Gratis gesprek advocaat over diefstal 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van diefstal en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is diefstal? 

Diefstal is als iemand iets wat aan een ander toebehoort wegneemt en het zich toe-eigent. Op diefstal kan een hoge straf staan. Raadpleeg als u verdacht wordt van diefstal altijd een advocaat.  

Diefstal kent verschillende vormen, waarbij de opgelegde straf sterk afhankelijk is van de aard van het gepleegde strafbare feit. Bij een eenvoudige diefstal, zoals het stelen van een fiets of een artikel uit de supermarkt, zal de opgelegde straf bij vergelijkbare omstandigheden normaliter lager liggen dan bij diefstal en misbruik van een pinpas van iemand anders. Datzelfde geldt voor een diefstal met geweld, waarvan een straatroof een voorbeeld is. Het is aan het Openbaar Ministerie om de aan u opgelegde straf bij diefstal te bepalen. Hierin speelt naast de aard van het gepleegde strafbare feit ook mee, of u vaker veroordeeld bent voor het plegen van diefstal. 


Straf voor diefstal 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete

De straf voor diefstal hangt voornamelijk af van de ernst van de gevolgen voor het slachtoffer, de waarde van de goederen, de kwetsbaarheid slachtoffer, de mogelijkheid tot teruggave van goederen, de professionaliteit, of er wel of niet is gestolen in samenwerkingsverband en of sprake is van recidive. De rechter bepaalt de straf. De maximale straffen die de rechter u kan geven voor een eenvoudige diefstal hebben wij als voorbeeld uitgewerkt. De maximale straffen voor een diefstal met geweldspleging zijn hoger. Diefstal met geweldpleging door twee of meer personen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of een geldboete van €81.000.

Straffen eenvoudige diefstal:

 • Maximale gevangenisstraf voor een eenvoudige diefstal is 4 jaar
 • Maximale geldboete voor een eenvoudige diefstal is €20.250,-

Voorbeelden eenvoudige diefstal:

 • Fietsendiefstal
 • Winkeldiefstal
 • Zakkenrollerij

Let op: als een persoon eerder is veroordeeld voor diefstal kan de rechter een hogere straf opleggen.


Vervolging bij diefstal niet vanzelfsprekend 

Wordt u verdacht van diefstal en heeft u als gevolg daarvan een uitnodiging ontvangen om zich te verantwoorden voor de rechter? Het feit dat u zich voor de rechter moet verantwoorden, betekent niet dat u ook daadwerkelijk veroordeeld zult worden. Tijdens de rechtszitting is het aan de rechter om te beoordelen of het door de politie verzamelde bewijs tegen u voldoende is, om over te kunnen gaan tot een veroordeling. Kies voor de hulp van een (pro deo) advocaat om u gedurende dit proces bij te laten staan. Zo kan een (pro deo) advocaat u op voorhand meer vertellen over de rechten en plichten die u hierbij heeft.

Tijdens een rechtszitting heeft u bijvoorbeeld altijd het recht om uw kant van het verhaal toe te lichten. Het kan ertoe leiden dat een rechter anders naar een zaak zal kijken, wat invloed kan hebben op de uitkomst van de zaak of de hoogte van uw straf. Een raadsman of raadsvrouw staat u hierin bij, door u vooraf meer te vertellen over de wijze waarop u uw positie kunt verdedigen. Mocht blijken dat de rechter voldoende bewezen acht dat u schuldig bent aan diefstal, dan helpt een (pro deo) advocaat u om de opgelegde straf zo laag mogelijk te houden. Zo kan een advocaat pleiten voor het opleggen van een geldboete of taakstraf, in plaats van een gevangenisstraf. Het maakt de gevolgen van een vervolging mogelijk minder groot voor u. Via de zoekmachine op deze website kunt u een (pro deo) advocaat in uw regio zoeken; vraag hierbij direct een gratis kennismakingsgesprek aan. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van diefstal tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van diefstal wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Overheidsvergoeding voor advocaatkosten na diefstal 

Schakelt u een advocaat in, wanneer u verdacht wordt van een diefstal? De kosten die u hierbij maakt kunnen snel oplopen. Wanneer uw eigen vermogen en inkomen beperkt zijn, uw inkomen mag niet boven de €29.600 liggen, kunt u een beroep doen op pro deo rechtshulp. Hierbij betaalt u slechts een klein deel van de advocaatkosten zelf; het resterende deel wordt vergoed door de overheid. 


