Advocaat Deventer - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

18 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat werkzaam in Deventer

Advocaat Klomp
Advocaat Klomp

De Singel Advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Plantema-Volkers
Advocaat Plantema-Volkers

CKV Advocaten

5 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Voors
Advocaat Voors

CKV Advocaten

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Cloots
Advocaat Cloots

Cloots Advocatuur

1 ervaring van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dekker
Advocaat Dekker

WS Advocaten

11 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van der Leer
Advocaat Van der Leer

Cliq advocaten

33 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Eisenberger
Advocaat Eisenberger

HRE Advocaten

16 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Cassese
Advocaat Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Bean
Advocaat Bean

BEAN Advocatuur

13 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

15 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

13 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

13 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat De Haan
Advocaat De Haan

FTW Advocaten

11 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Tijkotte
Advocaat Tijkotte

FTW Advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vethanayagam
Advocaat Vethanayagam

Linea Recta Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELGratis juridisch gesprek met een advocaat uit Deventer

Selecteer een advocaat uit Deventer en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Deventer kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Aan de slag met advocaat in Deventer

Een advocaat in Deventer kan u juridisch adviseren bij conflictsituaties, maar u bijvoorbeeld ook helpen bij het opstellen van een schriftelijk bezwaar. Dit bezwaar kunt u indienen bij uw gemeente, de provincie of een andere overheidsinstelling, wanneer u het niet eens bent met een genomen besluit. De advocaat vertelt u meer over de rechten die u hierbij als burger heeft en helpt u correct te verwoorden wat uw bezwaar is. Ook bij een verhoor door de politie kunt u rekenen op de hulp van een advocaat. Hoe werkt het zwijgrecht eigenlijk? Op welke vragen zou ik wel, of juist niet antwoord moeten geven? Vergelijkbaar advies geeft de advocaat u wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden.


Geschikte advocaat in Deventer zoeken

Het kan best lastig zijn om een geschikte advocaat te vinden. Belangrijk is vooral, dat de ervaring van een advocaat aansluit op het expertisegebied waarover u een juridische vraag heeft. Een advocaat die voornamelijk zaken heeft behandeld gerelateerd aan familiezaken en echtscheidingen, zal u weinig kunnen vertellen over bijvoorbeeld uw rechten als werknemer bij een ontslag. Gebruik de filters in de zoekmachine om het zoeken naar een advocaat in Deventer makkelijker te maken. Op de profielpagina’s van de verschillende advocaten leest u meer over de expertisegebieden waarmee zij ervaring hebben en over de talen waarin zij hun diensten aanbieden.


Financiële vergoeding via rechtsbijstandverzekering

Wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft, is de hulp van een advocaat gratis. In die zin dat alle kosten worden vergoed. Het is gebruikelijk dat een verzekeringsmaatschappij u een advocaat aanbeveelt. Dit betekent niet dat u ook voor de hulp van die advocaat moet kiezen. Het kan om verschillende redenen prettig zijn om uw eigen advocaat in Deventer te zoeken. U heeft in Nederland een vrije advocaatkeuze in veel situaties. Houd er wel rekening mee, dat uw verzekeraar u toestemming moet hebben gegeven om zelf een advocaat te zoeken.


Gratis kennismakingsgesprek aanvragen

Denkt u een geschikte advocaat in Deventer gevonden te hebben? Vraag via diens profielpagina op deze website direct een gratis kennismakingsgesprek aan. Het kennismakingsgesprek is bedoeld voor het globaal bepalen van het te volgen traject en het vaststellen van de kosten die zo’n traject met zich meebrengt. Zo weet u voor het inschakelen van een advocaat precies waar u aan toe bent. Ook is het prettig om vooraf uit te zoeken of u een zekere klik heeft met de advocaat.


Vraag en antwoord

Wat kan ik doen als een gehuurd object niet wordt teruggebracht?

Ik zit met een huurder in mijn maag, die een gehuurd object maar niet retourneert. Wat kan ik in zo’n situatie het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een gehuurd object niet geretourneerd wordt, kunt u hiervan melding maken bij de politie. Om uw melding kracht bij te zetten doet u er verstandig aan om vooraf bewijs te verzamelen, waar mogelijk. Wordt het gehuurde object bijvoorbeeld actief gebruikt door de huurder? In dat laatste geval is er mogelijk sprake van het moedwillig te laat retourneren van een gehuurd object, waarmee de huurder strafbaar is. Een advocaat in Deventer vertelt u hier meer over. Is er geen sprake van opzet? In dat geval pleegt de huurder waarschijnlijk geen strafbaar feit; wel kunt u een boete opleggen ter compensatie van de misgelopen inkomsten.

Buren hebben dagelijks zakken afval buiten staan, ik wil dat niet meer. Wat te doen?

Mijn buren zetten hun zakken met afval buiten in de avond. Dit trekt ongedierte aan, zoals meeuwen en muizen. Wat kan ik doen om hen te laten stoppen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u overlast ervaart van omwonenden is een eerste stap het plannen van een gesprek. Bekijk samen hoe u het woongenot voor iedere partij kunt maximaliseren. Mocht een gesprek geen of slechts een beperkt effect hebben, dan kunt u een volgende stap overwegen. Schrijf bijvoorbeeld een brief aan de VVE van uw appartementencomplex. Om een dergelijke brief kracht bij te zetten, kan het verstandig zijn hier de hulp van een advocaat in Deventer voor in te schakelen. Deze kan u daarnaast meer vertellen over de derde stap; het aanspannen van een rechtszaak tegen een omwonende.

Wat kan ik doen als mijn verhuurder onderhoud weigert uit te voeren?

Ik heb mijn verhuurder inmiddels meermaals gevraagd mijn woning te onderhouden. Hij weigert dit en zegt dat het mijn verantwoordelijkheid is. Hoe zit dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder heeft geen ongelijk, wanneer deze aangeeft dat u als huurder een zekere verantwoordelijkheid heeft in het onderhoud aan de huurwoning. Gaat het echter om groot onderhoud, dan is de verhuurder daar zelf verantwoordelijk voor. Deze kan niet van u verwachten, dat u dit onderhoud uitvoert. Neem contact op met een advocaat in Deventer, wanneer u zich wilt laten bijstaan bij een conflict over het uit te voeren onderhoud. Een advocaat vertelt u hierbij meer over de vervolgstappen die u kunt overwegen. Denk aan een stap naar de huurcommissie.

Hoe los ik een ruzie op met de mensen die naast mij wonen?

Er is onenigheid ontstaan met mijn buren, die regelmatig voor overlast zorgen. Op welke manier kan ik dit het beste aanpakken, om verdere escalatie van het conflict te voorkomen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van onenigheid met de mensen die naast u wonen, doet u er verstandig aan allereerst het gesprek te voeren. Door iedereen diens standpunten op tafel te laten leggen, kunt u proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Op het moment dat dit geen effect heeft, is het verstandig de hulp van een advocaat in Deventer in te schakelen. Deze kan u meer vertellen over uw juridische positie in de ontstane situatie en u op basis daarvan voorstellen doen voor het vervolg.

Mijn buren vinden dat ik overlast veroorzaak, hoe stop ik hun klagen?

De buren zijn inmiddels meermaals aan de deur geweest om te klagen over de muziek die ik in de avonduren maak. Moet ik hiermee stoppen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat uw buren uw muziek als overlast ervaren, betekent niet per definitie dat u hier direct mee zou moeten stoppen. Probeer met de buren naar een oplossing te zoeken, waarin u zich allebei kunt vinden. U mag hierbij muziek blijven maken, maar bijvoorbeeld alleen binnen een bepaald tijdvak. Wanneer uw buren niet mee willen werken aan een dergelijke oplossing, is het zaak vast te stellen of u onrechtmatige hinder veroorzaakt. Het vertelt u meer over uw kansen, wanneer de buren de gemeente of bijvoorbeeld wijkagent inschakelen. Een advocaat in Deventer kan u meer vertellen over de wijze waarop dit wordt vastgesteld.

Met welke reden kan een vakantieverzoek worden afgewezen?

Ik wil voorkomen dat mijn werknemers straks allemaal op vakantie zijn, als het erg druk is op kantoor. Met welke reden mag ik een vakantieverzoek afwijzen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever heeft doorgaans niet het recht om een vakantieverzoek af te wijzen. Slechts bij zeer zwaarwegende redenen is dat toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een medewerker met een cruciale functie op vakantie gaat, zonder dat deze vervangen kan worden door een andere collega. U heeft in zo’n geval de mogelijkheid het verzoek af te wijzen. Veel functies zijn echter niet cruciaal. Een advocaat in Deventer kan u persoonlijk adviseren, wanneer u het lastig te bepalen vindt of een vakantieverzoek van een medewerker geweigerd kan worden.

Ben ik verplicht een kapot product te vervangen als verkoper?

Er is een kapot product bij onze winkel ingeleverd door een klant. De klant wil een nieuw product. Ben ik verplicht deze te leveren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van schade aan een product wat een consument eerder bij u kocht, kunt u als verkoper verplicht zijn de schade te herstellen. Ofwel door het product opnieuw te leveren, ofwel door een reparatie uit te voeren. Dit geldt alleen wanneer het defect zich voordoet binnen de garantievoorwaarden en -termijn van het product. Daarbij heeft u het recht aan te tonen dat een defect door toedoen van de consument ontstaan is. U hoeft het product in zo’n geval niet te vervangen of te herstellen. Een advocaat kan u hier meer over vertellen. Neem eens contact op met een advocaat in Deventer, zodat u weet wat uw rechten zijn.

Hoe om te gaan met een namaakartikel, terwijl een echt artikel aangeboden werd?

Er werd in een webwinkel een tas aangeboden van een bekend merk. Het product wat ik ontvangen heb blijkt echter nep te zijn. Wat zijn de stappen die ik kan zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Heeft u al contact gehad met de verkoper van het namaakartikel en hierbij aangegeven dat u de order wilt annuleren? Mogelijk is een verkoper bereid uw betaling terug te storten; u heeft als consument immers standaard het recht om een product te retourneren. Mocht een verkoper weigeren een product terug te nemen of helemaal niet meer reageren, dan kunt u aangifte doen van oplichting. Combineer het doen van aangifte met het inschakelen van een advocaat in Deventer. De raadsman of -vrouw vertelt u meer over de rechten die u heeft en de (juridische) stappen die gezet kunnen worden om uw betaling terug te vorderen.

Hoe om te gaan met onenigheid bij het opstellen van een overeenkomst?

De afspraken die ik met een andere partij gemaakt heb moeten op papier worden vastgelegd. Er ontstaan nu discussies over de inhoud hiervan. Hoe ga ik hiermee om?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U doet er verstandig aan om bij het opstellen van een document met afspraken een advocaat uit Deventer in de arm te nemen. Deze kan u adviseren over de inhoud van zo’n stuk en u meer vertellen over de wijze waarop u de voor u belangrijkste bepalingen laat vastleggen. Het is belangrijk om hierbij de juiste terminologie en juridische bewoordingen te gebruiken, om te voorkomen dat hier later conflicten over kunnen ontstaan. Een conflict is vaak het gevolg van een misinterpretatie van passages.

De trapleuning in mijn huurhuis zit los, wie repareert dit?

De trapleuning in mijn huurhuis zit al enige tijd los. Het leidt tot een gevaarlijke situatie, waarbij de verhuurder weigert dit te herstellen. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is allereerst goed om op te merken dat een verhurende partij niet iedere vorm van onderhoud aan een huurhuis hoeft uit te voeren. Grote onderhoudsklussen aan een woning vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Bij klein, dagelijks onderhoud mag de verhuurder van de hurende partij verlangen dat deze dat uitvoert. Het vastzetten van trapleuningen in een huurhuis is een voorbeeld van klein onderhoud; als huurder bent u hier verantwoordelijk voor. Bent u het niet eens met het standpunt van een verhuurder op het gebied van onderhoud? Laat u in dat geval adviseren door een advocaat in Deventer. Deze vertelt u meer over uw positie, rechten en plichten.

Kan ik een gesloten overeenkomst voor de verhuur van mijn woning stopzetten?

Omwonenden van mijn te huur aangeboden woning klagen over overlast. Kan ik de huurders uit de woning zetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is voor een verhurende partij relatief ingewikkeld om een hurende partij uit de woning te zetten. U dient bijvoorbeeld altijd langs de rechter te gaan. Het loont om vooraf een advocaat in Deventer in te schakelen, om u laten adviseren over uw rechten in zo’n situatie. Op welke manier kunt u bijvoorbeeld aantonen dat de huurders van uw woning daadwerkelijk voor een onacceptabele overlast zorgen voor omwonenden? Zodanig dat de rechter u in uw gelijk zal stellen bij een rechtszaak. Vaak is de eerste stap het opnemen van contact met de huurders om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Binnen welke termijn kan ik een huurder uit mijn eigen huis zetten?

Ik heb in het verleden kamers binnen mijn eigen woning te huur aangeboden. Nu wil ik een huurder uit de kamer zetten. Tot wanneer kan dit zonder reden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van kamers in het huis wat u zelf gebruikt betekent dat u profiteert van een langere proeftijd. In de eerste negen maanden na aanvang van de schriftelijke overeenkomst kunt u een hurende partij zonder opgaaf van reden uit de kamer zetten. Het is hierbij belangrijk dat u rekening houdt met de wettelijke opzegtermijn die hierbij geldt. Deze opzegtermijn is minimaal drie maanden. Een advocaat in Deventer kan u adviseren over hetgeen u in uw situatie kunt doen, om een huurder uit de kamer te zetten. 

Hoe werkt de legitieme portie en wie heeft er recht op?

Iemand vertelde mij dat ik bij het opstellen van een testament rekening zal moeten houden met de legitieme portie. Wat is dit precies en wie heeft er recht op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder de legitieme portie verstaat men het deel van de nalatenschap waarop uw kinderen per definitie recht hebben; het is de helft van de girale middelen, die zij zouden krijgen bij een evenredige verdeling van de nalatenschap. Bezit u geen girale middelen maar bijvoorbeeld wel verschillende kunstobjecten? In dat geval is de legitieme portie nul; het gaat uitsluitend om de girale bezittingen. Een advocaat in Deventer kan u meer vertellen over de wijze waarop de legitieme portie invloed kan hebben op de verdeling van een nalatenschap.

