Politieverhoor - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over politieverhoor

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u zich moet melden voor een politieverhoor en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een politieverhoor?

Als u zich moet melden bij de politie, is het goed om te weten dat het eerste politieverhoor vaak cruciaal is voor het verdere verloop van uw strafzaak. Indien u schriftelijk of telefonisch bent verzocht om u te melden op het politiebureau voor een politieverhoor, heeft u het recht om eerst met een (pro deo) advocaat te overleggen voordat de politie u verhoort. De (pro deo) advocaat kan ook contact opnemen met de politie om afspraken te maken. Bijvoorbeeld om het politieverhoor op een andere dag te laten plaatsvinden, of om af te spreken dat de (pro deo) advocaat ook aanwezig is tijdens het politieverhoor. 

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een politieverhoor betekent dit niet per definitie, dat u uiteindelijk ook vervolgd zal worden. In beginsel bent u zelfs niet verplicht om op dit verhoor te verschijnen, enigszins afhankelijk van de aard van de strafbare feiten waarvan u verdacht wordt. De politie zal u gedurende het verhoor een aantal vragen stellen over uw rol in een reeds gepleegd strafbaar feit. Het gaat hierbij slechts om een verdenking van uw betrokkenheid; de politie heeft lang niet altijd voldoende bewijs om u ook daadwerkelijk te kunnen laten vervolgen door het Openbaar Ministerie. Het is aan u om uw onschuld te bewijzen, door bijvoorbeeld aan te geven dat u helemaal niet in de buurt van de plek was waar een strafbaar feit is gepleegd. Een (pro deo) advocaat kan u hierbij begeleiden.


Waarom een (pro deo) advocaat raadplegen bij politieverhoor

Een (pro deo) advocaat kan u op voorhand informeren over wat er tijdens het politieverhoor zal gebeuren en hoe de politie u gaat verhoren. Een ervaren strafrechtadvocaat kan precies uitleggen wat de politie van u wilt weten en wat de mogelijke consequenties voor u zijn wanneer u een (belastende) verklaring aflegt. Indien u eenmaal een verklaring heeft afgelegd, kan deze nooit meer worden ingetrokken. Een advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor kan echt het verschil uitmaken voor de uitkomst van de zaak.


Een (pro deo) advocaat kan bij politieverhoor:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen

Advocaatkosten bij politieverhoor vergoed krijgen via overheid 

Kiest u bij een politieverhoor voor de hulp van een advocaat? De kosten die dit met zich meebrengt betaalt u in dit geval niet altijd zelf. Wellicht kunt u een beroep doen op pro deo ondersteuning; hierbij wordt een groot deel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid. Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw bruto-inkomen op jaarbasis niet hoger zijn dan 29.600 euro. Ook wordt er een maximum gesteld aan uw eigen vermogen. Een pro deo advocaat kan u hier meer over vertellen bij een gratis eerste kennismaking. 


Zoekmachine voor geschikte (pro deo) advocaat  

Kiest u voor de hulp van een (pro deo) advocaat, dan wilt u zeker weten dat deze vaker cliënten bijgestaan heeft in een vergelijkbare situatie. Het is raadzaam om voor een raadsman of raadsvrouw te kiezen, die vaker aanwezig is geweest bij een politieverhoor. De zoekmachine op deze website helpt u een geschikte (pro deo) advocaat te vinden. Let hierbij goed op het expertisegebied van een (pro deo) advocaat. Op het profiel van een advocaat leest u meer over diens ervaring. Daarnaast kunt u hier direct een gratis kennismaking aanvragen. Gebruik het moment om het komende politieverhoor en hetgeen waarvan u verdacht wordt alvast globaal samen te bespreken. 


Wat houdt een gratis gesprek over een politieverhoor in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met politieverhoren. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u zich moet melden voor een politieverhoor. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Politieverhoor - Is het noodzakelijk om een advocaat mee te nemen bij een politieverhoor?

Binnenkort moet ik mij melden voor een politieverhoor. Ik twijfel over het meenemen van een advocaat, mogelijk zijn het onnodige kosten. Is het noodzakelijk om een advocaat mee te nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Sinds begin 2016 heeft u als verdachte het recht om een advocaat mee te nemen naar een politieverhoor. Het is sterk aan te raden om voor de ondersteuning van een (pro deo) advocaat te kiezen. Deze bereidt u vooraf voor op het politieverhoor en kan u tijdens het verhoor door de politie ondersteunen in uw verdediging. Het is daarbij prettig om vooraf te weten welke rechten u heeft als verdachte. Wanneer mag u bijvoorbeeld zwijgen bij vragen die tijdens het politieverhoor gesteld worden?

