Advocaat Hengelo - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

10 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Cassese
Advocaat Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

2 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Vliet
Advocaat Van Vliet

Van Vliet Advocaten

2 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Veenendaal
Advocaat Van Veenendaal

Advocatenkantoor Van Veenendaal

12 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

13 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vahl
Advocaat Vahl

Veluwe Advocaten

1 ervaring van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELAdvocaat Hengelo - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een advocaat uit Hengelo en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Hengelo kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Waarom een advocaat Hengelo?

Bevindt u zich in een conflictsituatie, waarbij praten geen oplossing lijkt te bieden? Moet u zich binnenkort op het politiebureau melden, omdat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit? Het zijn voorbeelden van situaties, waarbij u het inschakelen van een advocaat in Hengelo kunt overwegen. Een advocaat kan u juridisch adviseren en u bijstaan tijdens het vervolg van zo’n kwestie. De zoekmachine die u op deze website vindt maakt het heel gemakkelijk om een geschikte raadsman in Hengelo te vinden. Het is hierbij voornamelijk van belang dat de ervaring van een advocaat aansluit op het expertisegebied waarbinnen uw zaak valt. Voor welke situatie bent u op zoek naar een advocaat in Hengelo?


Ondersteuning van advocaat in Hengelo inschakelen

Zoals reeds werd aangehaald zijn er verschillende situaties, waarin een advocaat in Hengelo ondersteuning kan bieden. Een conflictsituatie is er een goed voorbeeld van. De raadsman brengt het conflict samen met u in kaart en kijkt wat uw positie hierin is. Het is afhankelijk van hoe stevig deze positie is, wat een volgende stap kan zijn. U wilt hoge proceskosten voorkomen. Bij een verhoor op het politiebureau zal een advocaat in Hengelo u vooraf meer vertellen over uw rechten tijdens het verhoor en over hetgeen u van zo’n verhoor mag verwachten. Hetzelfde doet een advocaat bij een rechtszitting.


Geschikte advocaat in Hengelo zoeken

De zoekmachine met advocaten in Hengelo maakt het eenvoudig om een geschikte raadsman bij uw juridisch vraagstuk te vinden. De filters maakt het mogelijk om enkel in de groep advocaten te zoeken, die ervaring hebben met het expertisegebied waarbinnen deze kwestie valt. Het Nederlands recht kent verschillende soorten expertisegebied. Bekende voorbeelden hiervan zijn verkeer en rijbewijs, politie en justitie, familie en scheiden, vreemdelingen en asiel, enzovoorts. Op de pagina’s van de verschillende advocaten leest u meer over de expertisegebieden waarmee zij veel ervaring hebben.


Hulp via rechtsbijstandverzekering inschakelen

Via uw rechtsbijstandverzekering kunt u een financiële vergoeding krijgen voor de hulp van een advocaat in Hengelo. Houd er rekening mee, dat een verzekeraar in veel gevallen zelf een advocaat aan zal dragen. U bent niet verplicht de hulp van de aangedragen advocaat te accepteren. Voor vrijwel alle situaties geldt in Nederland een vrije advocaatkeuze. Dat wil zeggen dat u met toestemming en een opdracht van uw verzekeringsmaatschappij zelf een geschikte advocaat in Hengelo mag zoeken. Een advocaat kan u er meer over vertellen bij een eerste kennismaking.


Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan

Heeft u een geschikte advocaat in Hengelo gevonden via de zoekmachine op deze website? In dat geval wilt u er zeker van zijn, dat u een klik heeft met de raadsman. Vraag via diens profiel een gratis kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit kennismakingsgesprek kan een advocaat u al globaal vertellen welk traject er gevolgd zal worden en wat de kosten daarvan zullen zijn. Zo weet u precies wat u van de komende periode mag verwachten.

Vraag en antwoord

Advocaat Hengelo - Mijn verhuurder heeft de prijs van huurwoning met 20% verhoogd, wat nu?

