Geregistreerd partnerschap ontbinden - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over geregistreerd partnerschap ontbinden 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u geregistreerd partnerschap wilt ontbinden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Hoe geregistreerd partnerschap ontbinden? 

Geregistreerd partnerschap ontbinden kan buiten de rechter om als de partners geen kinderen hebben en het met elkaar eens zijn. Indien de partners wel kinderen hebben of het niet met elkaar eens zijn, dan dient het geregistreerd partnerschap bij de rechter ontbonden te worden. 

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder rechter

Voor het geregistreerd partnerschap ontbinden zonder rechter is een notaris of advocaat nodig. U maakt dan samen een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Deze overeenkomst dient binnen drie maanden te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geschiedt doordat uw advocaat of notaris de overeenkomst toezendt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarop deze hem inschrijft in de registers. Zodra de overeenkomst is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter

De procedure voor het geregistreerd partnerschap ontbinden bij de rechter is dezelfde als bij een echtscheiding. Dit gaat dus door middel van een verzoekschrift en ook hierbij is een ouderschapsplan en bijstand van een advocaat verplicht. De uiteindelijke beschikking van de rechter moet binnen drie maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris zendt de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarop deze hem inschrijft in de registers. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.


Waarom een advocaat nodig bij geregistreerd partnerschap ontbinden  

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap brengt over het algemeen de nodige emoties met zich mee. In het bijzonder wanneer u een lange tijd samen bent geweest met uw inmiddels ex-partner. Deze emoties kunnen het lastig maken het overzicht te bewaren. Wat moet er geregeld worden? Wie heb ik hierbij nodig? Het maakt de hulp van een ervaren (pro deo) advocaat wenselijk. Daarnaast bent u bij een geregistreerd partnerschap ontbinden door de rechter verplicht een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Een (pro deo) advocaat helpt u niet alleen bij dit proces, maar ook bij het opstellen van een ouderschapsplan, omgangsregeling en alimentatieregeling. Wat moet er in zo’n ouderschapsplan worden opgenomen? Hoe bepaalt u de hoogte van de alimentatie die u aan uw ex-partner verschuldigd bent of andersom? Het zijn voorbeelden van zaken waarbij een (pro deo) advocaat u ondersteunt. 


Kosten geregistreerd partnerschap ontbinden vergoed krijgen 

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de overheid, waarmee u de kosten voor ondersteuning bij een geregistreerd partnerschap ontbinden dekt. Deze vorm van rechtshulp, ook wel pro deo ondersteuning genoemd, wordt geboden aan mensen met een inkomen tot €29.400 bruto op jaarbasis. Ook uw eigen vermogen speelt hierbij mee. Een pro deo advocaat kan u tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek meer vertellen over de voorwaarden die gelden, wanneer u aanspraak wilt maken op een vergoeding voor de kosten van een geregistreerd partnerschap ontbinden.


Vergoeding geregistreerd partnerschap ontbinden via verzekeraar 

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor pro deo rechtshulp bij een geregistreerd partnerschap ontbinden, maar heeft u in het verleden wel een verzekering afgesloten met bijpassende module. De kosten voor een geregistreerd partnerschap ontbinden worden in zo’n geval wellicht alsnog gedekt. Belangrijk hierbij is dat u vooraf melding maakt van het inschakelen van de ondersteuning van een advocaat bij uw verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek over geregistreerd partnerschap ontbinden in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met het geregistreerd partnerschap ontbinden. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u geregistreerd partnerschap wilt ontbinden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Geregistreerd partnerschap ontbinden - Wie staat mij bij als er onenigheid ontstaat met mijn ex-partner?

Mijn ex-partner en ik willen ons geregistreerd partnerschap ontbinden. Voor ons is niet helemaal duidelijk hoe we dit moeten aanpakken, als er onenigheid is. Wie helpt mij verder? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een geregistreerd partnerschap ontbinden heeft u de hulp van een notaris of (pro deo) advocaat nodig, om afspraken tussen u en uw ex-partner op papier vast te leggen. Een notaris treedt op als neutrale partij. Mocht er onenigheid ontstaan over de gemaakte afspraken, dan loont het om zelf een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan uw positie verdedigen bij een geregistreerd partnerschap ontbinden en u meer vertellen over de rechten en plichten die u hierbij heeft. 

Geregistreerd partnerschap ontbinden - Kan ik een geregistreerd partnerschap ontbinden met hulp van een advocaat?

Het liefst gaan mijn ex-partner en ikzelf zo snel mogelijk over tot het ontbinden van ons geregistreerd partnerschap. Is het mogelijk dit via een (pro deo) advocaat te regelen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een geregistreerd partnerschap ontbinden gebeurt niet altijd bij de rechter. Het is mogelijk dit via een notaris of (pro deo) advocaat te organiseren. Er wordt door de (pro deo) advocaat een nieuwe overeenkomst opgesteld, waarin u samen aangeeft het geregistreerd partnerschap te willen ontbinden. Na ondertekening van het document wordt deze ingeschreven in de regels van de burgerlijke stand. Zodra dit proces doorlopen is, bent u geen geregistreerd partners meer van elkaar. Gebruik de zoekmachine op deze website om een (pro deo) advocaat te vinden voor het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap. 

Geregistreerd partnerschap ontbinden - wel of niet via de rechter?

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd, maar hebben wel een geregistreerd partnerschap. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ‘scheiden’ in dat geval veel minder ingewikkeld is. Maar nu zei iemand mij laatst dat de rechter er soms toch een uitspraak over moet doen? Kunnen we er samen uitkomen of is het nodig om het partnerschap te laten beëindigen met tussenkomst van de rechter?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Geregistreerd partnerschap ontbinden kan zonder tussenkomst van de rechter als u het eens bent over de beëindiging en er geen minderjarige kinderen zijn. Het beëindigen kan worden gedaan door een overeenkomst te laten opstellen door een advocaat of notaris. In deze overeenkomst verklaart u beiden dat u het partnerschap wil beëindigen en dat de relatie duurzaam ontwricht is. Net als bij de beëindiging van een huwelijk moeten ook rechten en plichten, zoals alimentatie en de verdeling van uw bezittingen worden geregeld. Als u op een van deze punten het niet eens kunt worden, of als er sprake is van minderjarige kinderen (dan is er tevens een ouderschapsplan nodig), zal de rechter er toch bij moeten worden betrokken. Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten aangesloten bij Eerste Rechtshulp om u te laten bijstaan.