Advocaat Ede - Gratis gesprek binnen 24 uur!

80+ advocaten om u te helpen
20.000+ hulpaanvragen per jaar
100+ ervaringen van anderen

20 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Kok
Advocaat Kok

Kok advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van de Velde
Advocaat Van de Velde

Goedrecht Advocaten

3 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Zijderveld
Advocaat Zijderveld

Steenhoff & Zijderveld Advocaten

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Leijendekker
Advocaat Leijendekker

Leijendekker & Nederveen Advocaten

3 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Bean
Advocaat Bean

BEAN Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Vliet
Advocaat Van Vliet

Van Vliet Advocaten

4 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vahl
Advocaat Vahl

Veluwe Advocaten

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat De Kaste
Advocaat De Kaste

Skáp Advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Noordanus
Advocaat Noordanus

Noordanus Advocatuur

14 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Karami
Advocaat Karami

Karami Advocatuur

13 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van Veenendaal
Advocaat Van Veenendaal

Advocatenkantoor Van Veenendaal

18 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Dijkers
Advocaat Dijkers

Stroobach & Dijkers advocaten

9 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Tijkotte
Advocaat Tijkotte

FTW Advocaten

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Rahimzadeh
Advocaat Rahimzadeh

Rahimzadeh Advocatuur

6 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Vethanayagam
Advocaat Vethanayagam

Linea Recta Advocatuur

7 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Stroobach
Advocaat Stroobach

Stroobach & Dijkers advocaten

4 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Van der Aart
Advocaat Van der Aart

FTW Advocaten

3 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Görsültürk
Advocaat Görsültürk

Advocatenkantoor MUSA

8 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Matpanozer
Advocaat Matpanozer

Matpanozer advocatuur

5 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIEL
Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

10 ervaringen van anderen
 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Pro deo
BEKIJK PROFIELAdvocaat Ede - Gratis juridisch gesprek

Selecteer een advocaat uit Ede en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

 • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de advocaat uit Ede kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Waarom een advocaat Ede?

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin de hulp van een advocaat in Ede wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan een rechtszaak, waarbij een andere partij u voor de rechter heeft gedaagd. U wilt dat uw belangen zo goed mogelijk behartigd worden in de rechtszaak. Een raadsman in Ede kan u de gewenste ondersteuning bieden om toe te werken naar een zo gunstig mogelijke afloop van de gerechtelijke procedure. Maak gebruik van de zoekmachine op deze website om een geschikte advocaat in Ede te vinden, met de juiste expertise en ervaring.


Juridische zaken voorleggen aan advocaat in Ede

Een advocaat in Ede kan u op basis van een voorgelegde juridische kwestie adviseren over uw rechten en plichten. Het kan gaan over een zaak, waarbij u zich moet verantwoorden voor de rechter. Ook bij een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau is het prettig om een advocaat uit Ede aan uw zijde te hebben. Daarnaast zijn er verschillende soorten conflictsituaties, waarbij u op voorhand graag wil weten wat uw rechtspositie is in zo’n conflict. Is het bijvoorbeeld zinvol om een gerechtelijke procedure te starten? Is de kans dat u een zaak verliest mogelijk te groot? Enzovoorts. Een advocaat in Ede adviseert u er over.


Advocaat in Ede met juiste ervaring

Selecteer een advocaat uit Ede en binnen 24 uur wordt contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek. De zoekmachine op deze website maakt het zo makkelijk mogelijk, om een advocaat in Ede te zoeken met de juiste achtergrond. Het is belangrijk dat de ervaring van een raadsman past bij het expertisegebied waarbinnen uw juridisch vraagstuk valt. Er zijn verschillende expertisegebieden waar advocaten zich op kunnen rechten. Sommige advocaten behandelen voornamelijk zaken die te maken hebben met politie en justitie, anderen behandelen zaken op het gebied van partneralimentatie en familieconflicten. Aan de hand van de filters in de zoekmachine op deze website vindt u de juiste advocaat. Binnen welk expertisegebied valt de kwestie waarvoor u op zoek bent naar een raadsman?


