Geregistreerd partnerschap ontbinden - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over geregistreerd partnerschap ontbinden 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u geregistreerd partnerschap wilt ontbinden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Hoe geregistreerd partnerschap ontbinden? 

Geregistreerd partnerschap ontbinden kan buiten de rechter om als de partners geen kinderen hebben en het met elkaar eens zijn. Indien de partners wel kinderen hebben of het niet met elkaar eens zijn, dan dient het geregistreerd partnerschap bij de rechter ontbonden te worden. 

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder rechter

Voor het ontbinden van geregistreerd partnerschap zonder rechter is een notaris of advocaat nodig. U maakt dan samen een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Deze overeenkomst dient binnen drie maanden te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geschiedt doordat uw advocaat of notaris de overeenkomst toezendt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarop deze hem inschrijft in de registers. Zodra de overeenkomst is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter

De procedure voor het ontbinden van geregistreerd partnerschap bij de rechter is dezelfde als bij een echtscheiding. Dit gaat dus door middel van een verzoekschrift en ook hierbij is een ouderschapsplan en bijstand van een advocaat verplicht. De uiteindelijke beschikking van de rechter moet binnen drie maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris zendt de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarop deze hem inschrijft in de registers. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.


Waarom een advocaat nodig bij het ontbinden van geregistreerd partnerschap?

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap brengt over het algemeen de nodige emoties met zich mee. In het bijzonder wanneer u een lange tijd samen bent geweest met uw inmiddels ex-partner. Deze emoties kunnen het lastig maken het overzicht te bewaren. Wat moet er geregeld worden? Wie heb ik hierbij nodig? Het maakt de hulp van een ervaren (pro deo) advocaat wenselijk. Daarnaast bent u bij het ontbinden van geregistreerd partnerschap door de rechter verplicht een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Een (pro deo) advocaat helpt u niet alleen bij dit proces, maar ook bij het opstellen van een ouderschapsplan, omgangsregeling en alimentatieregeling. Wat moet er in zo’n ouderschapsplan worden opgenomen? Hoe bepaalt u de hoogte van de alimentatie die u aan uw ex-partner verschuldigd bent of andersom? Het zijn voorbeelden van zaken waarbij een (pro deo) advocaat u ondersteunt. 


Kosten vergoed krijgen via overheid

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de overheid, waarmee u de kosten voor ondersteuning bij het ontbinden van geregistreerd partnerschap  dekt. Deze vorm van rechtshulp, ook wel pro deo ondersteuning genoemd, wordt geboden aan mensen met een inkomen tot €29.600 bruto op jaarbasis. Ook uw eigen vermogen speelt hierbij mee. Een pro deo advocaat kan u tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek meer vertellen over de voorwaarden die gelden, wanneer u aanspraak wilt maken op een vergoeding van de kosten.


Vergoeding van de kosten via verzekeraar als u geregistreerd partnerschap wilt ontbinden

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor pro deo rechtshulp, maar heeft u in het verleden wel een verzekering afgesloten met bijpassende module. De kosten voor het ontbinden van geregistreerd partnerschap worden in zo’n geval wellicht alsnog gedekt. Belangrijk hierbij is dat u vooraf melding maakt van het inschakelen van de ondersteuning van een advocaat bij uw verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met het ontbinden van geregistreerd partnerschap. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u geregistreerd partnerschap wilt ontbinden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Wie staat mij bij als er onenigheid ontstaat met mijn ex-partner?

Mijn ex-partner en ik willen ons geregistreerd partnerschap ontbinden. Voor ons is niet helemaal duidelijk hoe we dit moeten aanpakken, als er onenigheid is. Wie helpt mij verder? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een geregistreerd partnerschap ontbinden heeft u de hulp van een notaris of (pro deo) advocaat nodig, om afspraken tussen u en uw ex-partner op papier vast te leggen. Een notaris treedt op als neutrale partij. Mocht er onenigheid ontstaan over de gemaakte afspraken, dan loont het om zelf een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan uw positie verdedigen bij een geregistreerd partnerschap ontbinden en u meer vertellen over de rechten en plichten die u hierbij heeft. 

