Afwijzen van verlof

Gratis gesprek advocaat na het afwijzen van verlof 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio na het afwijzen van verlof en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer mag een werkgever verlof afwijzen?

Een werkgever mag verlof alleen om zwaarwichtige redenen afwijzen. Een voorbeeld van een zwaarwichtige reden is wanneer de werkgever geen vervanging kan regelen voor de verzochte periode. Als uw werkgever uw verlof heeft afgewezen en u het daar niet mee eens bent, kunt u naar de kantonrechter. De kantonrechter toetst dan of de reden die de werkgever heeft aangegeven om het verlof af te wijzen zwaarwichtig genoeg is om het verlof af te wijzen. Rechters nemen niet vaak aan dat er een zwaarwegende reden is om het verlof af te wijzen.

Ziek tijdens vakantie

Indien u tijdens uw vakantie ziek wordt en u daardoor geen gebruik heeft kunnen maken van uw vakantiedagen, dan mag de werkgever geen vakantiedagen inhouden. Als u ziek bent en toch op vakantie gaat, dan mag hij dat wel.


Waarom een (pro deo) advocaat bij het afwijzen van verlof   

Op het moment dat uw verlofverzoek wordt afgewezen door een werkgever, kunt u initieel het gesprek met uw manager aangaan. Mogelijk is een gesprek voldoende om het ontstane conflict te verhelpen. Er zijn situaties waarin een dergelijk gesprek geen effect heeft. Kies in zo’n geval voor de hulp van een (pro deo) advocaat. Een (pro deo) advocaat helpt u uw belangen te behartigen bij een ruzie of discussie met uw werkgever na het afwijzen van verlof. Daarbij vertelt deze u meer over de rechten die u als werknemer hebt in deze situatie. Welke wet- en regelgeving is op uw situatie van toepassing? In de basis geldt dat een werkgever in principe verplicht is om het verlof naar de wensen van de werknemer vast te stellen. Een (pro deo) advocaat kan u helpen bij deze procedure.


Kosten conflict over afwijzen van verlof vergoed krijgen via overheid 

De kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een werkgever die uw verlofaanvraag afwijst, kunt u mogelijk vergoed krijgen. Pro deo rechtshulp maakt juridische ondersteuning voor iedere burger toegankelijk. U komt hiervoor in aanmerking wanneer uw inkomen onder €29.600 ligt. Ook de hoogte van uw eigen vermogen speelt mee. Houd rekening met het feit dat niet iedere advocaat standaard pro deo rechtshulp aanbiedt.


Vergoeding kosten advocaat declareren bij verzekeraar 

Een alternatief voor pro deo rechtshulp, bijvoorbeeld wanneer uw bruto jaarinkomen te hoog is, kan het declareren van de gemaakte kosten bij uw verzekeraar zijn (mits u deze heeft afgesloten). Let er hierbij op dat u voorafgaand aan de ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw kenbaar moet maken bij de verzekeraar dat u hulp van een advocaat wenst. Meldt u dit pas na de behandeling van de zaak, dan worden kosten niet altijd vergoed. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met regel- en wetgeving die over het afwijzen van verlof gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als uw verlof onterecht is afgewezen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Hoe lang heeft mijn werkgever om op mijn verlofaanvraag te reageren?

Ik heb een maand geleden verlof aangevraagd, maar nog niks vernomen. Hoe lang heeft mijn werkgever om mijn verzoek goed of af te keuren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De termijn waarbinnen de werkgever moet reageren op een verlofaanvraag, is wettelijk geregeld. De werkgever is verplicht om binnen twee weken na de aanvraag te reageren en aan te geven of het verzoek wordt goedgekeurd of afgekeurd. Indien de werkgever niet binnen twee weken reageert, mag de werknemer ervan uitgaan dat het verzoek is goedgekeurd.

Om welke redenen mag de werkgever mijn verlofaanvraag afwijzen?

Ik ben van plan om mijn vakantie aan te vragen, maar ik vrees dat mijn werkgever mijn verzoek afkeurt. Om welke redenen mag hij dat doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vakantiedagen bestaan om opgenomen te worden op het moment waarop de werknemer daar behoefte aan heeft. Dat moet het uitgangspunt zijn en daarom is de werkgever in principe verplicht om de aanvraag goed te keuren. Er bestaan echter redenen voor de werkgever om de aanvraag af te wijzen. Hiervoor moet de werkgever aantonen dat er gewichtige redenen bestaan, waarvoor de belangen van de werknemer dienen te wijken. Dit is meestal het geval als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord indien de betreffende werknemer met vakantie is, bijvoorbeeld omdat er ook andere werknemers met vakantie zijn. Dit moet de werkgever echter wel goed kunnen beargumenteren. Wilt u nader geïnformeerd worden over uw rechten en plichten bij een verlofaanvraag? Neem dan gratis contact op met een van de advocaten van Eersterechtshulp.nl.