Gratis gesprek advocaat als uw kind bij de kinderrechter moet komen

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als uw kind bij de kinderrechter moet komen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat doet een kinderrechter? 

Een kinderrechter behandelt zaken die gerelateerd zijn aan kinderen, in de breedste zin van het woord. Zo kan het hierbij gaan om een strafbaar feit waarvan het kind verdacht wordt, maar ook om een mogelijke uithuisplaatsing als men het vermoeden heeft dat een kind verwaarloosd wordt. Een kinderrechter behandelt specifiek zaken waarbij kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar oud betrokken zijn. De wijze waarop deze zaken worden behandeld wijkt iets af, van de manier waarop zaken met volwassenen worden afgedaan bij de rechter. Dit heeft onder meer te maken met de impact van een zaak bij een jeugdrechter op het kind. Ook de rol van een advocaat en ouder is bij zaken die aan de kinderrechter worden voorgelegd anders, dan bij zaken waarbij volwassenen betrokken zijn. Kinderen tot 12 jaar kunnen in geen geval strafrechtelijk worden vervolgd door de kinderrechter. 


Waarom een (pro deo) advocaat als uw kind bij de kinderrechter moet komen?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen en de belangen van uw kind behartigen als uw kind bij de kinderrechter moet komen. Straffen voor minderjarigen kunnen bestaan uit een geldboete, taakstraf en jeugddetentie. Jeugdcriminaliteit wordt door de kinderrechter behandeld. Minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar die met de politie in aanraking komen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. In bijzondere gevallen kan de rechter het jeugdstrafrecht ook toepassen op volwassenen tot 23 jaar. Het doel van het opleggen van straf aan minderjarigen is hoofdzakelijk om te voorkomen dat ze opnieuw strafbare feiten plegen.

Geldboete
Een kinderrechter kan een geldboete opleggen van minimaal €3 en maximaal €3700. Als deze geldboete niet op tijd wordt betaald kan deze worden omgezet naar een taakstraf of vervangende hechtenis (jeugddetentie). 

Taakstraf
Bij jeugdcriminaliteit wordt over het algemeen door de kinderrechter een taakstraf opgelegd. Deze bestaat vaak uit een werk- of leerstraf of een combinatie van beide. Minderjarigen kunnen ook in hechtenis worden genomen, een gevangenisstraf of PIJ-maatregel opgelegd krijgen (opname in een gesloten behandelkliniek). In die gevallen worden zij overgebracht naar een jeugdgevangenis. 

Jeugddetentie
Voor jongeren onder de 16 jaar geldt een maximale gevangenisstraf van 1 jaar. Voor minderjarigen van 16 jaar of ouder geldt een maximale gevangenisstraf van 2 jaar.


Kosten advocaat via overheid vergoed krijgen 

Door voor pro deo rechtshulp te kiezen bij een zaak gerelateerd aan de kinderrechter, hoeft u de kosten voor uw juridische ondersteuning niet volledig zelf te betalen. Wanneer u kiest voor pro deo rechtshulp wordt het grootste deel van de gemaakte kosten vergoed vanuit de overheid. Let op, niet iedereen komt per definitie in aanmerking voor deze vorm van juridische ondersteuning. Het is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen; uw bruto jaarinkomen mag niet hoger dan €29.600 zijn. Ook uw eigen vermogen speelt hierin mee.


Advocaatkosten bij verzekeraar declareren als uw kind bij de kinderrechter moet komen 

Wanneer uw inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp, kunt u kosten mogelijk declareren bij uw verzekeraar. Dit is logischerwijs uitsluitend mogelijk, wanneer u voorheen een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft. Houd bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering rekening met het feit, dat een basisdekking niet altijd voldoende is om alle kosten van een advocaat bij een zaak voor de kinderrechter vergoed te krijgen. In sommige gevallen is een aanvullende module benodigd. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Kind en Jeugd hebben veel ervaring met zaken waarbij kinderen bij de kinderrechter moeten komen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als uw kind bij de kinderrechter moet komen. 


Vraag en antwoord

Tot welke gevangenisstraf kan mijn kind veroordeeld worden?

Mijn dochter moet zich binnenkort melden voor de kinderrechter. Kunt u mij iets vertellen over de maximale gevangenisstraf die zij hierbij kan krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een eerste aspect waarnaar gekeken wordt is de leeftijd van uw kind. Kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar oud moeten voorkomen bij de kinderrechter. Deze kan het kind verschillende straffen opleggen. Een gevangenisstraf, vaak ook jeugddetentie genoemd, is daar een voorbeeld van. De kinderrechter legt kinderen tot 16 jaar jeugddetentie op van maximaal een jaar, afhankelijk van de ernst van het strafbare feit. Bij kinderen met een leeftijd tussen de 16 en 18 jaar oud kan een kinderrechter maximaal twee jaar jeugddetentie opleggen. Laat uw kind bijstaan door een (pro deo) advocaat, om de straf zo laag mogelijk uit te laten vallen.

Moet mijn kind van acht zich voor de kinderrechter verantwoorden?

Mijn kind van acht wordt door een supermarkt beschuldigd van het stelen van een snoepje. Moet ik vrezen dat mijn kind zich voor de kinderrechter moet verantwoorden in de komende periode?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw kind verdacht wordt van het stelen van andermans bezittingen, wordt naar verschillende aspecten gekeken. Zo moet allereerst bewezen kunnen worden dat er daadwerkelijk sprake is van diefstal. Een ander belangrijk aspect is de leeftijd van het kind. Kinderen met een leeftijd tot 12 jaar kunnen in geen geval strafrechtelijk worden vervolgd. Daar uw kind 8 jaar oud is, hoeft deze zich niet voor de kinderrechter te verantwoorden; uw kind kan domweg niet vervolgd worden voor het al dan niet stelen van een snoepje. Wilt u meer weten over de gevolgen van diefstal door kinderen? Raadpleeg eens een (pro deo) advocaat voor advies.

Wie bepaalt of ik als ouder het gezag over mijn kind behoud?

Er wordt gedreigd om het gezag wat ik als ouder over mijn kind heb te ontnemen. Ik slaap er momenteel erg slecht door. Wie bepaalt of dit daadwerkelijk zal worden doorgevoerd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het gezag dat u over uw kind of kinderen heeft zal niet zonder meer worden ingetrokken. In veel gevallen wordt dit voorafgegaan door een OTS, een ondertoezichtstelling. Zo’n OTS duurt maximaal een jaar, maar kan ieder jaar verlengd worden. U krijgt ondersteuning van een gezinsvoogd. Op het moment dat blijkt dat u zich meermaals niet aan gemaakte afspraken houdt of niet in staat bent om te zorgen voor het kind, dan kan het gezag over uw kind worden ingetrokken door de kinderrechter. Moet u zich voor de kinderrechter verantwoorden? Laat u in dat geval altijd bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uw juridische positie te verdedigen.

Moet mijn kind bij een Halt-straf naar de kinderrechter?

Recent is mijn kind gepakt voor het plegen van een strafbaar feit. Nu krijgt hij een Halt-straf opgelegd. Moet mijn kind alsnog naar de kinderrechter in zo’n situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er een Halt-straf, ook wel een Half-afdoening genoemd, wordt opgelegd aan een kind hoeft deze zich niet meer voor de kinderrechter te verantwoorden. Een Halt-straf wordt opgelegd bij lichte strafbare feiten en wordt afgedaan door de politieagent of een boa. Het voordeel van zo’n Halt-afdoening is het gegeven dat het kind geen strafblad opbouwt. De exacte strafmaat wordt bepaald door bureau Halt. Hier nodigt men het kind samen met een ouder uit om de situatie te bespreken. Op basis van het verhaal van uw kind wordt vervolgens bepaald welke straf deze krijgt. Dit is maximaal twintig uur en kan een werk-, maar bijvoorbeeld ook leerstraf zijn.

Moet mijn kind zich voor de rechter verantwoorden na plegen van een strafbaar feit?

Mijn kind heeft een strafbaar feit gepleegd. Nu vrees ik dat deze zich moet verantwoorden voor de kinderrechter. Is deze vrees terecht en wat betekent dit voor ons?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het staat niet per definitie vast dat uw kind zich na het plegen van een strafbaar feit zal moeten verantwoorden voor de kinderrechter. Dit hangt onder meer af van de aard van het gepleegde strafbare feit. Een kinderrechter behandelt uitsluitend de zwaardere overtredingen. Heeft uw kind bijvoorbeeld graffiti op een muur gespoten? In dat geval zal de zaak aan de kantonrechter worden voorgelegd, of wordt gekozen voor een doorverwijzing naar bureau Halt. Wanneer uw kind zich moet verantwoorden voor de kinderrechter is het verstandig om een (pro deo) advocaat in te schakelen om uw kind bij te laten staan.

Wat voor vragen stelt een kinderrechter straks aan mijn kind?

Binnenkort moet ik mij met mijn kind bij de kinderrechter melden, nu mijn partner en ik uit elkaar gaan. Welke vragen zal de kinderrechter aan mijn kind stellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een kinderrechter kan verschillende vragen stellen wanneer zijn of haar ouders uit elkaar gaan. Zo zal deze informeren hoe het met het kind gaat, hoe deze zijn of haar thuissituatie beoordeelt en wat het kind wellicht zou willen veranderen. Andersom heeft het kind de mogelijkheid om vragen te stellen aan de kinderrechter. Overigens is het voor het kind niet verplicht om naar de rechter te komen. Deze mag bijvoorbeeld ook een brief schrijven of een zogenaamde kindverklaring invullen. Een (pro deo) advocaat kan u en uw kind vooraf meer vertellen over de procedure die volgt.

Moet mijn zoon van tien zich voor de kinderrechter verantwoorden?

Mijn zoon is tien jaar oud en recent gepakt bij het stelen van wat koekjes uit de supermarkt. Nu is mijn vrees dat hij zich moet melden voor de kinderrechter. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een kinderrechter behandelt zaken van kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar oud. Wanneer het kind jonger dan 12 jaar oud is, zal deze niet worden uitgenodigd voor een zitting voor de kinderrechter. In de situatie die u beschrijft hoeft u zodoende niet te vrezen voor een uitnodiging voor een zitting in de rechtbank. Zou uw kind ouder dan 12 jaar zijn geweest, dan had zo’n zitting wel plaats kunnen vinden. In dit geval zou u er verstandig aan hebben gedaan om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan uw kind bijstaan en hem of haar voorbereiden op een zitting.

Dochter voor kinderrechter, advocaat nodig?

Mijn dochter moet zich voor een relatief licht vergrijp melden voor de kinderrechter. Is het zinvol om een advocaat in te schakelen om haar bij te laten staan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een zitting kan een grote impact hebben op uw kind. Datzelfde geldt voor een verhoor door de politie. Het is om deze reden sterk aan te raden een (pro deo) advocaat in te schakelen, wanneer uw zoon of dochter zich voor de kinderrechter moet verantwoorden. Een (pro deo) advocaat vertelt niet alleen wat de kinderrechter uw kind onder meer zal vragen, maar helpt deze ook zichzelf te verdedigen. Op deze manier probeert een (pro deo) advocaat de door een kinderrechter opgelegde straf zo laag mogelijk uit te laten vallen.

Wanneer moet mijn kind zich melden bij de kinderrechter?

Voor mij is het niet helemaal duidelijk of mijn kind zich voor een kinderrechter moet verantwoorden, nu deze verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Wiens zaken behandelt een kinderrechter?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Normaliter behandelt een kinderrechter zaken, waarbij kinderen betrokken zijn met een leeftijd tussen de twaalf en achttien jaar. Is uw kind achttien jaar of ouder? In dat geval zal deze zich voor de rechter moeten verantwoorden. Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen geen straf of boete opgelegd krijgen bij het plegen van een strafbaar feit. Er zijn situaties waarin zaken met kinderen van een leeftijd van zestien of zeventien jaar door een rechter behandeld worden. Het gaat om zeer ernstige delicten. Kinderen worden in dit geval als volwassenen bestraft. Kies voor de hulp van een (pro deo) advocaat, wanneer uw kind zich voor de kinderrechter moet verantwoorden.

Moet mijn kind een advocaat meenemen naar de kinderrechter?

Binnenkort moet mijn vijftienjarige dochter zich melden bij de kinderrechter. Nu vroeg ik mij af of ik mijn kind een advocaat mee moet laten nemen. Is dat nodig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor uw kind kan het spannend zijn om zich te verantwoorden voor een kinderrechter. Het is voor het kind prettig om vooraf een beeld te hebben van hetgeen hem of haar hierbij te wachten staat. Welke vragen zal de kinderrechter stellen? Wat zijn de rechten van het kind zelf? Enzovoorts. Het is om deze reden sterk aan te raden om altijd een (pro deo) advocaat met uw kind mee te laten gaan. Daarbij kan deze (pro deo) advocaat het kind helpen bij zijn of haar verdediging. Een eventuele strafmaat valt zo mogelijk lager uit.

Oproep ontvangen tijdens vakantie

Mijn dochter heeft een oproep ontvangen waarin staat dat zij bij de kinderrechter moet komen. Het probleem is alleen dat wij op die datum met het gehele gezin op vakantie zijn. Kan de zitting ook op een later moment plaatsvinden? Kan een jeugdadvocaat ons hiermee helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In bijzondere gevallen kan de kinderrechter de inhoudelijke behandeling van een zitting aanhouden. Een advocaat kan namens uw dochter aan de rechter verzoeken om de zitting waarvoor zij als verdachte is opgeroepen op een later moment te laten plaatsvinden. Deze advocaat kan uw dochter ook later tijdens deze inhoudelijke behandeling bijstaan. De kosten voor rechtsbijstand aan minderjarigen bij de kinderrechter worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een jeugdrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Ons kind wordt verdacht van een strafbaar feit.

Ons kind wordt verdacht van een strafbaar feit. We hebben al een heel traject achter de rug met contact met de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. Maar wij maken ons nu eigenlijk zorgen over de zitting bij de kinderrechter en de straf die ons kind kan krijgen. Welke straf zal de kinderrechter opleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De straf die de kinderrechter kan opleggen (indien uw kind wordt veroordeeld) is afhankelijk van het delict dat uw kind heeft gepleegd. De kinderrechter zal bij de strafoplegging rekening houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het motief, eventuele eerdere contacten met de politie en persoonlijke omstandigheden. In overleg met de advocaat kunt u binnen 14 dagen tegen de beslissing van de kinderrechter in hoger beroep gaan als u het niet eens met de veroordeling of de straf. De volgende straffen kunnen door de kinderrechter worden opgelegd: 1. Jeugddetentie Jeugddetentie kan worden opgelegd als uw kind een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd. De duur van de straf hangt af van de leeftijd van uw kind ten tijde van het plegen van het delict. Jeugddetentie kan voor maximaal 24 maanden worden opgelegd. In uitzonderingsgevallen kan de rechter het meerderjarigenstrafrecht toepassen op jongeren van 16 en 17 jaar. In dat geval kan een minderjarige een gevangenisstraf krijgen en is er geen sprake van jeugddetentie. De rechter kan dit doen als hiervoor redenen zijn gelet op de ernst van het strafbare feit, de persoon van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan. 2. Geldboete De maximale op te leggen geldboete is € 3.700,-. Bij het opleggen van een geldboete zal de kinderrechter echter rekening te houden met de financiële draagkracht. Als uw kind de boete niet op tijd betaalt, kan hij in vervangende hechtenis worden genomen. 3. Alternatieve sanctie De kinderrechter kan ook een keus maken uit twee alternatieve sancties: een taakstraf of een leerstraf (dit houdt een verplicht leertraject in). 4. Plaatsing in een jeugdinrichting (de zogenaamde “Pij-maatregel”) Als uw kind ten tijde van het begaan van het feit leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens kan de kinderrechter een Pij-maatregel opleggen, maar dit kan ook als indien het feit volledig aan de minderjarige is toe te rekenen. De maatregel duur maximaal 6 jaar en kan pas worden opgelegd als twee gedragsdeskundigen (een psycholoog en een psychiater) de minderjarige hebben onderzocht en advies hebben uitgebracht. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp als uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de kinderrechter dient te verschijnen.