Geschikte (pro deo) advocaat vinden bij uw zaak als u verdacht wordt van diefstal

U wilt bij het inschakelen van een (pro deo) advocaat zeker weten, dat deze ervaring heeft met vergelijkbare diefstal zaken. Zo vergroot u de kans dat u wordt vrijgesproken van het plegen van diefstal, of dat u bij een eventuele veroordeling een minimale straf opgelegd krijgt. Om een advocaat te vinden die vaker zaken op het gebied van diefstal behandeld heeft, kunt u kijken naar diens expertisegebied. Gebruik de zoekmachine op deze website om snel en gemakkelijk (pro deo) advocaten in uw regio te vinden, met ervaring in deze zaken. Op het profiel van een raadsman of raadsvrouw leest u meer over diens ervaring. U kunt hier daarnaast direct een gratis kennismaking aanvragen. Leg uw diefstal zaak voor bij deze kennismaking en kijk samen hoe stevig uw juridische positie hierbij is.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over diefstal gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van diefstal. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ik heb een koekje uit een verpakking gehaald, is dat al diefstal?

In de supermarkt kon ik het niet laten om een koekje uit een verpakking te halen. De verpakking zelf heb ik niet meegenomen. Is dit al een vorm van diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder diefstal verstaat men het geheel of ten dele wegnemen van een bezitting die aan een ander toebehoort. In uw geval gaat het om het ten dele wegnemen van een bezitting van de supermarkteigenaar. Er is in uw situatie sprake van diefstal. Wanneer dit wordt opgemerkt door de supermarkt, kan deze aangifte tegen u doen. Het is verstandig om u in zo’n situatie bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u zowel bij een mogelijk verhoor, als tijdens de rechtszitting uw positie zo goed mogelijk te verdedigen. Dit kan een positief effect hebben op de straf die u opgelegd krijgt voor uw diefstal.

Is er sprake van diefstal als ik iets in mijn broekzak stop?

Recent ben ik aangehouden, omdat ik een product in mijn broekzak stopte. Ik had de winkel op dat moment nog niet verlaten. Kan dit worden aangemerkt als diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Diefstal hoeft niet per definitie te betekenen, dat u iets wegneemt uit een winkel of bijvoorbeeld andermans woning. Ook wanneer u iets wegstopt, kan dit door een rechter worden beoordeeld als diefstal. Moet u zich binnenkort verantwoorden voor uw handelen in een dergelijke casus? Een (pro deo) advocaat staat u bij. Deze helpt u uzelf zo goed mogelijk te verdedigen en zal pleiten voor vrijspraak. Mogelijk heeft u een goede reden gehad om deze spullen tijdelijk in uw broekzak weg te stoppen. Voldoende moet worden aangetoond dat u voornemens was het product af te rekenen.

Kan ik ontslagen worden als ik verdacht word van diefstal op de werkvloer?

Mijn werkgever heeft mij te kennen gegeven mij te verdenken van diefstal. Ik zou geld uit de personeelspot hebben meegenomen. Kan ik ontslagen worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een verdenking van diefstal zal in veel gevallen onvoldoende zijn om u te kunnen ontslaan. Kan door een werkgever worden aangetoond dat er sprake is van diefstal? In dat geval is een ontslag wel mogelijk. Men noemt dit ook wel een strafontslag of een disciplinair ontslag. Het is verstandig om een (pro deo) advocaat naar de casus te laten kijken, op het moment dat u hiervan verdacht wordt. Deze kan u meer vertellen over uw rechten en u helpen uw verdediging te voeren, wanneer u voor uw onschuld wilt pleiten.

Fiets zonder slot meegenomen, is dit diefstal?