Bekostiging van de hulp van een advocaat

In Nederland heeft u een vrije advocaatkeuze, ook wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Het komt regelmatig voor, dat mensen ten onrechte denken dat zij voor de door een verzekeraar aangedragen advocaat moeten kiezen. Dit is niet het geval. U kunt uw verzekeringsmaatschappij het verzoek doen u toestemming te geven om zelf naar een advocaat in Ede te zoeken. Zo kunt u een advocaat in de arm nemen met de juiste expertise, waarbij u een goed gevoel heeft. Via de verzekeraar krijgt u een volledige vergoeding voor de kosten van juridische hulp door een advocaat.


Gratis kennismakingsgesprek aanvragen

Nadat u de zoekmachine gebruikt heeft, kunt u bij de gevonden advocaat in Ede direct een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om inzichtelijk te krijgen welk traject er globaal gevolgd moet worden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Ook kunt u het kennismakingsgesprek gebruiken om te kijken of u een goed gevoel heeft bij de gevonden raadsman. Het maakt dat u vooraf precies weet wat u van de advocaat in Ede mag verwachten, wanneer u deze inschakelt voor uw juridische kwestie.


Vraag en antwoord

Advocaat Ede - Lekkage in de badkamer van mijn huurwoning, hoe dit op te lossen?

Er is sprake van een lekkage in de badkamer van mijn huurwoning; de leidingen onder de wastafel lekken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk verholpen wordt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U dient de ontstane schade zo snel mogelijk te melden bij uw verhuurder. Een verhuurder is verplicht een woning op deugdelijke wijze te onderhouden, zodanig dat uw woongenot niet negatief beïnvloed wordt. Uitzondering hierop is een situatie, waarbij de schade aan het huurhuis door uw eigen handelen ontstaan is. Mogelijk heeft u in de wand van de badkamer geboord, als gevolg waarvan er zich een lekkage voordoet. In dit geval dient u de schade zelf te repareren. Ontstaan hierover discussies met de verhurende partij? Raadpleeg in dat geval een advocaat in Ede. Deze kan u adviseren over uw positie in zo’n situatie.

Advocaat Ede - Wat zijn de gevolgen van het niet nakomen van een overeenkomst?

Door wat interne strubbelingen lukt het mijn organisatie niet om de gemaakte afspraken met een andere partij na te komen deze maand. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De samenstelling van de overeenkomst die tussen uw organisatie en andere betrokkenen gesloten is, bepaalt voor een groot deel wat de gevolgen zullen zijn van het niet nakomen hiervan. Belangrijk is het om zo snel mogelijk contact te zoeken met de betrokkenen, om de situatie te bespreken. Op basis hiervan kan naar een oplossing en vervolg gezocht worden. Neem een advocaat uit Ede in de arm om u hierover te laten adviseren. Deze advocaat uit Ede kan u daarbij helpen bij eventuele vervolgstappen.

Advocaat Ede - Ik heb online een racefiets gekocht zonder dat geleverd is, wat te doen?

Via een online platform kocht ik recentelijk een tweedehands racefiets. Deze heb ik direct betaald en zou vervolgens thuis worden bezorgd. Ik heb de fiets nog steeds niet. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Probeer in deze situatie allereerst contact te zoeken met de verkopende partij. Geef aan dat u voornemens bent vervolgstappen te zetten, wanneer deze niet bereid is uw betaling terug te storten of het product alsnog te leveren. Mocht het niet lukken om in contact te komen met de verkopende partij, dan kan hulp van een advocaat in Ede de uitkomst voor u zijn. Een advocaat in Ede bespreekt samen met u welke vervolgstappen gezet kunnen worden om het reeds betaalde bedrag terug te krijgen.