Politieverhoor - Mag je na een politieverhoor direct weer naar huis?

Binnenkort moet ik mij melden voor een politieverhoor. Ik word verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Mag ik direct weer naar huis, op het moment dat het politieverhoor is afgerond?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In veel gevallen mag u na een politieverhoor terug naar huis. U ontvangt op een later moment een bericht van justitie over de verdere afwikkeling van de strafzaak. Zat u voorafgaand aan het verhoor in een politiecel? In dat geval is de kans nihil dat u direct na het politieverhoor terug naar huis mag. Het is aan de officier van justitie om daarover een besluit te nemen. Deze kan bepalen dat uw voorlopige hechtenis verlengd wordt, als daar voldoende reden voor is. Het is verstandig om u bij een politieverhoor bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Deze kan u al voorafgaand aan het politieverhoor meer vertellen over hetgeen u hiervan mag verwachten.

Politieverhoor - Advocaat inschakelen voor politieverhoor als ik onschuldig ben?

Ik moet mij gek genoeg melden voor een politieverhoor. Nu weet ik zeker dat ik onschuldig ben. Is het toch verstandig om een advocaat in te schakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ongeacht uw betrokkenheid bij de casus waarover de politie u wilt spreken, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. De advocaat vertelt u voorafgaand aan het politieverhoor wat u hiervan mag verwachten. Het maakt een politieverhoor minder spannend. Daarnaast toetst een advocaat of de betrokken rechercheurs zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Voldoende redenen om een advocaat in te schakelen nadat u een uitnodiging ontvangen heeft voor een politieverhoor. Als verdachte in een zaak heeft u altijd het recht om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen.

Politieverhoor - Welke persoonlijke vragen stelt men bij een politieverhoor?

Binnenkort moet ik mij voor het eerst melden op het politiebureau voor een politieverhoor. Men verdenkt mij van een aantal strafbare feiten. Welke persoonlijke vragen stelt men hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Tijdens een politieverhoor probeert de politie te achterhalen wie u bent, of u momenteel te maken heeft met problemen in uw leven, hoe uw woonsituatie is en of u bijvoorbeeld werk heeft. Bij een dergelijk persoonsgericht politieverhoor stelt de persoon tegenover u verschillende vragen, die interessant kunnen zijn voor het onderzoek waaraan gewerkt wordt. Deze vragen kunnen gerelateerd zijn aan voorgaande factoren. Bij een politieverhoor kunt u zich laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze zal u vooraf meer vertellen over het verloop hiervan.

Politieverhoor - Om welke redenen kun je worden uitgenodigd voor een politieverhoor?

Mij is verteld dat er verschillende redenen kunnen zijn om uitgenodigd te worden voor een politieverhoor. Hoe zit dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De uitnodiging voor een politieverhoor kan binnen verschillende categorieën vallen, in totaal bestaan er vier. Een politieverhoor in categorie 1 is bijvoorbeeld gericht op de verklaringen van een getuige of slachtoffer. Bij categorie 2 gaat het om een persoon die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit waarop geen vrijheidsstraf staat. Categorie 3 is gericht op de verdachten van misdrijven, die niet van hun vrijheid zijn beroofd. In de laatste categorie vallen de verhoren van verdachten die wel van hun vrijheid zijn beroofd. Een (pro deo) advocaat kan u hier voorafgaand aan een verhoor meer over vertellen en u ook tijdens het verhoor zelf bijstaan.

Politieverhoor - Neem ik een advocaat mee naar een politieverhoor?

Ik moet mij binnenkort op het bureau melden voor een politieverhoor. Ze willen meer weten over mijn rol bij een strafbaar feit dat ik zou hebben gepleegd. Neem ik een advocaat mee?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een politieverhoor is het prettig ondersteund te worden door een (pro deo) advocaat. Een raadsman of raadsvrouw kan u voorafgaand aan het politieverhoor meer vertellen over de rechten en plichten die u heeft. Wanneer staat het u vrij uw mond te houden en niets te zeggen en wanneer is het raadzaam de vragen van een agent juist wel te beantwoorden? Ook helpt een (pro deo) advocaat u uw positie te verdedigen ten overstaan van de ondervragende agent tijdens het politieverhoor zelf. U bent niet verplicht om een (pro deo) advocaat in te schakelen voor een politieverhoor.

