Concurrentiebeding - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over een concurrentiebeding 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over een concurrentiebeding en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer waarbij de werknemer een beperking wordt opgelegd. Die beperking bestaat erin dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst bepaalde werkzaamheden binnen een bepaalde branche niet mag uitvoeren. Omdat dit directe concurrentie is van de (oud-)werkgever. Ook kan het concurrentiebeding inhouden dat het een werknemer wordt verboden om contact te leggen met bepaalde personen of bedrijven omdat dit relaties zijn van de (oud-)werkgever. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij conflict concurrentiebeding

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over een concurrentiebeding met uw werkgever. Deze conflicten kunnen ontstaan wanneer afspraken niet worden nagekomen of wanneer partijen bepaalde afspraken anders interpreteren. Aan het niet nakomen van een concurrentiebeding is vaak een boete verbonden. De wet stelt dat een concurrentiebeding alleen mag worden overeengekomen met meerderjarige werknemers en alleen indien de werknemer en werkgever dit schriftelijk zijn overeengekomen. Sinds 1 juli 2015 geldt dat een concurrentiebeding niet meer mag worden overeengekomen met een werknemer die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft.


Kosten conflict over concurrentiebeding laten vergoeden door overheid 

Kosten die u maakt bij het inschakelen van de hulp van een advocaat bij een conflict over concurrentiebeding worden in sommige gevallen vergoed door de overheid. U kiest hierbij voor pro deo rechtshulp. Er gelden een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo mag uw bruto-inkomen niet boven de €29.400 liggen op jaarbasis. Daarnaast speelt mee dat uw eigen vermogen niet te groot mag zijn. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek met een pro deo advocaat kan deze u meer vertellen over de geldende voorwaarden.


Vergoeding verzekeraar bij conflict rond concurrentiebeding 

Wanneer uw inkomen hoger ligt dan de grens voor pro deo rechtshulp, kunt u kosten declareren bij uw verzekeraar. Let op, mogelijk heeft u een speciale module nodig bij uw rechtsbijstandverzekering. Lees de polis er eens op na, om te zien of zaken rond concurrentiebeding onder uw dekking vallen. Bij het declareren van de kosten voor de hulp van een advocaat is het belangrijk vooraf te melden, dat u een advocaat in zal schakelen. Doet u dit pas achteraf, dan worden kosten mogelijk niet vergoed.  


Wat houdt een gratis gesprek over een concurrentiebeding in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over een concurrentiebeding gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over een concurrentiebeding. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn