Ondertoezichtstelling

Gratis gesprek advocaat over een ondertoezichtstelling

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een ondertoezichtstelling en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een ondertoezichtstelling? 

Een ondertoezichtstelling, ook wel afgekort tot OTS, houdt in dat ouders verplicht of gedwongen hulp krijgen bij het opvoeden van een kind. Deze maatregel kan door de rechter worden opgelegd, als men het idee krijgt dat de ontwikkeling van het kind in gevaar komt als op de huidige wijze wordt doorgegaan. De hulp bij de opvoeding van het kind wordt geboden door een gezinsvoogd. Het betekent niet, dat u bij een ondertoezichtstelling zelf geen keuzes meer kunt maken. U doet dit in overleg met de gezinsvoogd, zonder uw ouderlijk gezag hierbij te verliezen. Er wordt niet direct gekozen voor een ondertoezichtstelling, vaak krijgt u bij problemen met het opvoeden van het kind initieel hulp vanuit uw gemeente. Dit kan via de school van uw kind gaan, maar u kunt u deze hulp zelf ook actief zelf aanvragen. Hulp wordt in dit geval geboden door een jeugdteam of iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 


Waarom een (pro deo) advocaat raadplegen bij een ondertoezichtstelling?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen en de belangen van uw kind behartigen bij een ondertoezichtstelling. Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over kinderen wordt beperkt. De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechter verzoeken een ondertoezichtstelling uit te spreken. Dit kan indien de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is. De ondertoezichtstelling kan voor maximaal 12 maanden worden uitgesproken en kan steeds met maximaal een jaar worden verlengd.

Als de kinderrechter de ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt Bureau Jeugdzorg de opdracht om de ondertoezichtstelling uit te voeren. Het betreffende gezin krijgt van Bureau Jeugdzorg een gezinsvoogd toegewezen. De gezinsvoogd begeleidt het gezin bij de ondertoezichtstelling. Zo dienen alle belangrijke beslissingen omtrent het kind eerst met de gezinsvoogd besproken te worden en zijn zowel de ouders als het kind verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. In de meeste gevallen blijft het kind thuis wonen tijdens de ondertoezichtstelling. Indien dat niet goed gaat of het voor het kind beter is, kan de gezinsvoogd de rechter verzoeken het kind tijdens de ondertoezichtstelling uit huis te plaatsen (in een pleeggezin of tehuis).

Als een kind acuut gevaar dreigt te lopen, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzoeken een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing uit te spreken. Het kind wordt dan uit huis geplaatst. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling gaat het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar de opvoedsituatie door en worden de ouders en het kind begeleid door een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg.


Overheidsvergoeding voor hulp advocaat 

Juridische kwesties rond een ondertoezichtstelling laat u het liefst behandelen met ondersteuning van een advocaat. Het verstevigt uw positie en maakt dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. De kosten van een advocaat kunnen echter snel oplopen. U hoeft deze kosten niet altijd zelf te betalen, al betaalt u vrijwel zeker een eigen bijdrage. Het grootste deel van de kosten wordt vergoed door de overheid, wanneer u voor pro deo rechtshulp kiest. Laat u tijdens een gratis kennismakingsgesprek door een pro deo advocaat bijpraten over de voorwaarden die gelden bij pro deo rechtshulp.


Declaratie kosten hulp advocaat n.a.v ondertoezichtstelling bij verzekeraar 

Het alternatief voor pro deo rechtshulp, is het declareren van gemaakte kosten via uw lopende rechtsbijstandverzekering. Onderzoek vooraf in de polis van uw verzekering, of de kosten gedekt worden. In sommige gevallen heeft u naast uw basisverzekering aanvullende modules nodig om dergelijke kosten te kunnen declareren. Bovenal is het belangrijk om uw verzekeraar om toestemming te vragen voor het benaderen van een advocaat, wanneer u zich bij wilt laten staan. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Kind en Jeugd hebben veel ervaring met zaken die over een ondertoezichtstelling gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een ondertoezichtstelling. 


Vraag en antwoord

Kan ik veranderen van advocaat?

Mijn zoon van 13 en mijn dochter van 17 zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Bureau Jeugdzorg heeft allemaal onwaarheden en leugens over mij opgeschreven in de rapporten. Ik heb dit tegen de advocaat gezegd die wij toegewezen hebben gekregen, maar die doet er voor mijn gevoel niet genoeg aan. Kan ik nu nog veranderen van advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u niet tevreden bent over de advocaat die u bijstaat tijdens de ondertoezichtstelling, dan is het raadzaam om dit met uw advocaat te bespreken. Een andere mogelijkheid is om van advocaat te veranderen. Uw nieuwe jeugdrechtadvocaat kan het dossier opvragen bij uw vorige advocaat. Indien u wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt dit tussen de advocaten onderling verrekend. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een jeugdrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.