Bedrijfsongeval - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat bij een bedrijfsongeval 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over een bedrijfsongeval en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer is een ongeval een bedrijfsongeval?

Een ongeval is een bedrijfsongeval als iemand tijdens het werkt of onderweg voor het werk een ongeluk krijgt en hierbij schade oploopt. Als iemand een ongeluk krijgt op weg naar het werk toe of terug naar huis, spreekt men niet van een bedrijfsongeval omdat het ongeval dan buiten werktijd plaatsvindt. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een bedrijfsongeval

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over een bedrijfsongeval met uw werkgever. Indien u een bedrijfsongeval heeft gehad en daardoor schade heeft opgelopen is uw werkgever in een aantal gevallen aansprakelijk. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat alle maatregelen genomen zijn om een veilige werkomgeving te bieden. Indien de werkgever dat niet doet en een werknemer letsel oploopt welke voorkomen had kunnen worden door maatregelen die de werkgever had kunnen nemen, dan is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade van de werknemer. De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor de schade indien zijn/haar handelen is aan te merken als slecht werkgeverschap. Bijvoorbeeld indien de werkgever voor zijn werknemer een verzekering had moeten afsluiten die de schade zal vergoeden, maar dit heeft nagelaten. Indien een ongeval aan de schuld van de werknemer te wijten is, valt dit buiten de aansprakelijkheid van de werkgever.


Overheid vergoedt kosten soms bij conflicten rond een bedrijfsongeval 

Bent u bekend met pro deo rechtshulp? Bij deze vorm van juridische ondersteuning worden de kosten voor de hulp van een advocaat bij zaken rondom een bedrijfsongeval grotendeels gedekt door de overheid. In Nederland zijn een groot aantal pro deo advocaten actief. Let op, niet iedereen kan hier aanspraak op maken. Het is afhankelijk van uw eigen vermogen en inkomen; het bruto jaarinkomen mag niet boven de €29.600 liggen. Een pro deo advocaat kan u hier tijdens een eerste kennismaking meer over vertellen.


Dekking kosten hulp advocaat bij bedrijfsongeval verzekeraar 

Sloot u in het verleden een rechtsbijstandverzekering af? Kijk in dat geval of de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij de behandeling van uw kwestie rond een bedrijfsongeval gedekt worden door de gekozen modules. Het is cruciaal dat u vooraf aan uw verzekeraar doorgeeft, dat u een advocaat inschakelt voor de behandeling van de zaak. 


Wat houdt een gratis gesprek over een bedrijfsongeval conflict in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met conflicten die over een bedrijfsongeval gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over een bedrijfsongeval. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Bedrijfsongeval - Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Afgelopen week ben ik op werk tijdens mijn werkzaamheden van een ladder afgevallen, hierdoor heb ik mijn been gebroken. Is hier sprake van een bedrijfsongeval en kan ik een schadevergoeding van mijn baas krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er is sprake van een bedrijfsongeval als u tijdens uw werk schade lijdt door een ongeluk. Als u dus valt van een ladder tijdens het werk, is er sprake van een bedrijfsongeval. U kunt een schadevergoeding krijgen van uw baas, als hij aansprakelijk is. Uw baas is aansprakelijk als hij zijn zorgplicht heeft geschonden. De zorgplicht houdt in dat uw baas moet zorgen voor een veilige werkplek. Uw baas moet u duidelijke instructies geven over hoe het werk moet worden uitgevoerd en hij/zij moet in de gaten houden dat deze veiligheidsregels ook worden nageleefd. Doet uw baas dit niet? Dan is diens zorgplicht geschonden en is uw werkgever aansprakelijk voor de schade. Uw baas is niet aansprakelijk bij roekeloosheid of als er sprake is van opzet van uw kant. Als u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding na een bedrijfsongeval, dan is het verstandig om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Deze kan u verder helpen met de schadeclaim.