Hoe toets ik of de bepalingen in mijn voorwaarden redelijk zijn?

Mij is verteld dat de voorwaarden van mijn webshop als onredelijk kunnen worden gezien en daarmee vernietigd kunnen worden. Wat betekent dit en hoe voorkom ik het?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat een consument bepalingen uit uw voorwaarden onredelijk vindt, betekent niet per definitie dat dit juridisch gezien ook zo is. Kijk hiervoor eens naar artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel beschrijft welke bepalingen de consument het recht geven om de voorwaarden te laten vernietigen. Het vernietigen van voorwaarden betekent concreet dat een consument zich hier niet meer aan hoeft te houden. Laat een advocaat in Deventer naar uw voorwaarden kijken, wanneer u twijfelt of deze als onredelijk zouden kunnen worden aangemerkt door een consument.

Wat is de bedenktijd bij aankopen in België?

Onlangs heb ik een product besteld in een Belgische webshop. Het product sluit niet helemaal aan op wat ik zoek. Wat is de bedenktijd voor deze producten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een product dat u koopt in een Belgische webshop geldt dezelfde wettelijke bedenktijd, als voor aankopen in een Nederlandse webshop. Concreet betekent dit dat u veertien dagen de tijd heeft om het product te retourneren. Deze bedenktijd start op het moment dat u het product ontvangt en dus niet op het moment dat u de bestelling plaatst. Bij bestellingen in EU-landen wat verder bij Nederland vandaan kan het immers al snel meerdere dagen duren, voordat de bestelling afgeleverd wordt. Weigert een webshop het product terug te nemen? Een advocaat in Deventer kan u advies geven over de te overwegen stappen.

Product is veel kleiner dan in specificaties stond, wat te doen?

Ik heb een product besteld dat veel kleiner blijkt te zijn dan in de specificaties vermeld stond. Heb ik nu het recht om de aankoop weer te annuleren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat blijkt dat een verkoper u heeft overtuigd een product of dienst af te nemen op basis van onjuiste informatie, dan kunt u de aankoop terugdraaien. U heeft het recht uw aankoopbedrag hierbij terug te vragen. Het is belangrijk om hierbij voldoende bewijs te verzamelen, zoals een screenshot van de productpagina op de website van de verkoper. U moet kunnen aantonen dat u in uw recht staat, mocht een verkoper weigeren de aankoop te annuleren. Ontstaat er een conflict met de verkopende partij? Raadpleeg in dat geval een advocaat in Deventer voor hulp.

Kan ik nog onder een overeenkomst uit na ondertekening?

Een paar maanden geleden heb ik een contract getekend. Deze wil ik zo snel mogelijk beëindigen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vaak wordt in de voorwaarden van een contract een opzegtermijn opgenomen. U dient zich hieraan te houden, wanneer u de overeenkomst eenzijdig op wilt zeggen. Alternatief is het actief benaderen van een wederpartij om gezamenlijk tot het besluit te komen het contract per direct te beëindigen. Niet iedere partij zal daar direct mee akkoord gaan. Een derde optie is het in gebreke stellen van een leverancier of bijvoorbeeld zakenpartner. Op deze manier verkrijgt u het recht de overeenkomst voortijdig en eenzijdig te laten stoppen. Een advocaat in Deventer kan u meer vertellen over het nut van zo’n ingebrekestelling.

Wat zijn mijn mogelijkheden als verzekeraar schade niet vergoedt?

Recent heeft mijn verzekeraar mij laten weten de ingediende schade niet te zullen vergoeden. Welke mogelijkheden heb ik in zo’n geval om de schade alsnog vergoed te krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is sterk afhankelijk van de argumentatie van uw verzekeraar om de schade niet te vergoeden, welke opties u heeft. Allereerst kunt u in gesprek gaan met de verzekeraar, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, of blijft u het oneens met de standpunten van uw verzekeraar? Neem in dat geval een advocaat in Deventer in de arm. Deze kijkt of het in uw specifieke situatie verstandig is om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Afspraken worden niet nagekomen, hoe te handelen?

Een zakenpartner komt afspraken steeds opnieuw niet na. Hoe moet ik in deze situatie handelen? Welke mogelijkheden heb ik op juridisch vlak?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat afspraken niet worden nagekomen, kunt u de betrokken partij dringend verzoeken die alsnog te doen. Feitelijk vordert u deze partij tot de nakoming van gemaakte afspraken. Blijkt dat de betrokkene dit opnieuw niet doet? In dat geval kunt u overwegen deze partij in gebreke te stellen. Dat kan interessant zijn, omdat het u verschillende rechten biedt. Zo kunt u bij een ingebrekestelling ook een schadevergoeding vragen voor de geleden schade. Denk aan financiële schade, doordat u producten niet heeft kunnen verkopen of produceren. Ook kunt u een overeenkomst met deze ingebrekestelling vroegtijdig beëindigen. Een advocaat in Deventer kan u hier meer over vertellen.