Advocaat Ede - Moet een verkoper een reparatie uitvoeren bij een defect aan een product?

Ik heb mijn X box nu een maand gebruikt en het eerste defect doet zich al voor. Het product werkt niet meer naar behoren. Moet ik het artikel laten repareren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er een defect ontstaat aan een product waarop nog garantie zit, dan dient de verkoper het product te herstellen. Dit doet de verkoper door het product te repareren, of door hetzelfde product nogmaals te leveren. In beide gevallen levert u het beschadigde artikel in bij de verkopende partij. Houd er rekening mee dat een verkoper bij een reparatie het recht heeft aan te tonen dat het defect door uw handelen ontstaan is. Een verkoper kan in zo’n geval een reparatieverzoek weigeren. Raadpleeg een advocaat in Ede, wanneer u het oneens bent met het standpunt van de verkoper.

Advocaat Ede - Ik wil vrij, maar mijn werkgever weigert. Wat kan ik het beste doen?

De komende zomermaanden wil ik wat langer op vakantie. Mijn werkgever heeft mijn verzoek voor een aantal vrije dagen echter afgewezen. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wees u als werknemer bewust van de rechten die u heeft. Zo geldt onder meer dat uw werkgever een dergelijk verzoek voor vrije dagen in de basis niet af mag wijzen. Dat geldt in het bijzonder voor de vrije dagen waar u jaarlijks wettelijk recht op heeft. Mocht een werkgever het verzoek toch weigeren, dan moet daar een zwaarwegende reden voor zijn. Is die reden er niet? In dat geval kunt u naar de kantonrechter stappen. Een advocaat in Ede kan u ondersteunen bij dit proces.

Advocaat Ede - Kan ik direct naar de rechter stappen, als ik last heb van het geluid van omwonenden?

Sinds mijn overburen vaker vanuit huis werken, ervaar ik steeds meer hinder door het geluid wat zij produceren. Kan ik naar de rechter stappen om dit te laten stoppen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u hinder ondervindt van omwonenden, is het vaak niet direct noodzakelijk om naar de rechter te stappen. Er zijn verschillende alternatieven om gezamenlijk met uw omwonenden tot een oplossing te komen. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een brief, waarbij u zich kan laten bijstaan door een advocaat in Ede. Deze vertelt u meer over de wijze waarop kan worden vastgesteld of er sprake is van onrechtmatige hinder. Ook zou u de verhuurder of bijvoorbeeld de gemeente kunnen benaderen bij overlast van omwonenden.

Advocaat Ede - Er is al jaren geen onderhoud aan het huis van de buren uitgevoerd, wat te doen?

Al jaren wordt het onderhoud aan het huis van mijn buren verwaarloosd. Het leidt ertoe dat ook de waarde van mijn woning daalt. Wat kan ik het beste doen om dit aan te pakken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De waarde van uw eigen woning kan dalen, wanneer omwonenden hun huis slecht onderhouden. Het kan hierbij zowel om het onderhoud aan de woning zelf gaan, als om de tuin rondom het pand. In dergelijke situaties wordt aangeraden om allereerst het gesprek aan te gaan met de betrokken buren. Mogelijk is een gesprek voldoende om hen ervan te overtuigen het onderhoud aan het pand op te pakken. Mochten zij dat weigeren, dan kunt u de hulp van een advocaat in Ede inschakelen. Deze vertelt u hierbij meer over de vervolgstappen die u zou kunnen overwegen.

Advocaat Ede - Is mijn verhuurder verplicht de huurwoning te onderhouden?