Politieverhoor - Ik word opgeroepen als getuige, moet ik hieraan meewerken?

Ik ben plotseling door de politie gevraagd om mij te melden voor een politieverhoor. Ik zou hierbij worden verhoord als getuige. Moet ik meewerken aan zo’n politieverhoor?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u door de politie als getuige wordt opgeroepen voor een politieverhoor bent u niet verplicht om hieraan mee te werken. In sommige gevallen komt het voor dat een officier van justitie besluit dat u alsnog gehoord moet worden. U kunt zich in dit geval laten verhoren door een rechter-commissaris, in plaats van op het bureau. Wanneer u ingaat op het verzoek om u te laten verhoren als getuige is het verstandig om vooraf advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over uw rechten tijdens zo’n politieverhoor. U heeft als getuige bijvoorbeeld een zwijgrecht en de mogelijkheid om het verhoor tussentijds te stoppen.

Politieverhoor - Verdacht van het slaan van een buurtgenoot, word ik vervolgd?

Ik moet mij binnenkort melden op het bureau voor een politieverhoor. De politie verdenkt mij van het slaan van een buurtgenoot. Is de kans groot dat ik word vervolgd voor dit feit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat u zich op het bureau moet melden voor een politieverhoor hoeft niet per definitie te betekenen dat u ook daadwerkelijk vervolgd zal worden. Dit is allereerst niet aan de politie, maar aan de rechter. Bij het politieverhoor probeert men te achterhalen wat er precies gebeurd is en wie welke rol hierbij gespeeld heeft. U doet er verstandig aan om voorafgaand aan het politieverhoor een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze zal u vooraf meer vertellen over de rechten die u als verdachte heeft bij het politieverhoor. Ook tijdens het verhoor zelf kan de (pro deo) advocaat u bijstaan indien gewenst.

Politieverhoor - Verdacht van het niet leveren van goederen aan consumenten, wat nu?

Het is mij verzocht om mij te melden op het bureau voor een politieverhoor. Men verdenkt mij van het niet leveren van goederen aan consumenten, die hier wel voor hebben betaald. Wat moet ik nu doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit en u daarvoor moet verantwoorden op het politiebureau, doet u er verstandig aan om zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat te benaderen. Deze vertelt u niet alleen meer over hetgeen u van een politieverhoor mag verwachten, maar kan u hier ook bij bijstaan. Iedere verdachte heeft het recht op de ondersteuning van een (pro deo) advocaat bij een politieverhoor. Door deze voorafgaand aan het politieverhoor zelf in te schakelen, weet u zeker dat u ondersteund wordt door een raadsman of raadsvrouw met relevante ervaring.

Politieverhoor - Ik vind het naderende verhoor erg spannend, wat kan ik doen?

Nooit eerder heb ik mij hoeven melden voor een politieverhoor. Ik vind het erg spannend en wil graag weten wat ik ervan kan verwachten. Wie kan mij ondersteunen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een politieverhoor is het verstandig u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. U heeft dit recht altijd. Een (pro deo) advocaat kan u voorafgaand aan het politieverhoor meer vertellen over hetgeen u ervan kunt verwachten. Wat zijn uw rechten? Welke plichten heeft u tijdens het verhoor door de politie? Daarbij zal een (pro deo) advocaat u indien gewenst bijstaan gedurende het politieverhoor zelf. Zo heeft u niet het gevoel er alleen voor te staan.

Politieverhoor - Ben ik verplicht om naar het verhoor te gaan?

Ik heb vandaag een uitnodiging gekregen van de politie als verdachte voor een verhoor. Ik ben onschuldig dus ik vind het onzin om naar het verhoor te gaan. In hoeverre ben ik verplicht om naar het politieverhoor te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel bent u niet verplicht in te gaan op de uitnodiging voor de verhoor. Echter, dit hangt af van de ernst van het vermeende gepleegde feit. Bij zware strafbare feiten kan de politie u namelijk buiten heterdaad aanhouden en naar bureau brengen. Bij lichtere feiten heeft de politie deze bevoegdheid niet. Mocht u naar het verhoor gaan, moet u er wel rekening mee houden dat de uitspraken die u tijdens het verhoor doet tegen u gebruikt kunnen worden in uw strafzaak. Het is van groot belang u goed te laten adviseren door een strafrechtspecialist voorafgaand aan uw verhoor bij de politie. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Politieverhoor - Geforceerde tongzoen