Wie krijgt welk deel van onze gezamenlijke spullen?

Nu de relatie met mijn partner stukgelopen is, moeten we onze gezamenlijke spullen verdelen. Wie krijgt straks welk deel van onze bezittingen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op voorhand staat vaak niet vast wie welke spullen krijgt. Belangrijk is dat een schatting wordt gemaakt van de waarde van deze bezittingen. Het is vervolgens aan u om deze bezittingen volgens de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap te verdelen. In veel gevallen worden de spullen gelijk verdeeld over u en uw ex-partner. Houd er rekening mee dat er uitzonderingen kunnen gelden. Een nalatenschap is daar een voorbeeld van. Lukt het niet om tot een verdeling te komen? Een advocaat in Deventer kan u ondersteunen bij dit proces.

Kan er sprake zijn van verjaring bij een zaak rond een boom?

De buren klagen over een boom in onze tuin. De boom staat er echter al vele jaren. Ben ik verplicht om iets met het commentaar van de buren te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U bent niet per definitie verplicht iets met de opmerkingen of verzoeken van omwonenden te doen, wanneer deze gaan over een boom in uw tuin. Wel bent u verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving op dit vlak. Dit betekent bijvoorbeeld dat een boom op twee meter afstand van de grens met het terrein van uw buren moet staan, tenzij de boom lager is dan de schutting. Ook moet u de boom zodanig onderhouden dat deze geen gevaar vormt voor omwonenden. Van verjaring is sprake bij bomen die twintig jaar of ouder zijn. U kunt de kwestie voorleggen aan een advocaat in Deventer. Deze helpt u te bepalen hoe stevig uw positie juridisch gezien is.

Moet ik de klant terugbetalen bij een defect aan een product?

Onlangs kwam er een klant in de winkel, die zijn aankoopbedrag terug wilde; het gekochte product werkte niet meer. Moet ik altijd meegaan in zo’n verzoek? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een defect aan een product hoeft u als verkoper niet direct over te gaan tot het terugbetalen van het aankoopbedrag. Een verkoper heeft altijd het recht een product te herstellen of deze te vervangen voor een nieuw exemplaar bij schade. Mocht het product opnieuw defect raken, dan kan de koper u verzoeken het aankoopbedrag alsnog terug te storten. U bent dit in zo’n geval veelal verplicht, mits de schade niet door de klant zelf veroorzaakt is en dit nog binnen de garantieperiode valt. Laat u bijstaan door een advocaat in Deventer, wanneer er een conflict dreigt met een klant. 

Mijn baas verbiedt het mij bij een concurrent te solliciteren

Ik heb onlangs bij mijn manager aangegeven toe te zijn aan een volgende stap. Mijn manager gaf aan dat ik niet voor een concurrent mag gaan werken. Klopt dit? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Slechts in enkele gevallen heeft een werkgever het recht om u te verbieden voor een concurrent te gaan werken. Zo geldt onder meer dat een werkgever dit schriftelijk met u overeengekomen moet zijn. Sinds 2015 geldt daarbij, dat het opleggen van zo’n verbod alleen mogelijk is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Gaat het om een tijdelijk contract, dan heeft u altijd het recht om bij concurrenten te solliciteren. Dat geldt ook wanneer u minderjarig bent. Een advocaat in Deventer staat u bij, wanneer uw werkgever u voor de rechter daagt. 

Wat moet ik doen als een advocaat mijn contactverzoek afwijst?

Onlangs heb ik een adviesgesprek aangevraagd bij een advocaat in Deventer, maar deze heeft het contactverzoek afgewezen. Wat kan ik het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het afwijzen van het contactverzoek door de advocaat in Deventer duidt erop, dat deze niet de juiste ervaring heeft om uw zaak te kunnen begeleiden. Heeft u gebruik gemaakt van de filters in de zoekmachine op deze website? De filters helpen u een advocaat te vinden, die wel over de juiste ervaring beschikt. Bekijk vooraf binnen welke van deze expertisegebieden uw zaak valt. Voorbeelden van deze expertisegebieden zijn consumenten, aankopen en garantie of bijvoorbeeld uitkering, belasting en overheid. Zoek op basis van deze expertisegebieden naar een geschikte advocaat en vraag opnieuw een gratis adviesgesprek aan. 

Ik krijg tegen mijn zin in een nieuwe functie, wat nu?