Mijn verhuurder weigert onderhoud aan mijn huurwoning uit te voeren; dit is volgens hem nog niet nodig. Is de verhuurder verplicht het onderhoud uit te voeren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis zijn zowel de huurder, als de verhuurder verplicht samen te zorgen voor het onderhoud aan een huurwoning. Het grote onderhoud dient hierbij door de verhurende partij te worden uitgevoerd. Bent u van mening dat het onderhoud niet, te laat of niet deugdelijk is uitgevoerd? In dat geval kunt u de verhuurder hierop wijzen. Neem een advocaat in Ede in de arm om u hierbij te laten helpen. Deze helpt u helder te beschrijven om welke reden u vindt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd; op welke manier beïnvloedt het uw woongenot? Weigert de verhuurder het onderhoud uit te voeren? In dat geval kunt u naar de huurcommissie stappen.

Advocaat Ede - Op welke manier los ik overlast van omwonenden op?

Mensen die een paar huizen verderop wonen zorgen er wekelijks voor dat de straat erg vervuild raakt. Op welke manier kan ik ervoor zorgen dat deze vorm van overlast stopt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij overlast van omwonenden is het zaak om allereerst het gesprek aan te gaan. Mogelijk zijn anderen zich niet bewust van de hinder die zij veroorzaken. Mocht een gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u een advocaat in Ede inschakelen. Deze vertelt u meer over de procedure die u kunt volgen om de hinder die u ondervindt te doen laten stoppen. Dit geldt niet alleen bij afval op straat, maar bijvoorbeeld ook in het geval van hinder door de geluidsproductie van omwonenden.

Advocaat Ede - Telt het inkomen van een huurder mee met mijn inkomen?

Ik wil een kamer in huis verhuren en heb daar een geschikte huurder voor gevonden. Nu vertelde iemand mij dat het inkomen van de huurder meetelt met mijn inkomen, is dat zo?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis geldt dat het inkomen van een huurder van ruimtes in de woning waarin u zelf ook verblijft niet meetelt met uw inkomen. Houd er echter rekening mee, dat u de verhuur van kamers tijdig door dient te geven aan de fiscus. Doet u dit niet, dan telt het inkomen van de hurende partij wel mee; de huurder wordt in zo’n geval gezien als huisgenoot. Een advocaat in Ede kan u meer vertellen over hetgeen waarmee u rekening dient te houden bij het verhuren van kamers in uw eigen woning.

Advocaat Ede - Kan ik mijn geld terugkrijgen bij een defect aan mijn product?

Er is een defect ontstaan aan een product wat in onlangs kocht. Kan ik direct mijn geld terugkrijgen in zo’n geval? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

In verschillende situaties is een verkopende partij verplicht u uw aankoopbedrag terug te geven bij een probleem met het geleverde product. Dit geldt echter niet altijd. U dient de verkoper de mogelijkheid te bieden, het defect aan het product te verhelpen. Een verkoper kan er hierbij voor kiezen u een geheel nieuw product te leveren, maar is dit niet wettelijk verplicht. Mocht er opnieuw een defect aan het product ontstaan, dan kunt u uw betaling terugeisen. Een advocaat in Ede kan u helpen uw verzoek op papier te zetten en eventuele vervolgstappen te nemen als de verkoper weigert u uw aankoopbedrag terug te geven. 

Advocaat Ede - Mijn dochter wil bij een andere supermarkt gaan werken, mag dit?

Mijn dochter werkt momenteel voor een supermarkt. Deze geeft aan dat zij niet voor een concurrent mag gaan werken. Hoe zit dit precies? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever mag een minderjarige werknemer in geen geval verbieden voor een concurrent te gaan werken. De wet- en regelgeving op dit vlak werd in 2015 aangepast. Een dergelijke afspraak kan alleen met een meerderjarige werknemer gemaakt worden, waarbij geldt dat deze werknemer een contract voor onbepaalde tijd moet hebben. Ook moet een afspraak over het solliciteren bij concurrenten schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend zijn. Een advocaat in Ede kan u meer vertellen over de rechten van uw kind, wanneer deze bij een concurrent wil gaan werken. 

Advocaat Ede - Hoe weet ik zeker dat een gevonden advocaat mij kan helpen?