Ik heb een oproep gekregen van de politie om mij te melden voor een verhoor als verdachte. Het gaat over het volgende. Tijdens het stappen kreeg ik een leuk meisje op het oog. Na wat gedanst en geflirt te hebben, kreeg ik het idee dat zij mij wel zag zitten. Ik zoende haar maar blijkbaar had ik het verkeerd ingeschat. Zij was zo over haar toeren dat zij besloot aangifte te doen van verkrachting. Kan een tongzoen verkrachting zijn? Moet ik mij melden bij de politie voor het verhoor als verdachte?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is belangrijk dat u naar de politie gaat. U loopt anders het risico dat u thuis of bijvoorbeeld op uw werk wordt opgehaald en aangehouden. Daarnaast vraagt u of uw handelen strafbaar is geweest. Wettelijk gezien is verkrachting iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam door middel van (bedreiging met) geweld of door een andere feitelijkheid. Er moet dus sprake zijn van dwang en seksueel binnendringen. Of er sprake is van dwang, hangt af van de feitelijke omstandigheden van het geval. De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege van Nederland) besliste in het befaamde Tongzoen III-arrest, dat een gedwongen tongzoen niet bestempeld kan worden als ‘seksueel binnendringen van het lichaam’. Echter, het is in uw geval raadzaam u door een advocaat te laten bijstaan tijdens het verhoor door de politie als verdachte. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Verhoor politie - Oproep voor een politieverhoor

Laatst was ik uit in Amsterdam. Ik heb op die avond gezoend met een meisje. Zij was helemaal weg van mij maar voor mij was het meer voor de ‘fun’. Na deze avond stuurde ze mij appjes en belde zij mij. Ik heb daar niet op gereageerd. Plots kreeg ik een brief thuis, waarop stond dat ik werd beschuldigd van aanranding en moet langskomen voor een verhoor bij de politie. Wat moet ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in ieder geval raadzaam om naar het politieverhoor toe te gaan. U kunt dan uw kant van het verhaal uitleggen. Als het juist is wat u schrijft, dan heeft er niets plaatsgevonden tegen de wil in van de dame waarmee u heeft gezoend. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over een eventuele strafrechtelijke verdenking. U kunt gratis contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten. De strafrechtadvocaat zal u kosteloos van advies voorzien en indien gewenst bijstaan.

Politieverhoor- Niet gewezen op mijn zwijgrecht door de politie

Afgelopen weekend reed ik over de snelweg. Opeens kreeg ik een stopteken van de politie. Aangezien mijn vriend een zakje wiet in mijn auto had laten liggen, en ik bang was dat zij dat zouden ontdekken, heb ik het stopteken genegeerd en ben ik doorgereden. Na een korte achtervolging werd ik aangehouden. Zij vroegen mij waarom ik was doorgereden en ik bekende dat ik wiet in mijn auto had. Later hoorde ik van een vriend dat zij dit niet zomaar hadden mogen vragen. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Politieagenten zijn altijd verplicht ‘cautie’ te geven als zij iemand verhoren. Dit betekent dat de politie aan u uitlegt dat u als verdachte niet verplicht bent om vragen te beantwoorden. Een verhoor houdt in dat zij een persoon vragen stellen over diens betrokkenheid bij een strafbaar feit. In uw geval hebben zij u geen cautie gegeven voordat de vraag gesteld werd en kan uw reactie niet worden gezien als spontane bekentenis. Mogelijk moet uw verklaring worden uitgesloten van het dossier, nu deze onrechtmatig tot stand is gekomen. Een advocaat kan u hierbij adviseren. Het is raadzaam om u door een advocaat te laten bijstaan. Hij kan in uw geval pleiten voor een lagere straf of bewijsuitsluiting. Laat u gratis adviseren door een van de advocaten van Eerste Rechtshulp.

Verhoor politie - Verdacht van oplichting en uitnodiging voor verhoor politie

Ik wordt verdacht van oplichting. Ik heb een paar maanden geleden op de website marktplaats.nl een tafel verkocht. Ik heb het geld op mijn rekening ontvangen en vervolgens de tafel laten transporteren naar de koper. Die tafel is blijkbaar nooit aangekomen, want ik heb nu een uitnodiging voor verhoor bij de politie ontvangen, omdat ik verdacht wordt van oplichting. Kan ik nu worden veroordeeld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor oplichting is het noodzakelijk dat er sprake moet zijn van een valse hoedanigheden/of een listige kunstgreep waarmee u een ander opzettelijk hebt geprobeerd te belazeren. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, heeft bepaald dat het enkele feit dat een verkoper in gebreke is gebleven met het leveren van een goed, terwijl daar al voor betaald is door de koper, onvoldoende is om tot een veroordeling voor oplichting te komen. Het is van groot belang u goed te laten adviseren door een strafrechtspecialist voorafgaand aan uw verhoor bij de politie. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Verhoor politie - Verplicht melden voor politieverhoor?