Mijn leidinggevende heeft voorgesteld mij een andere functie te geven. Ik wil dit helemaal niet. Wat kan ik het beste doen in dit geval?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer zwaarwegende belangen ten grondslag liggen aan een voorstel tot een wijziging van uw functie, kunt u dit niet altijd weigeren. Bij zwaarwegende belangen kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfseconomische redenen, die maken dat een werkgever moet reorganiseren. Een andere reden om u een dergelijk voorstel te doen is het leveren van slechte prestaties. Vaak zal een leidinggevende in dit geval al een aantal keer met u gesproken hebben over uw prestaties binnen de organisatie. Wanneer u wilt weten wat uw rechten exact zijn, loont het om een advocaat uit Deventer in te schakelen. Deze kan u juridisch adviseren.

Betaalt de verzekeraar declaraties niet uit als ik de premie vergeet te betalen?

Ik ben de premie voor mijn verzekering per ongeluk vergeten te betalen. Worden mijn declaraties nu direct afgewezen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u vergeten bent de premie van uw verzekering te betalen of wanneer u te weinig geld had op het moment dat de premie werd afgeschreven, kunt u het beste contact opnemen met de verzekeraar. Schakel waar nodig een advocaat uit Deventer in om u hierbij te laten begeleiden. De advocaat kan een bemiddelende rol spelen. Vaak wordt de dekking van uw verzekering niet direct stopgezet door de verzekeraar. Houd er rekening mee dat dit wel gebeurt, als u de premie meerdere keren vergeet te betalen.

Hoe voorkom ik dat een medewerker overstapt naar de concurrent?

Ik heb erg veel aan een van mijn medewerkers. Hoe voorkom ik dat deze overstapt naar de concurrent?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is over het algemeen lastig om een medewerker ervan te weerhouden voor een concurrent te gaan werken, naast de mogelijkheid om deze werknemer een sterk verbeterd contract aan te bieden. U kunt samen met de medewerker afspraken maken over het overstappen naar een concurrent. Deze afspraken mogen enkel gemaakt worden met medewerkers die een vaste aanstelling hebben. Daar komt bij, dat dergelijke afspraken nooit voor minderjarige medewerkers mogen gelden. Om een beter beeld te krijgen van uw rechten als werkgever, kan advies van een advocaat in Deventer wenselijk zijn.

Moet ik schulden van een overladen dierbare overnemen?

Mijn tante is onlangs overleden. Moet ik de schulden die zij nog open heeft staan overnemen als erfgenaam?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als erfgenaam bent u niet per definitie verplicht om de schulden van een overledene over te nemen. Dit hangt sterk samen met de wijze waarop u een erfenis aanneemt. Een erfenis beneficiair accepteren betekent dat de bezittingen van een overledene gebruikt worden om de schulden af te lossen. Als het saldo nadien positief is, wordt dit verdeeld over de erfgenamen. Is het saldo negatief, dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Bij het zuiver aannemen van een erfenis neemt u zowel de schulden als bezittingen over. Is het saldo in dit geval negatief, dan bent u hier verantwoordelijk voor. Raadpleeg een advocaat uit Deventer, wanneer u meer informatie wenst.

Klopt het dat ik mijn ex-partner moet betalen om in haar levensonderhoud te voorzien?

Mijn ex-partner beweert dat ik haar maandelijks een bedrag moet betalen voor haar levensonderhoud. Klopt dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap had, kan het inderdaad verplicht zijn maandelijks een bedrag over te maken. U bent verplicht elkaar financieel te onderhouden. Dit geldt alleen wanneer u aanmerkelijk meer verdient dan uw ex-partner en wanneer de hoogte van het bedrag is vastgesteld door een deskundige. Deze verplichting vervalt op het moment dat uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner. Daarbij geldt een wettelijk maximum van vijf of twaalf jaar. De looptijd is afhankelijk van de duur van uw huwelijk. Een advocaat uit Deventer kan u adviseren over deze betalingen.

Een klant betaalt de factuur niet, omdat deze hoger is dan de offerte. Wat nu?

Op de factuur voor een reeds uitgevoerde opdracht staat een hogere prijs dan op de offerte. Nu wil de klant niet betalen. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Om op de factuur een hogere prijs te mogen vermelden dan in de offerte waarmee een klant akkoord is gegaan, gelden er een aantal eisen. Zo moet in ieder geval in de algemene voorwaarden van uw bedrijf opgenomen zijn welke kosten er nog bij het bedrag op de offerte kunnen komen. Daarbij moet een klant de mogelijkheid gehad hebben om deze voorwaarden in te zien. U kunt naar de algemene voorwaarden verwijzen in de offerte, of deze hier direct aan toevoegen. Een advocaat uit Deventer kan met u meekijken, om te beoordelen of u in uw recht staat wanneer u de kosten verhoogt.

