​Ouderlijk gezag vader

Gratis gesprek advocaat over ouderlijk gezag als vader 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u als vader ouderlijk gezag over uw kind wilt verkrijgen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom is ouderlijk gezag van de vader belangrijk? 

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap maar heeft u wel kinderen en wenst u uit elkaar te gaan? Dan is van belang dat u vaststelt of beide ouders ouderlijk gezag hebben. Een vader krijgt zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap niet automatisch gezag over het kind. Ook niet als die het kind erkend heeft. De vader krijgt alleen ouderlijk gezag indien hij de rechter verzoekt hiervan een aantekening te maken in het gezagsregister. Indien u als vader geen ouderlijk gezag heeft over uw kind, bent u geen wettelijk vertegenwoordiger. U mag geen beslissingen nemen over de verzorging en opvoeding van uw kind. Indien u wel beiden ouderlijk gezag heeft, dient u een aantal dingen te regelen als u uit elkaar gaat. Zo moet u een ouderschapsplan opstellen, de hoogte van de kinderalimentatie berekenen en een omgangsregeling of co-ouderschap regelen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij verkrijgen ouderlijk gezag als vader?  

U wilt als vader het gezag over uw kinderen delen met uw ex-partner, ook wanneer u voorheen geen geregistreerd partnerschap had en niet getrouwd bent geweest. Een (pro deo) advocaat kan u middels een gerechtelijke procedure helpen om als vader ouderlijk gezag over uw kind te verkrijgen. Dit begint over het algemeen met een advies vooraf, over het te bewandelen traject om u dit gezag toe te laten kennen door de rechter. Het geeft u het recht (samen met uw ex-partner) te bepalen over de opvoeding van het kind. Een (pro deo) advocaat biedt niet alleen ondersteuning bij de procedure om u het ouderlijk gezag te geven als vader. Ook kan deze u helpen als er een ouderschapsplan moet worden opgesteld en de omgang- en alimentatieregeling moet worden geregeld. Hier komt vaak veel kijken, waardoor het prettig is ondersteund te worden door iemand met veel ervaring in het opstellen van deze documenten. 


Vergoeding overheid bij zaak rond ouderlijk gezag ongehuwde vader 

Zaken rondom het ouderlijk gezag van een ongehuwde vader kunnen kosten met zich meebrengen. U hoeft deze kosten niet altijd zelf te betalen. Het is afhankelijk van uw bruto jaarinkomen, of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Bij deze vorm van ondersteuning wordt een groot deel van de kosten vergoed door de overheid. Houd hierbij rekening met het feit, dat u vaak een eigen bijdrage betaalt. Pro deo rechtshulp wordt aangeboden aan mensen met een bruto jaarinkomen tot €29.600.  


Vergoeding verzekeraar bij conflict rond ouderlijk gezag ongehuwde vader 

Komt u niet in aanmerking voor pro deo rechtshulp? Kijk in dat geval of uw verzekeraar de kosten die u bij conflicten rond het ouderlijk gezag van een ongehuwde vader dekt. Mogelijk heeft u in het verleden een rechtsbijstandverzekering met de benodigde modules afgesloten voor dergelijke zaken. U dient vooraf bij uw verzekeraar kenbaar te maken, dat u voornemens bent de hulp van een advocaat in te schakelen voor uw zaak. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben veel ervaring met het verkrijgen van ouderlijk gezag voor de vader. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u als vader ouderlijk gezag over uw kind wilt verkrijgen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.