkt dat de premie te laat betaald is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar. Dit kan ook, wanneer u reeds een declaratieverzoek heeft ingediend. Leg de situatie uit en geef aan dat u een volgende keer op tijd betaalt. Laat u waar nodig bijstaan door een advocaat uit Roosendaal. Over het algemeen staat u sterker, wanneer u juridische hulp krijgt.

Advocaat Roosendaal - Heeft mijn kind recht op verlofdagen in een jeugdgevangenis?

Onlangs werd mijn dochter veroordeeld. Heeft zij recht op verlofdagen uit de gevangenis waar zij momenteel zit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van het strafbare feit waarvoor uw kind veroordeeld is, of deze recht heeft op een begeleid verlof. Ook het gedrag van uw kind binnen de gevangenis speelt hierin mee. Samen met een begeleider vanuit de gevangenis wordt een verlofplan opgesteld. Dit verlofplan dient als richtlijn voor het aantal keer dat het kind maandelijks met begeleid verlof mag gaan. Let op, de kans bestaat dat dit de ene maand wordt nagekomen en een andere maand niet. Vindt u dat uw kind niet eerlijk behandeld wordt? Laat u in dat geval eens adviseren door een advocaat uit Roosendaal.

Advocaat Roosendaal - Hoe gaat een uithuiszetting in z’n werk bij een huurder die niet betaalt?

Ik wil een huurder uit mijn woning laten zetten, nu deze al een paar maanden niet betaalt. Hoe werkt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is het niet mogelijk om een huurder direct uit de woning te zetten, als deze de huur niet betaalt. U dient altijd eerst andere maatregelen te proberen om de huurder alsnog aan te zetten tot het betalen van de huur. Zo kunt u een wettelijke rente opleggen, waarmee de kosten voor de huurder toenemen en uw verlies aan inkomen gecompenseerd wordt. Ook kunt u een incassoprocedure opstarten tegen de huurder. De kosten voor zo’n procedure verhaalt u op de huurder. Mocht dit niet voldoende werken, dan kunt u de gang naar de rechter overwegen. Een advocaat uit Roosendaal kan u hierbij begeleiden.

Advocaat Roosendaal - Zit er een maximum aan de hoogte van een schutting?

Ik vind een hoge schutting erg mooi. Geldt er een maximale hoogte voor schuttingen in de voor- of achtertuin?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het plaatsen van een schutting zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Een schutting mag bijvoorbeeld slechts op grens met het terrein van de buren geplaatst worden, als deze instemmen met de schutting. In andere gevallen dient u de schutting op uw eigen terrein te zetten. Ook mag een schutting in de voortuin maximaal een meter hoog zijn. Voor een schutting aan de achterzijde van uw woning geldt een maximum van twee meter. Laat u bijstaan door een advocaat uit Roosendaal, op het moment dat er onenigheid ontstaat bij het plaatsen van de schutting.

Advocaat Roosendaal - Mag een werknemer contact zoeken met mijn klanten?

Een oud-werknemer heeft contact gezocht met een van mijn klanten. Mag dit wel, of kan ik het deze werknemer verbieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een aantal factoren bepalen welke rechten u als oud-werkgever heeft, wanneer een oud-werknemer contact zoekt met een bedrijf dat uw klant is. Gaat het om een werknemer met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? In het eerste geval kunt u deze werknemer niets verbieden. In het tweede geval kunt u dit wel, mits u samen met de werknemer overeengekomen bent dat deze geen contact zoekt met klanten van uw organisatie. U kunt op deze manier ook verbieden dat een oud-werknemer voor partijen binnen uw branche aan de slag gaat. Laat u adviseren door een advocaat uit Roosendaal, wanneer u meer wilt weten.

Advocaat Roosendaal - Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen. Wat kan ik nu nog doen?

Onlangs heb ik een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een schuurtje. Deze is afgewezen. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat u van uw gemeente te horen heeft gekregen dat de vergunningsaanvraag is afgekeurd, kunt u in beroep gaan. U heeft zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen bij uw gemeente. De gemeente zal normaliter binnen zes weken, maar uiterlijk binnen twaalf weken reageren op uw bezwaar. Wordt uw aanvraag opnieuw afgekeurd door de gemeente? In dat geval kunt u nog overwegen om een rechtszaak te beginnen. Om goed voorbereid aan zo’n rechtszaak te beginnen, kan de hulp van een advocaat uit Roosendaal wenselijk zijn. Deze kan u vooraf juridisch adviseren.

Advocaat Roosendaal - Ik heb een kamer over in huis, mag ik deze verhuren?

Met een kamer extra in huis zie ik kansen om wat bij te beunen. Is dit toegestaan en moet ik dit ook ergens melden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van een ruimte in uw woning kan interessant zijn, om extra inkomsten te genereren. Het genereren van extra inkomsten betekent dat dit van invloed is op uw inkomstenbelasting aan het begin van een nieuw jaar. U dient echter niet enkel rekening te houden met de inkomstenbelasting. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de regels en wetten die zijn vastgelegd in het Nederlandse huurrecht. Om niet voor onaangename verrassingen te komen te staan, raden we u sterk aan advies in te winnen bij een advocaat in Roosendaal.

Advocaat Roosendaal - Mag de politie mij bekeuren, als ik na het roken van een joint achter het stuur kruip?