Kan ik een geregistreerd partnerschap ontbinden met hulp van een advocaat?

Het liefst gaan mijn ex-partner en ikzelf zo snel mogelijk over tot het ontbinden van ons geregistreerd partnerschap. Is het mogelijk dit via een (pro deo) advocaat te regelen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden gebeurt niet altijd bij de rechter. Het is mogelijk dit via een notaris of (pro deo) advocaat te organiseren. Er wordt door de (pro deo) advocaat een nieuwe overeenkomst opgesteld, waarin u samen aangeeft het geregistreerd partnerschap te willen ontbinden. Na ondertekening van het document wordt deze ingeschreven in de regels van de burgerlijke stand. Zodra dit proces doorlopen is, bent u geen geregistreerd partners meer van elkaar. Gebruik de zoekmachine op deze website om een (pro deo) advocaat te vinden voor het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap. 

Wanneer ontbind ik een geregistreerd partnerschap bij de rechter?

Ik heb begrepen dat we naar de rechter moeten stappen om een geregistreerd partnerschap te kunnen ontbinden. Klopt dit, of kan het ook zonder hulp van een rechter?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Niet per definitie gaat men naar de rechter, wanneer men een geregistreerd partnerschap wil ontbinden. Zo is een tussenkomst van de rechter niet vereist, wanneer u de gemeenschappelijke bezittingen in goed overleg weet te verdelen en samen geen kinderen heeft. Heeft u wel kinderen, of komt u samen niet uit de afwikkeling van het beëindigen van het geregistreerd partnerschap? In dat geval is een tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Laat u in dit laatste geval bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de belangrijkste zaken om rekening mee te houden bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap.

Ik wil mijn ex-partner niet maandelijks moeten betalen, hoe regel ik dit?

Mijn ex-partner beweert dat ik haar bij het ontbinden van het geregistreerd partnerschap maandelijks een bedrag moet betalen. Klopt dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende factoren die bepalen of en gedurende welke periode u uw ex-partner financieel moet onderhouden. Onder meer de duur van uw geregistreerd partnerschap speelt hierin mee. Het is raadzaam om bij onenigheid rond een geregistreerd partnerschap ontbinden hulp van een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan u meer vertellen over de plichten die u richting uw ex-partner heeft. Mogelijk moet er een rechter aan te pas komen om de situatie op te lossen; dit hoeft niet per definitie. Denk aan de situatie waarin u het geregistreerd partnerschap in goed overleg samen ontbindt en geen kinderen heeft.

Kan ik het geregistreerd partnerschap zelf ontbinden?

Mijn ex-partner en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan; we hebben momenteel een geregistreerd partnerschap. Kunnen we dit eigenhandig ontbinden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, of een geregistreerd partnerschap ontbinden zonder tussenkomst van een rechter voor u mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk wanneer u samen kinderen heeft. Bij minderjarige kinderen moet u altijd langs de rechter, als u het geregistreerd partnerschap wilt ontbinden. Zonder gemeenschappelijke, minderjarige kinderen kunt u het geregistreerd partnerschap zelf ontbinden. U doet er verstandig aan om voorafgaand aan het ontbinden hiervan advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat. Deze kan u bijvoorbeeld meer vertellen over afspraken die u op papier zou moeten laten vastleggen. Het voorkomt onenigheid op een later moment.

Moet ik naar de rechter als we samen kinderen hebben?

In het verleden zijn mijn partner en ik een geregistreerd partnerschap aangegaan. Moeten we naar de rechter als we deze willen ontbinden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden is in de basis mogelijk zonder tussenkomst van de rechter. Wel heeft u ondersteuning van een (pro deo) advocaat of notaris nodig, om dit vast te laten leggen. Er is een uitzondering op dit basisbeginsel. Tussenkomst van de rechter is namelijk wel benodigd, wanneer u allebei het ouderlijk gezag heeft over gemeenschappelijke kinderen. Een geregistreerd partnerschap ontbinden vergt in zo’n geval meer van uw beide. Denk bijvoorbeeld ook aan de noodzaak van het vastleggen van afspraken over de omgang met de kinderen.