Ik wil een juridische kwestie met een advocaat bespreken, maar vind het lastig om te bepalen of een advocaat past bij mijn zaak. Hoe weet ik dit zeker?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden, wanneer u een geschikte advocaat in Ede zoekt. Allereerst is het belangrijk dat een advocaat ervaring heeft met zaken zoals die van u. U filtert de advocaten op basis van hun expertisegebied. Zoek in de zoekmachine naar het expertisegebied waarbinnen u uw zaak in kunt delen. Vraag een gratis adviesgesprek aan bij een advocaat in Ede. Blijkt de advocaat geen zaken te behandelen als die van u, dan zal deze uw contactverzoek afwijzen. Zo weet u zeker, dat u voor een advocaat kiest die u verder kan helpen.

Advocaat Ede - Welke opties heeft een werkgever om mij ander werk te laten doen?

Ik heb onlangs te horen gekregen dat ik een andere rol krijg binnen de organisatie. Moet ik dit accepteren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland zo geregeld, dat uw werkgever in verschillende situaties mogelijkheden heeft om u een andere rol te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de situatie, waarin de organisatie in financieel zwaar weer verkeert. Ook kan het voorkomen dat uw werkgever u niet goed vindt functioneren in uw huidige rol. Een derde optie is een situatie waarbij in de CAO een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang, kan de werkgever u een nieuwe rol geven. Bent u het hier niet mee eens? In dat geval kan een advocaat uit Ede inschakelen een goede optie zijn. De advocaat kan u van juridisch advies voorzien.

Advocaat Ede - Worden declaraties geweigerd als ik de premie te laat betaal?

Toen de verzekeraar de premie af liet schrijven had ik te weinig geld op mijn rekening. Worden declaraties voortaan geweigerd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verzekeraar kan verschillende redenen hebben om door u ingevoerde declaraties te weigeren. Het niet (tijdig) betalen van de premie voor uw verzekering kan hier een voorbeeld van zijn. Let wel, vaak moet u de betaling meermaals vergeten zijn voordat de declaraties standaard worden afgewezen. Een andere reden voor het afwijzen van uw declaratie kan zijn dat deze kosten onder uw eigen risico vallen. U heeft het eigen risico mogelijk niet volledig verbruikt. Op het moment dat u het oneens bent met uw verzekeraar, kunt u een advocaat uit Ede om advies vragen.

Advocaat Ede - Kan ik voor iedere branchegenoot gaan werken?

Mijn werkgever wil mij verbieden voor branchegenoten te gaan werken. Mag dit eigenlijk wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een werkgever heeft vaak niet de mogelijkheid u ervan te weerhouden voor een concurrent te gaan werken. Dit moet vastgelegd zijn in samenspraak met de betrokken medewerker. Daar komt bij, dat het vastleggen van dergelijke afspraken slechts mogelijk is wanneer een medewerker een vaste aanstelling heeft. Bij een tijdelijke aanstelling kan een medewerker nooit beperkt worden in diens wensen om voor een concurrent te gaan werken. Datzelfde geldt voor medewerkers die jonger dan 18 jaar zijn. Raadpleeg een advocaat uit Ede, wanneer u het idee heeft dat uw rechten als werknemer worden geschonden. De advocaat kan met u meekijken en het gesprek aangaan met uw werkgever.

Advocaat Ede - Kan ik verantwoordelijk worden gehouden voor schulden van een overledene?

Ik heb gehoord dat als ik een erfenis aanneem, ik verantwoordelijk kan worden gehouden voor schulden van de overledene. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de wijze waarop een erfenis wordt aangenomen, of u verantwoordelijk bent voor het aflossen van een eventuele restschuld. Onderscheid wordt gemaakt tussen het zuiver en beneficiair aannemen van de erfenis. In dit laatste geval worden alle schulden van de bezittingen van een overledene afgehaald, om zo tot de erfenis te komen. Blijft er een restschuld open staan, dan bent u hier als nabestaande niet verantwoordelijk voor. Dat bent u wel, wanneer u kiest voor het zuiver aannemen van een erfenis. Vaak verloopt het zuiver accepteren van de erfenis sneller. Een advocaat uit Ede kan u er meer over vertellen.