Ik heb van de politie een brief gekregen dat ik me moet melden als verdachte voor een verhoor. Op de brief staat een datum waarop ik op het politiebureau wordt verwacht. Maar ben ik nu verplicht om mij zelf als verdachte te melden voor een verhoor bij de politie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het komt vaker voor dat de politie een uitnodiging verstuurd voor een verhoor als verdachte. U bent echter niet verplicht om ook op dit verhoor te verschijnen. Als u dit wel doet, is het raadzaam om eerst te overleggen met een advocaat. De dingen die u tijdens het verhoor zegt, kunnen namelijk eventueel in een strafzaak tegen u worden gebruikt. Of u het beste wel of niet moet reageren op een uitnodiging van de politie, kan afhangen van het feit waarvan u wordt verdacht. Als u niet verschijnt, mag de politie u niet in alle gevallen buiten heterdaad aanhouden, dit is het geval bij lichtere strafbare feiten. Bij ernstiger feiten mag de politie dat wel. Het is verstandig om altijd eerst contact op te nemen met een advocaat voordat u zich gaat melden bij de politie na uitnodiging voor een verhoor als verdachte.Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Verhoor politie - recht op bijstand van advocaat tijdens politieverhoor

Mijn advocaat heeft mij gezegd dat ik tijdens een verhoor bij de politie mij het beste op mijn zwijgrecht kan beroepen. Maar ik zou liever willen dat mijn advocaat er de hele tijd bij is, zodat ik niets verkeerds zeg. Mag mijn advocaat aanwezig zijn tijdens een verhoor door de politie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Minderjarigen hebben altijd recht om te worden bijgestaan door een advocaat tijdens een verhoor bij de politie. Bij meerderjarigen is dit anders. Vooralsnog hoeft de politie een advocaat niet tijdens het verhoor toe te laten bij een meerderjarige verdachte. In de toekomst zal dit waarschijnlijk anders worden, als gevolg van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op dit moment is het echter wel al zo dat u altijd voorafgaand aan het verhoor uw advocaat mag spreken. Dit hoort de politie u ook duidelijk te zeggen. Maak altijd van dit recht gebruik!Uw advocaat kan u adviseren hoe u zich het beste kunt opstellen tijdens het verhoor. Als u bijstand van de advocaat tijdens het verhoor wenst, kan uw advocaat contact opnemen met de officier van justitie en om (bijzondere) toestemming vragen. In veel gevallen mag de advocaat dan alsnog bij het verhoor aanwezig zijn.Laat u niet overvallen of verrassen door de politie tijdens een verhoor. Neem daarom gratis contact op met een advocaat van Eerste Rechtshulp en laat u goed adviseren voorafgaand aan een verhoor bij de politie.

Verhoor politie - Oproep getuigenverhoor na aantreffen hennepplantage

Naast mijn woning staat een oude schuur ik al enkele jaren verhuur aan een boer uit de buurt. Afgelopen maandag stond plotseling de politie bij mij voor de deur en werd in de schuur een hennepplantage aangetroffen. Nu ben ik gebeld door de politie en ze hebben mij opgeroepen om volgende week als getuige een verklaring af te leggen op het politiebureau. Ik heb geen zin om naar dit verhoor toe te gaan, bovendien wil ik de boer aan wie ik mijn de schuur verhuurde niet verraden. Mijn vraag is, ben ik verplicht om als getuige een verklaring af te leggen bij de politie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als getuige bent u, anders dan wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, niet verplicht om naar het politiebureau te gaan om een verklaring af te leggen. Anders gezegd, de politie mag u niet zomaar arresteren of thuis ophalen omdat u als getuige geen verklaring wilt afleggen.Indien het belang om u als getuige te horen voor de politie zeer groot is, kan de officier van justitie aan een onderzoeksrechter vragen om u te horen. Indien deze rechter vindt dat u een verklaring moet afleggen als getuige, dan bent u hiertoe wel verplicht. U ontvangt in dat geval een persoonlijke schriftelijk oproep van de rechter om als getuige te worden gehoord. In het geval u dan ook niet vrijwillig bij de rechter verschijnt, kan het zijn dat de politie u wel thuis komt ophalen.Bent u als getuige opgeroepen om een verklaring af te leggen op het politiebureau of bij de rechter? Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Neem daarom snel contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp, de advocaten kunnen u gratis adviseren en zo nodig contact opnemen met de politie en/of het openbaar ministerie.

