Ouderschapsplan - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over opstellen ouderschapsplan 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een ouderschapsplan wilt opstellen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een plan waarin afspraken staan over de kinderen. Over hun opvoeding, omgangsregelingen, alimentatie, school, etc. Het is aan de ouders zelf om deze afspraken te maken. Voor ouders die minderjarige kinderen hebben en gaan scheiden is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan aan een aantal eisen voldoen. Zo stelt de wet dat het ouderschapsplan in ieder geval drie onderwerpen dient te bevatten. De zorg- en opvoedingstaken, de manier waarop de partners zich kwijten aan de op hun rustende informatie- en consultatieverplichting en er moet een voorstel in staan met betrekking tot de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De rechter zal uiteindelijk beoordelen of het ouderschapsplan hier ook daadwerkelijk aan voldoet.


Waarom bij een ouderschapsplan een (pro deo) advocaat raadplegen?

Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan en weet precies welke eisen de wet hieraan stelt. Daarnaast heeft de advocaat veel proceservaring en kan die goed inschatten welke afspraken de rechter wel en niet zal accepteren.


Kosten opstellen ouderschapsplan vergoed door overheid 

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, welke op maximaal €29.400 bruto op jaarbasis mag liggen, kunt u een beroep doen op pro deo rechtshulp. Let op, ook uw vermogen speelt hierbij mee. Pro deo rechtshulp houdt in dat de kosten van een advocaat grotendeels vergoed worden door de overheid bij het opstellen van een ouderschapsplan. U betaalt vaak wel een eigen bijdrage. Let op, niet iedere advocaat biedt pro deo rechtshulp aan.


Dekking kosten ouderschapsplan door verzekeraar 

Wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afsloot, loont het te kijken of het opstellen van een ouderschapsplan met een advocaat onder de dekking hiervan valt. De kosten zullen hierbij grotendeels vergoed worden door de verzekeraar, mits u vooraf aangeeft de hulp van een advocaat in te zullen schakelen. Vergeet u dit of doet u dit pas achteraf, dan worden de kosten mogelijk niet gedekt. Een advocaat kan u hier meer over vertellen. 


Wat houdt een gratis gesprek over een ouderschapsplan in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met het opstellen van een ouderschapsplan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een ouderschapsplan wilt opstellen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn


Vraag en antwoord

Ouderschapsplan - Hoe leg ik afspraken over de omgang met onze kinderen vast?

Inmiddels zijn mijn ex-partner en ik een aantal weken uit elkaar. De kinderen zijn nu gedeeltelijk bij hem en soms ook bij mij. Hoe leggen we afspraken over de opvoeding vast?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is belangrijk heldere afspraken te maken met uw ex-partner, wanneer u samen kinderen heeft. Niet alleen over de omgang met uw minderjarige kinderen, maar bijvoorbeeld ook over de opvoeding, de school waarop uw kinderen zitten, enzovoorts. U legt dergelijke afspraken vast in een ouderschapsplan. Raadpleeg vooraf een (pro deo) advocaat, om u meer te laten vertellen over de opbouw en invulling van dit document. Het ouderschapsplan dient als basis voor de toekomst. Mochten er op een later moment conflictsituaties ontstaan, dan kan worden terugverwezen naar dit document.

Ouderschapsplan - Opstellen van ouderschapsplan

Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Wij hebben kinderen en moeten dus een ouderschapsplan opstellen. Ik vraag mij af wat daar allemaal in moet staan. Ik maak mij ook wel zorgen of we misschien over veel dingen ruzie gaan krijgen. Kunnen wij hulp krijgen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag) en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de verdeling van de zorg en opvoeding (een zorgregeling) en over de omgang met de kinderen (een omgangsregeling). Ook moet u afspraken maken over hoe u elkaar voortaan op de hoogte brengt van belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze van uw kind(eren). Er moeten ook afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding. Het is verstandig om daarnaast ook aanvullende afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen die u belangrijk vindt binnen de opvoeding. U kunt zelf een ouderschapsplan opstellen, maar u kunt zich daarbij ook laten bijstaan door een neutrale derde partij, zoals een mediator. Neem contact op met een van de in mediation gespecialiseerde juristen van Eerste Rechtshulp als u advies zoekt bij het opstellen van een ouderschapsplan.