Winkeldiefstal - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek met een advocaat over winkeldiefstal 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van winkeldiefstal en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is winkeldiefstal

Wordt u verdacht van het plegen van een winkeldiefstal? Als er tijdens openingstijden goederen uit een winkel worden gestolen die voor de verkoop bedoeld waren gaat het om winkeldiefstal. Op winkeldiefstal staat een hoge straf. Denk bij winkeldiefstal bijvoorbeeld aan een laptop die u wegneemt, een parfum of een pak tandenborstels in de supermarkt. Ook een snoepje wat u uit de schappen meeneemt zonder hiervoor te betalen, kan worden aangemerkt als een winkeldiefstal. Naast een hoge boete, krijgt u in veel gevallen een winkelverbod. Het maakt dat u gedurende een bepaalde periode niet welkom bent in de winkel waar u de winkeldiefstal gepleegd heeft. Afhankelijk van uw strafblad, kan een hogere straf worden opgelegd dan uitsluitend een geldboete of bijvoorbeeld taakstraf. De kans op een hogere straf neemt toe, naarmate u vaker betrapt wordt op het plegen van een winkeldiefstal. 


Straffen voor winkeldiefstal 

De straf die u opgelegd krijgt als de rechter voldoende bewezen achter dat u een winkeldiefstal gepleegd heeft, is van verschillende factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van hetgeen u gestolen heeft. Bij een product met een waarde tot 50 euro, krijgt u normaliter een geldboete opgelegd van maximaal 200 euro. Bent u al vaker veroordeeld voor een winkeldiefstal in de afgelopen vijf jaar? In dat geval ligt deze geldboete hoger. Er kan in zo’n geval ook een werkstraf en zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd. Naarmate de waarde van de gestolen goederen oploopt, zal ook de opgelegde boete, werkstraf en gevangenisstraf toenemen. 


Bij winkeldiefstal een veroordeling voorkomen 

Er kan u alles aan gelegen zijn om een veroordeling te voorkomen, wanneer u verdacht wordt van het plegen van een winkeldiefstal. Een van de mogelijke consequenties van een veroordeling is het gegeven dat u enige tijd geen VOG meer krijgt. Dit kan invloed hebben op uw werksituatie. Op het moment dat u zich moet verantwoorden voor de rechter, staat nog niet vast dat u veroordeeld zal worden. Laat u daarom bijstaan door een (pro deo) advocaat, om uw positie zo goed mogelijk te verdedigen tegenover de rechter. Een raadsman of raadsvrouw kan u daarbij op voorhand meer vertellen over de rechten die u tijdens een rechtszitting heeft.

Een van die rechten is de mogelijkheid om uw kant van het verhaal te vertellen. Mogelijk ging u ervan uit dat een product gratis was, of heeft u helemaal geen opzet gehad op de winkeldiefstal. Door uw verhaal te delen, kunt u de rechter aanleiding geven om op een andere manier naar de zaak te kijken. Het leidt mogelijk tot vrijspraak of een lagere strafmaat. Bij een veroordeling helpt de (pro deo) advocaat u voor een zo laag mogelijke straf te pleiten. Hij of zij zet bijvoorbeeld in op een geldboete, of taakstraf, in plaats van een (voorwaardelijke) gevangenisstraf.

Door de zoekmachine op deze website te gebruiken, vindt u snel en gemakkelijk een geschikte advocaat in uw regio. Via diens profiel kunt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. 


Een (pro deo) advocaat kan bij winkeldiefstal:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van winkeldiefstal is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van winkeldiefstal wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding kosten advocaat bij winkeldiefstal via overheid 

Wist u dat u een groot deel van de advocaatkosten bij een zaak rond een winkeldiefstal vergoed kunt krijgen via de overheid? Men noemt dit pro deo rechtshulp. Kosteloos is deze vorm van juridische ondersteuning niet; u betaalt een deel van de gemaakte kosten zelf. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. Laat u hierover adviseren door een pro deo advocaat bij een gratis eerste kennismakingsgesprek. 


Op zoek naar een geschikte (pro deo) advocaat

Zoals reeds genoemd werd, is het sterk aan te raden u bij de behandeling van uw zaak op het gebied van winkeldiefstal bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Het is hierbij van belang, dat een (pro deo) advocaat vaker vergelijkbare zaken behandeld heeft. Dit vergroot de kans dat u wordt vrijgesproken of een minimale straf opgelegd krijgt. U vindt een geschikte (pro deo) advocaat door gebruik te maken van de zoekmachine op deze website. Let goed op het expertisegebied van een professional, welke moet passen bij uw zaak op het gebied van een winkeldiefstal. Op het profiel van een raadsman of raadsvrouw vindt u meer informatie over diens ervaring. Daarbij kunt u via dit profiel direct een gratis kennismaking aanvragen. Gebruik het moment om uw winkeldiefstal zaak alvast globaal te bespreken.


