Ontslag via UWV - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat bij ontslag via UWV 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij ontslag via UWV en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is ontslag via het UWV?

Ontslag via het UWV is als de ontslagprocedure via het UWV verloopt omdat een werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend. Er zijn twee redenen waarvoor een werkgever ontslag kan aanvragen via het UWV.

 • Als uw meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent
 • Om bedrijfseconomische redenen. U moet dan denken aan een dreigend faillissement of een verhuizing van het bedrijf door vermindering van werk etc.

Waarom een (pro deo) advocaat bij ontslag via UWV

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij ontslag via UWV. Als u ontslagen bent moet u binnen 1 week nadat u werkloos wordt een uitkering aanvragen bij het UWV. Er is een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering:

 • U moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of minimaal de helft indien u minder dan 10 uur per week werkt)
 • U moet per direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Het mag dus niet zo zijn dat u niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen (ook niet omdat u vrijwilligerswerk doet)
 • U dient verzekerd te zijn voor werkloosheid. Als werknemer bent u daarvoor verzekerd. Uw werknemer houdt de WW-premie maandelijks in van uw loon
 • U dient minimaal 26 van de afgelopen 36 weken gewerkt te hebben
 • Uw werkloosheid mag niet aan uzelf te wijten zijn

Het UWV beslist of u wel of geen WW-uitkering krijgt. Indien het UWV beslist dat u geen recht heeft op een WW-uitkering, dan krijgt u dat van hen schriftelijk bevestigd in een beschikking. Een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een WW-uitkering kan betekenen dat uw inkomen drastisch zal dalen. Een (pro deo) advocaat kan de beslissing van het UWV voor u aanvechten.


Vergoeding overheid bij advies over ontslag via UWV en afwijzing WW 

Bij een ontslag via het UWV en een afwijzing van uw WW wenst u hulp van een advocaat. Mogelijk wilt u in beroep gaan tegen deze afwijzing, of heeft u juridisch advies nodig. De kosten voor de ondersteuning van een advocaat lopen snel op. Om juridische hulp voor iedereen toegankelijk te houden, biedt men in Nederland pro deo ondersteuning aan. Een groot deel van de gemaakte kosten wordt hierbij vergoed door de overheid. U betaalt vaak een kleine eigen bijdrage. Of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtshulp vertelt een pro deo advocaat u bij een gratis eerste kennismaking.


Advies bij ontslag via UWV en afwijzing WW vergoed krijgen via verzekeraar 

Naast pro deo rechtshulp, bieden verzekeraars een vergoeding voor de hulp van een advocaat na een ontslag via het UWV of een afwijzing van uw WW. Let wel, dit geldt uitsluitend voor mensen die een rechtsbijstandverzekering met de juiste dekking hebben. Kosten voor een advocaat worden daarbij pas vergoed, wanneer u voor het inschakelen van de advocaat om toestemming heeft gevraagd bij uw verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek over ontslag via UWV in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over ontslag via UWV gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij ontslag via UWV. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ontslag via UWV - Hoe lang bedraagt de opzegtermijn van de werkgever?

Mijn werkgever heeft aangegeven mijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. Welke opzegtermijn dient de werkgever in acht te nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alleen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kent geen opzegtermijn, aangezien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt. Afhankelijk van de duur van de periode die een medewerker voor de werkgever actief is, wordt de aan te houden opzegtermijn bepaald. Deze kan oplopen tot vier maanden. Het dienstverband dat maximaal vijf jaren heeft geduurd, kent een opzegtermijn van een maand. Voor het dienstverband dat vijf tot tien jaren heeft geduurd, geldt een opzegtermijn van twee maanden. Indien het dienstverband tien tot vijftien jaren heeft geduurd, moet de werkgever rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden. Tenslotte kent het dienstverband dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd een opzegtermijn van vier maanden. Neem bij ontslag via UWV waarbij de werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt (gratis) contact op met een advocaat via deze website.

Ontslag via UWV - Geen recht op WW na verwijtbaar ontslag

Na heel veel toestanden op het werk ben ik ontslagen. De redenen hiervoor zet ik hier liever niet zwart op wit, maar in ieder geval heeft het UWV gezegd dat ik verwijtbaar ontslagen ben. Daardoor zit ik nu heel erg in de problemen. Ik kan namelijk niet zomaar een nieuwe baan vinden en heb ook geen recht op WW! Ik moet nu mijn vriendin die nog studeert en ons pasgeboren kindje onderhouden met een bijstandsuitkering, dat kan gewoon niet. Kan ik hier nog iets tegen doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u bent ontslagen via het UWV WERKbedrijf, dan kunt u bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag. Tegen het besluit op uw bezwaar kunt u vervolgens nog in hoger beroep. Het is raadzaam u te laten bijstaan door een jurist met gespecialiseerde kennis van het ontslagrecht (Ontslag via UWV). In overleg kunt u kijken of er mogelijkheden zijn om uw ontslag of de afwijzing van uw recht op een WW-uitkering aan te vechten. Neem daarom snel contact op met een van de gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten van Eerste Rechtshulp bij ontslag via UWV en/of het UWV beslist dat u geen recht heeft op een WW-uitkering.