Is het eenvoudig om thuis kamers te gaan verhuren aan anderen?

Onlangs zijn mijn kinderen uit huis gegaan. Kan ik de kamers die zij voorheen gebruikten verhuren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kan interessant lijken om leegstaande kamers in huis te verhuren. Houd er echter rekening mee, dat de verhuur van deze kamers verplichtingen met zich meebrengt. Zo dient u zich te houden aan de regels die zijn vastgelegd in het huurrecht. Het huurrecht beschermt zowel de huurder, als de verhuurder. Tevens ziet de fiscus de opbrengsten van de verhuur van kamers als een extra bron van inkomen. Het maakt dat u deze inkomsten op moet geven bij de belastingaangifte in de eerste helft van het nieuwe jaar. Mogelijk nemen eventuele toeslagen hierdoor af. Laat u voor de verhuur van uw kamers adviseren door een advocaat uit Deventer.

Wanneer komt mijn dochter in aanmerking voor de hulp van een advocaat bij een verhoor?

Mijn dochter moet zich binnenkort melden op het politiebureau. Welke hulp kan ik mijn dochter bieden tijdens dit spannende moment?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een minderjarige verdachte heeft tijdens een verhoor het recht op de hulp van een advocaat. Schakel bijvoorbeeld een advocaat uit Deventer in, om uw dochter tijdens het verhoor bij te laten staan. Een advocaat biedt niet alleen tijdens het verhoor bijstand. Ook kan de advocaat u helpen het verhoor voor te bereiden. Wat kan uw dochter verwachten tijdens het gesprek? Voordat de verklaring van uw dochter ondertekend wordt, kan een advocaat deze doorlezen om eventuele onjuistheden uit de verklaring te laten verwijderen.

Hoe zit het met de verjaringstermijn voor bomen naast schuttingen?

Ik heb een prachtige boom naast mijn schutting staan. De buren willen dat deze gekapt wordt. Is dit recht al verjaart?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bomen in uw tuin moeten op minimaal twee meter van het begin van het terrein van de buren staan. Wanneer een boom hier te dicht op staat, hebben uw buren het recht om de boom te laten verwijderen. Dat recht kan echter verjaren. Of hier ook in uw situatie sprake van is, hangt af van het moment waarop de buren de boom konden zien vanaf hun terrein. Op dat moment beginnen de jaren voor de verjaringstermijn te lopen. Voor bomen geldt een verjaringstermijn van twintig jaar. Het kan verstandig zijn om u te laten adviseren door een advocaat uit Deventer, als uw buren het tot een rechtszaak willen laten komen.

Hoe zorg ik dat ik niet op straat kom te staan als ik de huur niet betaal?

Ik heb geen baan meer, waardoor ik de huur niet kan betalen. Hoe voorkom ik dat ik op straat kom te staan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst stop te zetten, wanneer de huur gedurende meerdere maanden niet betaalt. Hierbij moet worden opgemerkt, dat dit alleen kan met tussenkomst van een rechter. Om de kans op een dergelijke situatie te voorkomen, is het belangrijk tijdig contact te zoeken met de verhurende partij en de situatie voor te leggen. Laat de verhuurder het tot een rechtszaak komen? Laat u in dat geval juridisch bijstaan door een advocaat uit Deventer. Deze kan met u meedenken en daarmee de kans verkleinen, dat u op straat komt te staan.

Is het verstandig om voor een verhoor een advocaat te raadplegen?

Ik moet mij binnenkort op het politiebureau melden voor een verhoor. Is het slim om eerst een advocaat te raadplegen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland heeft u het recht om voorafgaand aan een verhoor met een (pro deo) advocaat te spreken. Het is sterk aan te raden om voor de hulp van een advocaat in Deventer te kiezen. Een advocaat kan u meer vertellen over uw rechten en plichten. Ook kan een advocaat u advies geven over de wijze waarop u zichzelf het beste kunt verdedigen tegen de beschuldigen van een andere partij. Op deze website vindt u een advocaat bij u in de buurt.

Ik ben niet meer bij mijn ex-partner. Kan ik nog geld van hem eisen?

Een tijdje geleden zijn mijn ex-partner en ik uit elkaar gegaan. Ik woon nu samen met iemand anders. Kan ik nog een compensatie eisen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft recht op een financiële compensatie als uw ex-partner veel meer verdient, dan u doet. Na de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet u financieel voor uw ex-partner blijven zorgen totdat deze voldoende draagkracht heeft om volledig op eigen benen te staan. Het is aan een deskundige om te bepalen hoe hoog een eventuele financiële compensatie is. Houd er rekening mee, dat een nieuwe relatie uw draagkracht aanzienlijk kan verbeteren. De kans op het recht op een financiële compensatie van uw ex-partner neemt hierdoor af. Laat u adviseren door een advocaat uit Deventer.