Advocaat Ede - Wie betaalt wat aan de ander na een echtscheiding?

Ik ben onlangs gescheiden van mijn vrouw. Nu ben ik benieuwd wie wat aan wie moet betalen voor het levensonderhoud.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een echtscheiding bent u verplicht elkaar financieel te onderhouden. Een echtscheiding betekent zodoende niet, dat u volledig los van elkaar verder kunt leven. Datzelfde geldt voor het stopzetten van een geregistreerd partnerschap. Het is afhankelijk van de afspraken die u samen maakt, wie wat betaalt. Ook uw inkomen en dat van uw ex-partner speelt hierin een rol. Wanneer beide inkomens nauwelijks van elkaar verschillen, zult u niets of maar heel weinig aan de ander overmaken (indien uw inkomen het hoogst is). Schakel een advocaat uit Ede in om u bij dit proces te laten begeleiden.

Advocaat Ede - Kan een partij na uitvoering van een opdracht een hogere prijs rekenen?

Ik ben bang dat de kosten na de uitvoering van een opdracht veel hoger zijn dan nu gemeld wordt. Is dit mogelijk?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kan voorkomen dat het voor een partij lastig is om vooraf te bepalen welke kosten deze zal maken voor de uitvoering van een opdracht. In zo’n geval neemt een partij deze mogelijke extra kostenposten op in de algemene voorwaarden. Als consument moet u de algemene voorwaarden in kunnen zien, voordat u de opdracht verstrekt. Staan deze extra kostenposten niet in de algemene voorwaarden? Raadpleeg dan een advocaat uit Ede, om te bepalen of u deze extra kosten moet betalen. Een advocaat kan u juridisch adviseren.

Advocaat Ede - Is het mogelijk om wat geld te verdienen aan een kamer die niet gebruikt wordt?

Ik heb een kamer in huis die ik momenteel niet gebruik. Kan ik wat bijverdienen, door deze kamer te verhuren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in de meeste gevallen toegestaan om een ruimte binnen uw woning te huur aan te bieden. Wel dient u hierbij te voldoen aan de eisen en richtlijnen, die vallen onder het huurrecht. Dit huurrecht geldt voor iedere verhurende partij in Nederland. Het maakt hierbij niet uit of u dit zakelijk, of als privépersoon doet. Tevens dient u er rekening mee te houden, dat de inkomsten uit de verhuur van een kamer opgegeven dienen te worden tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Laat u adviseren over hetgeen de verhuur van een kamer met zich meebrengt. Een advocaat uit Ede kan u de gewenste hulp bieden.

Advocaat Ede - Heeft mijn kind recht op verlof in de gevangenis waar deze verblijft?

Ik zou het fijn vinden als mijn kind in het weekend naar huis komt. Heeft deze recht op verlofdagen in de gevangenis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende factoren bepalen of uw kind recht heeft op verlofdagen in de gevangenis. In de basis wordt samen met de begeleider van uw kind een verlofplan opgesteld, wanneer deze in aanmerking komt voor verlofdagen. Let er hierbij op, dat zo’n verlofplan slechts een richtlijn is. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Dit betekent dat uw kind mogelijk minder vaak verlof krijgt, dan u voorheen verwacht had op basis van het verlofplan. Raadpleeg een advocaat uit Ede, wanneer u vindt dat de gevangenis haar afspraken niet nakomt.

Advocaat Ede - Is het toegestaan om een schutting van drie meter hoog te nemen?