Vannacht heb ik een fiets zonder slot meegenomen, volgens mij was deze van niemand meer. Kan dit worden gezien als diefstal en is het daarmee strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het onteigenen van goederen die niet van u zijn valt onder diefstal. U haalt een casus aan, waarin u een fiets heeft meegenomen zonder hier toestemming voor te vragen. Dit betekent dat er sprake is van diefstal. Hierbij maakt het niet uit of de fiets wel of niet op slot stond op het moment dat u deze meenam. Wanneer er aangifte wordt gedaan van diefstal van de fiets en kan worden aangetoond dat u deze meenam, loopt u het risico op vervolging. Moet u zich verantwoorden voor uw daad? Schakel in dat geval zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in om u bij te laten staan.

Persoon stopt product in zijn jaszak, legt het daarna terug. Is dit strafbaar?

Op de camera’s van mijn winkel zie ik een persoon die eerst wat in zijn jaszak stopt en dit vervolgens teruglegt in het schap. Is dit een vorm van diefstal en daarmee strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Van diefstal kan juridisch gezien uitsluitend sprake zijn, wanneer er een goed wordt weggenomen uit uw winkel. Hierbij kan het gaan om een goed in zijn geheel, maar bijvoorbeeld ook om onderdelen hiervan. Heeft de persoon in kwestie het volledige product teruggelegd in het schap? In dat geval zal de rechter dit in geen geval beoordelen als een diefstal en daarmee als strafbaar feit. Twijfelt u over uw casus? Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over de juridische definitie van diefstal.

Wat zijn mijn rechten als er iemand vervolgd wordt voor diefstal van mijn spullen?

Er is iemand opgepakt nadat ik aangifte heb gedaan van diefstal van mijn spullen. Wat gebeurt er nu en wat zijn mijn rechten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat er iemand aangehouden is voor de diefstal van uw bezittingen, volgt er zeer waarschijnlijk een strafproces. Als slachtoffer in deze zaak heeft u het recht op informatie over het verloop van dit proces. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de opgelegde straf aan de verdachte, het moment waarop de rechtszitting plaats zal vinden en de eventuele toekenning van een schadevergoeding. Ook heeft u het recht om te spreken tijdens de zitting. U doet er verstandig aan een (pro deo) advocaat te benaderen, wanneer u precies wilt weten welke rechten u heeft en hoe u deze benut.

Welke vormen van diefstal worden er onderscheiden?

Iemand vertelde mij dat er verschillende soorten diefstal bestaan. Welke vormen van diefstal worden onderscheiden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Juridisch gezien spreekt men bij diefstal vaak van een “gewone diefstal”. Hierbij stelt de wet dat iemand een product of voorwerp dat hem of haar niet toebehoort wegneemt bij een ander. Het kan hierbij gaan om diefstal in een winkel, diefstal van een vervoermiddel, diefstal middels zakkenrollerij of bijvoorbeeld via een tasjesroof, diefstal bij een inbraak, diefstal middels een ram- of plofkraak, enzovoorts. Wordt u verdacht van het plegen van een diefstal? Laat u in dat geval bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uzelf te verdedigen ten overstaan van een rechter of de politie.

Hamer van een vriend meegenomen, is dit diefstal?

Tijdens het uitvoeren van een klus bij een vriend heb ik zijn hamer meegenomen. Daar heb ik spijt van. Is dit een vorm van diefstal en daarmee strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder een diefstal verstaat men het geheel of ten dele wegnemen van bezittingen die aan een ander toebehoren. U omschrijft dat u een hamer heeft meegenomen, die niet tot uw bezittingen behoort. Dit betekent dat er sprake is van diefstal, tenzij de eigenaar van het voorwerp u het recht heeft gegeven deze mee te nemen. Daar lijkt in uw situatie geen sprake van te zijn. Mocht u zich moeten verantwoorden voor deze daad, omdat de eigenaar van het object hiervan melding maakt bij de politie, dan is hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk. Deze helpt u uw juridische positie te verdedigen en vervolging te voorkomen.