Moet ik rekening houden met mijn nabestaandenpensioen?

Ik wil het geregistreerd partnerschap ontbinden met mijn inmiddels ex-vrouw. Kan ik voorkomen dat zij straks recht heeft op een bijzonder nabestaandenpensioen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden betekent dat u samen met uw ex-partner om tafel moet, om afspraken te maken over gemeenschappelijke bezittingen. Deze afspraken legt u op papier vast en laat u ondertekenen, bijvoorbeeld met hulp van een advocaat of notaris. In deze afspraken kunt u ook iets opnemen over het recht op een bijzonder nabestaandenpensioen, op het moment dat u zou komen te overlijden. Het is belangrijk hier vooraf goed over na te denken; het op later moment aanpassen van bepalingen is vaak lastig. Mede doordat u dit altijd in samenspraak met uw ex-partner zal moeten doen. Een (pro deo) advocaat ondersteunt u bij een geregistreerd partnerschap ontbinden.

Is het vastleggen van afspraken verplicht?

Mijn ex-partner en ik willen ons geregistreerd partnerschap ontbinden. Moeten we afspraken op papier vast laten leggen door een (pro deo) advocaat of notaris?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het vastleggen van afspraken is bij een geregistreerd partnerschap ontbinden in de basis niet verplicht. U doet er echter wel verstandig aan om afspraken te maken over bijvoorbeeld de verdeling van spullen, de alimentatie die u aan elkaar betaalt voor het levensonderhoud van een ex-partner of de kinderen, enzovoorts. Bij het opstellen van deze afspraken kunt u voor hulp van een (pro deo) advocaat kiezen. Deze begeleidt het proces, wat de voortgang ten goede komt. Bij het maken van afspraken kunnen veel emoties vrijkomen, wat hulp van een neutrale partij wenselijk maakt.

Hoelang duurt een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Het loopt al enige tijd niet goed met mijn ex-partner. Wij willen ons geregistreerd partnerschap ontbinden. Hoelang duurt zo’n traject?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De duur van een geregistreerd partnerschap ontbinden is onder meer afhankelijk van de aanpak die u hierbij kiest. Laat u het geregistreerd partnerschap ontbinden via een rechter, dan volgt een inschrijving bij de burgerlijke stand binnen zes maanden na het moment van ontbinding. U kunt er ook voor kiezen om het geregistreerd partnerschap te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. In dit geval helpt een (pro deo) advocaat of notaris u de uitkomst naar de burgerlijke stand te sturen voor inschrijving. Vaak gebeurt dit al binnen drie maanden.

Hoe werkt de procedure geregistreerd partnerschap ontbinden?

Nu ik niet meer bij mijn voormalig partner ben, willen we het geregistreerd partnerschap ontbinden. Hoe werkt deze procedure als we het via de rechter doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter, wat juridisch gezien niet in alle situaties verplicht is, doorloopt u verschillende stappen. Zo bereidt u, bij voorkeur samen met een (pro deo) advocaat, de zitting voor. U dient het verzoek in voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de rechter te laten beslissen over de verdeling van goederen. U kunt dit ook onderling afstemmen. Na de zitting doet de rechter uitspraak. Zoals reeds genoemd is het verstandig om u te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat als u de procedure via de rechter doorloopt.

Ontbindingsovereenkomst verplicht bij stopzetten geregistreerd partnerschap?

In het verleden kozen mijn ex-partner en ik voor een geregistreerd partnerschap. Deze willen we nu beëindigen. Hoe gaat dit in z’n werk, is een ontbindingsovereenkomst verplicht bij een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden doet u met hulp van een (pro deo) advocaat of notaris. Gezamenlijk kunt u een ontbindingsovereenkomst opstellen, waarin u vastlegt welke afspraken u met uw ex-partner gemaakt heeft. Het document helpt u op het moment dat er in de toekomst onenigheid ontstaat over deze afspraken. U hoeft voor het indienen van deze ontbindingsovereenkomst niet langs de rechter bij een geregistreerd partnerschap ontbinden. Let op, dat geldt alleen wanneer u samen geen kinderen heeft. Een (pro deo) advocaat vertelt u meer over dit proces.