Ik wil geen last hebben van de buren en overweeg daarom een schutting van drie meter hoog te plaatsen. Mag dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij het plaatsen van een nieuwe schutting dient u met een aantal regels en richtlijnen rekening te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een schutting in de voor- en achtertuin van uw woning en tussen een natuurlijke schutting en een schutting van steen of bijvoorbeeld hout. Een schutting in de voortuin mag maximaal een meter hoog zijn, terwijl de schutting in de achtertuin een maximumhoogte van twee meter heeft. Kiest u voor een natuurlijke schutting, zoals een heg, dan zit hier geen maximum aan qua hoogte. Ontstaat er een conflict met de buren over de schutting? Laat u in dat geval adviseren door een advocaat uit Ede.

Advocaat Ede - Kan een verhuurder mij uit mijn woning zetten als ik te laat betaal?

Momenteel maak ik de huur maandelijks handmatig over. Loop ik het risico uit mijn woning te worden gezet als ik dit vergeet?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhuurder kan u in geen geval direct uit de woning zetten. De verhurende partij heeft hier altijd toestemming voor nodig van de rechter. Wel vergroot u de kans op het uit uw woning gezet worden, wanneer u meermaals vergeet de huurkosten te voldoen. Mocht u dit onverhoopt vergeten zijn, dan is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met uw verhuurder en de situatie uit te leggen. Start de verhuurder een rechtszaak tegen u? In dat geval kan de hulp van een advocaat uit Ede wenselijk zijn. Deze kan u adviseren en bijstaan.

Advocaat Ede - Is het mogelijk om voor mijn verhoor een advocaat te raadplegen?

Ik moet mij op het politiebureau melden voor een verhoor over een strafbaar feit waarvan iemand mij beschuldigt. Kan ik een advocaat raadplegen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ja, u heeft altijd het recht om voor een verhoor bij de politie met een advocaat uit Ede te spreken. Een advocaat kan u meer vertellen over de rechten die u als verdachte heeft tijdens een verhoor. Ook kan de advocaat met u meedenken over de wijze waarop u zich het beste kunt verdedigen. Mogelijk bent u onschuldig en kunt u dit aantonen, door meer te vertellen over hetgeen u tijdens het moment van het strafbare feit deed. Wellicht was u heel ergens anders! Een advocaat kan u begeleiden bij deze verdediging.

Advocaat Ede - Ik ga weg bij mijn ex-partner. Moet ik haar geld blijven betalen?

Ik heb besloten de relatie met mijn vriendin stop te zetten. Klopt het dat ik haar nu geld moet blijven betalen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verschillende factoren bepalen of u uw vriendin maandelijks van een financiële compensatie moet voorzien. Denk aan het verschil in inkomen tussen u en uw ex-partner. Ook het type relatie speelt hierin mee. Een financiële compensatie is enkel verplicht wanneer u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Normaliter bepaalt een deskundige hoe hoog de maandelijkse compensatie is. Wanneer u het niet eens bent met dit bedrag, kunt u een advocaat uit Ede inschakelen om u bij te laten staan. De advocaat vertelt u meer over uw rechten en plichten.

Advocaat Ede - Hebben mijn kinderen altijd recht op een legitieme portie?

Bij het opstellen van mijn testament heeft de notaris mij gewezen op de legitieme portie voor mijn kinderen. Hebben zij hier altijd recht op?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis hebben uw kinderen bij uw overlijden recht op een legitieme portie. Alles wat boven deze legitieme portie valt kunt u naar eigen inzicht over uw kinderen en andere nabestaanden verdelen. Uitzondering op deze regel zijn onterfde kinderen. Zij hebben geen recht meer op een legitieme portie als u zou komen te overlijden. Een advocaat uit Ede kan u meer vertellen over wat het onterven van een kind inhoudt en wat hierbij komt kijken. De verdeling van uw erfenis legt u vast bij een notaris.

Advocaat Ede - Ik ben bang dat ik niet word aangenomen door strafbare feiten uit het verleden. Is deze angst terecht?

Ik ben aan het solliciteren voor een nieuwe baan. In de vacature stond dat ik een Verklaring Omtrent Gedrag in moet dienen. Staan mijn strafbare feiten op dit document?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van uw leeftijd en de gepleegde strafbare feiten, wat er op uw Verklaring Omtrent Gedrag vermeld wordt. Bij personen jonger dan 23 jaar, worden enkel strafbare feiten uit de afgelopen twee jaar vermeld. Mocht u ouder zijn dan 23 jaar, dan worden strafbare feiten uit de laatste vier jaar in het document opgenomen. Voor zeer ernstige delicten, waarvan geweldsincidenten een voorbeeld zijn, geldt dat deze altijd op de Verklaring Omtrent Gedrag worden opgenomen. Dit maakt het lastiger om aangenomen te worden voor een baan waar men vraagt naar een Verklaring Omtrent Gedrag. Een advocaat uit Ede kan u meer vertellen over hetgeen er op dit document komt te staan.

Advocaat Ede - Mijn rijbewijs is afgepakt, waarop een rechtszaak volgt. Wat nu?

De politie heeft mijn rijbewijs afgepakt en aangegeven dat er zeer waarschijnlijk een rechtszaak volgt. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst is het belangrijk om op te merken, dat de politie dit niet bepaalt. De politie stuurt uw rijbewijs door naar de officier van justitie. Deze zal bepalen wat er met uw rijbewijs moet gebeuren en u dit binnen tien dagen laten weten. De officier van justitie heeft bij een rechtszaak 60 dagen de tijd om u hiervoor uit te nodigen. Bent u na deze periode nog niet voor de rechter verschenen? In dat geval kunt u het rijbewijs zonder verdere juridische procedure terugkrijgen. Een advocaat uit Ede kan u bij dit proces helpen.

Advocaat Ede - De politie heeft mij uitgenodigd voor een verhoor. Wat nu?

Tijdens een feestje zijn verschillende mensen met elkaar op de vuist gegaan. Ik was hier aanwezig en ben nu uitgenodigd voor een verhoor door de politie. Loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verhoor bij de politie hoeft niet direct te betekenen, dat u verdacht wordt van een strafbaar feit. Mogelijk wil de politie uw verhaal horen, om een beter beeld te krijgen van hetgeen er precies gebeurd is. U kunt ervoor kiezen om de hulp in te schakelen van een advocaat uit Ede. Deze kan u voorafgaand aan het verhoor meer vertellen over uw rechten en plichten. Mocht u toch vervolgd worden, dan kan de advocaat u ook in de rechtszaal bijstaan.

Advocaat Ede - Ik heb last van de muziek van onze buren. Wat nu?

Mijn buren hebben het geluid van hun muziekinstallatie vaak erg hoog staan. Wat kan ik hiertegen doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij geluidsoverlast heeft het niet altijd zin om een rechtszaak aan te spannen. De overlast die u ervaart zal lang niet altijd als onrechtmatig worden bestempeld. Verstandiger is het om de hulp van een mediator in te schakelen. Deze zal het gesprek tussen u en uw buren op gang brengen. Komt u er nog niet uit? In dat geval kunt u een advocaat uit Ede om advies vragen. Deze kan u ook bij een rechtsgang bijstaan.

Advocaat Ede - Er staat een fout in de dagvaarding, wat betekent dit?

Ik heb een fout in de dagvaarding opgemerkt. Betekent dit dat de dagvaarding ongeldig kan worden verklaard?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, een fout in de dagvaarding hoeft niet direct te betekenen dat deze ongeldig wordt verklaard. Alleen bij ernstige fouten kan dit voorkomen. U kunt hierbij denken aan fouten in de persoonsgegevens op de dagvaarding of het ontbreken van de datum van een zitting. Let wel, bij fouten in persoonsgegevens moet het om dermate ernstige fouten gaan dat u zichzelf hierin niet herkent. Twijfelt u over fouten in de dagvaarding? Schakel in dat geval een advocaat uit Ede in, om u hierover te laten adviseren.