Gehuurd product niet teruggebracht, is dit diefstal?

Ik heb een product gehuurd, maar deze vervolgens weken in de kast laten liggen. Loop ik het risico dat ik straks veroordeeld word voor diefstal? Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of er in uw specifieke situatie sprake is van diefstal hangt van verschillende factoren af. In eerste instantie zal moeten worden vastgesteld of er sprake is van opzet; heeft u het product bewust te laat of niet teruggebracht naar de verhurende partij? In dat geval is er zeer waarschijnlijk sprake van een strafbaar feit. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de situatie zal worden aangemerkt als diefstal. In het bijzonder, wanneer het product alsnog door u wordt teruggebracht. Neem een (pro deo) advocaat in de arm om u te laten informeren over hetgeen in uw situatie het beste kunt doen om een hoge straf te voorkomen.

Wordt het niet terugbrengen van een geleend voorwerp gezien als diefstal?

Van een winkel hier in de buurt heb ik enige tijd gereedschap mogen lenen. Als ik dit te laat terugbreng, wordt het dan gezien als diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is onverstandig om geleende of gehuurde objecten later terug te brengen, dan is afgesproken met de verstrekkende partij. Hoewel dit niet gezien zal worden als diefstal, kunt u wel worden vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit. U doet er verstandig aan om de partij waarvan u de bezittingen geleend hebt, actief te benaderen om te kijken of u deze goederen langer (legaal) in uw bezit mag houden. Maakt deze partij melding van de ontstane situatie bij de politie? Laat u in dat geval bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uw positie te verdedigen.

In een dronken bui een fiets meegenomen, wat nu?

Tijdens een avond stappen heb ik meer alcohol gedronken dan verstandig was. Mijn vrienden spoorden mij aan om een fiets mee te nemen, die niet van mij is. Wat zijn de gevolgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u andermans bezittingen, in dit geval een fiets, onteigend heeft pleegt u diefstal. U doet er verstandig aan om in uw situatie zo snel mogelijk contact te zoeken met de eigenaar van de fiets, om uw excuses aan te bieden. U loopt het risico dat een eigenaar aangifte zal doen of dit wellicht al heeft gedaan. Op een eenvoudige diefstal staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar, of een geldboete van maximaal 20.250 euro. Mocht u zich voor de rechter moeten verantwoorden of zich op het politiebureau moeten melden voor een verhoor, dan doet u er verstandig aan om een (pro deo) advocaat te benaderen. Deze staat u bij en verdedigt uw positie.

Welke vormen van bewijs worden gebruikt bij een diefstal?

Ik heb het gevoel dat een vaste klant regelmatig wat uit mijn winkel steelt. Welke vormen van bewijs worden onderscheiden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is bijzonder vervelend, wanneer bezittingen uit uw winkel worden ontnomen zonder deze af te rekenen. Hierbij maakt het in beginsel geen verschil of het gaat om een geheel weggenomen product, of een ten dele gestolen artikel. Denk in dat laatste geval aan een snoepje uit een grotere snoepbak. Er zijn verschillende manieren waarop u diefstal aan kunt tonen. Dit doet u bijvoorbeeld middels camerabeelden uit uw winkel, of door getuigenverklaringen te verzamelen. Wilt u hier meer over weten? Raadpleeg in dat geval een (pro deo) advocaat voor advies. Deze staat u daarnaast bij tijdens een mogelijke rechtszitting, waarin u een schadevergoeding kunt eisen.

Ik heb een zak snoep meegenomen, welke straf krijg ik?

Ik moet mij voor de rechter verantwoorden, nadat ik een zak snoep heb meegenomen. Welke straf hangt mij nu boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden voor het meenemen van een zak snoep, is het allereerst de vraag of hier voldoende bewijs voor is verzameld. Een (pro deo) advocaat helpt u dit bij diefstal te toetsen. Mogelijk zijn er camerabeelden bewaard, waarop uw strafbaar handelen is vastgelegd. De straf die u vervolgens wordt opgelegd door een rechter is van verschillende zaken afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan uw strafblad, uw houding ten overstaan van de rechter en het slachtoffer, enzovoorts. Een (pro deo) advocaat helpt u uw straf zo laag mogelijk te houden bij diefstal.