Moet ik mijn ex-partner betalen voor haar levensonderhoud?

Wij hebben gekozen voor ons geregistreerd partnerschap ontbinden. Betekent dit dat ik mijn ex-partner moet ondersteunen in haar levensonderhoud, of geldt dat alleen als je getrouwd bent geweest?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De verplichting tot het financieel ondersteunen van uw ex-partner geldt niet alleen wanneer u getrouwd bent geweest. Ook bij een geregistreerd partnerschap ontbinden worden afspraken gemaakt over de wijze waarop u voorziet in elkaars levensonderhoud. Ook kosten voor uw gezamenlijke kinderen moeten op eerlijke wijze verdeeld worden. Bij een geregistreerd partnerschap ontbinden legt u afspraken over het financieel onderhouden van elkaar vast zonder tussenkomst van de rechter. Een (pro deo) advocaat kan u hierbij helpen. Heeft u samen kinderen? Dan legt u de afspraken vast met tussenkomst van de rechter.

Hoe lang partner onderhouden bij geregistreerd partnerschap ontbinden?

Nu mijn ex-partner en ik ons geregistreerd partnerschap ontbinden moet ik haar financieel onderhouden, althans dat zegt ze. Hoe lang moet ik dat doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden kan betekenen dat u uw ex-partner financieel moet ondersteunen, wanneer deze niet voldoende verdient om zichzelf te onderhouden. De hoogte van dat bedrag is van verschillende aspecten afhankelijk. De duur is normaliter gelijk: maximaal 5 jaar. Voorheen was dit 12 jaar. Liep het geregistreerd partnerschap minder lang dan 10 jaar? In dat geval is de duur van de periode waarin u uw ex-partner financieel onderhoudt de helft van de duur van uw geregistreerd partnerschap. Een (pro deo) advocaat kan u hier meer over vertellen.

Oneens over betaling aan partner bij beëindiging geregistreerd partnerschap, en nu?

Mijn ex-partner en ik worden het niet eens over de bekostiging van mijn levensonderhoud. Hoe gaan we hier nu mee om bij ons geregistreerd partnerschap ontbinden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden komt op sommige punten overeen met het beëindigen van een huwelijk. In die zin dat u bijvoorbeeld verplicht bent afspraken te maken over de verdeling van bezittingen, over de manier waarop u voorziet in elkaar levensonderhoud, enzovoorts. Ook een plan over de omgang met de kinderen kan verplicht zijn. Dat geldt als deze minderjarig zijn. In uw casus kunt u voor de hulp van een (pro deo) advocaat kiezen. Deze staat u beiden of een van u bij tijdens het maken van afspraken, door de geldende wet- en regelgeving voor te leggen en op basis daarvan concrete stappen te zetten.

wel of niet via de rechter?

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd, maar hebben wel een geregistreerd partnerschap. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ‘scheiden’ in dat geval veel minder ingewikkeld is. Maar nu zei iemand mij laatst dat de rechter er soms toch een uitspraak over moet doen? Kunnen we er samen uitkomen of is het nodig om het partnerschap te laten beëindigen met tussenkomst van de rechter?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Geregistreerd partnerschap ontbinden kan zonder tussenkomst van de rechter als u het eens bent over de beëindiging en er geen minderjarige kinderen zijn. Het beëindigen kan worden gedaan door een overeenkomst te laten opstellen door een advocaat of notaris. In deze overeenkomst verklaart u beiden dat u het partnerschap wil beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. Net als bij de beëindiging van een huwelijk moeten ook rechten en plichten, zoals alimentatie en de verdeling van uw bezittingen worden geregeld. Als u op een van deze punten het niet eens kunt worden, of als er sprake is van minderjarige kinderen (dan is er tevens een ouderschapsplan nodig), zal de rechter er toch bij moeten worden betrokken. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten aangesloten bij Eerste Rechtshulp om u te laten bijstaan.