Uithuisplaatsing

Gratis gesprek advocaat over een uithuisplaatsing

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een uithuisplaatsing en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een uithuisplaatsing? 

Wanneer instanties betwijfelen of u voor uw kind of kinderen kunt zorgen, kunnen zij maatregelen laten opleggen. Dit begint bij een ondertoezichtstelling, waarbij u ondersteuning krijgt van een gezinsvoogd. Mocht dit onvoldoende effect hebben of mocht het om een dermate schrijnende situatie gaan dat de gezondheid van uw kind in gevaar is, dan kan een uithuisplaatsing (ook wel afgekort tot UHP), worden opgelegd. Dit betekent dat uw kind of kinderen tijdelijk of vast ergens anders zullen verblijven; ze worden uit het gezin gehaald. Gebruikelijk is het hierbij dat het kind wordt ondergebracht bij een pleeggezin of in een gezinshuis. Een uithuisplaatsing hoeft niet altijd gedwongen te worden opgelegd. Zo kan er ook sprake zijn van een vrijwillige uithuisplaatsing, als u als ouder aangeeft het eens te zijn met het feit dat het verstandig is het kind tijdelijk elders onder te brengen. Uw gemeente moet in dit laatste geval een verleningsbeschikking afgeven. Een gedwongen uithuisplaatsing wordt opgelegd door de rechter. 


Waarom een (pro deo) advocaat inschakelen bij een uithuisplaatsing?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen en de belangen van uw kind behartigen bij een uithuisplaatsing. Uithuisplaatsing (UHP) betekent dat kinderen tijdelijk niet thuis wonen, maar in een tehuis of een pleeggezin. Soms is een ondertoezichtstelling niet genoeg en is het in het belang van het kind dat het uit huis geplaatst wordt. Een kind gaat dan tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een tehuis of bij een pleeggezin. Een gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en het gezin. In de meeste gevallen kunnen de ouders tijdens de uithuisplaatsing contact houden met hun kind, de rechter kan dat echter ook verbieden.

Uw kind kan vrijwillig of met een machtiging uit huis geplaatst worden. Een machtiging uithuisplaatsing wordt voor maximaal 1 jaar afgegeven. Indien de gezinsvoogd van mening is dat de uithuisplaatsing langer dient te duren, moet er opnieuw door de rechter een machtiging worden afgegeven. Bureau Jeugdzorg kan de uithuisplaatsing tussentijds beëindigen. Wanneer u het als ouder(s) niet eens bent met de uithuisplaatsing van uw kind(eren), kunt u Bureau Jeugdzorg verzoeken de uithuisplaatsing te beëindigen of te verkorten. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een dergelijk verzoek ook zelf indienen. Bureau Jeugdzorg moet binnen veertien dagen op dit verzoek reageren.

Indien u niet de gewenste reactie krijgt van Bureau Jeugdzorg, kunt u zich wenden tot de kinderrechter. Hierbij is bijstand van een (pro deo) advocaat geen vereiste, maar kan voor u wel nuttig zijn. Een (pro deo) advocaat is immers gespecialiseerd in rechterlijke procedures. Als u het ook niet eens bent met de beslissing van de kinderrechter, kunt u in hoger beroep gaan tegen die beslissing. In hoger beroep bent u verplicht u te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. 

Voor een uithuisplaatsing moet u als ouder een eigen bijdrage betalen. Deze bedragen worden geïnd door het CAK (meer informatie over de eigen bijdragen).


Kostenvergoeding juridische bijstand door overheid

Bij een (mogelijke) uithuisplaatsing wilt u zich laten bijstaan door een advocaat. Twijfelt u of u de kosten van een raadsman of raadsvrouw kunt dragen? Kies in dat geval voor pro deo rechtshulp, waarbij het merendeel van de gemaakte kosten vergoed wordt door de overheid. Let op, gratis is pro deo ondersteuning van een advocaat niet; u betaalt vrijwel zeker een eigen bijdrage. Daarbij komt niet iedereen in aanmerking voor deze vorm van ondersteuning. Het hangt onder meer van uw bruto jaarinkomen en eigen vermogen af of u hier een beroep op kunt doen.  


Ondersteuning advocaat n.a.v. uithuisplaatsing declareren via rechtsbijstandverzekering 

Heeft u een lopende rechtsbijstandverzekering? In dat geval kunt u de gemaakte advocaatkosten mogelijk declareren bij uw verzekeraar. Lees de polis van uw rechtsbijstandverzekering nog eens na, om dit te controleren. Het komt voor dat u naast uw basisverzekering aanvullende verzekeringen of modules nodig heeft om de kosten van een advocaat bij een uithuisplaatsing vergoed te krijgen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Kind en Jeugd hebben veel ervaring met wet- en regelgeving rondom een uithuisplaatsing. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als uw kind uit huis is geplaatst of als dit dreigt te gebeuren. 


Vraag en antwoord

Niet goed gekeken naar onze situatie

De kinderrechter wil ons kind uit huis plaatsen. Wij, de ouders, zijn het hier absoluut niet mee eens. Volgens ons is er niet goed gekeken naar onze situatie en is er niet goed naar ons geluisterd. Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we zorgen dat ons kind niet uit huis geplaatst wordt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kunnen, naast de ondertoezichtstelling, de rechter vragen om een ‘machtiging uithuisplaatsing’. De rechter zal dan bekijken of het nodig is om een kind uit huis te plaatsen en hoe lang dit zal duren. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u met hulp van een advocaat in hoger beroep gaan. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met een advocaat, zodat u binnen de termijn van 3 maanden hoger beroep instelt. Als uw kind eenmaal uit huis is geplaatst en hoger beroep niet meer mogelijk is, zou u Bureau Jeugdzorg kunnen verzoeken om de periode dat u kind uit huis is geplaatst eerder te beëindigen. Een kind uit huis plaatsen is een heftige en emotionele gebeurtenis. Het is daarom raadzaam om u bij te laten staan door een ervaren advocaat. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis adviesgesprek.