Kinderalimentatie - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over kinderalimentatie 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u (meer) kinderalimentatie wilt en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is kinderalimentatie? 

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage van de niet verzorgende ouder, aan de kosten van levensonderhoud voor kinderen na een echtscheiding. Kinderalimentatie heeft volgens de wet voorrang op partneralimentatie. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, blijft u nog wel verplicht om financieel voor uw kinderen te zorgen. De kinderalimentatie wordt berekend door een deskundige die kijkt naar de behoefte, op basis van de huidige levensstandaard en naar de draagkracht van de betalende ex-partner/ouder. 

De niet-verzorgende ouder dient kinderalimentatie te betalen voor kinderen tot 21 jaar. De afspraken omtrent de kinderalimentatie dienen te worden opgenomen in het ouderschapsplan. Het staat u als ouders vrij om zelf afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie, u dient er echter wel rekening mee te houden dat de rechter kan beslissen dat het overeengekomen bedrag te laag is. Zodra uw kind 18 jaar is, dienen de afspraken omtrent de kinderalimentatie tussen het kind en de betalende ouder te worden gemaakt. Uw kind is namelijk vanaf dat moment meerderjarig en u bent als betalende ouder verplicht om tot de leeftijd van 21 jaar alimentatie te betalen. Indien uw kind meerderjarig is en studiefinanciering ontvangt, dan kunt u als ouder de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen of stop te zetten.


Berekening van hoogte kinderalimentatie 

Het komt regelmatig voor, dat ex-partners discussies hebben over de hoogte van de kinderalimentatie. Datzelfde geldt overigens voor de te betalen partneralimentatie na een echtscheiding. Discussies kunnen ook ontstaan tussen een ouder en kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Zoals reeds genoemd werd, is het raadzaam een externe expert in te schakelen die een berekening voor u kan maken. Bij ruzies of conflicten kan een (pro deo) advocaat u ondersteunen. Deze kan daarbij voor u nagaan, of de gemaakte berekening door de externe expert logisch en passend is. Vaak wordt gekeken naar de huidige uitgaven voor de kinderen en naar het inkomen van beide ouders. Op basis hiervan stelt een expert vast wie van de werkende ouderen welk deel van de kinderalimentatie betaalt om te kunnen voorzien in de huidige levensstandaard. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij kinderalimentatie? 

Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij het afdwingen van kinderalimentatie en de berekening van de kinderalimentatie. Ook bij een verzoek tot verlenging van de alimentatieduur of tot het verlagen of het stopzetten van de kinderalimentatie kan de (pro deo) advocaat u helpen. Dit zijn gerechtelijke procedures waar een (pro deo) advocaat in gespecialiseerd is.


Vergoeding kosten ondersteuning conflicten kinderalimentatie 

De kosten die voortkomen uit de ingeschakelde ondersteuning bij conflicten op het gebied van kinderalimentatie worden mogelijk (gedeeltelijk) gedekt door de overheid. Middels pro deo rechtshulp houdt de overheid de hulp van een advocaat voor iedere burger toegankelijk. Het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, of u hiervoor in aanmerking komt. Uw bruto jaarinkomen mag niet boven de €29.600 liggen. Een pro deo advocaat vertelt u hier graag meer over tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek.


Dekking verzekeraar ondersteuning conflicten kinderalimentatie 

Niet alleen via pro deo rechtshulp kunnen de kosten voor de hulp van een advocaat gedekt worden. Mogelijk sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering met module voor een zaak rondom kinderalimentatie af, waardoor u voor de dekking van de te maken kosten terug kunt vallen op uw verzekeraar. U dient de verzekeraar vooraf op de hoogte te brengen van het inschakelen van de hulp van een advocaat. Alleen dan zullen kosten vergoed worden. Houd rekening met een eigen risico wat u hierbij mogelijk moet betalen. 


Zoekmachine voor vinden geschikte (pro deo) advocaat 

Het kan best lastig zijn om te bepalen of de (pro deo) advocaat die u wellicht al gevonden heeft, ervaring heeft met een zaak als de uwe. U wilt bij het inschakelen van een raadsman of raadsvrouw zeker weten, dat de kans op een succesvolle afloop van uw zaak maximaal is. Om dit makkelijker te maken, biedt deze website u een handige zoekmachine aan. De zoekmachine stelt u in staat (pro deo) advocaten te filteren op basis van hun werkgebied en expertisegebied. Zoek naar een (pro deo) advocaat wiens expertisegebied aansluit op uw zaak met betrekking tot kinderalimentatie. Op het profiel van een (pro deo) advocaat vindt u meer informatie over diens achtergrond en ervaring. 


Wat houdt een gratis gesprek over kinderalimentatie in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met kinderalimentatie. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u (meer) kinderalimentatie wilt. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Kinderalimentatie - Heb ik recht op kinderalimentatie als de (biologische) vader zijn kind niet heeft erkend?

Mijn ex betaalt mij geen kinderalimentatie en heeft mijn kind niet erkend. Nu wil ik graag kinderalimentatie ontvangen, is het nodig dat hij mijn kind erkent?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor het betalen van kinderalimentatie is het niet nodig dat de biologische vader het kind heeft erkend. Hiervoor geldt wel dat de moeder de enige juridische ouder van het kind moet zijn. Als zij bijvoorbeeld een nieuwe partner heeft, die het kind heeft erkend, dan hoeft de vader de kinderalimentatie niet te betalen. Belangrijk is dat u voor het krijgen van kinderalimentatie een (pro deo) advocaat inschakelt die u kan helpen tijdens deze procedure.