Is de verhuurder verplicht om een wespennest uit mijn woning te verwijderen?

Ik heb al geruime tijd te maken met een wespennest in mijn huurwoning. Is de verhuurder verplicht dit nest te verwijderen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder moet ervoor zorgen, dat veilig en op verantwoorde wijze in de woning geleefd kan worden. Een wespennest kan uw woongenot sterk verminderen, waardoor u deze wilt laten verwijderen. In veel gevallen zal dit worden geschaard onder woningonderhoud, wat de verhuurder verantwoordelijk maakt voor het oplossen van het probleem. Blijkt echter dat u zelf ook stappen had kunnen zetten om de wespen buiten uw woning te houden, dan dient u hier zelf wellicht iets aan te doen. Een advocaat uit Deventer kan u van advies voorzien.

Ben ik na strafbaar als ik betrokken ben geweest bij een vechtpartij?

Ik ben betrokken geweest bij een vechtpartij. Loop ik nu een groot risico om opgepakt en vervolgd te worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voordat u vervolgd kunt worden voor uw betrokkenheid bij een vechtpartij, zal er aangifte gedaan moeten worden. Op basis van de aangifte onderzoekt de politie wat uw rol is geweest in de vechtpartij. Naast uw rol speelt ook het letsel bij het slachtoffer een belangrijke factor in het bepalen van de straf die u hier mogelijk voor krijgt. Mocht u zich voor de rechter moeten verantwoorden, dan kan de hulp van een advocaat uit Deventer wenselijk zijn. De advocaat helpt u bij uw verdediging.

Staan geweldsmisdrijven altijd op mijn VOG?

In het verleden ben ik betrokken geweest bij een vechtpartij. Betekent dit dat het lastig wordt om aangenomen te worden bij mijn nieuwe werkgever?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Geweldsmisdrijven uit het verleden kunnen u blijven achtervolgen. In de basis kijkt men tot vier jaar terug op uw strafblad, wanneer u een VOG aanvraagt voor uw nieuwe werkgever. Bij personen jonger dan 23 jaar wordt tot twee jaar teruggekeken. Ernstige geweldsmisdrijven zullen echter altijd op dit document benoemd worden. Ongeacht het moment, waarop u hiervoor vervolgd bent. Het is zodoende van de ernst van een geweldsdelict afhankelijk, of deze maakt dat uw sollicitatie alsnog zal worden afgewezen door een werkgever. Laat u bijstaan door een advocaat uit Deventer, wanneer u hier vragen over heeft.

Verschil tussen een echtscheidings- en ouderschapsplan

Nu mijn partner en ik uit elkaar gaan, moeten er een aantal documenten worden opgesteld. Wat is echter het verschil tussen een echtscheidings- en ouderschapsplan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een echtscheidingsplan is vaak voornamelijk gericht op de materiële bezittingen. Denk aan financiële middelen, de woning, kostbare elementen uit de inboedel als een auto, enzovoorts. Het ouderschapsplan is gericht op het gezag over uw kinderen. Het opstellen van dit document is alleen noodzakelijk, wanneer uw kinderen nog geen volwassenen zijn. Mochten zij dit al wel zijn, dan bepalen ze zelf bij wie ze op welk moment willen verblijven. Door beide documenten uit te werken, voorkomt u dat er op latere momenten ruzies of discussies kunnen ontstaan. Een advocaat uit Deventer kan u begeleiden bij het opstellen van het echtscheidings- en ouderschapsplan.

Hoelang na invordering van mijn rijbewijs is de zitting?

Ik ben mijn rijbewijs verloren, nadat deze door de politie is ingenomen. Hoelang duurt het, voordat de zitting begint?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, bepaalt de officier van justitie wat er gaat gebeuren. De officier is verplicht om u binnen 60 dagen na het delict voor de rechter te dagen. Mocht u na 60 dagen nog geen rechtszaak gehad hebben, dan kunt u het rijbewijs weer ophalen. Dit kan overigens ook, wanneer de officier van justitie het delict niet ernstig genoeg vindt. Een advocaat uit Deventer kan u meer vertellen over dergelijke zaken.

Na een tongzoen word ik voor de rechter gedaagd. Wat nu?

Tijdens een feestje gaf ik een tongzoen aan een andere bezoeker. Nu moet ik voor de rechter komen op verdenking van verkrachting. Ben ik strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, u bent na een tongzoen niet strafbaar. Wanneer u enkel een tongzoen heeft gegeven, zult u niet vervolgd worden voor verkrachting. U doet er verstandig aan advies in te winnen bij een advocaat, om uzelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Door voor een advocaat uit Deventer te kiezen, hoeft deze hulp u niet veel te kosten. Ook voor minima is het mogelijk om dit type advocaat in te schakelen.