Hoe lang zit ik maximaal in de gevangenis na een diefstal?

Binnenkort moet ik mij verantwoorden voor de rechter, die mij verdenkt van het plegen van een diefstal. Welke gevangenisstraf kan ik maximaal opgelegd krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat de rechter voldoende bewezen acht dat u zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, kan deze u verschillende straffen opleggen. Het kan gaan om een relatief lichte geldboete, of een gevangenisstraf. Bij een gevangenisstraf wordt u voor maximaal vier jaar vastgezet door de rechter. Logischerwijs zal daarvan geen sprake zijn, wanneer u bijvoorbeeld voor het eerst een zakje snoep heeft meegenomen uit de supermarkt. Bent u een veelpleger, dan neemt de kans op een hogere gevangenisstraf toe. Het is raadzaam u bij een rechtszitting te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Welke straf hangt mij boven het hoofd na een diefstal?

Ik ben opgepakt voor een diefstal van spullen uit de supermarkt. Helaas hebben ze me betrapt! Welke straf hangt mij boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De kans is zeer groot dat bewezen zal worden bevonden, dat u spullen heeft onteigend uit de supermarkt. Dit betekent dat de straf bepaald wordt op basis van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Straffen in dit artikel lopen op tot een celstraf van maximaal vier jaar of een geldboete uit de vierde categorie. Dit komt neer op een boete van 20.500 euro. Het is afhankelijk van de aard van de diefstal en uw verleden, welke straf u opgelegd zal krijgen. Zoek een advocaat om u bij te laten staan tijdens de rechtszaak. De advocaat kan u helpen de straf tot een minimum te beperken.

Ik word verdacht van diefstal van een gratis voorwerp. Wat nu?

In de supermarkt stond een schap met gratis artikelen. Ik heb een artikel meegenomen, maar word nu verdacht van diefstal. Welke straf riskeer ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u verdacht wordt van het stelen van een gratis voorwerp, moet worden achterhaald in hoeverre u had kunnen weten dat het voorwerp niet gratis was. Stond er bijvoorbeeld aangegeven, dat het voorwerp alleen gratis was in combinatie met andere producten? Een advocaat raadplegen kan een slimme keuze zijn, wanneer u inmiddels een oproep heeft gekregen om u voor de rechter te verantwoorden. Een advocaat formuleert uw verdediging en probeert hierbij aan te tonen, dat u niet had kunnen weten dat het product niet gratis was en dat u dus niet schuldig bent.

Kun je gratis spullen stelen?

Laatst was ik bij een bouwmarkt en zag ik dat er bij de ingang verhuisdozen stonden uitgestald. Daarboven hing een bord, waaruit ik begreep dat deze gratis mochten worden meegenomen. Later bleek dat deze dozen niet gratis waren en ben ik aangehouden. Nu krijg ik een dagvaarding voor diefstal op de mat. Als ik in de veronderstelling was dat de spullen gratis waren, kan ik toch niet veroordeeld worden voor diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er bestaat een uitdrukking ‘there ain’t no such thing as a free lunch’, die deze situatie goed weerspiegeld. Dat betekent dat niks zomaar gratis is. Voor een bewezenverklaring van diefstal moet echter wel bewezen worden dat u goederen die tot een ander behoren wederrechtelijk heeft ontnomen. De rechter beoordeelt in zo’n geval of u er op mocht vertrouwen dat u de goederen gratis mocht meenemen. De pro deo strafrechtadvocaten van Eerste Rechtshulp kunt u benaderen voor een gratis en vrijblijvende adviesgesprek.

