Afwijzen van verlof - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat na het afwijzen van verlof 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio na het afwijzen van verlof en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer mag een werkgever verlof afwijzen

Een werkgever mag verlof alleen om zwaarwichtige redenen afwijzen. Een voorbeeld van een zwaarwichtige reden is wanneer de werkgever geen vervanging kan regelen voor de verzochte periode. Als uw werkgever uw verlof heeft afgewezen en u het daar niet mee eens bent, kunt u naar de kantonrechter. De kantonrechter toetst dan of de reden die de werkgever heeft aangegeven om het verlof af te wijzen zwaarwichtig genoeg is om het verlof af te wijzen. Rechters nemen niet vaak aan dat er een zwaarwegende reden is om het verlof af te wijzen.

Ziek tijdens vakantie

Indien u tijdens uw vakantie ziek wordt en u daardoor geen gebruik heeft kunnen maken van uw vakantiedagen, dan mag de werkgever geen vakantiedagen inhouden. Als u ziek bent en toch op vakantie gaat, dan mag hij dat wel.


Waarom een (pro deo) advocaat bij afwijzen van verlof   

Op het moment dat uw verlofverzoek wordt afgewezen door een werkgever, kunt u initieel het gesprek met uw manager aangaan. Mogelijk is een gesprek voldoende om het ontstane conflict te verhelpen. Er zijn situaties waarin een dergelijk gesprek geen effect heeft. Kies in zo’n geval voor de hulp van een (pro deo) advocaat bij het afwijzen van verlof. Een (pro deo) advocaat helpt u uw belangen te behartigen bij een ruzie of discussie met uw werkgever na het afwijzen van verlof. Daarbij vertelt deze u meer over de rechten die u als werknemer hebt in deze situatie. Welke wet- en regelgeving is op uw situatie van toepassing? In de basis geldt dat een werkgever in principe verplicht is om het verlof naar de wensen van de werknemer vast te stellen. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij deze procedure.


Kosten conflict afwijzen van verlof vergoed krijgen via overheid 

De kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een werkgever die uw verlofaanvraag afwijst, kunt u mogelijk vergoed krijgen. Pro deo rechtshulp maakt juridische ondersteuning voor iedere burger toegankelijk. U komt hiervoor in aanmerking wanneer uw inkomen onder €29.400 ligt. Ook de hoogte van uw eigen vermogen speelt mee. Houd rekening met het feit dat niet iedere advocaat standaard pro deo rechtshulp aanbiedt.


Vergoeding kosten advocaat bij afwijzen van verlof declareren bij verzekeraar 

Een alternatief voor pro deo rechtshulp, bijvoorbeeld wanneer uw bruto jaarinkomen te hoog is, kan het declareren van de gemaakte kosten bij uw verzekeraar zijn (mits u deze heeft afgesloten). Let er hierbij op dat u voorafgaand aan de ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw kenbaar moet maken bij de verzekeraar dat u hulp van een advocaat wenst. Meldt u dit pas na de behandeling van de zaak, dan worden kosten niet altijd vergoed. 


Wat houdt een gratis gesprek over afwijzen van verlof in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over het afwijzen van verlof gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat na het afwijzen van verlof. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn