Kinderrechter - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat als uw kind bij de kinderrechter moet komen

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als uw kind bij de kinderrechter moet komen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat doet een kinderrechter? 

Een kinderrechter behandelt zaken die gerelateerd zijn aan kinderen, in de breedste zin van het woord. Zo kan het hierbij gaan om een strafbaar feit waarvan het kind verdacht wordt, maar ook om een mogelijke uithuisplaatsing als men het vermoeden heeft dat een kind verwaarloosd wordt. Een kinderrechter behandelt specifiek zaken waarbij kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar oud betrokken zijn. De wijze waarop deze zaken worden behandeld wijkt iets af, van de manier waarop zaken met volwassenen worden afgedaan bij de rechter. Dit heeft onder meer te maken met de impact van een zaak bij een jeugdrechter op het kind. Ook de rol van een advocaat en ouder is bij zaken die aan de kinderrechter worden voorgelegd anders, dan bij zaken waarbij volwassenen betrokken zijn. Kinderen tot 12 jaar kunnen in geen geval strafrechtelijk worden vervolgd door de kinderrechter. 


Waarom een (pro deo) advocaat als uw kind bij de kinderrechter moet komen

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen en de belangen van uw kind behartigen als uw kind bij de kinderrechter moet komen. Straffen voor minderjarigen kunnen bestaan uit een geldboete, taakstraf en jeugddetentie. Jeugdcriminaliteit wordt door de kinderrechter behandeld. Minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar die met de politie in aanraking komen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. In bijzondere gevallen kan de rechter het jeugdstrafrecht ook toepassen op volwassenen tot 23 jaar. Het doel van het opleggen van straf aan minderjarigen is hoofdzakelijk om te voorkomen dat ze opnieuw strafbare feiten plegen.

Geldboete

Een kinderrechter kan een geldboete opleggen van minimaal €3 en maximaal €3700. Als deze geldboete niet op tijd wordt betaald kan deze worden omgezet naar een taakstraf of vervangende hechtenis (jeugddetentie). 

Taakstraf

Bij jeugdcriminaliteit wordt over het algemeen door de kinderrechter een taakstraf opgelegd. Deze bestaat vaak uit een werk- of leerstraf of een combinatie van beide. Minderjarigen kunnen ook in hechtenis worden genomen, een gevangenisstraf of PIJ-maatregel opgelegd krijgen (opname in een gesloten behandelkliniek). In die gevallen worden zij overgebracht naar een jeugdgevangenis. 

Jeugddetentie

Voor jongeren onder de 16 jaar geldt een maximale gevangenisstraf van 1 jaar. Voor minderjarigen van 16 jaar of ouder geldt een maximale gevangenisstraf van 2 jaar.


Kosten advocaat zaak kinderrechter via overheid vergoed krijgen 

Door voor pro deo rechtshulp te kiezen bij een zaak gerelateerd aan de kinderrechter, hoeft u de kosten voor uw juridische ondersteuning niet volledig zelf te betalen. Wanneer u kiest voor pro deo rechtshulp wordt het grootste deel van de gemaakte kosten vergoed vanuit de overheid. Let op, niet iedereen komt per definitie in aanmerking voor deze vorm van juridische ondersteuning. Het is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen; uw bruto jaarinkomen mag niet hoger dan €29.600 zijn. Ook uw eigen vermogen speelt hierin mee.


Bij verzekeraar declareren kosten advocaat bij zaak kinderrechter 

Wanneer uw inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp, kunt u kosten mogelijk declareren bij uw verzekeraar. Dit is logischerwijs uitsluitend mogelijk, wanneer u voorheen een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft. Houd bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering rekening met het feit, dat een basisdekking niet altijd voldoende is om alle kosten van een advocaat bij een zaak voor de kinderrechter vergoed te krijgen. In sommige gevallen is een aanvullende module benodigd. 


Wat houdt een gratis gesprek als uw kind bij de kinderrechter moet komen in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Kind en Jeugd hebben veel ervaring met zaken waarbij kinderen bij de kinderrechter moeten komen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als uw kind bij de kinderrechter moet komen. 


Vraag en antwoord

Kinderrechter - Tot welke gevangenisstraf kan mijn kind veroordeeld worden?

Mijn dochter moet zich binnenkort melden voor de kinderrechter. Kunt u mij iets vertellen over de maximale gevangenisstraf die zij hierbij kan krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een eerste aspect waarnaar gekeken wordt is de leeftijd van uw kind. Kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar oud moeten voorkomen bij de kinderrechter. Deze kan het kind verschillende straffen opleggen. Een gevangenisstraf, vaak ook jeugddetentie genoemd, is daar een voorbeeld van. De kinderrechter legt kinderen tot 16 jaar jeugddetentie op van maximaal een jaar, afhankelijk van de ernst van het strafbare feit. Bij kinderen met een leeftijd tussen de 16 en 18 jaar oud kan een kinderrechter maximaal twee jaar jeugddetentie opleggen. Laat uw kind bijstaan door een (pro deo) advocaat, om de straf zo laag mogelijk uit te laten vallen.

Kinderrechter - Moet mijn kind van acht zich voor de kinderrechter verantwoorden?

Mijn kind van acht wordt door een supermarkt beschuldigd van het stelen van een snoepje. Moet ik vrezen dat mijn kind zich voor de kinderrechter moet verantwoorden in de komende periode?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw kind verdacht wordt van het stelen van andermans bezittingen, wordt naar verschillende aspecten gekeken. Zo moet allereerst bewezen kunnen worden dat er daadwerkelijk sprake is van diefstal. Een ander belangrijk aspect is de leeftijd van het kind. Kinderen met een leeftijd tot 12 jaar kunnen in geen geval strafrechtelijk worden vervolgd. Daar uw kind 8 jaar oud is, hoeft deze zich niet voor de kinderrechter te verantwoorden; uw kind kan domweg niet vervolgd worden voor het al dan niet stelen van een snoepje. Wilt u meer weten over de gevolgen van diefstal door kinderen? Raadpleeg eens een (pro deo) advocaat voor advies.

Kinderrechter - Oproep ontvangen tijdens vakantie

Mijn dochter heeft een oproep ontvangen waarin staat dat zij bij de kinderrechter moet komen. Het probleem is alleen dat wij op die datum met het gehele gezin op vakantie zijn. Kan de zitting ook op een later moment plaatsvinden? Kan een jeugdadvocaat ons hiermee helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In bijzondere gevallen kan de kinderrechter de inhoudelijke behandeling van een zitting aanhouden. Een advocaat kan namens uw dochter aan de rechter verzoeken om de zitting waarvoor zij als verdachte is opgeroepen op een later moment te laten plaatsvinden. Deze advocaat kan uw dochter ook later tijdens deze inhoudelijke behandeling bijstaan. De kosten voor rechtsbijstand aan minderjarigen bij de kinderrechter worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een jeugdrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Kinderrechter - Ons kind wordt verdacht van een strafbaar feit.

Ons kind wordt verdacht van een strafbaar feit. We hebben al een heel traject achter de rug met contact met de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. Maar wij maken ons nu eigenlijk zorgen over de zitting bij de kinderrechter en de straf die ons kind kan krijgen. Welke straf zal de kinderrechter opleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De straf die de kinderrechter kan opleggen (indien uw kind wordt veroordeeld) is afhankelijk van het delict dat uw kind heeft gepleegd. De kinderrechter zal bij de strafoplegging rekening houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het motief, eventuele eerdere contacten met de politie en persoonlijke omstandigheden. In overleg met de advocaat kunt u binnen 14 dagen tegen de beslissing van de kinderrechter in hoger beroep gaan als u het niet eens met de veroordeling of de straf. De volgende straffen kunnen door de kinderrechter worden opgelegd: 1. Jeugddetentie Jeugddetentie kan worden opgelegd als uw kind een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd. De duur van de straf hangt af van de leeftijd van uw kind ten tijde van het plegen van het delict. Jeugddetentie kan voor maximaal 24 maanden worden opgelegd. In uitzonderingsgevallen kan de rechter het meerderjarigenstrafrecht toepassen op jongeren van 16 en 17 jaar. In dat geval kan een minderjarige een gevangenisstraf krijgen en is er geen sprake van jeugddetentie. De rechter kan dit doen als hiervoor redenen zijn gelet op de ernst van het strafbare feit, de persoon van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan. 2. Geldboete De maximale op te leggen geldboete is € 3.700,-. Bij het opleggen van een geldboete zal de kinderrechter echter rekening te houden met de financiële draagkracht. Als uw kind de boete niet op tijd betaalt, kan hij in vervangende hechtenis worden genomen. 3. Alternatieve sanctie De kinderrechter kan ook een keus maken uit twee alternatieve sancties: een taakstraf of een leerstraf (dit houdt een verplicht leertraject in). 4. Plaatsing in een jeugdinrichting (de zogenaamde “Pij-maatregel”) Als uw kind ten tijde van het begaan van het feit leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens kan de kinderrechter een Pij-maatregel opleggen, maar dit kan ook als indien het feit volledig aan de minderjarige is toe te rekenen. De maatregel duur maximaal 6 jaar en kan pas worden opgelegd als twee gedragsdeskundigen (een psycholoog en een psychiater) de minderjarige hebben onderzocht en advies hebben uitgebracht. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp als uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de kinderrechter dient te verschijnen.