Verhoor politie - Is het verplicht om een advocaat te nemen?

Ik heb een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter. Een tijd geleden ben ik gehoord als verdachte in deze strafzaak. Ik heb toen wel even contact gehad met een advocaat, maar ik vind niet dat ik verder nog een advocaat nodig heb. Is het verplicht je te laten bijstaan door een advocaat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U heeft recht op een advocaat, maar een verplichting is het niet. In veel gevallen is het echter wel raadzaam om u te laten bijstaan door een advocaat met ervaring in het strafrecht. Als u niet tevreden was over uw advocaat, zou u ook kunnen overstappen naar een andere advocaat. Als u bang bent dat een advocaat te duur is, kan uw advocaat voor u nagaan of u wellicht in aanmerking komt voor een toevoeging. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging hoeft u namelijk alleen maar een eigen bijdrage te betalen en betaalt u verder niets aan de advocaat.Bijstand door een professionele advocaat kan in veel gevallen leiden tot een aanzienlijk beter resultaat in uw strafzaak. Neem daarom contact op met een ervaren strafrechtadvocaat die aangesloten is bij Eerste Rechtshulp.

Verhoor politie - Onze zoon wordt verdacht. Moeten wij als ouders getuigen?

Onze zoon wordt verdacht van een strafbaar feit. Wij (zijn ouders) hebben wel vaker het vermoeden gehad dat onze zoon zich inliet met verkeerde vrienden en dat hij daarmee ook wel eens dingen deed die niet door de beugel kunnen. Over het feit waarvan onze zoon nu verdacht wordt weten wij toevallig ook het een en ander. Wij vragen ons nu af of het mogelijk is dat wij als getuigen worden opgeroepen in de strafzaak? Wij zouden namelijk liever helemaal niets met de zaak te maken hebben en willen niet dat onze zoon straks door onze verklaring een straf krijgt opgelegd.

Antwoord Eerste Rechtshulp

In principe moet een getuige antwoord geven op vragen die hem/haar gesteld worden. Een belangrijke uitzondering daarop is echter als u familie bent van de verdachte. In dat geval kunt u zich beroepen op uw verschoningsrecht. U bent dus als ouders niet verplicht om antwoorden te geven op vragen die uw zoon zouden kunnen belasten. Neem contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp om u vrijblijvend te laten adviseren als u wordt opgeroepen om te getuigen tegen een familielid.

Verhoor politie - Heb ik recht op rechtsbijstand tijdens verhoor politie?

Mijn advocaat heeft mij gezegd dat ik tijdens een verhoor bij de politie mij het beste op mijn zwijgrecht kan beroepen. Maar ik zou liever willen dat mijn advocaat er de hele tijd bij is, zodat ik niets verkeerds zeg. Mag mijn advocaat aanwezig zijn tijdens een verhoor door de politie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Minderjarigen hebben altijd recht om te worden bijgestaan door een advocaat tijdens een verhoor bij de politie. Bij meerderjarigen is dit anders. Vooralsnog hoeft de politie een advocaat niet tijdens het verhoor toe te laten bij een meerderjarige verdachte. In de toekomst zal dit waarschijnlijk anders worden, als gevolg van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op dit moment is het echter wel al zo dat u altijd voorafgaand aan het verhoor uw advocaat mag spreken. Dit hoort de politie u ook duidelijk te zeggen. Maak altijd van dit recht gebruik! Uw advocaat kan u adviseren hoe u zich het beste kunt opstellen tijdens het verhoor. Als u bijstand van de advocaat tijdens het verhoor wenst, kan uw advocaat contact opnemen met de officier van justitie en om (bijzondere) toestemming vragen. In veel gevallen mag de advocaat dan alsnog bij het verhoor aanwezig zijn. Laat u niet overvallen of verrassen door de politie tijdens een verhoor. Neem daarom gratis contact op met een advocaat van Eerste Rechtshulp en laat u goed adviseren voorafgaand aan een verhoor bij de politie.