Ik ben opgeschrikt door een brief van mijn verhuurder, waarin deze aangeeft de prijs ervan met 20% te zullen verhogen. Dit kan ik niet betalen. Wat kan ik nog doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat een verhurende partij u op de hoogte brengt van een aanstaande verhoging van de prijs van uw huurwoning, betekent niet per definitie dat u deze verhoging direct moet accepteren. Zoek uit of een verhuurder zich hierbij aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Een advocaat in Hengelo kan u hierbij ondersteunen. Voor verhuurders geldt dat zij de prijs van hun vastgoedobjecten eenmaal per jaar mogen verhogen, waarbij een maximum geldt gelijk aan de inflatie over het afgelopen jaar. Deze richtlijn wordt vastgesteld door de overheid.

Advocaat Hengelo - Met welke reden kan een verhuurder mij uit mijn woning zetten?

De verhuurder van mijn woning heeft gedreigd mij uit het pand te zetten, zonder direct een duidelijke reden te noemen. Om welke reden kan ik uit de woning worden gezet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende redenen kunnen voor een verhurende partij aanleiding zijn om een bewoner uit de huurwoning te zetten. Om een voorbeeld te noemen: het telen van hennep in de woning. Wanneer de bewoner veroordeeld wordt voor een strafbaar feit vallend onder de Opiumwet, heeft de verhurende partij geen toestemming van de rechter nodig om de overeenkomst stop te zetten. In alle andere gevallen is die toestemming wel benodigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een achterstand in de huurbetaling of bijvoorbeeld om overlast. Raadpleeg een advocaat in Hengelo, wanneer de verhuurder dreigt de overeenkomst op te zeggen.

Advocaat Hengelo - Moet ik een product teruggeven als ik mijn geld terugvraag?

Een product is niet van de kwaliteit die ik verwacht had. Nu wil ik mijn geld terug. Moet ik het product in zo’n geval teruggeven aan de verkopende partij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat een product defect raakt binnen de garantietermijn, dient u de verkoper de mogelijkheid te bieden het product te herstellen. Pas wanneer het product meermaals kapot is gegaan buiten uw schuld om, kunt u de betaling terugvragen. Het product moet in zo’n geval altijd worden teruggegeven aan de verkoper. Er is een middenweg, waarbij u het product houdt en slechts een deel van de betaling terugkrijgt. Denk aan een product waarbij sprake is van een klein defect. Een advocaat in Hengelo ondersteunt u, wanneer er conflicten dreigen te ontstaan met een verkoper.

Advocaat Hengelo - Mag mijn zoon bij een concurrerende supermarkt gaan werken?

De schoolvrienden van mijn zoon werken voor een andere supermarkt dan hij. Nu wil hij graag overstappen, maar wordt dat verboden door zijn huidige werkgever. Mag dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is van verschillende factoren afhankelijk, of een werkgever een werknemer mag verbieden om voor de concurrent te gaan werken. Hierin speelt onder meer de leeftijd van de werknemer mee. Een werkgever mag bijvoorbeeld nooit een minderjarige medewerker verbieden om bij de concurrent te gaan werken. Daarnaast is zo’n verbod alleen mogelijk wanneer de medewerker een contract voor onbepaalde tijd heeft en daarnaast schriftelijk heeft ingestemd met dit verbod. Heeft u het gevoel oneerlijk behandeld te worden door uw werkgever? Raadpleeg een advocaat in Hengelo om uit te zoeken welke rechten u in uw situatie heeft.

Advocaat Hengelo - Moet ik een huurovereenkomst aangaan bij verhuur kamers in huis?

Kan ik kamers in mijn woning direct verhuren aan onbekenden, of is het opstellen van een huurovereenkomst verplicht? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is sterk aan te raden een schriftelijke huurovereenkomst te laten ondertekenen door de huurder. Op deze manier voorkomt u dat een huurder als huisgenoot gezien wordt, wat een grote impact heeft op uw financiële situatie. Het inkomen van de huurder wordt in zo’n geval bij uw inkomen opgeteld. Daarbij geeft een huurovereenkomst u het recht om een huurder in diens proeftijd van negen maanden zonder reden uit de woning te zetten. Let op, u dient hierbij altijd rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Laat u vooraf adviseren door een advocaat in Hengelo, wanneer u kamers in huis wilt verhuren. 

Advocaat Hengelo - Om welke redenen mag een werkgever mij direct ontslaan?