Straffen bij diefstal

Ik word verdacht van diefstal. Welke straf hangt mij boven het hoofd als ik schuldig word bevonden aan diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In art. 310 van het Wetboek van Strafrecht staat dat op diefstal een gevangenisstraf van maximaal vier jaar opgelegd kan worden of een geldboete van de vierde categorie (€ 20.500,-). Deze maximale straffen worden echter niet snel opgelegd. Daarom bestaat er voor de bestraffing van diefstal een speciale richtlijn. Hierin is bepaald dat een geldboete van € 200,- euro of een taakstraf van 16 uur zal worden opgelegd wanneer iemand zich schuldig maakt aan diefstal met een waarde tot en met € 50,-. De straf zal hoger uitvallen wanneer de waarde van de diefstal ook hoger is dan € 50,-. De straf zal ook hoger uitvallen wanneer iemand zich meermaals schuldig maakt aan diefstal. Wordt u verdacht van diefstal of heeft u vragen over diefstal die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer gratis een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Wanneer spullen nog niet de winkel hebben verlaten

Ik heb laatst in de supermarkt iets in mijn eigen tas gestopt in plaats van in het winkelmandje. Enige tijd later, toen ik nog in de winkel was, werd ik door het personeel verzocht mee naar een aparte ruimte te gaan. Nu is mij diefstal ten laste gelegd. Mijn vraag is of er sprake kan zijn van diefstal wanneer de spullen de winkel nog niet hebben verlaten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De strafbaarheidstelling van diefstal is neergelegd in art. 310 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat dat diefstal het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen is van een goed die aan een ander toebehoort. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat er pas sprake kan zijn van diefstal wanneer de artikelen de winkel hebben verlaten. Dit is echter onjuist. Om van een voltooide winkeldiefstal te kunnen spreken is het dus niet nodig dat de spullen de winkel hebben verlaten. Bij de kwalificering van diefstal gaat het er om dat de artikelen uit het zicht zijn onttrokken. Dus er is sprake van diefstal wanneer iemand artikelen in zijn persoonlijke tas stopt in plaats van in een winkelmandje, maar de winkel nog niet heeft verlaten. Wordt u verdacht van diefstal of heeft u vragen over diefstal die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer gratis een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Wanneer is iets diefstal?

Ik heb iets meegenomen wat niet van mij is. Is dit direct diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het moet bij diefstal in ieder geval gaan om het wegnemen van een goed dat aan een ander toebehoort. Er moet sprake zijn van een goed. Dit is een ruim begrip waar fietsen, huisdieren, elektriciteit maar ook virtuele goederen onder vallen. Het goed moet in ieder geval een economische waarde hebben en echt weg te nemen zijn. Het doel van het wegnemen moet wel gericht zijn om het goed voor zichzelf te houden. Iets lenen is dus geen diefstal. Wordt u verdacht van diefstal of heeft u vragen over diefstal die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer gratis een van de advocaten van Eerste Rechtshulp voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Geld uit de fooienpot gestolen op mijn werk

Heb een paar keer geld uit de fooienpot gestolen op mijn werk en mijn werkgever heeft mij hierop betrapt en op staande voet ontslagen. Hij is er achter gekomen d.m.v. een camera. Er is het personeel nooit verteld dat er een camera hing. Ik heb een uitnodiging ontvangen voor verhoor bij de politie. Wat moet ik zeggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn juridische voorwaarden verbonden aan het plaatsen van verborgen camera's op de werkvloer. Of er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs door het heimelijke filmen is zeer casuïstische. Indien u bij de politie een bekentenis zou afleggen morgen, dan zal het niet meer uitmaken of de beelden rechtmatig zijn verkregen of niet. Er kan dan naar aanleiding van uw bekentenis tot een bewezenverklaring (voldoende bewijs) en veroordeling voor diefstal worden gekomen. Het is dus van groot belang dat u met een strafrechtspecialist overlegt, voordat u naar het verhoor toegaat.

Kun je elektriciteit stelen?