Wat houdt een gratis gesprek over winkeldiefstal in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met zaken die over winkeldiefstal gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van winkeldiefstal. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Winkeldiefstal - Ik word verdacht van het stelen van spullen, maar heb dat niet gedaan. Wat nu?

Onlangs werd ik door de beveiliger van een supermarkt meegenomen naar een afgesloten ruimte. Hier werd mij verteld dat de winkel aangifte tegen mij doet vanwege winkeldiefstal. Wat nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat een winkel aangifte tegen u doet wegens de verdenking van winkeldiefstal wil niet per definitie zeggen, dat u hier ook daadwerkelijk voor veroordeeld wordt. Het is aan de politie om voldoende bewijs tegen u te verzamelen, waarna het aan de rechter is om te bepalen of voldoende bewezen is dat u de winkeldiefstal ook daadwerkelijk gepleegd heeft. Laat u ondersteunen bij het verdedigen van uw positie in de rechtszaal, door een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan u vooraf informeren over uw rechten en plichten.

Winkeldiefstal - Mijn kind heeft een zak snoep gestolen uit de winkel, wat is het gevolg?

Ik ben door de supermarkt in ons dorp gebeld dat mijn kind een zak snoep gestolen heeft. Wat is het gevolg van winkeldiefstal bij een minderjarige?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het zonder te betalen meenemen van een zak snoep of andere producten uit een winkel is strafbaar. Op het moment dat er sprake is van winkeldiefstal door een minderjarig kind gelden er echter andere regels, dan bij winkeldiefstal door volwassenen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen tot 12 jaar; zij kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. U hoeft niet bang te zijn dat uw kind een gevangenisstraf of geldboete opgelegd krijgt. Winkeldiefstal door een kind tussen de 12 en 18 jaar kan wel een geldboete of in het uiterste geval een gevangenisstraf opleveren. Neem een (pro deo) advocaat in de arm om uw kind bij te laten staan in zo’n zaak.

Winkeldiefstal - Boete betaald en alsnog voor rechter verschijnen

Ik ben aangehouden voor winkeldiefstal in een supermarkt. Ik moest toen een of ander formulier ondertekenen en de manager van de supermarkt zei dat ik €181,- moest betalen. De politie zei daarna echter tegen mij dat dit niets te maken heeft met mijn aanhouding en dat ik misschien wel voor de rechter moet verschijnen. Ben ik nou al akkoord gegaan met een boete of moet ik alsnog voor de rechter verschijnen vanwege de winkeldiefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Veel winkeliers zijn aangesloten bij een stichting (SODA: Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) die het mogelijk maakt vermeende winkeldieven en overtreders van een winkelverbod direct aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. SODA heeft berekend dat de indirecte schade die een winkelier lijdt ten gevolge van de overlast en het oponthoud in geval van winkeldiefstal €181,- is. Een winkelier kan u een formulier laten ondertekenen waarmee u akkoord gaat met deze schadevergoeding. Dit is waarschijnlijk het formulier dat u heeft ondertekend. Dit is geen boete; het strafrechtelijke traject van deze zaak is hiermee dus nog niet afgedaan. Afhankelijk van onder meer de vraag of u al eerder voor winkeldiefstal bent veroordeeld kunt u een strafbeschikking (geldboete) aangeboden krijgen van het Openbaar Ministerie, of zult u voor de rechter moeten verschijnen. Het is raadzaam niet zomaar akkoord te gaan met een strafbeschikking en u bij te laten staan door een advocaat. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp als u bent aangehouden in verband met winkeldiefstal.

Winkeldiefstal - Verdacht omdat ik producten in mijn eigen tas deed

Ik ben in de Albert Heijn door de beveiliging meegenomen omdat ze dachten dat ik aan het stelen was. Ik deed de boodschappen in mijn tas en wilde daarna gewoon afrekenen bij de kassa, maar daarvoor had de beveiliging mij al opgepakt. Dit is toch geen diefstal?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor winkeldiefstal in de Albert Heijn is nodig dat iemand opzettelijk de boodschappen wederrechtelijk wilde toe-eigenen, dus opzettelijk wilde houden zonder te betalen. Als de boodschappen in uw eigen tas zitten, wordt dat gezien als het toe-eigenen van de goederen. Daarom zal de beveiliging u voor de zekerheid hebben meegenomen en u hierop aangesproken. Wanneer u een dagvaarding wegens diefstal krijgt, is het nog maar de vraag of ook te bewijzen is of u opzettelijk die boodschappen heeft toegeëigend en u van plan was niet te betalen. Het is dan ook van groot belang tijdig bijstand van een advocaat te krijgen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.