Mijn werkgever heeft mij zonder een heldere reden te noemen per direct ontslagen. Kunt u mij vertellen of dit wel mag? Ik overweeg het ontslag aan te vechten. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Werkgevers hebben niet per definitie het recht om een medewerker per direct op straat te zetten. Een werkgever dient hiervoor aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet er een dringende reden zijn om een werknemer te ontslaan. Ook moet deze reden direct aan de medewerker worden medegedeeld en mag er niet te veel tijd zitten tussen een incident, zoals een diefstal, en het ontslag. Wanneer niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kunt u het ontslag aanvechten bij een rechter. Laat u hierbij bijstaan door een advocaat in Hengelo om uw verweer kracht bij te zetten. Een advocaat kan u tevens meer vertellen over uw rechten. 

Advocaat Hengelo - Wat zijn de voordelen van de vrije advocaatkeuze in Nederland?

Ik heb begrepen dat er in Nederland een vrije advocaatkeuze geldt. Is het slim om hier gebruik van te maken en wat zijn de voordelen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u juridische hulp aanvraagt via uw rechtsbijstandverzekering, zal de verzekeraar in de meeste gevallen zelf een advocaat in Hengelo aandragen. U bent niet verplicht de hulp van deze advocaat te accepteren, door de vrije advocaatkeuze. Een van de voordelen van deze vrije advocaatkeuze zit in het feit, dat u voor de daadwerkelijke behandeling van uw zaak via deze website een gratis adviesgesprek in kunt plannen bij de advocaat in Hengelo. Zo weet u zeker, dat de advocaat de juiste ervaring heeft om uw zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. U dient toestemming van uw verzekeraar te vragen, als u zelf een advocaat benadert. 

Advocaat Hengelo - Kan ik een erfenis zuiver aannemen als ik inzage heb in de administratie?

Ik beheerde de financiën van een overleden dierbare. Kan ik de erfenis nu zuiver aannemen, of is dit riskant?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het zuiver aannemen van een erfenis brengt altijd een zeker risico met zich mee. Eventuele schuldeisers kunnen zich melden na het overlijden van de dierbare. Bij het zuiver aannemen van de erfenis bent u verantwoordelijk voor het aflossen van deze schulden. Dit doet u in eerste instantie met de bezittingen van de overledene. Zijn de bezittingen minder waard dan de schulden groot zijn? In dat geval lost u de schulden zelf af. Dit heeft gevolgen voor uw eigen financiële situatie. Een advocaat uit Hengelo kan u helpen een keuze te maken. Wanneer u inzage heeft in de financiën van een overledene is het risico logischerwijs kleiner, dan wanneer u helemaal geen inzicht in de financiën heeft.

Advocaat Hengelo - Ik heb een product wat niet overeenkomt met de specificaties, wat nu?

Onlangs kocht ik online een product. Nu blijkt het product veel kleiner te zijn, dan in de specificaties hiervan stond. Wat kan ik nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Standaard heeft u het recht als consument om een product te ruilen, als deze niet aansluit op uw wensen. Het kan voorkomen dat u niet alleen het aankoopbedrag terug wilt krijgen, maar ook de verzendkosten die u voor het product betaald heeft. U kunt deze kosten terug laten betalen, wanneer het product niet voldoet aan de specificaties die een verkoper (via diens website) met u gedeeld heeft. Wanneer een verkoper deze terugbetaling weigert, heeft u de mogelijkheid om een advocaat uit Hengelo in te schakelen. De advocaat kan met u meekijken en u adviseren over de te zetten stappen.

Advocaat Hengelo - Moet ik mijn ex-partner 5 of 12 jaar financieel onderhouden?

Ik lees op internet dat het financieel onderhouden van elkaar soms 5 en soms 12 jaar loopt. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is onder meer afhankelijk van de duur van uw huwelijk, hoe lang u elkaar financieel dient te onderhouden. Bij een huwelijk van maximaal vijf jaar en een situatie waarbij u samen geen kinderen heeft, loopt deze periode vijf jaar. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer u samen kinderen heeft of een langer huwelijk had, loopt deze periode maximaal twaalf jaar. De verplichting elkaar financieel te onderhouden verloopt op het moment dat uw ex-partner samen gaat wonen met een nieuwe partner. Er zijn mogelijkheden om deze verplichting af te kopen. Een advocaat uit Hengelo kan u hier meer over vertellen en samen met u bekijken wat in uw situatie de beste keuze is.