Kan ik gepakt worden tijdens een controle, als ik voor het rijden drugs gebruikt heb? De politie kan dit toch niet ruiken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende manieren waarop agenten kunnen achterhalen of u onder invloed bent tijdens het rijden. Denk aan een blaastest om te achterhalen of u te veel alcohol gebruikt hebt, of een bloedonderzoek om de hoeveelheid drugs in uw lichaam te achterhalen. Mocht tijdens een controle blijken dat de concentratie verdovende middelen in uw bloed te hoog is, dan loopt u het risico op een forse geldboete of zelfs een invordering van uw rijbewijs. Laat u bijstaan door een advocaat uit Roosendaal, wanneer u de opgelegde straf onterecht vindt.

Advocaat Roosendaal - Ik wil in hoger beroep gaan tegen een uitspraak. Hoe doe ik dit?

Na de uitspraak van de rechter wil ik hiertegen in hoger beroep gaan. Tot wanneer en op welke manier doe ik dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is tot 14 dagen na de uitspraak van de rechter mogelijk om in hoger beroep te gaan. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is het niet voldoende om dit kenbaar te maken tijdens de zitting zelf. U dient dit via een officiële weg te doen. Schakel een advocaat uit Roosendaal in om u hierbij te laten helpen. Een advocaat kan u ook meer vertellen over de kans van slagen van een hoger beroep.

Advocaat Roosendaal - Mag ik een afgesloten abonnement op een tijdschrift nog opzeggen na ontvangst van het eerste nummer?

Ik heb inmiddels mijn eerste nummer van het tijdschrift ontvangen. Kan ik het abonnement nog opzeggen als ik niet tevreden ben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor online, telefonisch of via een straatverkoper afgesloten abonnementen geldt dat u deze binnen 14 dagen na ontvangst van het eerste nummer op kunt zeggen. Het opzeggen van een abonnement kan hierbij zonder opgaaf van reden. Mocht een aanbieder uw abonnement niet stop willen zetten, dan kunt u een advocaat uit Roosendaal vragen om hulp. Na het verlopen van de bedenktermijn dient u rekening te houden met de opzegtermijn van een abonnement.

Advocaat Roosendaal - Ik ben het niet eens met een huurverhoging. Wat kan ik doen?

Onlangs heeft de verhuurder van mijn woning de huur sterk verhoogd. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is verstandig om het gesprek aan te gaan met uw verhuurder. Wat is de reden van de plotselinge huurverhoging? Is de huurverhoging ergens aangekondigd door de verhuurder, maar heeft u dit mogelijk gemist? Wanneer u niet tevreden bent met het antwoord van de verhuurder, kunt u advies inwinnen bij een advocaat uit Roosendaal. Deze kan u meer vertellen over de rechten en plichten die u als huurder heeft. Ook kan de advocaat uitleg geven over de stappen die u kunt nemen bij een onenigheid met de verhuurder.

Advocaat Roosendaal - Kan iemand direct een incassobedrijf op mij afsturen?

Ik heb nog een schuld openstaan bij een bedrijf. Moet ik vrezen, dat zij een incassobedrijf op mij afsturen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een bedrijf is het niet direct mogelijk om een incassobedrijf op u af te sturen. Zo zal deze partij u eerst een redelijke betalingstermijn moeten geven, om de openstaande schuld te voldoen. Vaak gaat het hierbij om 14 tot 30 dagen. Vervolgens zult u een of meerdere betalingsherinneringen ontvangen. Kunt u de schuld op dat moment nog steeds niet aflossen? In dat geval zal een bedrijf overgaan tot het versturen van een schriftelijke aanmaning. Dit is de laatste stap, voordat het bedrijf een incassobureau op u af kan sturen. U doet er verstandig aan contact op te nemen met het bedrijf en een betalingsregeling af te spreken. Laat u eventueel bijstaan door een advocaat uit Roosendaal, om de situatie niet te laten escaleren.

Advocaat Roosendaal - Hoe lang kijkt men terug bij een VOG-aanvraag?

Ik wil een VOG aanvragen voor mijn werk. Staan oude strafbare feiten ook op deze VOG vermeld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is van het type delict afhankelijk, of deze nog op uw VOG worden vermeld. Normaliter wordt tot een periode van vier jaar teruggekeken. Bij zware delicten kan verder terug worden gekeken. Datzelfde geldt bij functies waarbij integriteit een belangrijke rol speelt. Mocht u jonger dan 23 jaar zijn, dan wordt niet vier maar twee jaar teruggekeken. Ook nu worden zedendelicten en bijvoorbeeld zware geweldsincidenten wel op de VOG vermeld.

Advocaat Roosendaal - Ik wil een uithuisplaatsing voorkomen. Kan dit?

Bureau Jeugdzorg heeft aangegeven mijn kind uit huis te willen plaatsen. Kan ik dit nog voorkomen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bureau Jeugdzorg kan bij de rechter een verzoek tot uithuisplaatsing doen. Uiteindelijk is het de rechter, die bepaalt of deze uithuisplaatsing plaatsvindt. Hierbij gaat de rechter af op het advies wat Bureau Jeugdzorg of bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming geeft. Als ouder kunt u een beroep indienen, door uzelf te verdedigen tijdens de zitting. Het is verstandig om u hierbij bij te laten staan door een advocaat uit Roosendaal.