Echtscheidingsconvenant - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over opstellen echtscheidingsconvenant 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een echtscheidingsconvenant wilt opstellen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd bij een scheiding. Omdat alleen een (pro deo) advocaat een verzoekschrift om te scheiden kan indienen bij de rechter wordt een echtscheidingsconvenant meestal opgesteld door een (pro deo) advocaat. U kunt dit echter ook zelf doen of met een notaris.

Als het echtscheidingsconvenant is opgesteld voegt de (pro deo) advocaat deze toe aan het verzoekschrift om te scheiden. Doordat de rechter het echtscheidingsconvenant bekrachtigt krijgt het echtscheidingsconvenant een executoriale titel. U bent dan beide verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. De afspraken die in het echtscheidingsconvenant staan zijn in rechte afdwingbaar. Dit wil zeggen dat als uw partner bepaalde afspraken niet nakomt, u dit kunt afdwingen zonder tussenkomst van een rechter. U kunt dan bijvoorbeeld als uw (ex)partner weigert kinder- en/of partneralimentatie te betalen een deurwaarder of incassobureau inschakelen.


Echtscheidingsconvenant opstellen met een advocaat of mediator

Om op een goede manier los van elkaar verder te leven is het handig en soms noodzakelijk om goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. U kunt hierbij denken aan:

 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Omgangsregeling
 • Verblijf van kinderen
 • Koophuis/huurhuis (wie blijft er in wonen)
 • Verdeling van de bezittingen, schulden en vermogen
 • (Nabestaande)pensioenregeling

U kunt een echtscheidingsconvenant zelf opstellen of samen met een (pro deo) advocaat of mediator. Het is belangrijk dat u goed nadenkt over de afspraken die u met uw (ex)partner maakt en hier volledig achterstaat. Een goed echtscheidingsconvenant kan problemen met uw (ex)partner in de toekomst voorkomen.

Mocht u er niet samen met uw partner uitkomen dat kunt u beide een (pro deo) advocaat inschakelen. Dit heet in de volksmond een vechtscheiding. Naast de hoge kosten die een vechtscheiding met zich meebrengt maakt het vaak de situatie alleen nog maar moeilijker. Helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Wij raden in dit geval aan om eerst te bekijken of u via mediation een echtscheidingsconvenant kunt opstellen.


Vergoeding echtscheidingsconvenant door overheid 

Ondersteuning bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant brengt kosten met zich mee. Niet iedereen hoeft deze kosten zelf te betalen; het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Wanneer uw bruto jaarinkomen onder de €29.400 ligt, wordt een deel van deze kosten vergoed door de overheid. Let op, dat geldt alleen wanneer u voor pro deo rechtsbijstand kiest. Niet iedere advocaat die u ondersteunt bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant biedt deze vorm aan. In de meeste gevallen betaalt u ook bij pro deo ondersteuning een eigen bijdrage. Laat u hier gratis over adviseren door een pro deo advocaat.


Vergoeding echtscheidingsconvenant door verzekering 

Wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft, loont het te controleren of de hulp van een advocaat bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant onder de dekking hiervan valt. Mogelijk heeft u hier een losse module voor nodig. Een advocaat helpt u bij een gratis eerste kennismakingsgesprek uit te zoeken wat hierbij voor u geldt. Belangrijk bij het laten vergoeden van deze kosten door de verzekeraar is het feit, dat de verzekeraar hier vooraf van op de hoogte moet worden gebracht. 


Wijzigen, ontbinden of niet nakomen echtscheidingsconvenant

U kunt het echtscheidingsconvenant wijzigingen of ontbinden als u het hier beide over eens bent. U kunt dit dus niet zonder uw (ex)partner doen. Als uw (ex)partner afspraken die in het echtscheidingsconvenant staan niet nakomt kunt u naleving ervan afdwingen. Dit kan echter alleen als het echtscheidingsconvenant door de (pro deo) advocaat is toegevoegd aan het verzoekschrift om te scheiden. 


Wat houdt een gratis gesprek over een echtscheidingsconvenant in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Familie en scheiden hebben ruime ervaring met het opstellen van een echtscheidingsconvenant voor co-ouderschap. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw wensen met u doornemen en vragen beantwoorden
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of een echtscheiding onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een echtscheidingsconvenant wilt opstellen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Echtscheidingsconvenant - Wat laat men vastleggen in een echtscheidingsconvenant?

Mij is verteld dat ik bij het scheiden van mijn partner een echtscheidingsconvenant op moet laten stellen. Welke afspraken worden in het document opgenomen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u bij uw ex-partner vertrekt, is het belangrijk gemaakte afspraken vast te leggen. Het voorkomt dat hier op een later moment onenigheid over kan ontstaan. Afspraken worden onder meer gemaakt over de wijze waarop wordt omgegaan met het verzorgen van uw kinderen, de wijze waarop u uw ex-partner financieel onderhoudt of andersom, de wijze waarop wordt omgegaan met de woning die u wellicht samen gekocht of gehuurd heeft, enzovoorts. Laat u adviseren door een (pro deo) advocaat, wanneer u een echtscheidingsconvenant opstelt. Deze vertelt u meer over de rechten en plichten die u hierbij heeft. 

Echtscheidingsconvenant - Ik ben het niet eens met de vastgelegde afspraken, wat nu?

In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken vastgelegd waar ik het niet mee eens ben. Wat kan ik in zo’n geval het beste doen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het echtscheidingsconvenant moet door beide betrokkenen, ex-partners, worden opgesteld en vervolgens worden ondertekend. Gemaakte afspraken zijn onder meer gerelateerd aan de te betalen alimentatie en bijvoorbeeld een omgangsregeling voor minderjarige kinderen. Het zijn zaken waar bij het opstellen van het document discussies over kunnen ontstaan, omdat het onderwerpen zijn die in sommige gevallen erg beladen (kunnen) zijn. Het kan om deze reden aan te raden zijn om u bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de rechten die u in zo’n situatie heeft en hetgeen waarmee u rekening dient te houden bij het opstellen hiervan. 

Echtscheidingsconvenant - Opstellen door advocaat

Ik ga scheiden van mijn partner en zoek deskundig advies bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Kan een advocaat van Eerste Rechtshulp mij bijstaan bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen u en uw partner waarin u de afspraken vastlegt die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft (zoals de verdeling van uw bezittingen, een omgangsregeling voor het geval er minderjarige kinderen zijn, kinderalimentatie, partneralimentatie en het pensioen). Alleen als er overeenstemming over deze zaken tussen u en uw partner is, kan er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Het echtscheidingsconvenant moet door een advocaat of een notaris worden opgesteld. U kunt daarom direct contact opnemen met een van de gespecialiseerde pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp wanneer u een echtscheidingsconvenant wenst op te stellen ten behoeve van uw echtscheiding.