Advocaat Hengelo - Kan ik kamers bij mij thuis te huur aanbieden?

Om maandelijks wat makkelijker rond te komen wil ik kamers verhuren bij mij thuis. Mag dit en waar moet ik op letten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verhuren van kamers bij u thuis kan een interessante optie zijn. In het bijzonder, wanneer u de kamer aan een bekende kan verhuren. Bij het te huur aanbieden van kamers dient u zich te houden aan het huurrecht. Het huurrecht schrijft voor welke rechten en plichten u als verhurende partij heeft. Een advocaat uit Hengelo kan het huurrecht samen met u doornemen, om te kijken welke consequenties dit voor u heeft. Houd er ook rekening mee, dat het verhuren van kamers en daarmee een toename in inkomen leidt tot een mogelijke afname in toeslagen.

Advocaat Hengelo - Wordt mijn verzekering stopgezet als ik de premie vergeet te betalen?

Ik ben zo dom geweest om de premie van mijn verzekering niet tijdig te betalen. Zal mijn verzekering nu stopgezet worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verzekeraars zullen een verzekering niet direct stopzetten. In het bijzonder, wanneer u op een later moment alsnog betaalt. Wel doet u er verstandig aan contact op te nemen met uw verzekeraar. Het verkleint het risico op het door de verzekeraar afwijzen van een declaratieverzoek. Vaak zal een dergelijk verzoek niet worden uitgekeerd wanneer u de premie niet betaald heeft, of wanneer u meermaals te laat was met betalen. Een advocaat uit Hengelo kan u helpen, wanneer u contact opneemt met een verzekeraar. Zo staat u sterker en voorkomt u mogelijke negatieve consequenties van het niet tijdig voldoen van de verzekeringspremie.

Advocaat Hengelo - Hoe vind ik een geschikte advocaat om mijn kind bij te laten staan?

Op dit moment wordt mijn dochter verdacht van een strafbaar feit. Hoe kan ik haar bij laten staan tijdens het verhoor?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Via deze website kunt u een advocaat uit Hengelo inschakelen, die uw kind bij kan staan tijdens een rechtszaak of verhoor. Ieder kind heeft hier recht op. Let bij de keuze voor een advocaat goed op diens expertise. De wijze waarop kinderen berecht worden is anders, dan de wijze waarop een volwassene berecht wordt. Uiteraard is dit enigszins afhankelijk van het strafbaar feit waarvan iemand verdacht wordt. Een advocaat in Hilversum zal uw kind niet alleen ondersteunen tijdens en verhoor. Ook voorafgaand aan het verhoor kan deze uw kind helpen, door bijvoorbeeld meer te vertellen over de rechten die deze heeft.

Advocaat Hengelo - Een huurder betaalt de huur niet. Wat kan ik nu het beste doen?

Ik zit momenteel met een huurder, die de huur van de huurwoning niet betaalt. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als verhuurder kunt u verschillende stappen ondernemen tegen een huurder die de huur niet betaalt. Geef de huurder een laatste kans om de betaling te voldoen en geef aan, dat u een wettelijke rente in rekening brengt als deze opnieuw niet betaalt. Een volgende stap is het inschakelen van een incassobureau. Een incassobureau zal bij de huurder langsgaan om de kosten voor de huur van de woning te incasseren of beslag te leggen op waardevolle voorwerpen. Mocht de huur nog niet voldaan zijn, dan kunt u de gang naar de rechter overwegen voor een uithuiszetting. Laat u hierbij bijstaan door een advocaat uit Hengelo.

Advocaat Hengelo - Mag ik een boom in mijn tuin planten, als mijn buren protest aantekenen?

Toen ik de buren vertelde dat ik een boom wilde gaan planten, waren ze hier niet blij mee. Welke rechten heb ik op dit gebied?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het staat u ook bij een protest van uw buren vrij om een boom in uw tuin te planten. Wel dient u rekening te houden met een aantal eisen. Zo moet een boom altijd op minimaal twee meter bij het terrein van omwonenden vandaan geplant worden. Daarbij bent u verantwoordelijk voor het onderhoud aan de boom. De boom mag geen gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken. Denk bij gevaarlijke situaties bijvoorbeeld aan een loshangende tak aan de boom. Twijfelt u nog? Laat u in dat geval eens adviseren door een advocaat uit Hengelo.