Ik ben met het strafrecht in aanraking gekomen in verband met een bij mij thuis aangetroffen hennepplantage. Eerst dacht ik dat het in de zaak alleen over de hennep zou gaan, maar nu hebben ze het inmiddels ook over diefstal van elektriciteit. Een vriend van mij heeft iets geregeld met de meter, maar ik begrijp niet waarom dat diefstal zou zijn. Je kunt elektriciteit toch niet stelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Wetboek van Strafrecht (Sr.): "Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie" De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege van Nederland) heeft al heel lang geleden bepaald dat elektriciteit in juridische zin als een ‘goed’ moet worden beschouwd. Dat betekent dat het mogelijk is om elektriciteit te ‘stelen’. Diefstal van elektriciteit gebeurt dikwijls door stroom ‘af te tappen’. Een andere manier is het terugdraaien van de meter. Deze laatste manier levert volgens de rechtspraak (Gerechtshof - Hertogenbosch, 10 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA2652) echter geen diefstal op in juridische zin. Neem contact op met een van de bij Eerste Rechtshulp aangesloten advocaten voor een gratis en vrijblijvend advies indien u wordt verdacht van het telen van hennep en diefstal van elektriciteit.

Gestolen binnen huwelijk

Ik ben sinds 25 jaar getrouwd maar het is, zacht uitgedrukt, geen al te best huwelijk meer. Ik moet bekennen dat ik, in verband met een gokverslaving,een aantal keer een greep in het sieradenkistje van mijn vrouw heb gedaan om de sieraden te verkopen. Mijn vrouw is hier achter gekomen en we hebben verschrikkelijke ruzie hierover gehad. Voor haar is de maat vol en zij riep dat zij aangifte tegen mij gaat doen. Ik vraag mij af of het eigenlijk wel mogelijk is om aangifte te doen van diefstal binnen het huwelijk? Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, dus wat van haar is, is dan toch ook van mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De wetgever heeft (destijds in 1886 ) bepaald dat diefstal binnen het huwelijk niet vervolgd kan worden en dit geldt grotendeels nog steeds. Hetzelfde geldt voor een reeks andere vermogensdelicten (artikel 316 lid 1 Wetboek van Strafrecht). Aangifte doen zal in die gevallen geen zin hebben, omdat het feit niet kan worden vervolgd. Dit geldt echter alleen indien er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen. In dat geval zijn alle goederen immers gemeenschappelijk eigendom en van je kunt van jezelf niet stelen, is de gedachte. Het raadzaam hierover gratis contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp als er aangifte tegen u is gedaan van diefstal.

Kan ik worden veroordeeld voor poging tot diefstal?

Ik ben aangehouden en verhoord in verband met poging tot diefstal. Ik ben betrapt toen ik een ladder tegen een huis had gezet en door een raam op de eerste verdieping scheen met mijn zaklamp. Ik heb tegen de politie gezegd dat ik alleen maar wilde kijken of er iemand in de woning aanwezig was. Toen de politie dit aan mij vroeg, heb ik ook wel iets gezegd over dat ik misschien wel iets had willen meenemen als ik iets had zien liggen. Maar dan had ik wel later terug moeten komen, want ik had nu alleen een ladder en een zaklamp bij me. Volgens de politie maakte dat niets uit en ben ik schuldig aan poging tot diefstal. Kan ik worden veroordeeld voor poging tot diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen of u wel bent gewezen op uw recht om een advocaat te spreken voorafgaand aan uw eerste verhoor. Sinds een belangrijke uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (in de zaak Salduz) is de politie verplicht u op dit recht te wijzen. Als zij dit niet doen, kunnen uw verklaringen worden uitgesloten van het bewijs. Een advocaat kan voor u controleren of de politie zich tijdens uw aanhouding en verhoor aan de regels heeft gehouden. Voor wat betreft de poging tot diefstal geldt dat er sprake moet zijn van een ‘begin van uitvoering’, anders kan de rechter niet tot een veroordeling komen. Gelet op uw verklaring is niet zonder meer te stellen dat u op het moment dat u werd aangehouden al van plan was iets weg te nemen en van een ‘begin van uitvoering’ is mogelijk dus geen sprake. Het is raadzaam om u door een advocaat te laten bijstaan. Laat u gratis adviseren door de advocaten van Eerste Rechtshulp als u wordt verdacht van poging tot diefstal.