Advocaat Hengelo - Mijn werknemer wil voor een concurrent gaan werken. Mag dit wel?

Ik heb een werknemer die heeft aangekondigd voor een concurrent te gaan werken. Mag ik dit verbieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt als werkgever vaak niet direct verbieden, dat een werknemer voor een concurrent gaat werken. Dit is alleen toegestaan wanneer u samen met de werknemer overeengekomen bent, dat deze niet voor concurrenten zal gaan werken. Vaak geldt hierbij een bepaalde termijn. Denk bijvoorbeeld aan de eerste twee jaar na het moment dat deze uw organisatie verliet. Wanneer het om een werknemer met een contract voor bepaalde tijd gaat, is het niet toegestaan te verbieden dat deze voor een concurrent gaat werken. Dit is zo vastgelegd per 1 juli 2015. Bij twijfel kunt u zich laten adviseren door een advocaat uit Hengelo.

Advocaat Hengelo - Tot wanneer kan ik bezwaar aantekenen tegen een besluit van de gemeente?

Mijn gemeente heeft een besluit genomen waar ik het niet mee eens ben. Tot wanneer kan ik in bezwaar gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als burger heeft u normaliter zes weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen de beslissing van uw gemeente. Na deze periode is dit niet meer mogelijk. De gemeente heeft na het indienen van uw bezwaar zes weken om op uw bericht te reageren. Mocht dit niet lukken, dan kan de gemeente deze periode met nog eens zes weken verlengen. In totaal heeft de gemeente zodoende twaalf weken de tijd. Nadat uw gemeente op het bezwaar gereageerd heeft is een stap naar de rechter vaak nog de enige oplossing. Voor u een dergelijke stap zet is het verstandig om u te laten adviseren door een advocaat uit Hengelo.

Advocaat Hengelo - Iemand is geïnteresseerd in het huren van een kamer bij mij thuis. Mag ik deze verhuren?

Iemand heeft mij gevraagd, of hij een kamer bij mij thuis kan huren. Ik heb hier geen problemen mee, maar mag dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt een kamer in uw woning te huur aanbieden aan een kennis. Houd er hierbij wel rekening mee, dat u dient te voldoen aan de regels die onder meer zijn vastgelegd in het huurrecht. Ook kan het verhuren van een ruimte invloed hebben op de huurtoeslag die een huurder momenteel mogelijk ontvangt. Evenals dat het verhuren van kamers invloed heeft op uw eigen inkomstenbelasting. Om problemen op een later moment te voorkomen, is het verstandig om advies in te winnen bij een advocaat uit Hengelo.

Advocaat Hengelo - Is het verboden om na het gebruik van drugs in de auto te stappen?

Mijn vriend en ik hebben een joint gerookt. Mogen we nu nog in de auto naar huis, of is dit verboden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de Wegenverkeerswet is heel nauwkeurig vastgelegd, welke regels er gelden wanneer u met alcohol of drugs op deel wilt nemen aan het verkeerd. Het wordt sterk afgeraden of alcohol of drugs te nuttigen, omdat het uw reactiesnelheid en alertheid sterk kan verminderen. Tijdens een controle kan het voorkomen dat u deel moet nemen aan een bloedonderzoek. Als uit zo’n bloedonderzoek blijkt dat u te veel alcohol of drugs genuttigd heeft, krijgt u een forse boete. Ook kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Schakel in zo’n situatie een advocaat uit Hengelo in, om u te laten adviseren.

Advocaat Hengelo - Kan ik online afgesloten abonnement op een tijdschrift nog stopzetten?

Ik heb een online een abonnement op een tijdschrift afgesloten. Nu vind ik deze toch niet zo leuk! Kan ik het abonnement nog stopzetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op abonnementen die u online, telefonisch of via een straatverkoper afsluit, geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Dit betekent dat u het abonnement nog stop kunt zetten nadat u het eerste tijdschrift ontvangen heeft. Opzeggen kan zonder hiervoor een reden op te geven. De bedenktijd gaat in op het moment dat het eerste tijdschrift of de eerste krant bij u wordt bezorgd. Schakel een advocaat uit Hengelo in, wanneer de aanbieder van het tijdschrift het abonnement niet stop wil zetten.

Advocaat Hengelo - Moet een verhuurder schade aan mijn houten kozijnen verhelpen?

Ik heb last van schade aan mijn houten kozijnen. Door afgebladderd verf zijn de kozijnen gaan rotten. Wat moet ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder is verplicht om de woning op een degelijke wijze voor u te onderhouden. Dit betekent dat de verhuurder schade als gevolg van achterstallig onderhoud zal moeten herstellen. Mocht een verhurende partij de schade na meerdere herinneringen nog niet hersteld hebben, dan kunt u deze in gebreke stellen. Het opstellen van een ingebrekestelling kunt u samen met een advocaat uit Hengelo doen. Deze advocaat kan u daarbij adviseren over hetgeen u kunt doen op het moment dat een verhuurder de schade alsnog niet verhelpt.

Advocaat Hengelo - Mijn appartement wordt niet onderhouden. Wat kan ik doen?

Ik huur inmiddels al enkele jaren een appartement. De verhuurder wil het onderhoud echter niet uitvoeren, waardoor er lekkages zijn ontstaan. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij de huur van een appartement is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning. Het herstellen van lekkages is hier een voorbeeld van, als deze het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Zou u de lekkages zelf veroorzaakt hebben, bijvoorbeeld bij boorwerkzaamheden, dan dient u deze zelf op te lossen. Wanneer het u niet lukt dit met de verhuurder te regelen, kunt u een rechtszaak beginnen. Een advocaat uit Hengelo kan u adviseren over de te volgen stappen in zo’n situatie. Ook kan deze u meer vertellen over andere stappen die u zou kunnen nemen.

Advocaat Hengelo - Klant reageert niet op betalingsherinneringen. Wat nu?

Nadat de betalingstermijn van mijn factuur verlopen was, heb ik de klant een betalingsherinnering gestuurd. De klant reageer hier echter niet op. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor ondernemers is het erg vervelend, wanneer facturen niet tijdig voldaan worden. Het is na het verlopen van de betalingstermijn slim om zowel per mail, als telefonisch contact op te nemen met de schuldenaar. Stem samen af, wanneer de factuur alsnog voldaan wordt. Mogelijk wacht de schuldenaar zelf ook op een betaling. Als de factuur vervolgens opnieuw niet betaald wordt, dient u een schriftelijke aanmaning te versturen. Het is niet mogelijk om een incassobureau in te schakelen zonder deze aanmaning. Laat u door een advocaat uit Hengelo helpen bij het opstellen hiervan. Tevens kan de advocaat u adviseren over andere stappen die u zou kunnen nemen.

Advocaat Hengelo - Ik heb een strafblad, kan ik een VOG aanvragen?

Ik heb een strafblad en moet nu een VOG aanvragen voor mijn nieuwe werk. Kan dit nog, na het plegen van strafbare feiten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt altijd een VOG aanvragen. Op een VOG worden in sommige gevallen strafbare feiten van uw strafblad vermeld. Dit is afhankelijk van de punten waarop uw werkgever uw strafblad wilt laten toetsen. Wanneer u over de financiële administratie gaat bij een bedrijf, is het niet prettig als u eerder veroordeeld bent voor fraude. Er zijn echter ook voldoende banen, waarbij financiële fraude niet vermeld zal worden op uw VOG.

Advocaat Hengelo - Ik heb erg weinig verlof. Kan ik meer krijgen?

In de jeugdgevangenis heb ik maar eens per twee dagen begeleid verlof. Voor mijn gevoel heb ik recht op meer. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een jeugdgevangenis stelt voor iedere gedetineerde een verlofplan op, wanneer een gedetineerde hier recht op heeft. Aan dit verlofplan kunnen geen rechten worden ontleend. Mogelijk staat in het plan dat u wekelijks een begeleid verlof heeft, terwijl u in de praktijk maar eens per twee weken op verlof gaat. U zou dit aan kunnen kaarten. Hierbij staat u steviger, wanneer u een advocaat uit Hengelo inschakelt.